Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового наказу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового наказу?1). лише судовий збір

2). судовий збір, витрати на інформаційно-технічне забезпечення та витрати на публікацію оголошення про виклик в пресі

3). судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення

4). в наказному провадженні відсутній інститут судових витрат

5). лише витрати на інформаційно-технічне забезпечення

10. Сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду у разі:

1) зменшення позовних вимог

2) зміни курсу валют НБУ України

3) зменшення ринкової вартості на нерухомість

4) залишення заяви без руху

5) жодна відповідь не є правильною

11. Заходами процесуального примусу є:

1) розшук

2) привід позивача у разі систематичних неявок в судове засідання

3) привід відповідача в разі повторної неявки без поважних причин

4) накладення арешту на майно, що належить відповідачеві на праві приватної власності

5) видалення із залу судового засідання

12. В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:

1) державний збір

2) витрати, пов‘язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача

3) судове мито

4) витрати на розшук боржника

5) збір на проведення судової експертизи

13. Вкажіть часові межі застосування заходів процесуального примусу:

1. не пізніше трьох днів з моменту відкриття провадження у справі

2. негайно після вчинення порушення

3. після закінчення строку на оскарження ухвали про застосування заходів процесуального примусу

4. не пізніше року після вчинення порушення

5. до початку розгляду справи по суті

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:

1) жодна відповідь не є вірною

2) державний збір

3) судовий збір

4) витрати, пов‘язані з розглядом справи

5) судове мито

6) витрати на розшук боржника

7) збір на проведення судової експертизи

 

В яких з наведених положень правильно вказані види судових витрат:

1) жодна відповідь не є вірною

2) судовий збір

3) державний збір

4) судове мито

5) витрати на розшук боржника

6) витрати, пов‘язані з розглядом справи

7) збір на проведення судової експертизи

 

В яких з наведених положень правильно вказується як визначається ціна позову:

1) жодна відповідь не є вірною

2) у позовах про збільшення або зменшення платежів – сукупністю виплат на яку збільшуються або зменшуються платежі, але не більше, ніж за останні 2 роки

3) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, яка стягується

4) у позовах про стягнення аліментів – сукупністю виплат, не більшою ніж за 6 місяців

5) у позовах про право власності на нерухоме майно – 50 % від ринкової вартості майна

6) у позовах про припинення платежів – сукупністю виплат не більше ніж за останні 2 роки

7) усі відповіді правильні

 

 

В яких з наведених положень правильно вказується як визначається ціна позову:

1) жодна відповідь не є вірною

2) у позовах про безстрокові платежі – сукупністю платежів за 3 роки

3) у позовах про строкові платежі – сукупністю платежів не більше, ніж за 3 роки

4) у позовах про право власності на нерухоме майно – 50 % від ринкової вартості майна

5) у позовах про припинення платежів – сукупністю виплат не більше ніж за останні 2 роки

6) у позовах про збільшення або зменшення платежів – сукупністю виплат на яку збільшуються або зменшуються платежі, але не більше, ніж за останні 2 роки

7) усі відповіді правильні

 

До витрат на інформаційно-технічне забезпечення належать:

1) жодна відповідь не є вірною

2) витрати на правову допомогу

3) витрати пов’язані з розшуком боржника

4) витрати, пов‘язані з проведенням оглядів доказів

5) витрати, пов‘язані з інформуванням учасників процесу про хід справи

6) витрати сторони, пов‘язані з явкою до суду

7) витрати, пов‘язані з виготовленням та видачею судових рішень

 

До витрат на інформаційно-технічне забезпечення належать:

1) жодна відповідь не є вірною

2) витрати, пов‘язані з інформуванням учасників процесу про хід справи

3) витрати на правову допомогу

4) витрати пов’язані з розшуком боржника

5) витрати, пов‘язані з виготовленням та видачею копій судових рішень

6) витрати, пов‘язані з проведенням оглядів доказів

7) витрати сторони, пов‘язані з явкою до суду

 

Не підлягають сплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) жодна відповідь не є вірною

2) поновлення на роботі

3) стягнення заробітної плати

4) відшкодування моральної шкоди

5) усиновлення

6) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку

7) усі відповіді правильні

 

Не підлягають сплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) жодна відповідь не є вірною

