Тема 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІТема 8. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

 

2. У разі з’ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суддя на стадії відкриття провадження у справі:

1. постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду

2. постановляє ухвалу про залишення заяви без руху

3. постановляє ухвалу про повернення заяви

4. постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі

5. ухвалює рішення у справі

 

3. У разі з’ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суддя на стадії провадження у справі досудового розгляду:

1. постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду

2. постановляє ухвалу про залишення заяви без руху

3. постановляє ухвалу про повернення заяви

4. постановляє ухвалу про закриття провадження у справі

5. ухвалює рішення у справі

 

4. Розподіл юрисдикції між загальними судами здійснюється на підставі таких конституційних принципів як:

1. об’єктивність

2. законність;

3. територіальність та спеціалізація;

4. компетенція;

5. специфіка справ;

 

5. У разі з’ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суддя на стадії судового розгляду:

1. постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду

2. постановляє ухвалу про залишення заяви без руху

3. постановляє ухвалу про повернення заяви

4. постановляє ухвалу про закриття провадження у справі

5. ухвалює рішення у справі

 

6. Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1. передача справ позовного провадження на розгляд третейського суду не допускається

2. за загальним правилом, суд може об’єднати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

3. якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі;

4. якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суддя залишає заяву без розгляду;

5. сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають з договірних відносин;

 

7. Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1. судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про виплату не нарахованої працівникові суми заробітної плати

2. сторони не мають право передати спір на розгляд третейського суду

3. якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу;

4. справи цивільної юрисдикції суди розглядають в порядку наказового провадження;

5. якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя залишає заяву без розгляду;

 

8. У разі з’ясування, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суд на стадії апеляційного оскарження:

1. скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду

2. скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про залишення заяви без руху

3. скасовує рішення у справі і постановляє ухвалу про повернення заяви

4. скасовує рішення у справі та закриває провадження

5. скасовує рішення у справі і ухвалює нове

9. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) про припинення діяльності релігійної організації за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту релігійної організації або прокурора

2) про банкрутство

3) про накладення адміністративного стягнення

4) про прийняття громадян на публічну службу

5) у спорах щодо обліку прав на цінні папери

10. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) у спорах щодо оскарження рішення державних органів з питань володіння та користування культовими будівлями і майном

2) про банкрутство

3) про накладення адміністративного стягнення

4) у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом

5) у спорах, що виникають з корпоративних відносин

11. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) у спорах між іноземним інвестором та державою щодо державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

2) про банкрутство

3) у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів

4) у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом

5) у спорах, що виникають з корпоративних відносин

12. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) про захист прав споживачів

2) про банкрутство

3) у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, передбаченому ГПК України

4) про прийняття громадян на публічну службу

5) у спорах щодо обліку прав на цінні папери

13. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, передбаченому ЦПК України

2) про банкрутство

3) у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів

4) у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом

5) у спорах, що виникають з корпоративних відносин

14. В порядку цивільного судочинства розглядаються справи:

1) про захист ділової репутації юридичної особи

2) про банкрутство

3) у спорах, що виникають з приводу укладення адміністративних договорів

4) у спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом

5) у спорах щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, якщо рішення ухвалене у порядку, передбаченому КАС України

15. Якщо позовна заява щодо вимог, за якими відповідно до ЦПК може бути видано судовий наказ, подана без дотримання порядку, передбаченого ЦПК (без звернення із заявою про видачу судового наказу), суддя:

1) постановляє ухвалу про повернення позовної заяви

2) постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження

3) постановляє ухвалу про залишення без руху позовної заяви

4) постановляє ухвалу про залишення без розгляду позовної заяви

5) постановляє ухвалу про закриття провадження у справі

1. Універсальність цивільної юрисдикції полягає у тому, що:

1) заявлена вимога повинна мати правовий характер, тобто не суперечити чинному законодавству

2) заявлена вимога не підлягає захисту в порядку іншого виду судочинства

3) законодавством чітко визначено перелік вимог, що підлягають захисту в порядку цивільного судочинства

