ТЕМА 6. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 

1. Органи та інші особи, які відповідно до ст. 45 ЦПК звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком:

1) відмовитися від позову

2) заявляти відводи

3) подавати клопотання

4) укладати мирову угоду

5) обмежень, встановлених договором

 

2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до ст. 45 ЦПК звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву,:

1) права вимагати від суду відшкодування збитків

2) заявляти відводи

3) подавати клопотання

4) права вимагати від суду розгляду справи та вирішення вимоги у первісному обсязі

5) права вимагати від суду відшкодування моральної шкоди

3. Якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява відповідним уповноваженим органом чи особою, не підтримує заявлених вимог, суд:

1) закриває провадження у справі

2) повертає заяву

3) залишає заяву без руху

4) залишає заяву без розгляду

5) зупиняє провадження у справі

 

4. Прокурор, який не брав участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд рішення Верховним Судом України, заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, має право:

1) вилучити справу зі суду

2) змінити рішення суду

3) принесення протесту

4) знайомитися з матеріалами справи в суді

5) заявлення відводу судді, що розглядав справу

 

5. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами:

1) від свого імені діяльності, спрямованої на досягнення суспільно корисного результату

2) загального нагляду

3) правосуддя

4) від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом

5) благодійної діяльності

 

6. Підставою представництва прокуратурою у суді інтересів держави є:

1) наявність порушень або загрози порушень індивідуальних інтересів окремих народних депутатів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб

2) наявність порушень або загрози порушень прав тварин внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб

3) наявність заінтересованості прокурора у розгляді справи

4) наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою

5) хороші наміри прокуратури

 

7. Єдиною формою участі у цивільному процесі Уповноваженого ВР з прав людини є:

1) звернення до суду із заявою про захист прав і свобод людини і громадянина, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити самостійно;

2) подання петицій

3) участь для надання висновку

4) проведення експертизи

5) надання правової допомоги

 

1. Прокурор самостійно:

1) визначає підстави для представництва у судах

2) форму здійснення представництва у суді

3) визначає час розгляду справи у суді

4) визначає місце розгляду справи

5) призначає суддю, який буде розглядати справу

6) ходить до суду

7) досліджує докази

 

2. Прокурор у цивільному процесі:

1) самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення

2) може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом

3) здійснює перевірку обвинувального висновку

4) пред’являє державне обвинувачення

5) дає вказівки слідчим

6) дає вказівки суддям

7) керує розглядом справи

Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі для подання висновків на виконання своїх повноважень у справі є обов’язковою:

1) на підставі висновку експерта

2) у випадках, встановлених законом

3) за клопотанням фізичних осіб

4) якщо суд визнає це за необхідне

5) за розпорядженням голови відповідної державної адміністрації

6) на підставі статуту

7) на підставі засновницького договору

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування для подання висновків у цивільній справі на виконання своїх повноважень:

1) можуть бути залучені за клопотанням осіб, які беруть участь у справі

2) можуть бути залучені судом

3) можуть взяти участь за своєю ініціативою

4) можуть бути залучені тільки судом

5) можуть взяти участь тільки за своєю ініціативою

6) можуть бути залучені на підставі висновку експерта

7) можуть залучатися за ініціативою інших учасників цивільного процесу

 

Завданнями прокурора у цивільному судочинстві є:

1) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень

2) прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів судами

3) підтримання державного обвинувачення в суді

4) сприяння виконанню вимог закону про всебічний розгляд справ

5) сприяння виконанню вимог про повний і об’єктивний розгляд справ та ухвалення судових рішень, що ґрунтуються на законі

6) здійснення загального нагляду

7) затвердження обвинувального висновку

 

Відповідно до Закону України „Про прокуратуру” апеляційна скарга на рішення суду може бути доповнена або змінена:

1) прокурором, який її подав, або заступником прокурора до початку розгляду справи судом

2) прокурором, який її подав, до початку розгляду справи судом

3) будь-яким прокурором до початку розгляду справи судом

4) прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом

5) прокурором, який її подав, до прийняття апеляційною інстанцією судового рішення

6) слідчим до початку розгляду справи судом

7) слідчим до прийняття апеляційною інстанцією судового рішення

 

