ТЕМА 8. Перегляд судових рішень Верховним судом України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8. Перегляд судових рішень Верховним судом України.Лекції – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:ново виявлені обставини; перегляд рішення; заява; ухвала;

Питання до семінарського заняття:

1. Суть провадження у зв’язку з ново виявленими обставинами.

2. Процесуальний порядок реалізації права на перегляд судових постанов у зв’язку з ново виявленими обставинами.

3. Порядок розгляду справи у зв’язку з ново виявленими обставинами.

4. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

4.1. Право на звернення про перегляд судових рішень.

4.2. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень.

4.3. Строк подання заяви про перегляд судових рішень.

4.4 Вимоги до заяви про перегляд судових рішень.

4.5. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень.

5. Підготовка справи до розгляду у Верховному суді України.

6. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

7.Повноваження Верховного Суду України.

Питання для самоперевірки:

1. Поняття ново виявлених обставин.

2. Які суди переглядають рішення, ухвали?

4. Які встановлені строки подання заяв про перегляд справ у зв'язку з ново виявленими обставинами?

5. Форма і зміст заяви.

6. Процесуальний порядок перегляду справи у зв'язку з ново виявленими обставинами.

7.Хто є суб’єктами права про перегляд судових рішень у зв’язку з ново виявленими обставинами?

8. Порядок перегляду справи Верховним Судом України.

Реферати до теми:

1. Підстави оскарження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Право оскарження судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

3. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справ.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Визначити нововиявлені обставини.

2. Чи є перелік підстав для перегляду судових постанов, передбачений ст. 361 ЦПК, у зв’язку з нововиявленими обставинами вичерпним?

3.Яка специфіка перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?

4. Чи можуть особи, які передбачені у ст.. 45 ЦПК, звертатися до суду із заявою про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами?

5. Складіть заяву про перегляд рішення у цивільній справі з у зв'язку нововиявленими обставинами:

- з відкриттям істотних для справи обставин, що не могли бути відомі заявникові;

- скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення, що підлягає оскарженню.

Визначте підсудність даної категорії справ.

6. Які строки передбачено ЦПК для перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та як вони обчислюються?

7. Проаналізуйте ч.3 ст. 365 ЦПК. Що означає, що після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими ЦПК?

8. Чи може бути предметом перегляду у провадженні у зв’язку з нововиявленими обставинами ухвала суду апеляційної інстанції про скасування рішення суду та направлення справи на новий розгляд?

ТЕМА 9. Звернення судового рішення до виконання.

Лекції – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми: Державна виконавча служба; державний виконавець; стягувач; боржник; виконавчі документи; виконавчий напис нотаріуса, виконавчий лист

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття виконавчого провадження.

2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень.

3. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

4. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

5. Порядок відкриття виконавчого провадження.

Питання для самоперевірки

1. Який порядок звернення судових рішень до виконання.

2. Назвіть органи примусового виконання.

3. Назвіть підстави примусового виконання.

4. Назвіть процесуальні строки пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання.

5. Загальні правила виконання.

6. Мирова угода і відмова від примусового виконання.

7. Що таке відстрочка та розстрочка виконання? Який їх порядок?

8. Що таке заміна способу виконання? Коли він можливий?

Реферати до теми:

1.Поняття і значення негайного виконання рішень.

2. Поняття, види та зміст виконавчих документів.

3. Порядок звернення стягнення на майно боржника

4. Звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи

5. Порядок виконання рішень у немайнових спорах

Питання для самоперевірки

1. Назвіть види виконавчих документів.

2. Що таке виконавчий лист? Яка його форма?

3..Який порядок звернення стягнення на майно боржника?

4. Який порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи?

5. Який порядок виконання рішень у немайнових спорах?

6. Що таке поворот виконання?

7. Яким чином здійснюється контроль і перевірка виконання?

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготуйте конспект відповідей на питання:

1) Сторони виконавчого провадження

2) Звернення стягнення на заставлене майно

3) Закінчення виконавчого провадження.

