Структура вхідної інформації за її елементамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура вхідної інформації за її елементамиЕлемент вхідної інформації Одиниця виміру Позначення у моделі
середня реалізаційна ціна одиниці товару Грн...,
доходи (середньомісячна заробітна плата) груп споживачів грн...,
питома вага населення, що споживає даний продовольчий продукт 0-1
обсяг пропонування продовольчого товару на одну особу кг,
чисельність постійного населення регіону Чол..., K
максимальні норми споживання продукції 0-1
мінімальні норми споживання продукції 0-1

 

Обсяги пропонування одного виду продовольчого товару будуть розраховуватись безпосередньо як сума товару, що виробляється в регіоні і обсяг імпортованого товару з суміжних регіонів, поділена на чисельність споживачів в регіоні. Питому вагу населення розрахуємо як відношення рівня прибутків за найбільшим та найменшим забезпеченням до чисельності населення регіону.

Для розв’язку цільової функції використаємо прогнозовані значення вище перерахованих показників.

Види інформації моделі попиту на продовольчі товари будемо структурувати наступним чином:

1) за призначеннямодноцільова, тобто пов’язана з розв’язком однієї конкретної проблеми, а саме з аналізом та прогнозуванням попиту на продовольчі товари в регіоні;

2) за можливостями зберігання – може бути як фіксованою (може зберігатись практично безмежно, не підлягаючи при цьому змінам) так і не фіксованою (використовуються в момент отримання, вона може зберігатись деякий час, але при цьому зникати). У даному випадку фіксованою інформацією виступають дані статистичних джерел, а не фіксованою – власні розрахунки та наробітки особи, що проводить аналіз;

3) за степенем готовності до використанняпроміжна інформація, тобто така, що складається з даних, які пройшли через процес попередньої очистки і систематизації, що дозволяє вирішувати питання по конкретному направленню і способах їх подальшого використання. Це досягається завдяки чіткому та зручному інтерфейсу вводу вхідних даних в моделі попиту

4) за повнотою інформація є частиною, тобто не дає усесторонніх та вичерпних відомостей про об’єкт, а лише деякі вибіркові дані про нього;

5) за степенем надійності в моделі попиту використовується, як достовірна так і ймовірна інформація. Достовірною є інформація минулих періодів, що отримана з джерел статистичних управлінь, ймовірною – розрахована інформація майбутніх періодів на основі регресійного аналізу. Ймовірний характер обумовлений необхідністю в даних майбутнього періоду .

Модель попиту на продовольчі товари розроблятиметься на персональному комп’ютері, що пов’язано з значними потужностями та продуктивністю сучасних персональних машин [6, ст..56-62].

Основу технічного забезпечення моделі складає комплекс технічних засобі – технічні засоби збору, накопичення, передачі, обробки, виводу і представлення інформації, а також засоби оргтехніки.

Комплекс технічних засобів повинен забезпечувати рішення задач з мінімальними трудовими і вартісними затратами, з заданою точністю і достовірністю, у вказані строки. Комплекс технічних засобів повинен мати інформаційну, програмну і технічну сумісність засобів, склад ; можливість розширення з метою підключення нових технічних та програмних засобів.

Вихідними даними для вибору технічних засобів є:

- розмірність масивів інформації;

- кількість осіб, що приймають участь у моделюванні попиту (кількість АРМів);

- бажаний ступінь ергономічності.

Таким чином комплекс технічних засобів дає безпосередню основу для формування інформаційної бази. З врахуванням сучасних можливостей технічних та програмних засобів обробки інформаційну базу можна формувати у файлах бази даних (*.dbf). Це дає можливість чітко систематизувати інформацію, що необхідна для розв’язку моделі попиту. Файли такого типу легко формуються за допомогою сучасних СУБД та легко обробляються електронними таблицями типу Excel [18, ст..75-82]..

Структура файлу dbf реалізується за принципом реляційних таблиць і наведена в таблиці 4.2, яка використовується в якості вхідної інформації.

Таблиця 4.2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.004 с.)