Підсумкова модульна контрольна роботаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумкова модульна контрольна робота«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯДЕННОМУ ЖИТТІ ТА УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»

1.Через який аналізатор людина сприймає найбільший об’єм інформації про довкілля?

1. Слуховий. 2. Зоровий. 3. Тактильний. 4. Смаковий.

2.Чи можна забезпечити нульове значення величини ризику виникнення травм і аварій у побуті або на виробництві ?

1. так . 2. так – на виробництві, ні – у побуті.

3. ні. 4. ні – на виробництві, так – у побуті.

3.Зазначте умови виникнення надзвичайних ситуацій (НС)

1. Стихійні лиха. 2. Порушення правил експлуатації об’єктів.

3. Недостатній рівень навчання населення.

4. Соціально-політичні конфлікти.

4.Чи можна точно визначити час виникнення землетрусу?

1. Так, при спостереженні за поведінкою деяких тварин

2. Так, при спостереженні за підняттям рівня ґрунтових вод

3. Так, за даними сучасного сейсмологічного обладнання

4. Ні

5.Які НС за масштабом слід віднести до регіональних?

1. Наслідки аварії впливають на діяльність підприємства

2. Наслідки аварії впливають на життєдіяльність населеного пункту

3. Наслідки аварії впливають на життєдіяльність області

4. Наслідки аварії впливають на життєдіяльність держави

6.Які НС можна віднести до техногенних катастроф?

1. Стихійні лиха (зсуви, повені, землетруси)

2. Зміни біосфери завдяки господарській діяльності

3. Аварії на енергетичних об’єктах, транспортних комунікаціях

4. Соціальні та національні конфлікти

7. До якого типу темпераменту можна віднести людину з такими якостями: жвавість, швидка зміна емоційного стану?

1. Холерик 2. Флегматик 3. Сангвінік 4. Меланхолік

8.До якої групи небезпек слід віднести антропогенні зміни клімату?

1. Природні 2. Техногенні 3. Соціальні

9. При аварії з витоком аміаку ви вирішили надіти ватно-марльову пов’язку, яким розчином треба її змочити?

1. 2% р-н нашатирного спирту 2. 2% р-н лимонної кислоти

3. 2% р-н оцтової кислоти 4. Сечею 5. 5% р-н питної соди

10. Як зміниться тепловіддача людини при зменшенні вологості

повітря?

1. Збільшиться 2. Зменшиться 3. Не зміниться

11. За характером дії на людину небезпеки поділяють на:

1. Активні 2. Реактивні 3. Пасивні 4.Комбіновані 5.Рефлекторні

12. Слуховий аналізатор людини сприймає акустичні коливання в межах частот:

1. 12 – 100 000 Гц 2. 16 – 20 000 Гц 3. 8 – 16 000 Гц 4. 125 – 32000 Гц

13. Які існують методичні підходи до визначення ризику?

1. Інтуїтивний 2. Соціологічний 3. Інженерний

4. Експертний 5. Експериментальний 6. Модельний

14. Зазначте соціальні небезпеки:

1. Аварійність на транспорті 2. Інфекційні захворювання 3. Тероризм 4. Виробничий шум 5. Злочинність 6.Низький життєвий рівень 7.Землетрус

15. Зазначте небезпечні фактори:

1. Шум 2. Вібрація 3. Електричний струм 4. Іонізуюче випромінювання 5. Ударна хвиля 6. Електромагнітне випромінювання

16. Зазначте частку інформації у %, яка сприймається оператором за допомогою зору :

1.8% 2. 1% 3. 25% 4. 91% 5. 52%

17. Зазначте види ризику :

1. Небезпечний 2. Індивідуальний 3. Соціальний 4. Груповий

18. Поглинена доза радіоактивного випромінювання вимірюється в одиницях:

1. Бекерель 2. Рад 3. Кюрі 4. Грей

19. Які катастрофи можна віднести до стихійних лих?

1. Тектонічні 2. Топологічні 3. Технологічні 4. Атмосферні

5. Метеорологічні 6. Соціальні

20. Інтенсивність землетрусу вимірюється за шкалою:

1. Боффорта 2. Фаренгейта 3. Ріхтера 4. Цельсія

21. В чому полягає різниця між аварією і катастрофою?

1. У розмірі матеріальних збитків 2. У розмірі зруйнованої території 3. В наявності значних людських жертв

22. Скільки зон радіоактивного забруднення визначається при аварії на АЕС?

1. Три 2. П’ять 3. Чотири 4. Дві

23. Для знищення пацюків використовують засоби:

1. Дезінфекції 2. Дезінсекції 3. Дератизації

24. За допомогою якого приладу можна виявити радіоактивні речовини на місцевості?

1. Дозиметр 2. Радіометр 3. Індикатор радіоактивності

25. Основними системами захисту людини як біологічної істоти є:

1. Імунна система 2. Гомеостаз 3. Нервова система 4. Система терморегуляції 5. Опорно-руховий апарат 6. Система покривних тканин (шкіра, слизові оболонки)

26. У яких одиницях вимірюється сила землетрусу?