У відповідях під котрими номерами неправильно зазначено цивільні процесуальні права органів державної влади у разі їх звернення до суду в інтересах інших осіб у випадках, передбачених законом:

1) право оскаржувати рішення суду

2) право допуску правонаступника у справу

3) право укласти мирову угоду

4) право відмовитись від позову

5) право подавати письмові пояснення

6) право змінити підставу позову

7) право змінити предмет позову

 

Відповідно до Закону України „Про прокуратуру” представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у:

1) здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів держави

2) сприяння виконанню вимог закону про всебічний розгляд справ

3) вступі у справу на будь-якій стадії для дачі висновку у справі

4) неможливості відмовитись від пред’явленого позову

5) здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина

6) загальному нагляді

7) порушенні кримінальної справи

 

 

Підставою представництва у суді інтересів держави є:

1) вступ у цивільну справу для захисту прав, свобод та інтересів фізичної особи або держави на будь-якій стадії цивільного процесу

2) наявність порушень політичних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними

3) неможливість державою реалізувати свої процесуальні повноваження

4) наявність загрози порушень державних інтересів внаслідок протиправної бездіяльності юридичних осіб, що вчиняються у відносинах з державою

5) прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів судами

6) заява позивача

7) порушення кримінальної справи

 

Відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян” зареєстровані об’єднання громадян для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, мають право:

1) у випадках, передбачених законом, захищати інтереси своїх членів (учасників), фізичних або юридичних осіб, держави чи суспільні інтереси

2) захищати інтереси держави у суді

3) захищати права та інтереси будь-якої фізичної або юридичної особи

4) захищати свої законні інтереси у суді

5) захищати законні інтереси своїх членів у суді

6) захищати інтереси міжнародних організацій у суді

7) надавати експертні висновки

 

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” Генеральна прокуратура України та її органи звільняються від сплати державного мита:

1) у справах за позовами в інтересах громадян

2) у разі вступу її як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у цивільну справу

3) у справах за позовами в інтересах держави (державних підприємств, установ, організацій)

4) у разі пред’явлення позову прокуратурою від свого імені як юридичної особи

5) у разі участі її у справі як відповідача

6) у разі участі у справі прокуратури як свідка

7) у разі участі у справі прокуратури як експерта

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) відмова органів та осіб, які відповідно до закону звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви є підставою для закриття провадження у справі

2) органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі

3) Уповноважений ВРУ з прав людини має право ознайомлюватись із судовими справами, які знаходяться у судах

4) об’єднання споживачів мають право звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій

5) право подання касаційної скарги надається помічнику прокурора незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

6) право надавати вказівки суду

7) обов’язок відмовитися від поданого ними позову

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду

3) підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є наявність порушень економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних осіб

4) у позовній заяві, яка пред’являється прокурором, повинні бути зазначені підстави такого звернення

5) органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право змінити предмет позову

6) органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, можуть укладати мирову угоду

7) органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, можуть змінювати висновок експерта

 

Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право:

1) укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі

2) здійснювати контроль за суддею під час розгляду справи

3) порушувати передбачений ЦПК порядок розгляду справи

4) визначати склад осіб, які беруть участь у справі

5) відмовитися від позову

6) змінити предмет позову

7) прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами

 

Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право:

1) укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі

2) здійснювати контроль за суддею під час розгляду справи

3) порушувати передбачений ЦПК порядок розгляду справи

4) визначати склад осіб, які беруть участь у справі

5) подавати заперечення проти клопотань інших осіб

6) вимагати виконання судового рішення

7) знайомитися із матеріалами справи;

 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право:

1) одержувати копії ухваленого у справі рішення суду

2) висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду

3) вимагати виконання судового рішення, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі

4) укладати мирову угоду

5) подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання технічним засобом

6) заявляти відводи

7) висловити свою думку щодо вирішення справи по суті

 

Відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” Уповноважений має право:

1) отримувати копії судового рішення, ухваленого у цивільній справі

2) бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі

3) тільки через свого представника брати участь у судовому процесі

4) бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим

5) за заявою заінтересованої особи вимагати виконання судового рішення

6) укладати мирову угоду

7) ознайомлюватись із судовими справами, які знаходяться у судах

 

Відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є:

1) його неспроможність через матеріальний стан самостійно захистити свої порушені права

2) його неспроможність через фізичний стан самостійно захистити свої оспорювані права

3) наявність порушень економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних осіб

4) його неспроможність через похилий вік реалізувати свої процесуальні повноваження

5) перебування у службовому відрядженні

6) перебування на конференції

7) перебування у щорічній відпустці

 

Відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” об’єднання споживачів мають право:

1) звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій

2) захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, відповідно до законодавства

3) за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, укладати мирову угоду

4) звертатися з позовом до суду про визнання дій виробника протиправними щодо невизначеного кола споживачів

5) захищати у суді права тільки тих споживачів, які членами громадських організацій споживачів

6) за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, збільшувати розмір позовних вимог

7) підтримувати пред’явлений позов в інтересах невизначеного кола осіб, які не є членами об’єднань споживачів

 

Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за правовим статусом прокурора від особи, в інтересах якої пред’явлено позов, у цивільному судочинстві:

1) прокурор, пред’являючи позовну заяву, реалізує свій матеріально-правовий інтерес

2) прокурор має процесуальні права та обов’язки особи, в інтересах якої він діє, за винятком права укладати мирову угоду

3) прокурор не має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, в інтересах якої він пред’явив позов

4) у позовній заяві, яка пред’являється прокурором, повинні бути зазначені підстави такого звернення

5) відмова прокурора від позову є підставою для закриття провадження у справі

6) прокурор має лише процесуально-правову заінтересованість у цивільній справі

7) рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на прокурора

 

Відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” професійні спілки, їх об’єднання:

1) здійснюють представництво колективних інтересів роботодавців, які є членами профспілки

2) здійснюють представництво колективних інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках

3) здійснюють представництво та захист індивідуальних прав працівників, які є членами профспілки;

4) здійснюють представництво та захист індивідуальних прав роботодавців незалежно від їх членства у профспілці

5) здійснюють притягнення до кримінальної відповідальності роботодавців

6) здійснюють представництво і захист трудових прав та інтересів членів профспілки

7) здійснюють захист соціально-політичних прав та інтересів членів профспілки

 

Формами представництва прокуратури у цивільному судочинстві є:

1) звернення до суду з позовом про захист прав і свобод та інтересів інших осіб у випадках, визначених законом

2) представництво інтересів громадянина або держави на будь-якій стадії цивільного процесу

3) підтримання державного обвинувачення

4) порушення кримінальної справи

5) накладення штрафу

6) внесення протесту

7) звернення до суду з позовом з метою захисту державних чи суспільних інтересів

 

Право подання апеляційної, касаційної скарги на судові рішення, ухвалені у цивільній справі надається:

1) будь-якому працівнику прокуратури

2) помічнику прокурора незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

3) заступнику прокурора тільки у справах, в розгляді яких він брав участь

4) прокурору відділу тільки у справах, в розгляді яких він брав участь

5) помічнику прокурора тільки у справах, в розгляді яких він брав участь

6) прокурору управління незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

7) прокурору в межах його компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

 

Відмова органів та осіб, які відповідно до закону звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог:

1) не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи

2) у випадках, передбачених нормами ЦПК України, не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи

3) не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду вирішення вимоги у первісному обсязі

4) позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду вирішення вимоги у первісному обсязі

5) є підставою для закриття провадження у справі

6) позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи

7) є підставою для зміни складу суду

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд закриває провадження у справі

2) органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право змінити підставу позову

3) органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, не мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті

4) зміна пред’явлених вимог органами, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати вирішення вимоги у первісному обсязі

5) право подання апеляційної скарги надається заступнику прокурора в межах його компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

6) професійні спілки, їх об’єднання здійснюють представництво колективних інтересів роботодавців

7) органи місцевого самоврядування тільки за своєю ініціативою можуть взяти участь у розгляді справи для подання висновку

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є перебування його у відпустці

2) об’єднання споживачів мають право захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, відповідно до законодавства

3) право подання апеляційної скарги надається помічнику прокурора незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

4) прокурор має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, в інтересах якої він пред’явив позов

5) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право тільки через свого представника брати участь у судовому процесі

6) належать до інших учасників цивільного процесу

7) прокурор, який представляє інтереси громадянина, має право укладати мирову угоду в його інтересах

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд закриває провадження у справі

2) органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті

3) органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, не мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті

4) органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право змінити підставу позову

5) професійні спілки, їх об’єднання здійснюють представництво колективних інтересів роботодавців

6) професійні спілки, їх об’єднання здійснюють представництво колективних інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках

7) органи місцевого самоврядування тільки за своєю ініціативою можуть взяти участь у розгляді справи для подання висновку

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1) підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є його неспроможність через похилий вік реалізувати свої процесуальні повноваження

2) підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є перебування його у відпустці

3) право подання апеляційної скарги надається помічнику прокурора незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

4) належать до інших учасників цивільного процесу

5) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини має право тільки через свого представника брати участь у судовому процесі

6) мають право подавати заперечення проти клопотань інших осіб

7) професійні спілки, їх об’єднання здійснюють представництво колективних інтересів роботодавців

 

1. Органи та особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають право:

1. знайомитися із матеріалами справи;

2. укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

3. відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

4. висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду;

5. подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання технічним засобом

6. змінити предмет позову;

7. прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами;

8. подавати заперечення проти клопотань інших осіб;

9. вимагати виконання судового рішення

 

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право:

1. висловити свою думку щодо вирішення справи по суті;

2. одержувати копії ухваленого у справі рішення суду;

3. висловити свою думку щодо вирішення справи по суті лише за дозволом суду;

4. вимагати виконання судового рішення, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

5. робити копії із технічного запису фіксування судового засідання;

6. подавати усні зауваження з приводу неправильності запису фіксування судового засідання технічним засобом;

7. заявляти відводи

8. укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

9. відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

 

3. Відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” Уповноважений має право:

1. ознайомлюватись із судовими справами, які знаходяться у судах;

2. отримувати копії судового рішення, ухваленого у цивільній справі;

3. бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі;

4. тільки через свого представника брати участь у судовому процесі;

5. бути присутнім на закритому судовому засіданні у цивільній справі, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

6. за заявою заінтересованої особи вимагати виконання судового рішення;

7. звертатись до суду із заявою про захист прав громадянина, який за станом здоров’я не може цього зробити самостійно;

8. укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

9. відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

 

4. Відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є:

1. перебування у щорічній відпустці;

2. його неспроможність через матеріальний стан самостійно захистити свої порушені права;

3. його неспроможність через фізичний стан самостійно захистити свої оспорювані права;

4.наявність порушень економічних інтересів внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних осіб;

5. його неспроможність через похилий вік реалізувати свої процесуальні повноваження;

6. перебування у службовому відрядженні

7. перебування щорічній додатковій відпустці

8. наявність більш важливих справ

9. перебування у санатарії

 

5. Відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” об’єднання споживачів мають право:

1. підтримувати пред’явлений позов в інтересах невизначеного кола осіб, які не є членами об’єднань споживачів;

2. звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;

3. захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, відповідно до законодавства;

4. за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, укладати мирову угоду;

5. звертатися з позовом до суду про визнання дій виробника протиправними щодо невизначеного кола споживачів;

6. захищати у суді права тільки тих споживачів, які членами громадських організацій споживачів;

7. за згодою особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі, збільшувати розмір позовних вимог

8. укладати мирову угоду, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

9. відмовитися від позову, якщо на це є згода особи, в інтересах якої відкрито провадження у справі;

 

6. Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за правовим статусом прокурора від особи, в інтересах якої пред’явлено позов, у цивільному судочинстві:

10. рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на прокурора;

11. прокурор, пред’являючи позовну заяву, реалізує свій матеріально-правовий інтерес;

12. прокурор має процесуальні права та обов’язки особи, в інтересах якої він діє, за винятком права укладати мирову угоду;

13. відмова прокурора від позову є підставою для залишення зави без руху;

14. відмова прокурора від позову є підставою для повернення заяви;

15. прокурор має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, в інтересах якої він пред’явив позов;

16. у позовній заяві, яка пред’являється прокурором, повинні бути зазначені підстави такого звернення;

