Теми семінарських (практичних) занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми семінарських (практичних) занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма заочна форма
1. Організація обслуговування іноземних туристів у ЗРГ: особливості, типи, види та форми обслуговування Види та цілі туризму. Класи обслуговування і пакет послуг. Вимоги до підприємств ресторанного господарства для обслуговування туристів. Типи організації харчування туристів (сніданок, пансіон, полупансіон, all inclusive). Види обслуговування та типи сервісу. Обслуговування індивідуальних туристів та груп туристів в ЗРГ. Шведський стіл як прогресивна форма обслуговування іноземних туристів. Національні особливості шведського столу різних країн. Організація обслуговування туристів в номерах готелю. Організація обслуговування учасників форумів, фестивалів, конференцій. Організація обслуговування на виставках і ярмарках. Іноземні туристи інваліди, як особлива категорія обслуговування. Рекомендована література: 2,5,7,8,10,30  
2. Звичаї та традиції організації харчування туристів в різних країнах світу Особливості харчування туристів різних національностей. Обмеження в харчуванні у туристів різних національностей, віросповідання та віку. Організаціяхарчування туристів з Європи: Південна Європа. Західна Європа. Східна Європа. Центральна Європа. Організація харчування туристів з Близького Сходу, Африки та Америки: Близький Схід. Африка. Північна Америка. Центральна та Південна Америка. Рекомендована література: 7,8,10,19,21  
3. Організація харчування туристів з Азії Південна Азія. Південно-Східна Азія. Східна Азія. Рекомендована література: 7,8,10,19,21  
  Контрольна робота 1    
4. Організація обслуговування споживачів на транспорті та на шляху слідування Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Обслуговування пасажирів на авіатранспорті. Особливості організації харчування та обслуговування пасажирів на автотранспорті. Обслуговування пасажирів на водному транспорті. Рекомендована література: 2,5,7,8  
5. Спеціальні форми обслуговування споживачів закладами РГ Організація харчування споживачів на торговельному ринку. Характеристика матеріально-технічної бази ЗРГ на ринках. Торговельні і торговельно-розважальні комплекси та організація харчування і дозвілля на їх території. Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців. Організація обслуговування зосереджених та розосереджених контингентів. Організація обслуговування за місцем проведення наради. Обслуговування учасників спортивних змагань та глядачів. Рекомендована література: 2,5,7,8  
6. Організація обслуговування у підприємствах соціальної сфери Регулювання організації харчування у підприємствах соціальної сфери. Порядок надання послуг з харчування у ЗОНЗ, ПТОЗ та ВНЗ. Обов’язки навчальних закладів і підприємств харчування при них. Організація обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Організація обслуговування учнів у професійно-технічних навчальних закладах. Організація обслуговування студентів у вищих навчальних закладах. Рекомендована література: 2,5,7  
7. Прогресивні технології обслуговування споживачів у ЗРГ Прогресивні технології обслуговування: free floow, фуд корти, street-food. Траншування як спеціальний вид обслуговування у ЗРГ. Фламбування страв і десертів. Особливості готування й подачі страв фондю. Рекомендована література: 2,8,25  
  Контрольна робота 2    
  Разом за семестр  

 

 


 

Самостійна та індивідуальна робота

№ п/п Назва теми Кількість годин Форми контролю
д.ф.н. з.ф.н. д.ф.н. з.ф.н.
Змістовий модуль 3 1. Опрацювання лекційного матеріалу.   2. Підготовка до практичних, семінарських занять.   3. Підготовка і написання рефератів, повідомлень, доповідей.   4. Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях.   5. Підготовка до контрольної роботи                 Опитування, експрес-контроль, тестування, доповідь, реферат, письмовий контроль  
Змістовий модуль 4 1. Опрацювання лекційного матеріалу.   2. Підготовка до практичних, семінарських занять.   3. Підготовка і написання рефератів, повідомлень, доповідей.   4. Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях.   5. Підготовка до контрольної роботи                 Опитування, експрес-контроль, тестування доповідь, реферат, письмовий контроль
Виконання індивідуального завдання    
Разом за 6 семестр   Семестровий екзамен  

 

 


 

7.Індивідуальні завдання

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Організація ресторанного господарства» та набути вмінь та навичок застосування цих знань у підприємницькій діяльності. Протягом семестру студенти виконують одне завдання на вибір. Виконання кожного із завдань передбачає представлення відповідних розрахунків у самостійно оформлених таблицях.

