ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯФорма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Сутність поняття «соціалізації». Проаналізувати мету і завдання соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть зразки (приклади) дитячого фольклору та визначте їх соціалізуюче значення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Подати класифікацію факторів соціалізації за А.В. Мудриком. Охарактеризувати групи факторів соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мікрочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації хлопців.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть тези про соціалізуюче значення казок.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Тип поселення як фактор соціалізації особистості. Проаналізувати спільні та відмінні риси сільського та міського типу поселення в аспекті впливу на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мезочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати навчально-виховні заклади як фактори соціалізації особистості. Проаналізувати вплив школи на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади молодіжних субкультур та визначте їх соціалізуюче значення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Засоби масової комунікації як фактор соціалізації особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Визначте соціальні проблеми сучасного українського суспільства.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Когнітивна концепція соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе на тему «Компоненти успішної соціалізації».

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації дівчат.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про взаємозвязок стилів сімейного виховання та становлення особистості дитини.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст традиційного, інституціонального та рефлексивного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про унікальність раннього віку для становлення дитини.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати сім’ю як мікрочинник соціалізації. Проаналізувати вплив сімейного середовища на соціалізацію особистості на різних вікових етапах.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на батьківських зборах з приводу труднощів соціалізації учнів підліткового віку.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

 

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати людину як суб’єкт і об’єкт соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Релігійні організації як фактор соціалізації особистості.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Психодинамічна концепція соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст стилізованого та міжособистісного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Макрофактори соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Висвітлити вплив соціального середовища на соціалізацію.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати погляди З.Фрейда на соціалізацію особистості

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити погляди Ж. Піаже на соціалізацію особистості.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Основні завдання сімейного виховання в сучасному суспільстві.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Фактори соціального формування особистості

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Сутність поняття «соціалізації». Проаналізувати мету і завдання соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Подати класифікацію факторів соціалізації за А.В. Мудриком. Охарактеризувати групи факторів соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації хлопців.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Тип поселення як фактор соціалізації особистості. Проаналізувати спільні та відмінні риси сільського та міського типу поселення в аспекті впливу на процес становлення особистості.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати навчально-виховні заклади як фактори соціалізації особистості. Проаналізувати вплив школи на процес становлення особистості.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Засоби масової комунікації як фактор соціалізації особистості.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Когнітивна концепція соціалізації.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації дівчат.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст традиційного, інституціонального та рефлексивного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати сім’ю як мікрочинник соціалізації. Проаналізувати вплив сімейного середовища на соціалізацію особистості на різних вікових етапах.

Професор Н.А.Сейко

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Сутність поняття «соціалізації». Проаналізувати мету і завдання соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть зразки (приклади) дитячого фольклору та визначте їх соціалізуюче значення.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 рокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.029 с.)