ТЕМА 6. Апеляційне провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. Апеляційне провадженняЛекції – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:Апеляційний суд, апеляційна скарга, ухвала апеляційного суду; окрема ухвала апеляційного суду; рішення апеляційного суду

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття та зміст апеляційного оскарження

2. Строки апеляційного оскарження

3. Форма і зміст скарги про апеляційне оскарження.

4. Порядок подання скарги про апеляційне оскарження.

5. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

6. Порядок розгляду справи апеляційним судом

7. Повноваження апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної

скарги

8. Зміст ухвали та рішення апеляційного суду

 

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає суть і значення апеляційного оскарження рішення суду?

2. Хто має право апеляційного оскарження рішень? Який порядок його реалізації?

3. Як визначаються межі розгляду справ в апеляційному суді?

4. Назвіть строки апеляційного оскарження.

5. Форма і зміст скарги на апеляційне оскарження.

6. Який порядок внесення заяви на апеляційне оскарження та апеляційної скарги?

7. Який процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги судом другої інстанції.

8. Назвіть повноваження суду апеляційної інстанції.

9. Що є підставами для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд?

10. Назвіть підстави для скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

11. Назвіть підстави для скасування рішення суду першої інстанції й ухвалення нового рішення.

12. Назвіть підстави для відхилення скарги, скарги прокурора на ухвалу суду першої інстанції, зміна чи скасування суду першої інстанції.

 

Реферати до теми:

1. Загальна характеристика апеляційного провадження.

2. Постанови апеляційного суду.

3. Частини апеляційного провадження.

4.Сучасні системи оскарження судових рішень.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Визначити коло осіб, які мають право апеляційного оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції.

2. Складіть апеляційну скаргу до суду другої інстанції:

- на рішення суду першої інстанції про виселення;

- на ухвалу суду про забезпечення позову.

- визначити особливості апеляційної скарги.

- визначити особливості рішення, ухвали апеляційного суду.

ТЕМА 7. Касаційне провадження

Лекції – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

 

Ключові терміни та поняття до теми:Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, касаційна скарга, ухвала суду касаційної інстанції, рішення суду касаційної інстанції

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття касаційного провадження

2. Форма і зміст касаційної скарги

3. Підготовка справи до касаційного розгляду

4. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

5. Повноваження суду касаційної інстанції

6. Зміст рішення та ухвали суду касаційної інстанції

7. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

 

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає суть і значення перегляду судових рішень, ухвал і постанов у касаційному порядку?

2. Хто має право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень? Які умови і порядок його реалізації?

3. Який строк встановлений для касаційного оскарження?

4. Який порядок подачі касаційної скарги, касаційної скарги прокурора?

5. Яким чином відбувається підготовка касаційного розгляду справи.

6. Назвіть процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної інстанції.

7. Які встановлені межі розгляду справи судом касаційної інстанції?

8. Назвіть повноваження судів касаційної інстанції.

9. Назвіть підстави для відхилення касаційної скарги, касаційної скарги прокурора.

10. Назвіть підстави для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд.

11. Назвіть підстави для скасування рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення, що було помилково скасовано.

12. Назвіть підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишення заяви без розгляду.

13. Що таке повторна касація?

 

Реферати до теми:

1. Загальна характеристика касаційного провадження.

2. Стадії касаційного провадження.

3. Постанови суду касаційної інстанції та їх законна сила.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Проведіть порівняльний аналіз підстав апеляційного та касаційного провадження.

2. Визначте коло осіб, які мають право касаційного оскарження рішень, ухвал.

3. Визначити завдання суду касаційної інстанції.

4. Складіть проект рішення суду касаційної інстанції по скарзі про визнання незаконним рішення суду першої інстанції про виключення майна з опису.

5 Складіть проект ухвали суду касаційної інстанції по скарзі на ухвалу суду апеляційної інстанції, якою визнано рішення суду першої інстанції про визнання громадянина недієздатним законним і обґрунтованим.

