Table 2.1 – The gender of the nounsМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Table 2.1 – The gender of the nounsРід Запитання Чоловічий (він) Жіночий (вона) Середній (воно)
  Хто?   другo СергіЙ батькО МиколА суддЯ старостА сестрА бабусЯ ЄвгеніЯ матИ   дівчА немовлЯ    
Що? стілo дім o санаторіЙ кімнатА землЯ статтЯ екскурсіЯ – (і)Я нічo любовo вікнО містО місцЕ морЕ заняттЯ здоров’Я
o, -А, -О, -Я, -Й, -іЙ, Ь -А, -Я, -іЯ, Ь, o -О, -Е, -А, -Я

 

Запам’ятайте! Ь o
  Ч. р Ж. р. Ч. р. Ж. р.
  денЬ,місяцЬ,вчителЬ радістЬ викладаЧ ріЧ
  контролЬ,іноземецЬ сілЬ м’яЧ ніЧ
  молодецЬ, готелЬ, ученЬ, путЬ перекладаЧ  
  олівецЬ, стілецЬ, дідусЬ   товариШ  

Таблиця 2.2 – МНОЖИНА ІМЕННИКІВ

Table 2.2 – Plural of the nouns

Однина Множина Закінчення
Чоловічий рід
університетo урокo студентo університетИ урокИ студентИ o Ë И  
учителЬo іноземецЬo ніЖo товариШo викладаЧo доЩo лікаРo учителІ іноземцІ ножІ товаришІ викладачІ дощІ лікарІ Ь→І Ж Ш Ч Ë І Щ (а
музеЙ краЙ санаторіЙ музеЇ краЇ санаторіЇ (е)Й → (е)Ї (а)Й → (а)Ї (і)Й → (і)Ї

 

Запам’ятайте! І // О О // О Е // Ǿ
    стіл – стол   гуртжиток – гуртжитки   день – дні
    гість – гсті   буднок – буднки   олівць – олівц
    рік – рок   квитк – квитк   стілць – стільц
    сік – ски   малнок – малнки   хлпець – хлпці
    клір – кольор   садк – садк   іноземець – іноземці  

Продовження табл. 2.2

Table 2.2 – Continued

 

Однина Множина Закінчення
Жіночий рід
країнА подругА країнИ подругИ А → И  
землЯ статтЯ вулицЯ землІ статтІ вулицІ Я → І
лабораторіЯ аудиторіЯ лабораторіЇ аудиторіЇ (і)Я → (і)Ї
нічo вежА задачА душА площА ночІ вежІ задачІ душІ площІ o → І(Увага! І // О) А → І(після Ж, Ч, Ш, Щ)

 

Запам’ятайте! сім’я – сім’ї мти – матер
  дитна – дти квтка – квти
  людна – лди ніч – ночі
  двчина – дівчта річ – речі

 


Продовження табл. 2.2

Table 2.2 – Continued

 

Однина Множина Закінчення
Середній рід
вікнО морЕ прізвищЕ плечЕ вікнА морЯ прізвищА плечІ О → А Е → Я Е → А Е → І
заняттЯ завданнЯ заняттЯ завданнЯ   – – – – – – Не змінюється! Does not change!
кафе таксі радіо піаніно кафе таксі радіо піаніно

 

Запам’ятайте! око – очі плече – плечі
  ім’я – імена плем’я – племена
  теля – телята курча – курчата

 


Таблиця 2.3НАЗИВНИЙ І КЛИЧНИЙ ВІДМІНКИ (в. 1 і в. 7)

Table 2.3 – Nominative andvocativecase

Називний (в. 1) Кличний (в. 7) Називний (в. 1) Кличний (в. 7) Примітка
Він
панo братo Іванo панЕ! братЕ! ІванЕ! АндріЙ СергіЙ АндріЮ! СергіЮ!  
ПавлО ПетрО ПавлЕ! ПетрЕ!     Увага! Перехід наголосу / Stress transition
батькО синo соловейкО батькУ! синУ! соловейкУ!      
другo Богo юнакo дружЕ! БожЕ! юначЕ!     Чергування / Interchange of consonants г — ж кч
Вона
пані ОксанА МаринА мамА матИ пані! ОксанО! МаринО! мамО! матИ! ГалЯ ВалЯ СонЯ ТанЯ Мар(і)Я Соф(і)Я ГалЮ! ВалЮ! СонЮ! ТанЮ! Мар(і)Є! Соф(і)Є!  
дочкА сестрА дочкО! сестрО! землЯ землЕ! Увага! Перехід наголосу / Stress transition
Воно
полЕ морЕ полЕ! морЕ!      

