Table 7.1 – Formation of verb tensesМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Table 7.1 – Formation of verb tenses 

Минулий час Теперішній час Майбутній час
НДВ
ЧитаТИ в ла ло ли ЧитаТИ Складена форма
я, ти, він читавo я, ти, вона читал + А воно читал + О ми, ви, вони читал + И я ти він, вона, воно ми ви вони чита чита чита чита чита чита + Ю +ЄШ +Є +ЄМО +ЄТЕ +ЮТЬ я ти він, вона, воно ми ви вони буд буд буд буд буд буд + У + ЕШ + Е + ЕМО + ЕТЕ + УТЬ   читаТИ
ДВ
    Проста форма  
ПрочитаТИ      
я, ти, він я, ти, вона воно ми, ви, вони прочитав o прочитал + А прочитал + О прочитал + И я ти він, вона, воно ми ви вони прочита прочита прочита прочитапрочита прочита + Ю + ЄШ + Є + ЄМО + ЄТЕ + ЮТЬ
                           

 


Таблиця 7.2 ВИД ДІЄСЛОВА

Table 7.2 – Verb aspect

 

Недоконаний вид (НДВ) Imperfective aspect Доконаний вид (ДВ) Perfective aspect
Є результат?
  Не знаємо     Знаємо  
Олег писав лист(а) Олег написав лист (результат +) Олег не написав листа (результат – )
           

 

Що робити? Що зробити? Префікси
    читати писати учити бачити робити   прочитати написати вивчити побачити зробити НДВ ДВ
  – – – – –   ПРО НА ВИ ПО З
    забороняти вирішувати повторювати показувати давати     заборонити вирішити повторити показати дати   Суфікси
-Я- -И- -УВА -И- -ЮВА- -И- -УВА- -А- -ВА- –
говорити брати сказати взяти !

 


Таблиця 7.3 – ВЖИВАННЯ ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ ДІЄСЛОВА

Table 7.3 – The usage of perfective and imperfective aspects of the verb

НДВ ДВ
ПРОЦЕС дії РЕЗУЛЬТАТ дії
  1. Антон пишелист. 2. - Що ти робиш? - Читаюкнигу. - Що ти робитимешувечері? - Слухатимумузику. 1. Антон написавлист. 2. - Ти вже прочитавкнигу? - Так, прочитав.
ПОВТОРЮВАНІСТЬ дії ОДИНИЧНІСТЬ дії
  Антон завжди робитьдомашнє завдання увечері. Слова-сигнали: завжди, часто, звичайно, рідко, іноді щодня (щовечора, щомісяця, щороку, щовівторка); щоранку (щонеділі); щохвилини (щотижня, щоп'ятниці) Уранці Антон зробивдомашнє завдання. Cлова-сигнали: швидко, обов'язково, відразу, раптом, нарешті   Увечері Антон нарешті розв’язав задачу.
ОДНОЧАСНІСТЬ дії ПОСЛІДОВНІСТЬ дії
  S P1 P2 Антон читавнові слова і писав їх у зошиті. S – P1 і P2   Антон писавлист і згадував свою сім'ю. 1)
       
   
 
 


2)

S P1 P2 Спочатку Антон прочитавнові слова, а потім написавїх. Спочатку S – P1, а потім P2 Антон написавлист і пішовна пошту. 1) 2)

Продовження табл. 7.3

Table 7.3 – Continued

 

ТРИВАЛІСТЬ дії  
  1. Антон писавлист одну годину. 2. – Скільки часу Антон читавкнигу? – Довго. Слова-сигнали: довго, недовго, 2 години, 15 хвилин. весь день (вечір, місяць, рік, ранок, тиждень), всю ніч  
ІМПЕРАТИВ ІЗ ЗАПЕРЕЧЕННЯМ  
  – Не розмовляйте! – Не пишіть!  
На тлі ПРОЦЕСУ – раптом (несподівано, нарешті, відразу) – РЕЗУЛЬТАТ S P ндв P дв Антон йшовв бібліотеку і раптом зустрівВіктора. (S – P ндв раптом – P дв) ДВ
 
 


НДВ


Таблиці 7.4 – ДІЄСЛОВА РУХУ

Table 7.4 – Verbs of motion

 

ІТИ (ЙТИ) ХОДИТИ  
іти їхати летіти бігти плисти ходити їздити літати бігати плавати to go (on foot) to go (by car, train, …) to fly to run to swim
нести вести (+ О4) везти носити водити (+ О4) возити to carry (in hands) to lead to carry (in a vehicle)

 

ІТИ (ЙТИ) ХОДИТИ
Дієслова групи ітипозначають: The verbs of the group ітиare used to denote: 1Односпрямований одиничний рух: one-time movement in one direction: Мій друг іде в університет. My friend is going to the university. 2 Односпрямований рух, що повторюється: periodic movement in one direction: Додому я звичайно йду пішки. I go home usually on foot. Дієслова групи ходитивживаються для позначення: Verbs of the group ходити are used to denote: 1а) руху «туди і назад» із вказівкою на перебування у певному місці (у минулому часі): movement “there and back” with the denoting of certain place (in past tense): Учора я ходив в аптеку (=був в аптеці). I went to the chemist's yesterday. б) руху, що повторюється: movement that is repeated: Ми часто ходимо в театр (=буваємо в театрі). We often go to the theatre. 2 Різноспрямованого руху: movement in different directions: Друзі багато ходили по місту. The friends walked a lot around the city. 3Руху як характерної властивості, здатності: movement as a general capacity, ability: Риби плавають, а птахи літають. Fish swim, and birds fly.

 


Таблиця 7.5ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Table 7.5 – Ways of forming active participles

Теперішній час дієслова НДВ -УЧ, -ЮЧ (І) -АЧ, -ЯЧ (ІІ) читати – читаЮТЬ – читаЮЧий (-а, -е, -і) відпочивати – відпочиваЮТЬ – відпочиваЮЧий різати – ріжУТЬ – ріжУЧий любити – люблЯТЬ – люблЯЧий (-а, -е, -і) лежати – лежАТЬ – лежАЧий (-а, -е, -і)
Минулий час дієслова ДВ зарости – заросЛий намокнути – намокЛий згоріти – згоріЛий  

 


Таблиця 7.6 – ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Table 7.6 – Ways of forming passive participles

Минулий час ДВ післяА (Я), -УВА (-ЮВА) післяИта приголосних від односкладових основ наИ, І, А (Я), У -ЕН
 
 


  писати – писаНий прочитати – прочитав – прочитаНий (-а, -е, -і) адресувати – адресоваНий (уова) повторювати – повторюваНий     бачити – бачив – бачеНий (-а, -е, -і) (и → е) вивчити – вивчив – вивчЕНий (-а, -е, -і)   мити– миТий (-а, -е, і)

 

Запам’ятайте! д/дж: узгодити – узгоджений с/ш: заносити – заношений б/бл: послабити – послаблений
  зд/ждж: заїздити –заїжджений к, т/ч: спекти – спечений закрутити – закручений п/пл: покропити – покроплений
  г/ж: зберегти – збережений ст/щ: вимастити – вимащений в/вл: забарвити – забарвлений
      м/мл: оформити – оформлений

 
Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.015 с.)