4) в порядку цивільного судочинства може розглядатися будь-яка вимога

5) загальні суди можуть витребувати будь-яку справу, що розглядається спеціалізованими судами

6) заявлена вимога може мати неправовий характер, тобто суперечити чинному законодавству

7) загальні суди можуть самостійно обирати категорії справ, що віднесені до їх юрисдикції

 

2. Позовна заява щодо вимог, за якими відповідно до ЦПК може бути видано судовий наказ, може бути подана тільки в разі:

1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу

2) скасування судового наказу судом

3) видачі судового наказу

4) залишення заяви про видачу судового наказу без руху

5) залишення заяви про видачу судового наказу без розгляду

6) повернення заяви про видачу судового наказу

7) перегляду судового наказу

 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 2 липня 2002р. (справа про досудове врегулювання спорів) поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, слід розуміти так, що...:

1) право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене іншими нормативно-правовими актами

2) право особи на звернення до суду за вирішенням спору може бути обмежене лише законом

3) право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом

4) право особи на звернення до суду за вирішенням спору може бути обмежене лише Конституцією України

5) право особи на звернення до суду за вирішенням спору може бути обмежене лише за рішенням суду

6) право особи на звернення до суду за вирішенням спору може бути обмежене Президентом України

7) право особи на звернення до суду за вирішенням спору може бути обмежене будь-яким актом органів державної влади

 

З наведених варіантів відповідей виберіть ті, які правильно визначають критерії визначення цивільної юрисдикції:

1) об’єкт правовідносин

2) характер правовідносин

3) імперативність

4) суб’єкт звернення

5) конституційність

6) підпорядкованість

7) відповідність

 

Справи, які належать до цивільної юрисдикції, розглядаються в порядку...:

1) позовного провадження

2) провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

3) позивного провадження

4) окремого провадження

5) наказного провадження

6) казуїстичного провадження

7) називного провадження

 

Розподіл юрисдикції між загальними судами здійснюється на підставі таких конституційних принципів як:

1) об’єктивність

2) законність

3) територіальність

4) компетенція

5) спеціалізація

6) комерційність

7) упередженість

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку позовного провадження

2) лише ЦПК України може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства

3) справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку виконавчого провадження

4) законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства

5) в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з адміністративних правовідносин

6) справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку адміністративного провадження

7) в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з конституційних правовідносин

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) за загальним правилом, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

2) за загальним правилом, суд може об’єднати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляд за правилами різних видів судочинства

3) якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі

4) якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суддя залишає заяву без розгляду

5) сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають з договірних відносин

6) справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку адміністративного провадження

7) в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з конституційних правовідносин

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про виплату не нарахованої працівникові суми заробітної плати

2) сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом

3) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу

4) справи цивільної юрисдикції суди розглядають в порядку наказового провадження

5) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя залишає заяву без розгляду

6) справи, які підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, розглядаються в порядку адміністративного провадження

7) в порядку цивільного судочинства суди розглядають справи, що виникають з адміністративних правовідносин

 

Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

1) сімейних правовідносин

2) індивідуальних правовідносин

3) цивільних правовідносин

4) адміністративних правовідносин

5) конституційних правовідносин

6) колективних правовідносин

7) правовідносин щодо накладення адміністративних стягнень

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є неправильними:

1) суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи, що виникають із земельних правовідносин

2) розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства забороняється

3) за загальним правилом, допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

4) суди розглядають цивільні справи в порядку наказного провадження

5) законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства

6) суди розглядають цивільні справи в порядку окремого провадження

7) суди розглядають цивільні справи в порядку позовного провадження

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) у разі встановлення неюрисдикційності справи при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, суд відмовляє у відкритті провадження

2) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд залишає заяву без розгляду

3) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд закриває провадження у справі

4) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд повинен вирішити справу по суті

5) у разі встановлення неюрисдикційності справи при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, суд повертає заяву

6) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд залишає заяву без руху

7) у разі встановлення неюрисдикційності справи при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, суд залишає заяву без розгляду

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) сторони мають право передати на розгляд третейського суду тільки цивільні справи окремого провадження

2) якщо під час попереднього судового засідання сторони укладуть договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд поставляє ухвалу про закриття провадження у справі

3) суди розглядають цивільні справи, підвідомчі місцевим судам загальної юрисдикції, в порядку позовного, наказного та окремого провадження

4) цивільна юрисдикція визначається за таким критерієм як характер правовідносин

5) цивільна юрисдикція визначається за таким критерієм як суб’єкт звернення

6) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд залишає заяву без руху

7) у разі встановлення неюрисдикційності справи при вирішенні питання про відкриття провадження у справі, суд залишає заяву без розгляду

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є неправильними:

1) законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства

2) сторони мають право передати справу про встановлення факту, що має юридичне значення, на вирішення третейського суду

3) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу

4) не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом

5) якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження виникає спір про право, суд повертає заяву і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах

6) суди розглядають цивільні справи, юрисдикційні місцевим судам загальної юрисдикції, в порядку позовного, наказного та окремого провадження

7) цивільна юрисдикція визначається за таким критерієм як характер правовідносин

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є неправильними:

1) сторони мають право під час попереднього судового засідання укласти договір про передачу спору про стягнення аліментів на вирішення третейського суду

2) не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено рішенням суду

3) за домовленістю учасників договірних відносин будь-який спір може бути переданий на розгляд до суду за правилами цивільного судочинства

4) суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи, що виникають із сімейних правовідносин

5) сторони мають право під час попереднього судового засідання укласти договір про передачу спору про неналежне невиконання договору побутового підряду на вирішення третейського суду

6) суди розглядають цивільні справи, юрисдикційні місцевим судам загальної юрисдикції, в порядку позовного, наказного та окремого провадження

7) цивільна юрисдикція визначається за таким критерієм як характер правовідносин

 

Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

1) індивідуальних правовідносин

2) фінансових правовідносин

3) адміністративних правовідносин

4) господарських правовідносин

5) конституційних правовідносин

6) сімейних правовідносин

7) земельних правовідносин

 

 

Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

1) індивідуальних правовідносин

2) трудових правовідносин

3) адміністративних правовідносин

4) житлових правовідносин

5) конституційних правовідносин

6) цивільних правовідносин

7) фінансових правовідносин

 

Які з наведених варіантів відповідей правильно розкривають зміст положень щодо підвідомчості, сформульованих у Спільному листі Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання підвідомчості цивільних справ та господарських спорів”:

1) якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно виходити із характеру відносин між учасниками

2) підвідомчість господарських спорів визначається законодавством України

3) якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно виходити із суб’єктного складу учасників спору

4) підвідомчість цивільних справ визначається законодавством України

5) підвідомчість господарських спорів визначається домовленістю сторін

6) якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно залишати заяву без розгляду

7) підвідомчість цивільних справ визначається домовленістю сторін

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) відсутність інституту ціни позову

2) формою звернення для відкриття провадження у справі є заява

3) суб’єктом звернення є заявник

4) рішення, ухвалене у справі позовного провадження, може бути виконане в примусовому порядку

5) наявність інституту мирової угоди

6) суб’єкт, до якого пред’явлено позов, називається боржник

7) формою звернення для відкриття провадження у справі є позовна заява

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) призначення експертизи є обов’язковим за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити ступінь ушкодження здоров’я

2) розмір судового збору із позовних заяв становить 5 відсотків ціни позову, але не менше 3 нмдг і не більше 100 нмдг

3) розмір судового збору із позовних заяв становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 нмдг і не більше 100 нмдг

4) предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців, після настання обставин, визначених ЦПК України

5) за подання позовної заяви судовий збір не сплачується

6) справа після вступу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, за її клопотанням розглядається спочатку

7) предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом одного місяця, після настання обставин, визначених ЦПК України