4) Черговість задоволення вимог стягувавчів.

5) Витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій.

6) Реалізація майна, на яке звернено стягнення

7) Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби

8) Захист прав стягувача у виконавчому провадженні

9) Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

2. Назвіть цивільні процесуальні документи, які підлягаю примусовому виконанню.

3. Визначте, які дії може виконувати суд у стадії виконання. Назвіть учасників виконавчого провадження.

4. Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження.

5. Визначте порядок та умови здійснення виконавчого провадження.

6. Складіть проект ухвали суду про відстрочку виконання у справі про повернення боргу.

7. Скласти скаргу на оскарження дій державного виконавця.

8. Скласти заяву про видачу дубліката виконавчого листа.

9. Скласти заяву про відновлення втраченого судового провадження.

Задача № 1

Прокурор району в інтересах Рибакової І.В. пред’явив у суді позов до Пугачової А.Б. і Демчика В.Н. про відшкодування заподіяного їх неповнолітніми дітьми шкоди.

У процесі розгляду справи від прокурора надійшла заява, у якій він просив провадження по справі припинити через відмову підтримувати пред’явлений ним позов.

У судове засідання, де обговорювалася заява прокурора, позивачка Рибакова не з’явилася, хоча про місце і час розгляду справи була повідомлена у встановленому порядку.

Адвокат, який представляє інтереси Рибакової, заявив, що якщо прокурор відмовляється, від позову, то справа для позивачки безперспективна. У зв’язку з цим він теж відмовляється від позову.

Суд виніс ухвалу, якою провадження по справі закрив.

У скарзі Рибакова просила скасувати ухвалу, посилаючись на те, що від позову відмовлятися не збирається, і пояснила, що не з’явилася в суд через хворобу, у підтвердження чого в неї є довідка лікарні. Крім того вона зазначила, що адвокат не має повноважень відмовитися від позову, так як термін доручення з такими повноваженнями минув за два дні до судового засідання.

Чи правильною є ухвала суду?

Задача № 2

Чоловік і жінка Молотови проживали у двокімнатній квартирі. У 1998 р. вони розірвали шлюб. Молотов А.А. звернувся до суду з позовом до Молотової М.С. про розподіл житлової площі і укладання окремого договору найму житлового приміщення на ізольовану кімнату розміром 12 кв. м із залишенням за відповідачкою і дитиною кімнати 18 кв.м.

Суд у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що оскільки житлова площа дорівнює 30 кв. м, то виділення позивачеві кімнати розміром 12 кв.м обмежить інтереси відповідачки з дитиною, яким на двох залишається кімната площею 18 кв. м.

Через певний час Молотов знову звернувся до суду з позовом до Молотової про розділ тієї ж житлової площі і просив визнати за ним право користування кімнатою розміром 10 кв. м, посилаючись на те, що така кімната, відповідно до висновку експертної ради при районній адміністрації, могла бути зроблена в результаті зменшення кімнати 12 кв. м за рахунок переносу перегородки. Дозвіл адміністрації на перепланування квартири він має.

Суд провадження по справі припинив, посилаючись на те, що по даній справі є рішення, яке вступило в законну силу, за суперечкою між тими ж сторонами, про той же предмет і за тими ж підставам. Молотов подав скаргу на ухвалу суду.

Чи відповідає законові ухвала суду?

Задача № 3

До районного суду зі скаргою на дії державного виконавця звернувся генеральний директор ВАТ Третьяков В., вважаючи, що державний виконавець незаконно наклав арешт на автомашину ВАЗ 2109. У скарзі вказується, що основний борг підприємства складає 35 тис. грн., однак державний виконавець описав і заарештував майно на суму 42 тис. грн.. Крім того, проти підприємств порушено справу про банкрутство, у зв’язку з чим виконавче провадження підлягає зупиненню.

Державний виконавець надав докази того, що борг підприємства склав 37 тис. 680 грн. На погашення боргу було арештовано готової продукції даного підприємства на суму 33 тис. грн.. Однак виникли складності з її реалізацією. З цієї причини було накладено арешт на автомобіль ВАЗ 2109, оцінений у 42 тис. грн..

