Тема 7. Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав та інтересів 

Накресліть схему:

1. Способи захисту цивільних прав.

2. Форми захисту цивільних прав.

3. Строки здійснення цивільних прав.

4. Види цивільної відповідальності.

5. Умови цивільної відповідальності.

Теми рефератів, доповідей:

1. Принципи і гарантії здійснення прав та виконання обов’язків в цивільному праві.

2. Антимонопольні заборони і правила щодо недопущення недобросовісної конкуренції як різновид меж здійснення цивільних прав.

3. Порівняльна характеристика інститутів зупинення та перерви строків позовної давності.

4. Імперативність та диспозитивність в цивільно-правовому регулюванні строків та термінів.

5. Співвідношення понять «зловживання правом» та «правопорушення».

6. Захист цивільних прав та інтересів органами внутрішніх справ України.

7. Забезпечення здійснення цивільних прав та інтересів органами виконавчої влади.

8. Застосування у процесі правоохоронної діяльності норм, що регулюють право учасників цивільних правовідносин на самозахист

9. Виконавчий напис як один із способів захисту суб’єктивних цивільних прав.

 

Тема 8. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність

 

Накресліть схему:

1. Класифікація шкоди.

2. Різновиди строків позовної давності.

Теми рефератів, доповідей:

1. Строки в цивільному праві України.

2. Терміни в цивільному праві України.

3. Позовна давність в цивільному праві України.

Підготовка кросвордів за тематикою.

 

Тема 9. Правочини

 

Накресліть схему:

1. Види правочинів.

2. Види недійсних правочинів.

3. Наслідки недійсності правочинів

Теми рефератів:

1. Цивільно-правові документи та їх нотаріальне посвідчення.

2. Особливості вчинення правочинів неповнолітніми, обмежено дієздатними і недієздатними особами.

3. Нікчемні правочини.

4. Порівняльна характеристика добровільного та обов’язкового представництва.

5. Цивільно-правове співвідношення договору доручення і довіреності.

6. Електронна форма правочину.

7. Правова природа реституції

8. Вчинення правочинів конклюдентними діями або шляхом мовчання.

Підготовка кросвордів за тематикою.

 

Тема 10. Право власності. Речові права на чуже майно

Накресліть схему:

1. Види речових прав.

2. Підстави виникнення права власності.

3. Підстави припинення права власності.

4. Речові права на чуже майно.

Теми рефератів:

1. Земельний і особистий сервітут, як види речового права.

2. Емфітевзис і суперфіцій, як права на чужі речі.

3. Набувальна давність як особлива підстава виникнення права власності за новим ЦК.

4. Право власності політичних партій в Україні.

5. Торги в системі способів набуття права власності.

6. Співвідношення договору оренди землі сільськогосподарського призначення та емфітевтизу.

7. Співвідношення договору оренди землі під забудову та суперфіцію.

8. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності на житло.

9. Ґенеза права власності в Україні

 

Тема 11. Захист права власності та інших речових прав

 

Накресліть схему:

а) способи захисту речових прав;

б) умови захисту речових прав.

Підготовка презентації теми у системі «Power Pointe».

 

Тема 12. Право інтелектуальної власності

 

Накресліть схему:

1. Суб'єкти авторських відносин.

2. Види авторських договорів.

3. Об'єкти винаходу.

4. Умови патентоспроможності: винаходу; сорту рослини; породи тварини.

Теми рефератів:

1. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.

2. Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності.

3. Значення, види та зміст науково-технічної інформації.

4. Міжнародна охорона промислової власності.

5. Авторське право на комп’ютерні програми.

6. Роль ОВС України в охороні прав інтелектуальної власності.

7. Правова регламентація передання майнових прав інтелектуальної власності.

8. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

9. Особливості цивільно-правової відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.

Підготовка кросвордів за тематикою.

 

Тема 13. Зобов’язальне право і зобов’язання. Цивільно-правовий договір

 

Накресліть схему:

а) Класифікація зобов'язань: типи, групи, види, підвиди, форми зобов'язань.

б) Способи припинення зобов'язань.

в) Види цивільно-правових договорів.

Теми рефератів:

1. Зміна осіб у зобов'язанні.

2. Способи виконання зобов'язань зі множинністю осіб.

3. Правові наслідки визнання договору недійсним і неукладеним.

4. Правова природа притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань.

5. Виконання зобов’язання третіми особами за цивільним законодавством України.

Підготовка термінологічного словника-довідника за темами, що входять до модулю.

Підготовка презентації теми у системі «Power Point».

 

Тема 14. Правове регулювання зобов’язань купівлі-продажу

 

Накресліть схему:

а) види договорів з передачі майна у власність.

б) Види договорів купівлі-продажу.

Теми рефератів:

1. Цивільно-правове регулювання договору ренти

2. Правові способи захисту прав споживачів.

3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах.

4. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації.

5. Поняття "роздрібна торгівля".

6. Особливості порядку продажу і придбання спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

7. Особливості порядку продажу і придбання вогнепальної зброї боєприпасів до неї та вибухових матеріалів.

8. Гарантованість прав споживачів (аналіз Закону України “Про захист прав споживачів”).

9. Можливість порушення договору дарування, визнання його недійсним та можливість цивільно-правової відповідальності за цим договором.

 

 

Тема 15. Договір найму (оренди). Договір позички

 

Накресліть схему:

а) Види договорів з передачі майна у користування.

б) Відмінність договору найму транспортного засобу від договорів про надання послуг з перевезення пасажирів.

Теми рефератів:

1. Найм (оренда) транспортних засобів.

2. Приватизація житла в Україні.

3. Правове регулювання лізингу.

4. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

5. Загальна характеристика житлових фондів в Україні.

6. Ордер: поняття, строк чинності та правила видачі.

7. Поліпшення орендованого майна: законодавство та практика його застосування.

8. Право на укладення договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності.

9. Комерційний та соціальний найом житла.

Підготовка презентації теми у системі «Power Point».

 

Тема 16. Договір підряду

 

Накресліть схему:

а) Види договорів підряду.

б) Договір будівельного підряду за участю генерального підрядника.

Теми рефератів:

1. Відповідальність сторін за порушення взятих зобов’язань за договором підряду;

2. Права та обов'язки сторін за договорами про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт.

3. Відповідальність за договором підряду.

4. Проблеми правового регулювання відносин в капітальному будівництві.

5. Організація спорудження об’єкта будівництва: цивільно-правове регулювання.

6. Особливості відповідальності за договором побутового підряду.

7. Гарантійні зобов’язання при виконанні підрядних робіт.

8. Співвідношення понять «інвестиційний договір у будівництво» та «договір будівельного підряду».

9. Особливості участі субпідрядника у зобов’язаннях з виконання робіт.

 

Тема 17. Недоговірні зобов’язання

 

Накресліть схему:

а) Види недоговірних зобов’язань.

б) Види недоговірних зобов’язань, що виникають з правомірних дій.

в) Види деліктних зобов’язань.

Теми рефератів:

1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.

2. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітніми, малолітніми особами.

3. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів та послуг.

4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом на виробництві.

5. Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством України.

6. Проблеми відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

 

Тема 18. Спадкове право

 

Накресліть схему:

а) Учасники спадкових правовідносин.

б) Види спадкування.

в) Черги при спадкування за законом.

Теми рефератів:

1. Особливості спадкування вогнепальної зброї.

2. Цивільно-правова конкуренція та співвідношення спадкового договору із договором довічного утримання.

3. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями.

4. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць.

5. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав.

6. Інститут прийняття спадщини.

7. Коло спадкоємців за заповітом.

8. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту.

9. Особливості спадкування акцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)