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за один рік

2) ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за три роки

3) суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання встановлених вимог, залишає її без розгляду, про що постановляє ухвалу

4) відсутність інституту третіх осіб

5) наявність інституту забезпечення позову

6) суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання встановлених вимог, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу

7) сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення складає 15 гривень

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ окремого провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) з метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази

2) перелік категорій справ, які можуть бути предметом розгляду та вирішення, не є вичерпним

3) з метою з’ясування обставин справи суд може тільки за ініціативою заінтересованих осіб витребувати необхідні докази

4) перелік категорій справ, які можуть бути предметом розгляду та вирішення, є вичерпним

5) розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи проводиться судом у складі одного судді

6) якщо під час розгляду справи виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд повертає заяву

7) якщо під час розгляду справи виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ окремого провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за обов’язковою участю органу опіки та піклування

2) заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім’ї

3) заява про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу хворого, який ухиляється від лікування, подається до суду за місцем виявлення такого хворого

4) якщо безхазяйна річ не взята на облік, суд повертає заяву про передачу безхазяйної речі у власність територіальної громади

5) всі справи окремого провадження розглядаються суддею одноособово

6) участь органу опіки та піклування у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є необов’язковою

7) заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання

 

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ наказного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про розшук боржника

2) за загальним правилом, заява про видачу судового наказу подається за місцем проживання чи місцезнаходженням боржника

3) у разі несплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, суд повертає заяву

4) судовий наказ складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин

5) у разі несплати судового збору за подання заяви про видачу судового наказу, суд залишає заяву без руху

6) судовий наказ складається і підписується суддею у трьох примірниках

7) судовий наказ є особливою формою ухвали про стягнення з боржника грошових коштів

 

Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ наказного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1) судовий наказ набирає законної сили після спливу строку на подання боржником заяви про скасування судового наказу

2) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, посвідченому нотаріально

3) судовий наказ набирає законної сили після спливу трьох днів після закінчення строку на подання боржником заяви про скасування судового наказу

4) судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення не нарахованої заробітної плати

5) копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються не пізніше трьох днів після її постановлення

6) судовий наказ є різновидом ухвали

7) копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються не пізніше п’яти днів після її постановлення

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) у разі встановлення при вирішення питання про відкриття провадження у справі неюрисдикційності справи, суд відмовляє у відкритті провадження у справі

2) у разі встановлення неюрисдикційності справи під час судового розгляду, суд залишає заяву без розгляду

3) законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства

4) суди розглядають цивільні справи в порядку позовного, наказного та адміністративного провадження

5) суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо прав, які виникають з конституційних відносин

6) суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо прав, які виникають з будь-яких відносин

7) у разі встановлення при відкритті провадження у справі неюрисдикційності справи, суд повертає заяву

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є правильними:

1) якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суддя закриває провадження у справі

2) сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім тих, які виникають з договірних відносин

3) сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом

4) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу

5) за загальним правилом, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

6) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя залишає заяву без розгляду

7) за загальним правилом, суд може об’єднати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

 

Які з наведених положень про цивільну юрисдикцію є неправильними:

1) за загальним правилом, суд може об’єднати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

2) якщо із заяви про видачу судового наказу і поданих документів вбачається спір про право, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу

3) у разі встановлення при вирішенні питання про відкриття провадження у справі неюрисдикційності справи, суд передає справу на розгляд до іншого суду за юрисдикцією

4) цивільна юрисдикція визначається за таким критерієм як характер правовідносин

5) у разі встановлення при відкритті провадження у справі неюрисдикційності справи, суд відмовляє у відкритті провадження у справі

6) ухвала про відмову у відкритті провадження у зв’язку з непідвідомчістю справи не може бути оскаржена

7) за загальним правилом, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства

 

1. Суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

1. земельних правовідносин;

2. індивідуальних правовідносин

3. трудових правовідносин;

4. адміністративних правовідносин;

5. житлових правовідносин;