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДЗ 1. Написання реферату за темами (питаннями) самостійного вивчення.

 

ІНДЗ 2. Скласти проект-презентацію концептуального закладу РГ.

 


 

Тематика доповідей, повідомлень

Змістовий модуль 3

· Соціально-економічне значення та функції туризму.

· Класифікація засобів розміщення туристів.

· Схема системи підприємництва в туризмі.

· Системи харчування в готелях.

· Види та особливості національних сніданків.

· Національні особливості шведського столу Азії

· Обід і вечеря в стилі all inclusive.

· Особливості роботи служби room-service.

· Кейтеринг як виїзна форма обслуговування туристів.

· Харчові моделі планети.

· Особливості турецької кухні.

· Властивості японської кухні.

Змістовий модуль 4

· Обслуговування споживачів у барі на судні.

· Принципи роботи цехів бортового харчування при аеропортах.

· Склад приміщень для приготування їжі на судні, їх оснащення, вимоги до обладнання.

· Загальна характеристика торговельних ринків.

· Вимоги до ЗРГ та їх послуг на території ринків.

· Особливості організації харчування зосереджених контингентів споживачів з перервним звичайним виробничим процесом.

· Групова схема організації харчування розосереджених контингентів споживачів під землею.

· Вибір способу розрахунку зі споживачами в ЗРГ за місцем роботи.

· Підготовка до обслуговування учасників культурних, громадських та спортивних заходів.

· Види харчування учасників змагань.

· Варіанти організації обслуговування учасників заходів.

· Порядок надання послуг у навчальних закладах з різною формою власності.

· Законодавчі акти і урядові постанови, що регламентують роботу в підприємствах харчування при навчальних закладах.

· Державні та місцеві органи, що реалізують систему соціальних заходів на місцях.

· Режим харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів.

· Особливості організації харчування дітей в ЗОНЗ за рахунок бюджетних асигнувань.

· Створення конкурсних (тендерних) комісій для визначення постачальників продуктів харчування для навчальних закладів.

· Обов’язки навчальних закладів при організації харчування відповідних контингентів споживачів.

· Фактори впливу на організацію харчування учнів, студентів.

· Віртуальні ресторани.

 


 

Тематика рефератів

 

1. Ресторанні підприємства як учасники туристичного ринку.

2. Ultra all inclusive, Mega all inclusive, VIP all inclusive як сучасні види обслуговування туристів в готелях.

3. Особливості методу обслуговування туристів «a la part».

4. Національні особливості шведського столу різних країн.

5. Принципи обслуговування під час паузи break-coffe.

6. Вимоги до облаштування ЗРГ при обслуговуванні людей з обмеженими можливостями.

7. Особливості української кухні.

8. Обмеження в харчуванні у туристів різних національностей, віросповідання та віку.

9. Типи закладів РГ рухомого потяга в дорозі.

10. Характеристика меню дієтичного харчування на борту літака.

11. Асортимент товарів купе-буфетів та вагонів-ресторанів.

12. Схема організації роботи заготівельного ЗРГ на території ринків.

13. Моніторинг відповідності організації харчування на ринку запитам споживачів.

14. Особливості організації харчування зосереджених контингентів споживачів з безупинним робочим процесом.

15. Контингент споживачів, для яких організовують дієтичне харчування.

16. Організація обслуговування учасників наради сніданками, обідами і вечерями.

17. Особливості складання меню для спортсменів.

18. Вимоги до розробки меню для навчального закладу та оцінка якості продукції.

19. Визначення постачальників продуктів харчування для навчальних закладів.

20. Фактори впливу на організацію харчування школярів.

21. Визначення та характеристика форм обслуговування студентів, що використовується закладами РГ.

22. Фреш-бари як прогресивна форма надання послуг харчування.

23. Весела їжа (fun food) як сучасна технологія задоволення специфічних потреб споживачів.

24. Концептуальні ресторани в сучасних мегаполісах.

25. Мерчандайзинг ресторану.

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.012 с.)