2) поновлення на роботі

3) стягнення заробітної плати

4) визнання права власності

5) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

6) усиновлення

7) усі відповіді правильні

 

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) жодна відповідь не є вірною

2) усиновлення

3) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

4) стягнення зарплати

5) відшкодування моральної шкоди

6) відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства

7) усі відповіді правильні

 

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) жодна відповідь не є вірною

2) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

3) поновлення на роботі

4) стягнення аліментів

5) відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового слідства

6) визнання батьківства, материнства

7) усі відповіді правильні

 

 

Сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду у разі:

1) усі відповіді правильні

2) зменшення позовних вимог

3) зміни курсу валют НБУ України

4) повернення скарги, заяви

5) зменшення ринкової вартості на нерухомість

6) залишення заяви без руху

7) жодна відповідь не є правильна

 

Сплачена сума коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення підлягає поверненню у разі:

1) жодна відповідь не є вірною

2) в разі виконання судового рішення

3) залишення заяви без руху

4) повернення скарги, заяви

5) відмови у відкритті провадження

6) в разі заявлення зустрічного позову

7) усі відповіді правильні

 

Сплачена сума коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення підлягає поверненню у разі:

1) жодна відповідь не є вірною

2) залишення заяви без руху

3) в разі виконання судового рішення

4) відмови у відкритті провадження

5) повернення скарги, заяви

6) в разі заявлення зустрічного позову

7) усі відповіді правильні

 

До витрат, пов‘язаних з розглядом справи належать:

1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення

2) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача

3) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду

4) витрати на розшук боржника

5) витрати, пов’язані з утриманням суду

6) витрати на правове забезпечення розгляду цивільних справ

7) витрати на організаційне забезпечення

 

До витрат, пов‘язаних з розглядом справи належать:

1) витрати, пов’язані з утриманням приміщення суду

2) витрати, пов‘язані з залученням свідків

3) витрати на правову допомогу

4) витрати, пов‘язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження

5) витрати на розшук боржника

6) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик свідка

7) витрати на організаційне забезпечення

 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є правильними:

1) у позовах про визнання права власності на майно – вартістю майна

2) у позовах про строкові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 1 рік

3) у позовах про безстрокові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 3 років

4) у позовах про припинення платежів – сукупністю платежів що залишилися, але не більше ніж за 3 роки

5) у позовах про визнання права власності на нерухоме майно – 50 % від вартості нерухомого майна

6) у позовах про розірвання договору найму житла – сукупністю платежів за користування житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 3 роки

7) усі відповіді правильні

 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є неправильними:

1) у позовах про визнання права власності на майно – вартістю майна

2) у позовах про строкові платежі – сукупністю всіх платежів, не більше ніж за 2 років

3) у позовах про безстрокові платежі – сукупністю всіх платежів, але не більше ніж за 2 років

4) у позовах про припинення платежів – сукупністю платежів що залишилися, але не більше ніж за 4 роки

5) у позовах про право власності на нерухоме майно – вартістю нерухомого майна

6) у позовах про розірвання договору найму житла – сукупністю платежів за користування житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 3 роки

7) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, що стягується

 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є правильними:

1) у позовах про визнання права власності на майно – вартістю майна

2) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, що стягується

3) у позовах про безстрокові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 2 років

4) у позовах про припинення платежів – сукупністю платежів що залишилися, але не більше ніж за 3 роки

5) у позовах про право власності на нерухоме майно – 50 % вартості нерухомого майна

6) у позовах про розірвання договору найму житла – сукупністю платежів за користування житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 1 рік

7) у позовах про стягнення грошових коштів – 50 % від суми, що стягується

 

Які положення, що стосуються визначення ціни позову є правильними:

1) у позовах про визнання права власності на майно – 50 % від вартості майна

2) у позовах про строкові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 2 років

3) у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за 1 рік

4) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог

5) у позовах про право власності на нерухоме майно – 50 % вартості нерухомого майна

6) у позовах про розірвання договору найму житла – сукупністю платежів за користування житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 1 рік

7) у позовах про стягнення грошових коштів – 50 % від суми, що стягується

 

Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) стягнення аліментів

2) визнання материнства

3) обмеження цивільної дієздатності

4) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

5) поновлення на роботі

6) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

7) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органами дізнання

 

Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

2) стягнення зарплати

3) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органами дізнання

4) стягнення аліментів

5) визнання батьківства

6) обмеження цивільної дієздатності

7) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

 

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) обмеження цивільної дієздатності

2) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

3) стягнення зарплати

4) відшкодування шкоди завданої каліцтвом

5) стягнення аліментів

6) визнання батьківства, материнства

7) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

 

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органів дізнання

2) поновлення на роботі

3) обмеження цивільної дієздатності

4) стягнення аліментів

5) стягнення зарплати

6) відшкодування шкоди завданої каліцтвом

7) визнання батьківства, материнства

 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:

1) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд

2) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони

3) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд

4) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток

5) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток

6) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе суд

7) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несуть сторони

 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є неправильні:

1) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд

2) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони

3) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд

4) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток

5) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток

6) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання

7) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несуть сторони

 

Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:

1) стороні, на користь якої ухвалене рішення суд присуджує з іншої сторони усі понесені нею і задокументовані витрати

2) якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної або відхиленої частини вимог

3) якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, інша частина компенсується державою

4) якщо позов задоволено частково, судові витрати в повному обсязі відшкодовуються відповідачем

5) якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави

6) якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він не стягується

7) якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони не відшкодовуються

 


1. До витрат, пов‘язаних з розглядом справи належать:

1) витрати на організаційне забезпечення;

2) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;

3) витрати на правову допомогу;

4) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду;

5) витрати на розшук боржника;

6) витрати, пов‘язані з залученням свідків;

7) витрати, пов’язані з утриманням суду;

8) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача

9) усі відповіді правильні

 

2. До витрат, пов‘язаних з розглядом справи належать:

1) витрати на організаційне забезпечення;

2) витрати, пов’язані з утриманням приміщення суду;

3) витрати, пов‘язані з залученням свідків;

4) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;

5) витрати на правову допомогу;

6) витрати, пов‘язані з проведенням огляду доказів;

7) витрати на розшук боржника;

8) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик свідка

9) усі відповіді правильні;

 

3. Які положення, що стосуються визначення ціни позову є правильними:

1) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, що стягується:

2) у позовах про визнання права власності на майно – вартістю майна;

3) у позовах про строкові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 1 рік;

4) у позовах про безстрокові платежі – сукупністю всіх платежів, але за строк, не більший 3 років;

5) у позовах про припинення платежів – сукупністю платежів що залишилися, але не більше ніж за 3 роки;

6) у позовах про визнання право власності на нерухоме майно – 50 % від вартості нерухомого майна;

7) у позовах про розірвання договору найму житла – сукупністю платежів за користування житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше, ніж за 3 роки;

8) усі відповіді правильні;

9) жодна відповідь не є вірною;

 

4. Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) відшкодування шкоди завданої каліцтвом;

2) стягнення аліментів;

3) визнання батьківства, материнства;

4) обмеження цивільної дієздатності;

5) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності;

6) поновлення на роботі;

7) стягнення зарплати;

8) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

9) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органами дізнання;

 

5. Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

2) поновлення на роботі;

3) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності;

4) стягнення зарплати;

5) відшкодування шкоди завданої каліцтвом;

6) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органами дізнання;

7) стягнення аліментів;

8) визнання батьківства, материнства;

9) обмеження цивільної дієздатності;

 

6. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) поновлення на роботі;

2) обмеження цивільної дієздатності;

3) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності;

4) стягнення зарплати;

5) відшкодування шкоди завданої каліцтвом;

6) стягнення аліментів;

7) визнання батьківства, материнства;

8) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

9) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органами дізнання;

 

7. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

1) надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

2) відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням органів дізнання;

3) поновлення на роботі;

4) обмеження цивільної дієздатності;

5) стягнення аліментів;

6) стягнення зарплати;

7) надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності;

8) відшкодування шкоди завданої каліцтвом;

9) визнання батьківства, материнства;

 

8. Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:

1) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несуть сторони;

2) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд;

3) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони;

4) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд;

5) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

6) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

7) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;

8) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе відповідач;

9) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе суд;

 

9. Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є неправильні:

1) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несуть сторони;

2) витрати, пов‘язані з оплатою правової допомоги несе суд;

3) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несуть сторони;

4) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їх представників несе суд;

5) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

6) стороні, на користь якої ухвалено рішення та її представнику не відшкодовується іншою стороною добові та втрачений заробіток;

7) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе сторона, що заявила відповідне клопотання;

8) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе відповідач;

9) витрати, пов‘язані з переїздом до іншого населеного пункту свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів несе суд;

 

10. Які з наведених положень, що стосуються судових витрат є правильні:

1) якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони не відшкодовуються;

2) стороні, на користь якої ухвалене рішення суд присуджує з іншої сторони усі понесені нею і задокументовані витрати;

3) якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної або відхиленої частини вимог;

4) якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог;

5) якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, інша частина компенсується державою;

6) якщо позов задоволено частково, судові витрати в повному обсязі відшкодовуються відповідачем;

7) якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави;

8) якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він не стягується;

9) жодна відповідь не є вірною;

 


Тема 23. Строки

 

Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше (**) днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом (**) днів з дня відкриття провадження у справі.

Справа має бути призначена до розгляду не пізніше (*) днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду.

Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше (*2*) місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - () місяця.

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на (**) днів.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом (**) днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом (**) днів з дня її проголошення.

Касаційна скарга може бути подана протягом (**) днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

Процесуальні строки за способом встановлення бувають:

1. ті, що встановлюються судом

2. ті, що встановлюються постановою суду вищої інстанції

3. ті, що встановлюються законом

4. ті, що встановлюються за домовленістю між сторонами

5. ті, що встановлюються матеріальним законодавством

6. ті, що встановлюються головою суду

7. процедурні строки

 

Вкажіть, які з наслідків пропущення процесуальних строків вказано правильно:

1. право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом

2. право на вчинення процесуальної дії не втрачається із закінченням строку, встановленого законом

3. право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого судом

4. право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого за домовленістю між сторонами

5. за загальним правилом, документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду

6. документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без руху

7. документи, подані після закінчення процесуальних строків, повертаються особі, якщо суд не знайде підстав для поновлення чи продовження строку

 

Які з відповідей щодо поновлення та продовження процесуальних строків є правильними:

1. суд поновлює або продовжує строк на подання апеляційної скарги за клопотанням свідка у разі його пропущення з поважних причин

2. суд поновлює або продовжує строк на подання апеляційної скарги за клопотанням прокурора у разі його пропущення з поважних причин

3. питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому належало вчинити процесуальну дію

4. питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, до якого потрібно було подати документ чи доказ

5. заява про поновлення чи продовження пропущеного процесуального строку подається за загальними правилами підсудності

6. питання про поновлення чи продовження строку вирішується без повідомлення осіб, які беруть участь у справі

7. інституту поновлення чи продовження процесуальних строків не існує

 

Перебіг річного строку, який почався 29 лютого 2008 року закінчиться:

1. 31 грудня 2008 року;

2. 29 лютого 2009 року;

3. 1 січня 2009 року;

4. 28 лютого 2009 року;

5. 1 березня 2009 року.

 

Процесуальні строки можуть визначатися:

1. відкладальною умовою договору

2. вказівкою на подію, щодо якої точно не відомо, настане вона чи ні

3. скасувальною умовою договору

4. вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати

5. вказівкою на будь-яку подію

 

Вкажіть момент закінчення строку, що обчислюється місяцями:

1. відповідне число останнього місяця строку

2. перший робочий день після останнього числа відповідного місяця

3. 1 січня наступного року

4. останнього числа відповідного місяця

5. 31 грудня поточного року

 

Визначте, коли строк не вважається пропущеним:

1. першого робочого дня після його спливу

2. якщо скарга здана на пошту до закінчення строку

3. якщо заява здана на пошту до 00:00 годин останнього дня строку

4. якщо до закінчення строку позовну заяву відправлено на мейл голови суду

5. якщо особа не знала про останній день строку

 

Вкажіть, яка із наступних процесуальних дій зупиняє перебіг процесуальних строків:

1. закриття провадження у справі

2. повернення позовної заяви

3. відмова у відкритті провадження у справі

4. зупинення провадження у справі

5. відкладення розгляду справи у зв’язку з необхідністю заміни відведеного судді

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.043 с.)