Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завданняДо приватно-наукових методів теорії держави і права відносяться:

А. Метод правової компаративістики

Б. Кібернетичний метод

В. Метафізичний метод

Г. Формально-юридичний метод

Д. Метод правового моделювання

Е. Метод правового експерименту

Ж. Формально-логічний метод

12. У системі юридичних наук теорія держави і права є наукою:

А. Галузевою

Б. Історико-теоретичною

В. Міжгалузевою

Г. Прикладною

Д. Спеціальною

13. Об'єктом дослідження теорії держави і права як юридичної науки є:

А. Правові системи

Б. Методологія

В. Держава і право

Г. Суспільство

Д. Політична система

14. Визначте відповідність методів дослідження держави і права та характеристик цих методів:

1. Діалектичний метод А. Передбачає дослідження держави і права як зовні керованих систем
2. Кібернетичний метод - А Б. Передбачає дослідження держави і права на основі взаємозв'язку та взаємодії суспільних явищ
3. Синергетичний метод - Ж В. Передбачає дослідження держави і права на основі історичних та національних особливостей розвитку суспільства
4. Формально-юридичний метод Г. Передбачає дослідження держави і права з урахуванням особливостей правових систем
5. Метод правової компаративістики Д. Передбачає дослідження держави і права у взаємодії з різними суспільними явищами та процесами
6. Соціологічний метод - Д Е. Передбачає дослідження держави і права у взаємозв'язку з різними правовими явищами
7. Етнографічний метод - В Ж. Передбачає дослідження держави і права як самокерованих систем

15. До предмету теорії держави і права відносяться:

А. Правова ідеологія

Б. Принципи права

В. Юридична техніка

Г. Функції права

Д. Функції держави

16. Визначте відповідність функцій теорії держави і права як науки та їх характеристик:

1. Онтологічна Д А. Встановлення та визначення нових закономірностей розвитку держави і права
2. Організаторська Ж Б. Встановлення і визначення стратегії здійснення влади в державі
3. Методологічна Е В. Встановлення і визначення тенденцій та перспектив розвитку держави і права
4. Еврістична А Г. Встановлення і визначення концептуальних підходів до дослідження держави і права
5. Політична Б Д. Встановлення і визначення державно-правових явищ та їх ознак
6. Ідеологічна Г Е. Встановлення і визначення способів, прийомів та засобів дослідження держави і права
7. Прогностична В Ж. Встановлення та визначення тактики здійснення влади в державі

17. Назвіть представника науки правової компаративістики:

А. Р. Давід (Франція)

Б. П.М.Рабінович (Україна)

В. Г.Дж.Берман (США)

Г. В.К.Мамутов (Україна)

Д. С.С.Алексєєв (Росія)

18. Значення методології теорії держави і права проявляється у:

А. Забезпеченні класового підходу до дослідження держави і права

Б. Забезпеченні історичної спрямованості дослідження держави і права

В. Забезпеченні цілей дослідження держави і права

Г. Забезпеченні об'єктивної вірогідності дослідження держави і права

Д. Забезпеченні соціальної обумовленості дослідження держави і права

19. Методологічна основа теорії держави і права включає:

А. Кібернетику та синергетику

Б. Матеріалістичну та ідеалістичну діалектику

В. Математичний метод пізнання права

Г. Процес якісного та кількісного виміру діючого права

Д. Співвідношення індуктивного і дедуктивного способів вивчення діючого права

20. Система методів, сукупність способів і прийомів дослідницької діяльності - це:

А. Предмет дослідження

Б. Концепція дослідження

В. Гіпотеза дослідження

Г. Методологія дослідження

Д. Методика дослідження

21. Визначте пункти, що відносяться до функцій теорії держави і права як науки:

А. Констатаційна

Б. Політична

В. Емпірична

Г. Аксіологічна

Д. Компаративна

Е. Ідеологічна

Ж. Експериментальна

22. Значення порівняльного дослідження правових явищ в умовах вихідної правової культури й правової культури, що склалася раніше, визначається за допомогою методу:

А. Статистичного

Б. Монографічного

В. Історичного

Г. Етнографічного

Д. Експериментального

23. До приватно-наукових методів теорії держави і права відносяться:

А. Системно-структурний, формально-логічний

Б. Історичний, порівняльний

В. Порівняльного правознавства, формально-юридичний

Г. Діалектичний, схоластичний

Д. Кібернетичний, синергетичний

24. Мононорми - регулятори поведінки в суспільстві:

А. Аристократичному

Б. Демократичному

В. Додержавному

Г. Капіталістичному

Д. Соціалістичному

25. Визначте послідовність етапів наукового дослідження в теорії держави і права:

А. Визначення цілей і завдань дослідження 4

Б. Обґрунтування гіпотези дослідження 5

В. Збір науково-правової інформації 6

Г. Визначення об'єкта та предмета дослідження 2

Д. Обґрунтування результатів дослідження 8

Е. Формування нової науково-правової інформації 7

Ж. Впровадження результатів дослідження 9

З. Обґрунтування методів дослідження 3

І. Обґрунтування напрямку дослідження 1

26. Влада в умовах первісного суспільства мала характер:

А. Довірчий

Б. Примусовий

В. Політичний

Г. Економічний

Д. Суспільний

27. До ознак звичаю НЕ відноситься:

А. Складається історично

Б. Забезпечується державним примусом

В. Виражає єдність моралі, релігії та властиво правилам поведінки

Г. Не містить розподілу на права і обов'язки

Д. Здійснюється на основі звички та сили авторитету суспільної влади

28. Звичай у додержавному суспільстві є мононормою, оскільки в ньому:

А. Поєднується авторитет суспільної влади і державного примусу

Б. Відсутній розподіл на права і обов'язки

В. Відсутні гіпотеза, диспозиція, санкція

Г. Поєднуються інтереси всіх членів суспільства

Д. Втілюється єдиний для всього суспільства ідеал справедливості

29. Особливістю організації влади у додержавному суспільстві є те, що вона:

А. Виражає інтереси економічно панівного класу

Б. Відокремлена від суспільства

В. Заснована на примусі

Г. Заснована на силі авторитету

Д. Обмежена правом

30. Особливість східного (азіатського) шляху появи держави полягає у:

А. Ранньому розшаруванні суспільства на класи

Б. Формуванні приватної власності на землю та засоби виробництва

В. Необхідності утримання у підпорядкуванні експлуатованих мас

Г. Встановленні державної власності на землю і засоби виробництва

Д. Ускладненні соціальної структури суспільства

31. В основу роботи Ф. Енгельса «Походження родини, приватної власності та держави» покладені праці вченого-етнографа:

А. Ч. Дарвіна

Б. Л. Моргана

В. Ж. Ламарка

Г. Л. Леві-Строса

Д. М. Міклухо-Маклая

32. Визначте пункти, що відносяться до великих суспільних поділів праці у додержавному суспільстві:

А. Відділення рибальства

Б. Відділення скотарства від землеробства

В. Відділення військової справи

Г. Відділення ремесла від скотарства та землеробства

Д. Відділення торгівлі

Е. Відділення писемності

33. Визначте відповідність теорій походження держави і права та характеристик цих теорій:

1. Психологічна Б А. Перерозподіл територіальних володінь, встановлення органів, які примусово забезпечують управління
2. Договірна Е Б. Негласна угода про реалізацію управлінських потреб
3. Насильства А В. Формування тотальних кланових відносин
4. Патріархальна В Г. Політичне закріплення майнових амбіцій
5. Теологічна Ж Д. Авангардне виділення «білих комірців»
6. Класова Г Е. «Якийсь ареопаг», рішенням якого забезпечується захист всіх і кожного
7. Управлінська Д Ж. Установлення незмінного порядку «на вічні часи»

34. Визначте відповідність теорій походження держави і права та їх ключових понять:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.01 с.)