Таблиця 2.4 – Давальний відмінок (в. 3)

Table 2.4 – Dative case

 

Рід Називний відмінок (в. 1) Хто? Давальний відмінок (в. 3) Кому? Закінчення
Ч. р. Вікторo Вікторові ВікторУ o + ові o + у
  інженерo інженерові інженеру o + ові o + у
  лікарo лікареві лікарю -ар+ еві -ар + ю
  батько батькові батьку о → ові → у
  викладач викладачеві викладачу ч + еві + у
  товариШ товаришеві товаришу ш + еві + у
  учитель учителеві учителю ь → еві → Ю
  Сергій Сергієві Сергію й → єві → ю
  Микола Миколі а → і
  Алі Еффе Алі Еффе − −
Ж. р. сестра сестрі а→ і
  Наталя Наталі я→ і
  МаріЯ Марії (і)я→ (і)ї
  мати матері ер + І
  Ольга Ользі га → зі Увага! Г→ З К→Ц Х→С
  студенткА студентцІ ка → ці
  СолохА СолосІ ха → сі
  Ліліан Мішель Лілі Ліліан Мішель Лілі − − −
           
Дієслова: відповідати – відповісти дякувати – подякувати
  говорити – сказати подобатися – сподобатися
  давати – дати показувати – показати
  дарувати – подарувати розповідати – розповісти
  допомагати – допомогти  

Таблиця 2.5 – Знахідний відмінок (прямий об’єкт) (в. 4)

Table 2.5 – Accusative case denoting the direct object

Називний відмінок (в. 1) Хто? Що робить (роблять)? Знахідний відмінок (в. 4) Що?
Віктор читає журналo (ч. р.)
Ганна пише диктантo (ч. р.) лист(а) (ч. р.) речення (с. р.) слово(с. р.) статтЮ(ж.р.)
Студенти слухають музикУ(ж. р.) піснЮ(ж.р.)
Брати читають газети йжурнали(мн.) статтІ, словА
Хто? Що робить (роблять)? Кого?
Антон знає Вікторай ІллЮ
Марія розуміє Ганнуй МаріЮ
Сестра бачить батькА й подругУ

 

Дієслова: бачити – побачити читати – прочитати дивитися – подивитися
  вивчати – вивчити забувати – забути хотіти – захотіти
  викликати – викликати розв’язувати – розв’язати купувати – купити
  запитувати – запитати писати – написати робити – зробити
  розуміти – зрозуміти чекати – зачекати любити – полюбити
  слухати – послухати брати – взяти знайомити – познайомити
  співати – заспівати запрошувати – запросити показувати – показати

Таблиця 2.6 – Знахідний відмінок істот (в. 4)

Table 2.6 – Accusative case denoting an animate object

 

Рід Називний відмінок (в. 1) Хто? Знахідний відмінок (в. 4) Кого? Закінчення
Ч. р. Вікторo інженерo лікарo батько викладач товариШ учитель Сергій Микола Віктора інженера лікаря батька викладача товариша учителя Сергія Миколу o + а o + а -ар + я о→а ч+ а ш+а ь→ я (і)й→ (і)я а→ у
Алі Еффе Алі Еффе − −
Ж. р. студентка Наталя Марія мати студентку Наталю Марію Матір! а→ у я→ ю (і)я→(і)ю –
Ліліан Мішель Лілі Ліліан Мішель Лілі

 

Дієслова: бачити – побачити запрошувати – запросити розуміти – зрозуміти
  викликти – вкликати знати – узнати слухати – послухати
  забувати – забути любити – полюбити  
  запитувати – запитати показувати – показати  

Таблиця 2.7 – Знахідний відмінок ЗІ значеннЯМ напрямку руху (в. 4)

Table 2.7 – Accusative case denoting motion direction

Рід Називний відмінок (в. 1) Хто? Що робить (роблять)? Куди? (в. 4, *в. 2)
Ч. р. Віктор іде (йде), їде в університетo *до університету
  Сергій   у гуртожитокo *до гуртожитку
  студент іде (йде), їде умузеЙ домузеЮ
  Микола   убібліотеку *до бібліотеки
  батько   у їдальнЮ *до їдальнІ
Ж. р. Ганна іде (йде), їде у лаборатор(і)ю *до лаборатор(і)ї
Множ. студенти ідуть (йдуть), їдуть уполіклінікУ *дополіклінікИ
  друзі ідуть (йдуть), їдуть упосольствО *до посольствА

* Варіант Р.в.

