Зелені насадження в урбоекосистемахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зелені насадження в урбоекосистемахЗміст

 

Вступ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

Розділ 1. Зелене насадження в урбоекосистемах.- - - - - - - -- - -- - - - - - - 6

1.1 Категорії зелених насаджень в урбоекосистемах.- - - - -- - -- - - - - 6

1.2 Функції зелених насаджень в урбоекосистемах. - -- - - - - - - - - - - - 9

1.3 Озеленення пришкільної ділянки.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11

Висновки до І розділу- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14

Розділ 2. Об’єкт та методи дослідження- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 15

2.1 Опис діяльності- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

2.2 Методика використання ландшафтного дизайну на

пришкільних ділянках.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 17

Висновки до ІІ розділу - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 22

Розділ 3. Еколого – ботанічна характеристика зелених

насаджень пришкільної ділянки КНВК №35 «Імпульс». - - - - - - - - - - - 23

3.1 Флористичний склад пришкільної ділянки- - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Висновок- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Список використаної літератури- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26

Додаток- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27

Вступ

 

Озеленення – один із стародавніх напрямів господарської діяльності людини. З незапам`ятних часів людям подобалося бути ближче до Матері Природи, до живої землі. Кожна країна, виходячи із своїх національних традицій, створила своє, характерне тільки для неї озеленення: японський сад, англійський газон чи французький бульвар. Проте озеленення має і спільну рису: намагання покласти в його основу архітектурно – художні принципи, які забезпечують не лише естетизацію довкілля, але й поліпшують його санітарно – гігієнічні й архітектурно – планувальні параметри.

Особливо це важливо сьогодні, коли в міру росту великих міст проявилися і загострилися проблеми, зумовлені якраз їх непомірним зростанням: забруднення повітря, вод і ґрунтів викидами промисловості, комунальних виробництв, енергетики і транспорту, відтиснення природи і втрата багатьох цінних ландшафтів. У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів із планування, забудови і благоустрою населених пунктів.

Територія КНВК № 35 “Імпульс” – зелений осередок на карті Саксаганського району, де кожного року впорядковують, поновлюють видовий склад деревних насаджень. На пришкільній території в 3 га ростуть 103 різних видів дерев. Більшість з них насаджено ще з першого року діяльності школи. На території пришкільних зелених оазисів проводяться екскурсії згідно шкільної програми, фенологічні спостереження, результати яких використовуються при написанні учнями науково-дослідницьких робіт. Шкільна зелена зона є місцем позашкільної роботи, для відпочинку під час перерви і після занять. Планова композиція являється природнім бар’єром від негативного впливу промислового Криворіжжя – виділяє кисень, надає охолоджуючий ефект влітку, акумулює в собі важкі метали, пил, виділяє фітонциди, що мають антимікробний вплив. Зелені насадження проявляють на учнів емоційний вплив, привчають до краси.

Актуальність проекту: благоустрій території відіграє важливу роль в житті людини: елементи ландшафту впливають на настрій людини, його здоров’я, створює санітарно-гігієнічний мікроклімат. Робота над проектом дає можливість розвивати активну життєву позицию, а також реалізувати творчі задумки.

Гіпотеза: пришкільні території потребують архітектурно-планового поновлення.

Мета: Створення пришкільного зеленого ансамблю з декоративними прикрасами, басейном та оновленим видовим складом рослин в межах мікрорайону Ювілейний ; формування бережливого, естетичного, наукового ставлення до оточуючого середовища;здійснення еколого-просвітницької роботи; дослідження флористичного складу зеленого артдизайну пришкільної ділянки.

Об’єкт дослідження: сучасні форми ландшафтного дизайну.

Предмет дослідження: можливість створення елементів ландшафтного дизайну на пришкільній території з урахуванням її екологічних особливостей.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні відомості щодо використання зелених насаджень в озелененні промислових міст.

2. Розглянути теоретичні основи озеленення пришкільної ділянки.

3. Дослідити флористичний склад кущових , багаторічних трав’янистих порід пришкільної ділянки.

4. Привернути увагу учнів та населення до проблеми збереження та примноження природних об’єктів мікрорайону;

5. Створити екологічні оазиси з декоративним басейном та декоративними прикрасами на пришкільній території, розробити екскурсійні маршрути та провести науково-дослідницьку роботу.

 

 

Очікувані результати проекту:

· озеленення місцевості;

· створення дизайнклумб

· усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності;

· розуміння багатогранної цінності природи;

· уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;

· навички ефективного спілкування, участі в житті громади;

· знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації: пошукова робота; спостереження; групова співпраця; практична робота.

