ТЕМА 9. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 

1. Які суди, відповідно до законодавства, виступають судами І інстанції при вирішенні справ в порядку цивільного судочинства:

1. територіальні суди;

2. апеляційні суди;

3. міські суди;

4. касаційні суди;

5. господарські суди

2. Які з наведених варіантів є правильними щодо правил визначення підсудності справ, у яких однією із сторін є суд або суддя:

1. підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається колегією суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду України загальними правилами підсудності;

2. підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду визначається ухвалою Голови цього суду;

3. якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін;

4. якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається ухвалою судді суду вищої інстанції з обов’язковим викликом сторін;

5. справи, у яких однією із сторін є суддя Верховного Суду України, підсудні Верховному Суду України

 

5. У яких випадках встановлення непідсудності справи, справа передається до найбільш територіально наближеного суду:

1. суд, який розглядав справу, закрито на ремонт;

2. задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходження;

3. після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності;

4. реорганізовано суд, який розглядав справу;

5. після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

 

6. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного до іншого суду:

1. один суд не має права передавати до іншого суду справу, по якій відкрито провадження

2. у разі подання апеляційної скарги на рішення суду про передачу справи з одного до іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення;

3. передача справи здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження;

4. за загальним правилом, не забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом;

5. передача справи здійснюється на підставі рішення суду після закінчення строку на його оскарження;

 

7. Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:

1. касаційними судами

2. окружними судами;

3. апеляційними судами;

4. міжміськими судами;

5. районними у містах судами;

 

8. Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:

1. справи із позовів про визнання договору неукладеним

2. справи із позовів, що виникають з приводу виключення рухомого майна з опису;

3. справи із позовів, про позбавлення батьківських прав;

4. справи із позовів, що виникають з діяльності філії юридичної особи;

5. справи із позовів, що виникають з адміністративних правовідносин;

 

9. Загальне правило територіальної підсудності полягає в наступному:

1. позови пред’являються в суд за місцем постійного проживання відповідача

2. позови пред’являються в суд за місцем тимчасового проживання відповідача

3. позови пред’являються в суд за місцем переважного проживання відповідача

4. позови пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання відповідача

5. позови пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем роботи відповідача

 

10. Позов С. (м. Львів) до ТОВ "Галич" (м. Стрий) щодо розірвання договору поставки меблів у квартиру сина С. у м. Дрогобич може розглядати суд:

1) лише м. Львів;

2) лише м. Дрогобич;

3) як м. Стрий, так і м. Львів;

4) як м. Стрий, так і м. Дрогобич;

5) як м. Стрий, так і м. Львів та м. Дрогобич.

 

11. Позов С. (м. Львів) до К. (м. Стрий) про визнання права власності на квартиру у м. Дрогобич може розглядати суд:

1) лише м. Львів;

2) лише м. Стрий;

3) лише м. Дрогобич;

4) як м. Стрий, так і м. Львів;

5) як м. Стрий, так і м. Львів та м. Дрогобич.

 

12. Підсудність справ, в яких стороною є суд або суддя визначаються:

1) ухвалою суду – учасника спору;

2) постановою суду – учасника спору;

3) ухвалою суду вищої інстанції;

4) постановою суду вищої інстанції;

5) жодна відповідь не є вірною;

 

 


 

Які суди, відповідно до законодавства, виступають судами І інстанції при вирішенні справ в порядку цивільного судочинства:

1) територіальні суди

2) апеляційні суди

3) міські суди

4) районні суди

5) касаційні суди

6) Верховний Суд України

7) Вищий господарський суд України

 

Які з наведених варіантів є правильними щодо правил визначення підсудності справ, у яких однією із сторін є суд або суддя:

1) підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України загальними правилами підсудності

2) підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду визначається ухвалою Голови цього суду

3) якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін

4) якщо однією із сторін є суддя цього суду, то підсудність даної справи визначається ухвалою судді суду вищої інстанції з обов’язковим викликом сторін

5) підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається за загальними правилами підсудності

6) підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається Конституційний Судом України

7) підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд України, визначається Верховною Радою України

 

У яких випадках встановлення непідсудності справи, справа передається до найбільш територіально наближеного суду:

1) ліквідовано суд, який розглядав справу

2) задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання або місцезнаходження

3) після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності

4) реорганізовано суд, який розглядав справу

5) після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи

6) реорганізовано позивача

7) ліквідовано позивача

 

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного до іншого суду:

1) забороняється передавати до іншого суду справу, по якій відкрито провадження

2) у разі подання апеляційної скарги на рішення суду про передачу справи з одного до іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення

3) передача справи здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження

4) за загальним правилом, не забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом

5) передача справи здійснюється на підставі рішення суду після закінчення строку на його оскарження

6) у разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду про передачу справи з одного до іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення

7) один суд не має права передавати до іншого суду справу за жодних обставин

 

 

Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:

1) районними судами

2) окружними судами

3) міськрайонними судами

4) міжміськими судами

5) районними у містах судами

6) Верховний Суд України

7) Вищий господарський суд України

 

Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:

1) справи із позовів про визнання батьківства

2) справи із позовів, що виникають з приводу виключення рухомого майна з опису

3) справи із позовів, про позбавлення батьківських прав

4) справи із позовів, що виникають з діяльності філії юридичної особи

5) справи із позовів, що виникають з трудових правовідносин

6) справи із позовів, що виникають з приводу виключення нерухомого майна з опису

7) справи із позовів, що виникають з договорів перевезення

 

 

Які справи підлягають вирішенню за правилами альтернативної територіальної підсудності:

1) справи, у яких однією із сторін є суд

2) справи із позовів про захист прав споживачів

3) справи із позовів, що виникають з приводу нерухомого майна

4) справи із позовів про відшкодування шкоди, завданої майну юридичної особи

5) справи із позовів про невиконання договорів перевезення багажу

6) справи із позовів, що виникають з приводу виключення нерухомого майна з опису

7) справи із позовів, що виникають з договорів перевезення

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження

2) якщо суд під час розгляду справи встановить непідсудність справи, справа має бути передана до суду за підсудністю

3) якщо до початку розгляду справи судом була встановлена непідсудність справи, вона має бути передана до суду за підсудністю

4) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду

5) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого може бути оскаржена

6) у разі подання апеляційної скарги на ухвалу суду про передачу справи з одного до іншого суду, передача справи здійснюється після залишення скарги без задоволення

7) сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виключна підсудність

 

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду

2) якщо суд під час розгляду справи встановить непідсудність справи, справа має бути передана до суду за підсудністю

3) сторони не мають право визначити територіальну підсудність справи за домовленістю між собою

4) спори між судами про підсудність підлягають вирішенню у 10 денний строк з моменту подання відповідного клопотання

5) забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком випадків, встановлених ЦПК України

6) відповідно до правил загальної територіальної підсудності, позови до фізичної особи пред’являються за її місцезнаходженням

7) підсудність цивільної справи, у якій однією із сторін є суддя місцевого суду, визначається за загальними правилами підсудності

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) позови про виключення рухомого майна з акта опису можуть пред’являтися за місцем проживання або місцезнаходженням позивача

2) зустрічний позов незалежно від його підсудності пред’являється в суді за місцем розгляду первісного позову

3) якщо непідсудність справи буде встановлено після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду, суд передає справу на розгляд іншому суду за підсудністю

4) справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому ЦПК України, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана

5) сторони мають право шляхом укладення договору, який підлягає нотаріальному посвідченню, визначити територіальну підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виключна підсудність

6) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду

7) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого може бути оскаржена

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред’являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача

2) якщо після задоволення відводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, справа передається до найбільш територіально наближеного суду

3) позови кредиторів спадкодавця, що подаються після прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються лише за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини

4) позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за місцем проживання позивача, якщо він не може за станом здоров’я виїхати до місця проживання відповідача

5) підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням голови суду першої інстанції, в який звернувся позивач, визначається ухвалою Верховного Суду України

6) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява залишається без розгляду

7) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого може бути оскаржена

 

 

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:

1) районними у містах судами

2) міжрайонними судами

3) обласними судами

4) окружними судами

5) міськими судами

6) міжобласними судами

7) районними судами

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1) позови про визнання недійсним шлюбного договору можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

2) позови про стягнення аліментів можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

3) позови про визнання батьківства можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

4) позови про визнання недійсним правочину, вчиненого недієздатною особою, можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

5) позови про поновлення на роботі можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

6) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

7) позови про позбавлення батьківських прав можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1) позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися за місцем виконання договору

2) позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися за місцем за місцем заподіяння шкоди

3) позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями апеляційного суду, пред’являються за місцем знаходження Верховного Суду України

4) позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями прокуратури області, пред’являються за місцем знаходження Генеральної прокуратури України

5) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

6) позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред’являтися лише за місцем завдання шкоди

7) позови про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред’являтися за місцем завдання шкоди

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1) позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за місцем постійного його заняття (роботи)

2) позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування

3) позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за місцезнаходженням майна відповідача

4) позови, що виникають з договорів, у яких не зазначено місце виконання, можуть пред’являтися тільки за місцем фактичного виконання

5) позови, що виникають з договорів, які виконувати через їх особливість можна тільки в певному місці, пред’являються тільки за місцем виконання цих договорів

6) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

7) позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред’являтися лише за місцем завдання шкоди

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

2) позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред’являтися лише за місцем завдання шкоди

3) позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями прокуратури області, пред’являються за місцем знаходження Генеральної прокуратури України

4) позови, що виникають з договорів, у яких не зазначено місце виконання, можуть пред’являтися тільки за місцем фактичного виконання

5) позови, що виникають з договорів, які виконувати через їх особливість можна тільки в певному місці, пред’являються тільки за місцем виконання цих договорів

6) позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання, можуть пред’являтися за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання в Україні

7) позови, що виникають з договорів, які виконувати через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися також за місцем виконання цих договорів

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1) позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, пред’являються лише за правилами загальної територіальної підсудності

2) позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями прокуратури області, пред’являються за місцем знаходження Генеральної прокуратури України

3) позови, що виникають з діяльності філії юридичної особи, можуть пред’являтися також за її місцезнаходженням

4) позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за його місцезнаходженням

5) позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, можуть пред’являтися також за місцем його виконання

6) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

7) позови про відшкодування шкоди, завданої майну юридичної особи, можуть пред’являтися також за місцем виконання договору

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами:

1) підсудність справ про стягнення аліментів між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України

2) підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та особою без громадянства, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням голови суду першої інстанції визначається ухвалою судді Верховного Суду України

3) підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та особою без громадянства, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України

4) позови щодо нерухомого майна можуть розглядатися за місцем проживання позивача

5) підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, лише за клопотанням обох сторін визначається ухвалою судді Верховного Суду України

6) підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Конституційного Суду України

7) підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням відповідача визначається ухвалою судді Верховного Суду України

 

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо виключної підсудності:

1) позови про виключення нерухомого майна з опису пред’являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини

2) позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини

3) позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцезнаходженням перевізника

4) позови про виключення майна з опису пред’являються за місцезнаходженням власника-юридичної особи

5) позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред’являються за місцезнаходженням відповідача

6) позови кредиторів спадкодавця, що подаються після прийняття спадщини спадкоємцями, пред’являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини

7) позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред’являються за місцем виконання договору перевезення

 

Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

1) після задоволення самовідводів неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи

2) після задоволення відводів можливо утворити новий склад суду для розгляду справи, але справа не підсудна суду

3) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання

4) задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання

5) під час судового розгляду у справі виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності

6) ліквідовано суд, який розглядав справу

7) реорганізовано суд, який розглядав справу

 

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо передачі справи з одного до іншого суду:

1) місцевий суд має право передати справу тільки вищестоящому суду

2) передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі рішення суду

3) суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо після початку розгляду справи виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності

4) суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання

5) передача справи з одного суду до іншого здійснюється на підставі судового наказу

6) ухвала про передачу справи з одного до іншого суду може бути оскаржена

7) забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом, за винятком випадків, встановлених ЦПК України

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена

2) справа, передана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана

3) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду не може бути оскаржена

4) суд, якому надіслана справа на підставі ухвали про передачу справи з одного суду до іншого, має право передати її до суду за підсудністю

5) спори між судами про підсудність не допускаються

6) у разі ліквідації суду, справа передається на розгляд суду, найбільш територіально наближеного до нього

7) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, він постановляє ухвалу про передачу справи до суду за підсудністю

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена

2) справа, передана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана

3) спори між судами про підсудність не допускаються

4) суд, якому надіслана справа на підставі ухвали про передачу справи з одного суду до іншого, має право передати її до суду за підсудністю

5) спори між судами про підсудність розглядаються Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ

6) у разі реорганізації суду, суд передає усі справи на розгляд судам, найбільш територіально наближеним до нього

7) якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, він постановляє ухвалу про передачу справи до суду за підсудністю

 

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд, визначається рішенням суду вищої інстанції

2) підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суддя Верховного Суду України, визначається колегією суддів Судової палати цивільних справах Верховного Суду України

3) позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім місцезнаходженням або за місцезнаходженням їх майна

4) позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за його місцезнаходженням

5) позови, що виникають з діяльності філії юридичної особи, можуть пред’являтися також за її місцезнаходженням

6) позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичної особи, можуть пред’являтися також за місцем завдання шкоди

7) усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими судами

 

Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) зустрічний позов пред’являється у суд за його підсудністю

2) позови до кількох відповідачів пред’являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача

3) позови, що виникають з приводу майна, пред’являються за місцезнаходженням майна або основної його частини

4) позивач має право на вибір між кількома судами, яким відповідно до правил альтернативної територіальної підсудності підсудна справа, за винятком виключної підсудності

5) якщо непідсудність справи встановлена під час розгляду справи, суд повертає заяву

6) позови по поновлення на роботі можуть пред’являтися лише за місцезнаходженням роботодавця

7) сторони не мають права визначити територіальну підсудність справи про стягнення аліментів

 