 

Запам’ятайте! на завод на фабрику на пошту на площу на вулицю на стадіон на проспект на виставку на лекцію на екскурсію на зустріч на концерт

 

 

Таблиця 2.8 – Знахідний відмінок ЗІ значеннЯМ напрямку руху (географічні назви) (в. 4)

Table 2.8 – Accusative case denoting motion direction (geographical names)

Рід Називний відмінок (в. 1) Що? Куди? Закінчення
Ч. р.   КамеруНo   КитаЙ   ІзраїлЬ   у Камерунo   у КитаЙ   в ІзраїлЬ   o – o Й – Й Ь – Ь
С. р.   Закарпаття   Запоріжжя     У Закарпаття   У Запоріжжя – –
    Конго   Чилі   Перу Зімбабве     у Конго   у Чилі   у Перу у Зімбабве   –   –   –   –

 

 


Таблиця 2.9 – Орудний відмінок ЗІ значеннЯМ професії, роду занять (в. 5)

Table 2.9 – Instrumental case denoting profession, occupation

Рід Хто?   Ким? Закінчення
Ч. р. Я хочу бути   інженерОМ вчителЕМ   o + ОМ Ь → ЕМ
  Він хоче бути   перекладачЕМ лікарЕМ Ч+ ЕМ (а)Р + ЕМ
  Антон хоче бути   водіЄМ Й→ЄМ
Ж. р. Ганна хоче бути   вчителькОЮ А→ ОЮ
  Марія хоче бути   нянЕЮ Я→ЕЮ

 


Таблиця 2.10 – Родовий відмінок місця (географічні найменування) (в. 2)

Table 2.10 – Genitive case of place (Geographical names)

Рід Називний відмінок (в. 1). Що? Родовий відмінок (в. 2) Звідки? Закінчення
Ч. р. Іран o КитаЙ ІзраїлЬ Кіпр o Київ o ТернопілЬ ШанхаЙ з ІранУ з КитаЮ зІзраїлЮ з КіпрУ з КиєвА з ТернополЯ із ШанхаЯ o + У(для назви країни або краю, острова) Й→ Ю Ь→ Ю o + У o + А(для назви міста) Ь→ Я Й→Я
Ж. р. УкраїнА БілорусЬ ФранцІЯ КубА ПольщА ПолтавА ФеодосіЯ ВінницЯ з УкраїнИ з БілорусІ з ФранціЇ з КубИ з ПольщІ з ПолтавИ з ФеодосіЇ з ВінницІ А→ И Ь→ І (і)Я→ (і)Ї А→ И А→ І Увага!ПісляЩ, Ш,Ч, Ж+І А→ И (і)Я→ (і)Ї Я→ І
  СумИ ЧеркасИ із Сумo із Черкасo И→o
  Конго Перу Чилі Зімбабве з Конго з Перу із Чилі із Зімбабве  

 

Увага! ЗапоріжжЯ із ЗапоріжжЯ
  РівнЕ із РівнОГО
  КривИЙ Ріг із КривОГО РогУ
  ХмельницькИЙ із ХмельницькОГО

Таблиця 2.11 – Родовий відмінок ЗІ значеннЯМ НАЛЕЖНОСТІ, присвійності (в. 2)

Table 2.11 – Genitive case denoting the possessor

Рід Називний відмінок(в. 1) Хто? Родовий відмінок(в. 2) У кого? Закінчення
Ч. р. Вікторo СергіЙ вчителЬ ОсамА батькО у ВікторА у СергіЯ увчителЯ в ОсамИ у батькА o + А Й→ Я Ь→ Я А→ И О → А
  АлІ в АлІ
Ж. р. ІринА вчителькА НаталЯ МаріЯ матИ в ІринИ у вчителькИ у НаталІ у МаріЇ у матерІ А→ И А→ И Я→ І (і)Я→ (і)Ї И→ І(ЕР + І)
  Мішель Ліліан у Мішель у Ліліан – –

Таблиця 2.12 – Родовий відмінок ЗІ значеннЯМ НАЛЕЖНОСТІ, присвійності (У кого є хто? що?) (в. 2)

Table 2.12 – Genitive case of the possession subject (Construction Who has whom? what?)

