Інформаційне та методичне забезпечення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційне та методичне забезпечення.Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України від 28.06.1996 р. // www.rada.gov.ua

1.2. акти міжнародного права:

1.2.1. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974р. // www.rada.gov.ua

1.2.2. Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 1963 р. // www.rada.gov.ua

1.2.3. Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 р. // www.rada.gov.ua

1.2.4. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори повністю або частково морського міжнародного перевезення вантажів 2008 р. // www.rada.gov.ua

1.3. закони:

1.3.1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // www.rada.gov.ua

1.3.2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // www.rada.gov.ua

1.3.3. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. // www.rada.gov.ua

1.3.4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // www.rada.gov.ua

1.3.5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // www.rada.gov.ua

1.3.6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII // www.rada.gov.ua

1.3.7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР // www.rada.gov.ua

1.3.8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII // www.rada.gov.ua

1.3.9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // www.rada.gov.ua

1.3.10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р № 322-VIII // www.rada.gov.ua

1.3.11. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // www.rada.gov.ua

1.3.12. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // www.rada.gov.ua

1.3.13. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. // www.rada.gov.ua

1.3.14. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV // www.rada.gov.ua

1.3.15. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // www.rada.gov.ua

1.3.16. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР // www.rada.gov.ua

1.3.17. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV // www.rada.gov.ua

1.3.18. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-IV // www.rada.gov.ua

1.3.19. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV // www.rada.gov.ua

1.3.20. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // www.rada.gov.ua

1.3.21. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-IV // www.rada.gov.ua

1.3.22. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807- IV // www.rada.gov.ua

1.3.23. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 р. // www.rada.gov.ua

1.3.24. Про іпотечні облігації: Закон України від 22.12.2005 р. // www.rada.gov.ua

1.3.25. Про житловий фонд соціального призначення: Закон України від 12.01.2006 р. // www.rada.gov.ua

1.3.26. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. // www.rada.gov.ua

1.3.27. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 р. // www.rada.gov.ua

1.3.28. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 р. // www.rada.gov.ua

1.3.29. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 04.03.2004 р. // www.rada.gov.ua

1.3.30. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 352.

1.3.31. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 19. - ст. 80;

1.3.32. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991, - N 30, - ст.379;

1.3.33. Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 32. - ст. 255;

1.3.34. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об'єктів: Закон України від 06 квітня 2000 // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 107. – ст. 34;

1.3.35. Про транспорт: Закон України 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12. - ст. 10;

1.3.36. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - ст. 183;

1.3.37. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України – 1995. - N 6. - ст. 35;

1.3.38. Про планування і забудову територій: Закон України від 20. 04. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України – 2000. - N 31. - ст.250;

1.3.39. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України – 1992. - N 24. - ст. 348;

1.3.40. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України – 1992. - N 36. - ст. 524;

1.3.41. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизації: Закон України від 6 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - ст. 350;

1.3.42. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 14 березня 1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 30. - ст. 416;

1.3.43. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 5. - ст. 21;

1.3.44. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23. 03. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20.-ст. 56;

1.3.45. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 16. - ст.167;

1.3.46. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг: Закон України від 06 червня 1996 р // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - ст. 155;

1.3.47. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16. 09. 1997 р // Урядовий кур'єр. - 1997. - №1. – ст.68;

1.3.48. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. - № 3807.-ст. 75;

1.3.49. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - ст. 139;

1.3.50. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - N 973. - ст. 139;

1.3.51. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - ст. 682;

1.3.52. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України.-1990.-№ 52.-ст. 650;

1.3.53. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України.- 1992. - № 20. - ст. 283;

1.3.54. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - ст. 414;

1.3.55. Про заставу: Закон України 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №6. - ст.56;

1.3.56. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24. 01. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- №34 – ст. 13;

1.3.57. Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16. 09. 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - №1.- ст.28;

1.3.58. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг: Закон України від 06 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-1996. - № 33. - ст. 155;

1.3.59. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Голос України.-1995. - № 9. – ст. 35;

1.3.60. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. - N 3. - ст. 9;

1.3.61. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 39. - ст. 383;

1.3.62. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 5-6. - ст. 44;

1.3.63. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 7. ст. 32;

1.4. підзаконні акти:

1.4.1. Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Указ Президента України 15 січня 1994 року // Урядовий кур’єр. - 1994. - N 7.- ст.12;

1.4.2. Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах сім'ї та молоді: Указ президента України від 15 квітня 2002 р. // Урядовий кур’єр. - 2002. - № 3. - ст. 12;

1.4.3. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України від 07.11.1994 р. // Урядовий кур'єр.- 1994.- N 6. – ст. 23;

1.4.4. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. // - Міжнародний комерційний арбітраж. К.: - 1995. - N 567. - ст. 127-129.

