Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Подати класифікацію факторів соціалізації за А.В. Мудриком. Охарактеризувати групи факторів соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мікрочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації хлопців.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть тези про соціалізуюче значення казок.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Тип поселення як фактор соціалізації особистості. Проаналізувати спільні та відмінні риси сільського та міського типу поселення в аспекті впливу на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мезочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати навчально-виховні заклади як фактори соціалізації особистості. Проаналізувати вплив школи на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади молодіжних субкультур та визначте їх соціалізуюче значення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Засоби масової комунікації як фактор соціалізації особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Визначте соціальні проблеми сучасного українського суспільства.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Когнітивна концепція соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе на тему «Компоненти успішної соціалізації».

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації дівчат.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про взаємозвязок стилів сімейного виховання та становлення особистості дитини.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст традиційного, інституціонального та рефлексивного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про унікальність раннього віку для становлення дитини.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати сім’ю як мікрочинник соціалізації. Проаналізувати вплив сімейного середовища на соціалізацію особистості на різних вікових етапах.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на батьківських зборах з приводу труднощів соціалізації учнів підліткового віку.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати людину як суб’єкт і об’єкт соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на педраді з приводу особливостей соціалізації учнів молодшого шкільного віку.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.СейкоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.025 с.)