 

 

Розділ І

Зелені насадження в урбоекосистемах

Інвентаризація міських зелених насаджень.

Інвентаризація зелених насаджень здійснюється з метою розробки в містах та селищах плану зеленого будівництва, відновлення, реконструкції та експлуатації об’єктів зелених насаджень, проведення в необхідних випадках профілактичних, лікувальних заходів та визначення відповідальної особи за їх охорону та нагляд за ними, а також задоволення потреб інших споживачів та організацій.

Облік зелених насаджень передбачає: визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, доріжками, будівлями, спорудами, водоймищами тощо; визначення наявності та належності стаціонарних інженерно-архітектурних споруд і обладнання садово-паркового господарства (фонтани, пам’ятники, скульптури тощо ); визначення вартості об’єкта в цілому і його складових частин; вчасне внесення змін, які відбувалися в зелених насадженнях.

 

Розділ ІІ

Об’єкт та методи дослідження

Опис діяльності

 

І етап - підготовчий:

· узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту, тощо;

· формування групи учасників проекту;

· стимулювання пошукової роботи;

· визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів; планування роботи з урахуванням плану роботи навчального закладу;

· колективне обговорення запланованої діяльності.

ІІ етап - збір необхідної інформації:

· обговорення й вибір методів дослідження та пошуку інформації;

· визначення загальної площі зелених насаджень у мікрорайоні, біля школи;

· пошук потенційних територій, які потребують озеленення;

· дослідження потенційних місць, які потребують озеленення;

· обґрунтування необхідності озеленення місцевості, створення парку, алеї тощо;

· пошук інформації про рослини, що використовуються для озеленення міст, промислових об'єктів.

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності:

· узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;

· визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми;

· планування діяльності для вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, розподіл завдань;

· визначення часу, необхідного для їх виконання;

· визначення необхідного бюджету, ресурсів;

· випуск листівок, буклетів, плакатів із закликом до громадськості підтримати заплановану діяльність;

· узгодження питань, пов'язаних із реалізацією проекту, з зеленими організаціями міста.Ботанічним садом з метою отримання допомоги.

IV етап - етап діяльності:

· реалізація завдань, запланованих на ІІІ етапі;

· проведення консультації з фахівцями з озеленення;

· пошук посадкового матеріалу;

· організація співпраці з лісництвом, комунальним господарством тощо;

· організація суботника для очищення території;

· висаджування рослин, формування клумб

V етап - презентація й оцінювання результативності проекту:

· обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації);

· представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;

· оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;

· узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;

· визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

 

 

Розділ 3

Висновки

В умовах високої забрудненості повітря та несприятливого мікроклімату дуже раціонально “ проводити зелене будівництво”. Рослини – це не тільки красиво, але і чисте повітря, біологічний фільтр за допомогою якого зволожується та охолоджується повітря.

У кожному біогеоценозі можна виділити групу основних найбільш поширених видів. Такі види є домінантними. На території пришкільної ділянки КНВК №35 «Імпульс» домінуючими фоновими видами є тополя біла та клен гостролистий, а також чагарникові - жимолость татарська і спірея Ван-Гутта. Крім того на території нашої школи є такі види дерев як липа дрібнолиста, каштан кінський, які характеризуються пило- та газостійкістю, а також бактеріоцидними властивостями.

Поліпшенню озелененню та благоустрою на території шкіл потрібно надавати особливого значення.

Запропонований проект поліпшує озеленення та благоустрій території школи, збагатить знання учнів школи з ботаніки і методів озеленення, надасть їм можливість відновити свої сили, підвищити настрій і наснагу для подальшої праці і навчання, а також стане високодекоративним елементом зеленого артдизайну. (Додаток II )

Результати реалізації проекту «Шкільне подвір’я ХХІ століття»
~ Озеленення шкільної території.
~ Підвищення рівня екологічної культури місцевого населення.
~ Покращення санітарно-гігієнічного стану території школи, а значить мікрорайону, в якому вона знаходиться.
~ Залучення учнів в процес практичної охорони довкілля.
~ Популяризація та розповсюдження накопиченого в ході реалізації проекту досвіду серед мешканців міста для створення ними зелених оазисів в своїх подвір’ях.