1.4.5. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993р // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 7-93. - ст. 113;

1.4.6. Про укладення договорів оренди приміщень підприємства: Декрет Кабінету Міністрів ми й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг від 29. 12. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 11. - ст. 90;

1.4.7. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається: Декрет Кабінету Міністрів від 31.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 11. - ст. 96;

1.4.8. Про реалізацію окремих положень Закону України, Про захист прав споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 172. - ст. 46;

1.4.9. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 146.- ст.65;

1.4.10. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- N 564. - ст.65;

1.4.11. Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. -№ 380.- ст.65;

1.4.12. Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 775..- ст. 65;

1.4.13. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр. - 1998. -№ 9. –ст. 24;

1.4.14. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 146.- ст.65;

1.4.15. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 146.- ст. 65;

1.4.16. Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх сплати: Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.96р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 147.- ст.68;

1.4.17. Про затвердження правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313// Урядовий кур’єр.- 1994.- № 86. – ст.45;

1.4.18. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 156.- ст.85;

1.4.19. Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - N 123.- ст.25;

1.4.20. Про Порядок укладання шлюбного контракту: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 47.- ст.35;

1.4.21. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України N 18/5 від 18.06.94 // Урядовий кур’єр. – 1994. - N 14.- ст.25;

1.4.22. Про затвердження Типового положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України N 30/5 від 17.04.02р. // Урядовий кур’єр. – 2002. - N 44.- ст.35;

1.4.23. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗторгу від 13. 03. 1995 р. № 37 // Урядовий кур’єр. – 1997. - №23.- ст.45;

1.4.24. Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26 вересня 2002 року N 86/5 // Урядовий кур’єр. – 2002. - №24.- ст.46;

1.4.25. Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України N 52/5 від 18.10.2000р. // Урядовий кур’єр. – 2002. - №44.- ст.46;

1.4.26. Про затвердження Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ МЗЕЗторгу від 8. 07. 1997 р. № 343 // Закон і бізнес. – 1997. - № 46.- ст.46;

1.4.27. Про кредитування: Положення Національного банку України від 28.09.95р. N 246 // Закон і бізнес. – 1996. - № 44.- ст.35;

1.4.28. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - ст. 23;

1.4.29. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи: Наказ Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 р. № 234 // Офіційний вісник України. - 1997. - .№ 33. – ст. 47;

1.4.30. Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні: Постанова Ради Міністрів і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р.,. // Відомості Верховної Ради України - 1995.- № 28. - ст. 574;

1.4.31. Правила обміну жилих приміщень: Постанова Ради Міністрів УРСР від 31. 01. 1986 р. - №31. // Офіційний вісник України. - 1997. - .№ 33. – ст. 23;

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):

1.5.1. Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, якими регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 липня 1979р № 4 // Бюл. законодавства юридичної практики. - 1993. - №2. - ст.37;

1.5.2. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. № 3 // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1995. - №43. - ст. 45;

1.5.3. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12. 04. 96 р.- №5.// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1997. - №23. - ст. 49;

1.5.4. Про судову практику в справах про розірвання шлюбу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.08.79р.// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1994. - №8. - ст. 49;

1.5.5. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України - 1995.- № 28. - ст. 4;

1.5.6. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. .// Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. - 1992. - №7. - ст. 19;

1.5.7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. // 3бірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. – 1998 .-№24. – ст.32;

1.5.8. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів автомобільним транспортним: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21. 07. 1992. // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України . – 1997. - №6 – с. 26;

1.5.9. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - 1998.- № 02-5/302 – ст. 56;

1.5.10. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 // Юридичний вісник України. — 1999. — № 16. – ст. 65;

1.5.11. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215// Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — 1998.- №24 .-ст.6;

1.5.12. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів: Постанова Пленуму ВС України від 08.06.2007 №5

1.5.13. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму ВС України від 16.04.2004 №7.

1.5.14. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7 // www.rada.gov.ua

 

2. Підручники:

2.1. Борисова В. І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В., Ігнатенко В.М., Коробцова Н.В. Цивільне право України: Підруч.:У 2 т. / В.І. Борисова (заг.ред.) — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 552с.