 

Задача № 1

Журавленко Ю.Б. пред’явив позов до Дєдової Ю.О. про визначення часток у праві власності та визнання права власності в порядку спадкування. У задоволенні позову Оболонським районним судом м. Києва було відмовлено. Апеляційний суд м. Києва своєю ухвалою відхилив апеляційну скаргу Журавленка Ю.Б. і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Журавленко Ю.Б. подав скаргу до суду касаційної інстанції.

У яких випадках суд касаційної інстанції постановлює ухвалу про повне скасування рішення і передання справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції? Коли суд касаційної інстанції скасовує судові рішення і ухвалою нове рішення або змінює рішення, не передаючи справи на новий розгляд? обґрунтуйте відповідь на прикладі вищенаведеної справи.

Задача № 2

Гр. Василенко М.І. у касаційній скарзі посилався на те, що Апеляційний суд м. Києва залишив рішення суду першої інстанції без змін. При розгляді справи у суді першої інстанції Василенко М.І. вимагав відшкодування моральної шкоди, завданої йому його керівником внаслідок прилюдної його образи, у сумі 2000 грн. До розгляду його касаційної скарги він направив до неї зміни, де просив замість грошової компенсації у розмірі 2000 грн. придбання відповідачем йому санаторно-лікувальної путівки на 24 дні до санаторію за призначенням лікаря (на підтвердження необхідності лікування він подав медичні довідки).

Визначте дії суду касаційної інстанції та складіть відповідний процесуальний акт.

Задача № 3

До суду із позовом звернувся народний депутат гр.. Р. про розірвання шлюбу. Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Оскільки позивач є публічною особою, то біля нарадчої кімнати суддю очікували журналісти. Вийшовши із нарадчої кімнати, суддя почав обговорювати із журналістами процедуру ухвалення ним рішення та суть справи.

Чи правомірні дії судді? Як адвокат позивача, як саме ви прореагували б на такі дії суду. Складіть відповідний процесуальний документ щодо дій судді.

Задача № 4

У результаті розгляду касаційної скарги гр. Лонка С.С., який звернувся із позовом до ТОВ «Енея» про компенсацію за використання його творів у рекламних цілях без його згоди у сумі 50000 грн., суд касаційної інстанції дійшов висновку, що рішення апеляційного суду є незаконним та підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції він залишив у силі, оскільки воно помилково було скасоване апеляційним судом.

Визначте, який процесуальний акт має постановити суд касаційної інстанції. Напишіть його.

Задача № 5

До суду касаційної інстанції звернулась гр. Верба Ю.Т. У касаційній скарзі вона клопотала перед судом про зупинення виконання рішення суду апеляційної інстанції, оскільки останнє згідно зі ст.. 319 ЦПК набирає законної сили з моменту його проголошення. Своє клопотання вона мотивувала тим, що поки справа не буде розглядатися касаційною інстанцією відповідач зніме арешт із грошового вкладу і тоді розгляд її касаційної скарги буде безперспективний. Проте суддя відмовив їй у задоволенні такого клопотання. Поки справа розглядалася судом касаційної інстанції вклад було знято та витрачено, і у подальшому виконання рішення стало неможливим.

Визначте правомірність дій суду? Як розуміти положення ч. 1 ст. 328 ЦПК щодо підстав зупинення виконання рішення суду суддею – доповідачем? Чи повинна особа подавати суду докази на підтвердження необхідності зупинення виконання рішення?

Задача № 6

Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи (ст. 332 ЦПК) було розглянуто касаційну скаргу гр. Воробей В.Ю. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з посиланням на закон, яким суд керувався (п.7 ч.1 ст. 345 ЦПК). Воробей В.Ю. подала до суду заяву про роз’яснення їй цієї ухвали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка зазначала, що Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ роз’яснень рішень не надає.

Чи належить вирішення питань про роз’яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канцелярією?

Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст. 221 ЦПК щодо роз’яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.018 с.)