У кого (в. 2)   Хто? (в. 1) Що? (в. 1)
У мене   є брат журнал
У нього викладач олівець  
У неї дядько чай  
У друга є сестра офіс
У товариша подруга комп’ютер
У викладача дочка зошит
У лікаря мати машина
У Сергія дідусь квартира
У Миколи бабуся фото
У батька сини завдання
У студентки У Наталі У Марії У матері є друзі батько син дитина словник валіза яблуко фотографії

Таблиця 2.13– ЗАКІНЧЕННЯ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ (чоловічий рід) (в. 2)

Table 2.13 – The endings of the nouns in Genitive case in singular

 

А-Я У-Ю
1. Назви осіб, власні імена та прізвища: професора, лікаря, Дмитра, Франка.   1. Збірні поняття: світу, тексту, парку, капіталу, колективу, ансамблю.
2. Назви одиничних предметів: словника, олівця, підручника, стола.   2. Назви речовини, матерілу: соку, чаю, цукру, меду. Але: хліба, м'яса.  
3. Назви мір довжини, ваги, часу: грама, метра, процента, місяця, тижня, вівторка.   3. Абстрактні поняття: розвитку, процесу, способу, стану, засобу.
4. Назви тварин, дерев: клена, дуба, вовка, кота. 4. Назви установ, будівель: університету, банку, театру, музею, магазину, будинку, палацу.  
5. Назви грошових знаків: долара, фунта стерлінгів. 5. Явища природи: вітру, снігу, граду, дощу.  
6. Назви машин і деталей: мотора, комп’ютера, телевізора.   6. Назви почуттів: болю, гніву, жалю.  
7. Терміни: атома, конуса, сектора, відмінка. Але: виду, роду, методу, складу, способу.   7. Назви ігор, танців: вальсу, хокею, танцю.  
8. Назви міст: Києва, Лондона, Донецька.   8. Назви річок, країн, областей: Рейну, Амуру, Китаю, Ірану, Кавказу.

 


Таблиця 2.14 – РОДОВИЙ ВІДМІНОК ЗАПЕРЕЧЕННЯ (в. 2)

Table 2.14 – Genitive case of negation

У кого? (в. 2)   Чого? (в. 2) Кого? (в. 2) Закінчення
  У мене У нього У друга     немає не було не буде     підручникА екзаменУ чаЮ   братА     вчителЯ батькА o + А (Я) o + У (Ю) Ь → Я О → А
У Ганни У Сергія У неї   немає не було не буде яблукА місцЯ заняттЯ   О → А Е → Я –
  У нас У Каті У Марії     немає не було не буде     книгИ статтІ сім’Ї фотографіЇ   сестрИ бабусІ     А → И Я → І ’Я → Ї (і)Я → (і)Ї
Де? (прислівники, в. 6)   Чого? (в. 2)
Тут У місті У бібліотеці В аудиторії На столі У зошиті     немає не було не буде   буфетА музеЯ олівцЯ дошкИ ручкИ статтІ завданнЯ
                 

Таблиця 2.15 – ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ ІЗ КІЛЬКІСНИМИ ЧИСЛІВНИКАМИ

Table 2.15 – The usage of the nouns with the cardinal numerals

 

 

Рід 1 + називний відмінок (в. 1) однини 2, 3, 4 + називний відмінок (в. 1) множини 5, 6, багато, мало, скільки ... + родовий відмінок (в. 2) множини
Ч.р. 1 (один) університетo 1 (один) олівецьo 1 (один) музейo 1 (один) студентo 1 (один) викладачo 2 (два), 3, 4 університетИ 2 (два), 3, 4 олівцІ 2 (два), 3, 4 музеЇ 2 (два), 3, 4 студентИ 2 (два), 3, 4 викладачІ
-И, -І, -Ї