Які з наведених варіантів неправильно розкривають положення щодо підсудності цивільних справ:

1) якщо непідсудність справи встановлена під час розгляду справи, суд залишає заяву без розгляду

2) якщо непідсудність справи встановлена під час вирішення питання про відкриття провадження у справі, суд залишає заяву без руху

3) якщо непідсудність справи встановлена під час вирішення питання про відкриття провадження у справі, суд повертає заяву

4) якщо непідсудність справи встановлена під час попереднього судового засідання, суд передає справу до іншого суду за підсудністю

5) якщо непідсудність справи встановлена під час попереднього судового засідання, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює позивачеві про право звернутися до суду за підсудністю

6) ухвала про передачу справи з одного суду до іншого суду може бути оскаржена

7) усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими судами

 

 


1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:

1. районними судами;

2. районними у містах судами;

3. міжрайонними судами;

4. обласними судами;

5. окружними судами;

6. міськими судами;

7. міськрайонними судами

8. апеляційними судами

9. ВСУ та Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних та кримінальних справ

 

2. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1. позови про позбавлення батьківських прав можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

2. позови про визнання недійсним шлюбного договору можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

3. позови про стягнення аліментів можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

4. позови про визнання батьківства можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

5. позови про визнання недійсним правочину, вчиненого недієздатною особою, можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

6. позови про поновлення на роботі можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача;

7. позови про розірвання шлюбу, якщо позивач з поважних причин не може виїхати до місця проживання відповідача, можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

8. позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення, можуть пред’являтися також за місцезнаходженням перевізника

9. за домовленістю між собою сторони можуть визначити територіальну підсудність справи, за винятком виключної підсудності та підсудності за вказівкою суду

 

3. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1. позови про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред’являтися за місцем завдання шкоди;

2. позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися за місцем виконання договору;

3. позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися за місцем за місцем заподіяння шкоди;

4. позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями апеляційного суду, пред’являються за місцем знаходження Верховного Суду України;

5. позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями прокуратури області, пред’являються за місцем знаходження Генеральної прокуратури України;

6. позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред’являтися за місцем проживання позивача;

7. позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, можуть пред’являтися лише за місцем завдання шкоди;

8. у всіх справах окремого провадження встановлена підсудність за вибором заявника

9. позови, що виникають з діяльності юридичної особи, можуть пред’являтися також за місцезнаходженням будь-якої з Фідій чи представництв даної юридичної особи.

 

4. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1. позови, що виникають з договорів, які виконувати через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред’являтися за місцем виконання цих договорів;

2. позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за місцем постійного заняття (роботи) відповідача;

3. позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за останнім відомим зареєстрованим місцем його перебування;

4. позови до відповідача, місце реєстрації проживання якого невідоме, можуть пред’являтися за місцезнаходженням майна відповідача;

5. позови, що виникають з договорів, у яких не зазначено місце виконання, можуть пред’являтися тільки за місцем фактичного виконання;

6. позови, що виникають з договорів, які виконувати через їх особливість можна тільки в певному місці, пред’являються тільки за місцем виконання цих договорів;

7. позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання, можуть пред’являтися за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання в Україні

8. позови, що виникають з приводу виключення рухомого майна з опису можуть пред’являтися також за місцем проживання позивача

9. позови про захист прав споживачів не можуть пред’являтися з правилами альтернативної підсудності

 

5. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за вибором позивача:

1. позови, що виникають з діяльності філії юридичної особи, пред’являються лише за правилами загальної територіальної підсудності;

2. позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, пред’являються лише за правилами загальної територіальної підсудності;

3. позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, можуть пред’являтися за місцезнаходженням судна відповідача;

4. позови, що виникають з діяльності філії юридичної особи, можуть пред’являтися також за її місцезнаходженням;

5. позови, що виникають з діяльності представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за його місцезнаходженням;

6. позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, можуть пред’являтися також за місцем його виконання;

7. позови про відшкодування шкоди, завданої майну юридичної особи, не можуть пред’являтися за місцем завдання шкоди;

8. позови про відшкодування шкоди, завданої майну юридичної особи, можуть пред’являтися також за місцем виконання договору

9. заява про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої суми заробітної плати, може пред’являтися за місцем проживання стягувача або місцезнаходженням роботодавця-боржника

 

6. Які з наведених варіантів правильно розкривають положення щодо підсудності справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами:

1. підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням відповідача визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

2. підсудність справ про стягнення аліментів між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

3. підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та особою без громадянства, якщо обидві сторони проживають за межами України, лише за клопотанням обох сторін визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

4. підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та особою без громадянства, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

5. підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, якщо обидві сторони проживають за межами України, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

6. підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, лише за клопотанням обох сторін визначається ухвалою судді Верховного Суду України;

7. підсудність справи за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.088 с.)