Дайте оцінку аргументам державного виконавця. Які дії державний виконавець повинен розпочати? Чи можливо зупинення виконавчого провадження при відкритті провадження про банкрутство боржника?

 

Задача № 4

Державний виконавець визначив заборгованість Шибіко за аліментами на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 12 тис. грн.. Шибіко не згоден зі зробленими державним виконавцем розрахунками.

Який порядок захисту інтересів Шибіко передбачає закон?

Варіант. Чи можуть оскаржити розрахунок заборгованості за аліментними платежами на неповнолітню дитину такі особи:

- сама неповнолітня дитина, що досягла 15 років

- матір неповнолітньої дитини

- представники органу опіки і піклування

- або будь-який громадянин.

 

Задача № 5

Посадова особа податкового органу не подала за вимогою державного виконавця відомості про наявні у боржника банківські рахунки. Державний виконавець наклав штраф на цю посадову особу.

Чи існує можливість у посадової особи податкового органу оскаржити дії державного виконавця. Чи має значення рішення якого органу виконував державний виконавець?

 

Задача № 6

ТОВ «Олена» (боржник) не згодне з оцінкою арештованого майна двох автомобілів. Державний виконавець залучив до учасиі у виконавчих діях оцінювача. Постанова про призначення оцінювача і копія акта передачі арештованого майна на реалізацію були направлені боржнику. У даний момент автомобілі продані і гроші від їх реалізації надійшли на депозитний рахунок відділу Державної виконавчої служби.

Роз’ясніть права учасників виконавчого провадження, якщо вони не згодні з оцінкою майна.

Орієнтовний перелік питань для складання іспиту:

1. Повноваження представника у цивільному процесі та порядок їх оформлення

2. Показання свідків. Поняття та види свідків. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

3. Правове становище експерта у цивільному процесі

4. Поновлення та продовження процесуальних строків

5. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі

6. Поняття та види процесуальних строків

7. Поняття та види процесуальної співучасті

8. Поняття та види судового представництва

9. Поняття та види територіальної підсудності

10. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі

11. Поняття та випадки постановлення додаткове рішення суду

12. Поняття та загальна характеристика виконавчого провадження.

13. Поняття та класифікація принципів цивільного процесуального права

14. Попереднє судове засідання

15. Порядок вручення судових повісток

16. Порядок допиту свідків

17. Порядок забезпечення позову.

18. Порядок заочного розгляду справи

19. Порядок і строки подачі апеляційної та касаційної скарги

20. Порядок обчислення процесуальних строків

21. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

22. Порядок подання касаційної скарги

23. Порядок поновлення та продовження процесуальних строків

24. Порядок приведення свідка, експерта та перекладача до присяги

25. Порядок проведення судових дебатів

26. Порядок розгляду скарги апеляційним судом

27. Порядок розгляду справ окремого провадження

28. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

29. Порядок розподілу судових витрат.

30. Правила поведінки учасників судового процесу на судовому засіданні.

31. Право суду зупинити провадження у справі

32. Предмет, метод та джерела цивільного процесуального права.

33. Протокол судового засідання

34. Процесуальна співучасть

35. Процесуальне правонаступництво та його види.

36. Процесуальні права та обов’язки сторін

37. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою.

38. Складові частини судового розгляду

39. Службові строки у цивільному процесі

40. Справи про визнання спадщини відумерлою

41. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

42. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

43. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

44. Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому поряку

45. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною

46. Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

47. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

48. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

49. Справи про усиновлення

50. Строк для подачі апеляційної та касаційної скарги (подання).

51. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація.

52. Судовий розпорядник та його повноваження

53. Судові виклики та повідомлення

54. Умови проведення заочного розгляд у справи

55. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

56. Факти, які не підлягають доказуванню

57. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання

58. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги

59. Форма і зміст касаційної скарги

60. Характеристика стадій цивільного процесу.

61. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)