 

5 (п'ять) університетІВ 5 (п'ять) олівцІВ 5 (п'ять) музеЇВ 5 (п'ять) студентІВ 5 (п'ять) викладачІВ
-ІВ, -ЇВ

 

  С.р. 1 (одне) вікнО 1 (одне) місцЕ 1 (одне) заняттЯ 2 (два), 3, 4 вікнА 2 (два), 3, 4 місцЯ 2 (два), 3, 4 заняттЯ
-А, -Я

 

5 (п'ять) вікон o 5 (п'ять) місць o 5 (п'ять) занять o
o

 

    Ж.р. 1 (одна) книжкА 1 (одна) статтЯ 1 (одна) аудиторіЯ 1 (одна) студенткА 1 (одна) бабусЯ 2 (два), 3, 4 книжкИ 2 (два), 3, 4 статтІ 2 (два), 3, 4 аудиторіЇ 2 (два), 3, 4 студенткИ 2 (два), 3, 4 бабусІ
-И, -І, -(і)Ї

 

5 (п'ять) книжокo 5 (п'ять) статЕЙ 5 (п'ять) аудиторійo 5 (п'ять) студентокo 5 (п'ять) бабусьo
o, -ЕЙ

 

 

Запам'ятайте! два друга    
  два громадянина    
  чотири чоловіки    
  два імені    

Таблиця 2.16 – ВЖИВАННЯ РОДОВОГО ВІДМІНКА (ІМЕННИК + ІМЕННИК)

Table 2.16 – Genitive case in the construction (noun + noun)

Відмінок Приклади
хто? Мені подобається друг старшого брата.  
кого? На лекції не було друга старшого брата.  
кому? Я подарував диск другу старшого брата.  
кого? На занятті Антон бачив друга старшого брата.  
з ким? Вчора Антон познайомився з другом старшого брата.  
на кому? Нова куртка на другові старшого брата.  

Таблиця 2.17– Орудний відмінок ЗІ значеннЯМ сУМІСності

Table 2.17 – Instrumental case denoting todetherness

Рід Називний відмінок (в. 1) Хто? Орудний відмінок (в. 5) (з) ким? Закінчення
Ч. р. АнтоН СергіЙ викладаЧ товариШ учителЬ батькО МиколА (з) АнтонОМ (з) СергіЄМ (з) викладачЕМ (з) товаришЕМ (з) учителЕМ (з) батькОМ (з) МиколОЮ o + ОМ Й→ЄМ Ч+ЕМ Ш+ЕМ Ь→ЕМ О→ОМ А→ОЮ
  Алі (з) Алі  
Ж. р. ГаннА ОлЯ МаріЯ матИ (з) ГаннОЮ (з) ОлЕЮ (з) МаріЄЮ (з) матір’Ю А→ОЮ Я→ЕЮ (і)Я→(і)ЄЮ ір +’Ю
 
 
 
  Ліліан Мішель Лілі – – – – – –
 
 

 

Дієслова: відпочивати – відпочити вчитися
  знайомитися – познайомитися працювати
  говорити розмовляти
  гуляти  

 


Таблиця 2.18 – МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК МІСЦЯ(в. 6)

Table 2.18 – Prepositional case denoting place

Рід Називний відмінок (в. 1) Що? Місцевий відмінок (в. 6) Де? Закінчення
  Ч. р. магазинo словникo музеЙo санаторіЙ умагазинІ условникУ умузеЇ усанаторіЇ o + І o + У Й → Ї (і)Й → (і)Ї
    Ж. р. кімнатА площА землЯ аудиторіЯ укімнатІ наплощІ наземлІ ваудиторіЇ А → І А → І Я → І (і)Я → (і)Ї
  С. р. озерО морЕ містО подвір’Я на озерІ на морІ умістІ наподвір’Ї О → І Е – І О → І ’Я → Ї

 

Запам'ятайте! книга – у книзі виставка – на виставці поверх – на поверсі
  універмаг – в універмазі річка – у річці  
  підлога – на підлозі бік – на боці  

 


Таблиця 2.19 – МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК МІСЦЯ (в. 6) (географічні назви)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.018 с.)