 

Додаток 1

Зміст

 

Вступ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

Розділ 1. Зелене насадження в урбоекосистемах.- - - - - - - -- - -- - - - - - - 6

1.1 Категорії зелених насаджень в урбоекосистемах.- - - - -- - -- - - - - 6

1.2 Функції зелених насаджень в урбоекосистемах. - -- - - - - - - - - - - - 9

1.3 Озеленення пришкільної ділянки.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11

Висновки до І розділу- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14

Розділ 2. Об’єкт та методи дослідження- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 15

2.1 Опис діяльності- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

2.2 Методика використання ландшафтного дизайну на

пришкільних ділянках.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 17

Висновки до ІІ розділу - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 22

Розділ 3. Еколого – ботанічна характеристика зелених

насаджень пришкільної ділянки КНВК №35 «Імпульс». - - - - - - - - - - - 23

3.1 Флористичний склад пришкільної ділянки- - - - - - - - - - - - - - - - - 23

Висновок- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

Список використаної літератури- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26

Додаток- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -27

Вступ

 

Озеленення – один із стародавніх напрямів господарської діяльності людини. З незапам`ятних часів людям подобалося бути ближче до Матері Природи, до живої землі. Кожна країна, виходячи із своїх національних традицій, створила своє, характерне тільки для неї озеленення: японський сад, англійський газон чи французький бульвар. Проте озеленення має і спільну рису: намагання покласти в його основу архітектурно – художні принципи, які забезпечують не лише естетизацію довкілля, але й поліпшують його санітарно – гігієнічні й архітектурно – планувальні параметри.

Особливо це важливо сьогодні, коли в міру росту великих міст проявилися і загострилися проблеми, зумовлені якраз їх непомірним зростанням: забруднення повітря, вод і ґрунтів викидами промисловості, комунальних виробництв, енергетики і транспорту, відтиснення природи і втрата багатьох цінних ландшафтів. У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів із планування, забудови і благоустрою населених пунктів.

Територія КНВК № 35 “Імпульс” – зелений осередок на карті Саксаганського району, де кожного року впорядковують, поновлюють видовий склад деревних насаджень. На пришкільній території в 3 га ростуть 103 різних видів дерев. Більшість з них насаджено ще з першого року діяльності школи. На території пришкільних зелених оазисів проводяться екскурсії згідно шкільної програми, фенологічні спостереження, результати яких використовуються при написанні учнями науково-дослідницьких робіт. Шкільна зелена зона є місцем позашкільної роботи, для відпочинку під час перерви і після занять. Планова композиція являється природнім бар’єром від негативного впливу промислового Криворіжжя – виділяє кисень, надає охолоджуючий ефект влітку, акумулює в собі важкі метали, пил, виділяє фітонциди, що мають антимікробний вплив. Зелені насадження проявляють на учнів емоційний вплив, привчають до краси.

Актуальність проекту: благоустрій території відіграє важливу роль в житті людини: елементи ландшафту впливають на настрій людини, його здоров’я, створює санітарно-гігієнічний мікроклімат. Робота над проектом дає можливість розвивати активну життєву позицию, а також реалізувати творчі задумки.

Гіпотеза: пришкільні території потребують архітектурно-планового поновлення.

Мета: Створення пришкільного зеленого ансамблю з декоративними прикрасами, басейном та оновленим видовим складом рослин в межах мікрорайону Ювілейний ; формування бережливого, естетичного, наукового ставлення до оточуючого середовища;здійснення еколого-просвітницької роботи; дослідження флористичного складу зеленого артдизайну пришкільної ділянки.

Об’єкт дослідження: сучасні форми ландшафтного дизайну.

Предмет дослідження: можливість створення елементів ландшафтного дизайну на пришкільній території з урахуванням її екологічних особливостей.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні відомості щодо використання зелених насаджень в озелененні промислових міст.

2. Розглянути теоретичні основи озеленення пришкільної ділянки.

3. Дослідити флористичний склад кущових , багаторічних трав’янистих порід пришкільної ділянки.

4. Привернути увагу учнів та населення до проблеми збереження та примноження природних об’єктів мікрорайону;

5. Створити екологічні оазиси з декоративним басейном та декоративними прикрасами на пришкільній території, розробити екскурсійні маршрути та провести науково-дослідницьку роботу.

 

 

Очікувані результати проекту:

· озеленення місцевості;

· створення дизайнклумб

· усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності;

· розуміння багатогранної цінності природи;

· уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;

· навички ефективного спілкування, участі в житті громади;

· знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації: пошукова робота; спостереження; групова співпраця; практична робота.

 

 

Розділ І

Зелені насадження в урбоекосистемахПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)