Технологія розв’язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологія розв’язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органахОрганізація автоматизованого розв'язування комплексів задач у фінансових органах усіх рівнів характеризується різноманітністю варіантів технологічних процесів. Останні значною мірою враховують вимоги комплексу технічних засобів, визначаючись безпосередньо характером розв'язуваних задач, у тому числі методами й засобами їх реалізації на ЕОМ.

Технологічний процес розв'язування комплексу задач орієн­тований на обробку даних у діалоговому режимі з використанням міні-ЕОМ, обладнаної відокремленими робочими станціями.

Вибір ЕОМ для обробки інформації у фінансових органах має грунтуватися на таких міркуваннях: доводиться обробляти значні за обсягом масиви вхідної інформації та формувати базу даних, Що потребує великої місткості зовнішніх запам'ятовуючих при­строїв; розв'язування складних інформаційно пов'язаних між со­бою задач часто має відбуватися за безпосередньої участі фінан­сового працівника у процесі розв'язування; у різних поєднаннях застосовують кілька технологічних режимів обробки інформації — централізований, децентралізований, пакетний, телеопрацювання, діалоговий.

 

ТЕМА 12: Автоматизація обробки інформації у страховій системі України.

Призначення та мета створення АІС «Страхування»

Основною метою створення АІС у страхо­вій компанії є забезпечення такого рівня управління діяльністю компанії, за якого комплексно реалізуються такі завдання: про­ведення в задані терміни багатоваріантних розрахунків, пов'яза­них із рухом договорів страхування; автоматизація процесу облі­ку договорів за всіма видами страхування; досягнення найвищих показників розвитку всіх видів майнового та особистого страху­вання; прийняття оптимальних планових рішень щодо прибутків і видатків грошових коштів та отримання необхідного фактично­го прибутку. Останнє положення найважливіше, оскільки страхо­ві компанії є комерційними і функціонують на принципах повно­го господарського розрахунку.

Призначення АІС «Страхування» полягає в забезпечен­ні збору, зберігання, обробки і передавання інформації на базі ви­користання засобів обчислювальної техніки й зв'язку з урахуван­ням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхових компаній між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими ін­формаційними системами інших міністерств і відомств, Держав­ним комітетом України з нагляду за страховою діяльністю.

 

Структура АІС «Страхування».

 

 

Підсистеми «Планування», «Бухгалтерський облік та звітність», «Праця і заробітна плата», «Статистичний облік та звітність» функціональної частини АІС «Страхування» для рівня правління і рівня районного відділу страхової компанії.

Підсистема 01 «Планування» призначена для розробки перспективних і поточних планів прибутків і видатків за всіма видами страхування і планів надходження страхових платежів.

Підсистема 02 «Бухгалтерський облік і звітність» реалізує автоматизоване розв’язування задач з виконання операцій обліку грошових і поточних господарських операцій, укладання бухгалтерських звітів у цілому по страховій компанії, а також із формування зведених бухгалтерських балансів і аналітичних розробок до них.

Підсистема 03 «Праця і заробітна плата» призначена для розробки проектів кошторисів видатків і обліку видатків на утримання органів страхової компанії, складання звітів з праці та заробітної плати, формування зведених звітних документів та аналітичних розробок до них.

Підсистема 04 «Статистичний облік і звітність» використовується для укладання зведених статзвітів за всіма видами страхування, фінансовими результатами страхових операцій за рік, визначення основних показників роботи страхової компанії, укладання аналітичних розробок за всіма видами звітності, організаційно-масової та контрольно-ревізійної роботи.

 

Підсистеми «Правове забезпечення», «контроль за виконанням документів», «Кадри», функціональної частини АІС «Страхування» для рівня правління і рівня районного відділу страхової компанії.

Підсистема 05 «Правове забезпечення» забезпечує облік, зберігання і пошук правових і інформаційних актів за всіма видами діяльності страхової компанії. Задачі цієї підсистеми, а також підсистем 06 «Контроль виконання документів» і 07 «Кадри» розв’язуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Використання ІПС дозволяє централізувати збір і контроль інформації, одержувати відповіді із законодавчих, правових, нормативних та інших питань всім користувачам системи за умов, що з нею одночасно працюють кілька користувачів.

У функціональному плані в підсистемі 06 розв’язуються задачі з обліку, зберігання та пошуку законодавчих, правових, інформаційних актів зі страхування; у підсистемі 07 — з обліку та аналізу персонального складу страхової компанії, планування й прогнозування потреби в кадрах.

 

Підсистеми «Тарифи і нормативи» і «Автоматизація обробки інформації» функціональної частини АІС «Страхування» для рівня правління страхової компанії, підсистеми «Ведення операцій за страховими договорами», «Контроль та аналіз діяльності інспекцій» функціональної частини АІС «Страхування» для рівня районного відділу страхової компанії.

Підсистема 08 «Тарифи і нормативи» призначена для автоматизованого розв’язування задач з обчислення тарифних ставок за видами майнового й особистого страхування, резервами внесків зі страхування життя, розробки середніх цін на сільськогосподарські культури і т. ін. У підсистемі виконуються також розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання.

Підсистема 09 «Автоматизована обробка інформації» виконує розв’язування задач з організації автоматизованої обробки страхової інформації у страховій компанії. У рамках підсистеми формуються зведені звіти про переведення страхової інформації на обробку з допомогою персональних комп’ютерів, витрати коштів на машинну обробку за типами комп’ютерів і адміністративними територіальними одиницями в розрахунку на один особовий рахунок.

Додатково у структурі виокремлено дві підсистеми. 08 «Ведення операцій за договорами страхування», 09 «Контроль і аналіз діяльності інспекції». У першій автоматизуються розрахунки з ведення обліку об’єктів страхування і обчислення страхових платежів, розв’язуються задачі визначення збитків та виплат страхового відшкодування й страхових сум. У другій підсистемі визначаються основні показники роботи інспекцій, дільниць, бригад і агентів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.014 с.)