2.2. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т. 1. Загальна частина / За заг. ред. Я. М. Шевченка; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2-е вид., доп. і перероб.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006 (К.). - 696 с.

2.3. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т. 2. Особлива частина / За заг. ред. Я. М. Шевченка ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2-е вид., доп. і перероб.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006 (К.). - 520 с.

2.4. Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 567 с.

2.5. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер.- 2004. – 703с.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Страхування : навч. посіб. / О. Й. Жабинець, І. В. Цюпко, Л. М. Томаневич; рец.: Р. І. Тринько, О. Д. Вовчак, В. Й. Плиса ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 260 с.

3.2. Заіка Юрій Олександрович. Спадкове право України: Навч. посібник. — К. : Істина, 2006. — 216с. — (Серія "Цивілістика").

3.3. Збірник типових договорів : Банківська діяльність, комісія, перевід боргу, уступка вимоги, відповідальне зберігання, цінні папери, страхування, установчі документи, кадрова документація, комунальні послуги: З можливістю копіювання / Керів. видав. проектів О.А. Кривенко. - 4-е вид. змін. та доп. - К. : КНТ, 2006 (Прилуки). - 124 с.

3.4. Збірник типових договорів : Міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність: З можливістю копіювання / Керів. видав. проектів О.А. Кривенко. - 5-е вид. змін. та доп. - К.: КНТ, 2008 (К.). - 116 с.

3.5. Збірник типових договорів : Підряд, доручення, транспортні перевезення, комерційне представництво, надання послуг, інтелектуальна власність: З можливістю копіювання / Керів. видав. проектів О.А. Кривенко. - 4-е вид. змін. та доп. - К. : КНТ, 2006 (К.). - 112 с.

3.6. Збірник типових договорів: Купівля-продаж, аукціон, ярмарок, консигнація, сумісна діяльність, застава, концесія, комісія: З можливістю копіювання / Керів. видав. проектів О.А. Кривенко. - 4-е вид. змін. та доп. - К.: КНТ, 2006 (Прилуки). - 104 с.

3.7. Звєрєва О.В. Захист прав споживачів: Навч. посіб. / О. В. Звєрєва ; рец.: О. О. Чувпило, М. О. Баймуратов, М. І. Мичко ; МОН України. Донецький університет економіки та права: Центр учбової літератури, 2007 (Житомир). - 192 с.

3.8. Зразки цивільно-правових документів: Наук.-практ. посібник / За ред. В.О. Кузнєцова: Істина, 2007. - 712 с.

3.9. Мазур Оксана Степанівна. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанц навч. у вищ. навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2005. — 288с. — (Мережа дистанційного навчання).

3.10. Скордамалья Вінченцо. Право інтелектуальної власності ЄС: Навч. посіб. / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. — К. : ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. — 156с. — (Правничі студії в Україні; Серія "Право ЄС"; №24).

3.11. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко ; Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О.С., 2010. - 256 с.

3.12. Цивільне право України: навч посіб. / Ю.В. Білоусов, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін., за ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 536 с.

3.13. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина. - 2004. – 224 с.

3.14. Цивільне право України (Загальна частина): Навчальний посібник / кол. авт. – К.: «Хай-Тек Прес», 2013.- 432с.

3.15. Цивільне та сімейне право : навч. посіб. для підготовки до державного екзамену / І. Е. Берестова [та ін.] ; ред.: Л. А. Литовченко, Д. С. Лещенко ; рец.: О. М. Обушенко, В. І. Щербина ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. - 236 с.

Цивільне та сімейне право: Навч. посіб. / І.Є. Берестова, Ю.О. Легеза, Д.С. Лещенко, Т.М. Лєжнєва; За заг. ред. І.Є. Берестової ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2007 (Дніпропетровськ). - 256 с.

3.17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене і доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 1200с.

3.18. Ярема Анатолій Григорович, Карабань Володимир Якович, Кривенко Віктор Васильович, Ротань Володимир Гаврилович. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 4 т.] / Академія суддів України — К. : "А.С.К.", 2004. — (Нормативні документи та коментарі).

4. Інтернет-ресурси:

http://portal.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України

http://www.president.gov.ua – офіційне Інтернет представництво Президента України

http://www.kmu.gov.ua/control – єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

http://www.scourt.gov.ua – інформаційний сервер Верховного Суду України

http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx – офіційний веб-сайт Конституційного Суду України

http://www.vasu.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого адміністративного суду України

http://www.arbitr.gov.ua – офіційне Інтернет представництво Вищого господарського суду України

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.016 с.)