17. відмова прокурора від позову є підставою для закриття провадження у справі;

18. прокурор має лише процесуально-правову заінтересованість у цивільній справі

7. Відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” професійні спілки, їх об’єднання:

1. здійснюють захист соціально-політичних прав та інтересів членів профспілки;

2. здійснюють захист прогресивних прав та інтересів членів профспілки;

3. здійснюють представництво прав та інтересів тварин, що працюють;

4. здійснюють представництво колективних інтересів працівників, які є членами профспілки;

5. здійснюють представництво колективних інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках;

6. здійснюють представництво та захист індивідуальних прав працівників, які є членами профспілки;

7. здійснюють представництво та захист індивідуальних прав працівників незалежно від їх членства у профспілці;

8. здійснюють захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

9. здійснюють представництво і захист трудових прав та інтересів членів профспілки

 

8. Формами представництва прокуратури у цивільному судочинстві є:

1. звернення до суду з позовом з метою захисту суспільних інтересів;

2. звернення до суду з позовом про захист прав і свобод невизначеного кола осіб;

3. вступ у цивільну справу для захисту прав, свобод та інтересів фізичної особи або держави на будь-якій стадії цивільного процесу;

4. представництво інтересів фізичної особи у зв’язку з її неспроможністю через фізичний стан самостійно реалізувати свої процесуальні права;

5. представництво інтересів держави внаслідок протиправних дій фізичних або юридичних осіб, що вчиняються між ними або з державою;

6. подання апеляційної скарги на судові рішення;

7. принесення протесту

8. здійснення загального нагляду

9. пред’явлення державного обвинувачення

 

9. Право подання апеляційної, касаційної скарги на судові рішення, ухвалені у цивільній справі надається:

1. прокурору в межах його компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції;

2. заступнику прокурора в межах його компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції;

3. помічнику прокурора незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції;

4. заступнику прокурора тільки у справах, в розгляді яких він брав участь;

5. прокурору відділу тільки у справах, в розгляді яких він брав участь;

6. помічнику прокурора тільки у справах, в розгляді яких він брав участь;

7. прокурору управління незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції

8. будь-якому працівнику прокуратури

9. делегату від обласної прокуратури

 

11. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді від 8 квітня 1999р., процесуальні дії, які вчиняє прокурор у суді з метою захисту інтересів держави, включають:

1. нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень;

2. подання прокурором до суду позовної заяви;

3. участь прокурора у розгляді справи за позовною заявою;

4. участь у розгляді судом будь-якої іншої справи за ініціативою прокурора;

5. прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів судами;

6. участь прокурора за ініціативою суду, якщо це необхідно для захисту інтересів держави;

7. вступ прокурора для дачі висновку у справі

8. вступ прокурора для проведення експертизи

9. вступ прокурора для надання допомоги суддям при розгляді справи

 

12. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1. органи місцевого самоврядування тільки за своєю ініціативою можуть взяти участь у розгляді справи для подання висновку;

2. якщо особа, яка має цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана заява, не підтримує заявлених вимог, суд закриває провадження у справі;

3. органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті;

4. органи державної влади, які беруть участь у справі для подання висновку, не мають право висловити свою думку щодо вирішення справи по суті;

5. зміна пред’явлених вимог органами, які звернулися до суду в інтересах інших осіб, не позбавляє особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано заяву, права вимагати вирішення вимоги у первісному обсязі;

6. право подання апеляційної скарги надається заступнику прокурора в межах його компетенції, незалежно від його участі в розгляді справи в суді першої інстанції;

7. професійні спілки, їх об’єднання здійснюють представництво колективних інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках

8. органи місцевого самоврядування не можуть за своєю ініціативою брати участь у розгляді справи для подання висновку;

9. право подання апеляційної скарги надається будь-якому працівнику прокуратури, який не брав участі у розгляді справи в суді І інстанції

 

13. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб:

1. мають право подавати заперечення проти клопотань інших осіб;

2. підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина є його неспроможність через похилий вік реалізувати свої процесуальні повноваження;

3. об’єднання споживачів мають право захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, відповідно до законодавства;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.043 с.)