6.конституційних правовідносин;

7. сімейних правовідносин

8. господарських правовідносин

9. адміністративних правовідносин

 

2. Які з наведених варіантів відповідей правильно розкривають зміст положень щодо підвідомчості, сформульованих у Спільному листі Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання підвідомчості цивільних справ та господарських спорів”:

1. підвідомчість цивільних справ визначається домовленістю сторін;

2. якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно виходити із характеру відносин між учасниками;

3. підвідомчість та господарських спорів визначається законодавством України;

4. якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно виходити із суб’єктного складу учасників спору;

5. підвідомчість цивільних справ визначається законодавством України;

6. підвідомчість господарських спорів визначається домовленістю сторін;

7. якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно залишати заяву без розгляду;

8. якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, потрібно виходити із спірності відносин між учасниками

9. якщо у законодавчих актах підвідомчість спорів визначена нечітко, суди повинні домовитися між собою

 

3. Які з наведених категорій справ, згідно Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства:

1. про припинення діяльності релігійної організацією за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту релігійної організації;

2. про припинення діяльності релігійної організацією за заявою прокурора;

3. оскарження рішення державних органів з питань володіння та користування культовими будівлями;

4. оскарження рішення державних органів з питань володіння та користування майном, що належить релігійній організації;

5. оскарження рішення органу місцевого самоврядування про заборону проведення релігійного обряду;

6. оскарження рішення міської ради про заборону проведення релігійної агітації;

7. оскарження рішення орган у державної влади про обмеження періодичності проведення зборів релігійної організації

8. законом чітко не визначено, які справи розглядають в порядку цивільного судочинства

9. усі справи, передбачені законом повинні розглядатися в порядку цивільного судочинства

 

4. Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1. формою звернення для відкриття провадження у справі є позовна заява;

2. наявність інституту ціни позову;

3. формою звернення для відкриття провадження у справі є заява;

4. суб’єктом звернення є заявник;

5. рішення, ухвалене у справі позовного провадження, може бути виконане в примусовому порядку;

6.наявність інституту мирової угоди;

7. суб’єкт, до якого пред’явлено позов, називається боржник

8. суб’єктом звернення є стягувач

9. розгляд справи закінчується видачею судового наказу

 

5. Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1. предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом одного місяця, після настання обставин, визначених ЦПК України;

2. призначення експертизи є обов’язковим за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити ступінь ушкодження здоров’я;

3. розмір судового збору із позовних заяв становить 5 відсотків ціни позову, але не менше 3 нмдг і не більше 100 нмдг;

4. розмір судового збору із позовних заяв становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 нмдг і не більше 100 нмдг;

5. предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців, після настання обставин, визначених ЦПК України;

6.вступ третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку;

7. справа після вступу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, за її клопотанням розглядається спочатку;

8. суб’єктом звернення є стягувач

9. розгляд справи закінчується видачею судового наказу

 

6. Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ позовного провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1. для повного, всебічного та об’єктивного вирішення справи, суд має право за власною ініціативою витребувати необхідні докази;

2. ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за один рік;

3. ціна позову у позовах про безстрокові платежі визначається сукупністю платежів за три роки;

4. суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання встановлених вимог, залишає її без розгляду, про що постановляє ухвалу;

5. наявність інституту третіх осіб;

6. сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення складає 30 гривень;

7. суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання встановлених вимог, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу;

8. сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення складає 15 гривень;

9. предмет застави у разі забезпечення позову повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано протягом одного місяця, після настання обставин, визначених ЦПК України;

 

7. Які з наведених положень, що стосуються розгляду та вирішення юрисдикційних справ окремого провадження у цивільному судочинстві, є правильними:

1. якщо під час розгляду справи виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду;

2. з метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази;

3. перелік категорій справ, які можуть бути предметом розгляду та вирішення, не є вичерпним;

4. з метою з’ясування обставин справи суд може тільки за ініціативою заінтересованих осіб витребувати необхідні докази;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.049 с.)