1. Магнітуда 2. Градуси 3. Бали 4. Амплітуда

27. Зонами підвищеної небезпеки на залізничному транспорті є:

1. Переїзди 2. Залізничні колії 3. Вагони 4. Вокзали

2. Посадочні платформи

28. Речовини якого виду дії дозволено застосовувати при НС соціально-політичного характеру?

1. Сльозоточиві 2.Нервово-паралітичні 3. Подразнюючі

29. Ви опинилися в лісі під час лісової пожежі, що треба зробити?

1. Піднятися на високе дерево і чекати на допомогу

2. Швидко бігти у безпечне місце перпендикулярно напряму вітру

3. Притиснутися до землі і повзти у безпечне місце

30. Які бувають небезпеки за проявом часу?

1. Імпульсивні і перманентні

2. Перманентні і кумулятивні

3. Імпульсивні і кумулятивні

31. Як зміниться тепловіддача людини при підвищенні температури навколишнього середовища?

1. Збільшиться 2. Зменшиться 3. Не зміниться

32. Для знищення комах використовують засоби:

1. Дезинфекції 2. Дезинсекції 3. Дератизації

33. Зазначте шкідливі фактори:

1. Шум 2. Вібрація 3. Електричний струм 4. Іонізуюче випромінювання 5. Ударна хвиля 6. Електромагнітне випромінювання

34. При аварії з витоком хлору ви вирішили надіти ватно-марльову пов’язку, яким розчином слід її змочити?

1. 2% р-н нашатирного спирту 2. 2% р-н лимонної кислоти

3. 2% р-н оцтової кислоти 4. Сечею 5. 5% р-н питної соди

35. Для накладення закрутки при зупинці артеріальної кровотечі можна користуватися:

1. Дротом 2.Ремнем 3. Краваткою

4. Мотузкою 5. Тканиною 6. Шнурком

36. Вашого товариша під час грози вдарила блискавка, що Ви зробите?

1. Штучне дихання 2. Закопаєте в землю

3. Зігрієте тіло 4. Непрямий масаж серця

37. Яка величина ризику відповідає безпечним умовам діяльності ?

1. 10-2 2. 10-3 3. 10-40 4. 10-5 5. 10-6 .

38. Гранично допустимий рівень шуму для мешканців житлових кварталів удень становить:

1. 25 Дб 2. 35 Дб 3. 45 Дб 4. 55 Дб

39. До складу атмосфери Землі входять:

1. Тропосфера 2. Ноосфера 3. Стратосфера

4. Літосфера 5. Іоносфера 6. Гідросфера

40. Зазначте абіотичні фактори зовнішнього середовища?

1. Вода 2. Кліматичні умови 3. Тварини

4. Рослини 5. Ґрунт 6. Мікроорганізми

41. За шкалою Бофорта силу вітру вимірюють:

1. Мілі/год 2. М/с 3. Бали 4. Км/год

42. Які НС можна віднести до катастроф природного характеру?

1. Зміни біосфери в результаті господарчої діяльності

2. Соціальні і національні конфлікти

3. Зливи, повені, селі

4. Землетруси, зсуви, виверження вулканів

5. Аварії на енергетичних об’єктах

43. Кровотечі бувають:

1. Артеріальні 2. Внутрішні 3. Венозні 4. Зовнішні

5. Капілярні 6. Місцеві 7. Розповсюджені

44. Як треба повести себе в натовпі з метою самозбереження:

1. Рухатися в тому ж напряму і з такою швидкістю, як усі

2. Триматися найближче до стін, не пропускаючи тих, хто позаду

3. Зігнути руки в ліктях і притиснути їх до тулуба

4. Тримати руки в кишенях

45. Під час грози Ви опинилися на відкритому місці, слід сховатися:

1. Під деревом 2. Під кущем 3. У яру 4. У річці

46. Яке місце в автобусі є найбезпечніше?

1. Спереду 2. Середня частина салону 3. Задній майданчик

47. Які місця є найбезпечніші у випадку пожежі в театрі, кінотеатрі?

1. Біля сцени 2. На балконі 3. Біля виходу 4. Біля проходу

48. При укусах невідомих тварин слід:

1. Промити рану водою 2. Обробити краї рани йодом

3. Накласти асептичну пов’язку 4. Іммобілізувати кінцівку 5.Ввести протисказову вакцину 6. Ввести протистовбнячну вакцину

49. Ваші дії при отруєнні грибами:

1. Промити шлунок 2. Дати активоване вугілля 3. Визвати блювання 4. Напоїти молоком 5. Поставити очисну клізму 6. Визвати швидку допомогу

50. На Макортах під час екскурсії Вас укусив кліщ, як від нього звільнитися?

1. Різко зірвати кліща зі шкіри

2. Помастити кліща і шкіру олією

3. Зробити з нитки петлю і, розхитуючи кліща, зняти його петлею.

 

 


 

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Програма з безпеки життєдіяльності, затверджена наказом 182/200 Міністерством освіти та Штабом Цивільної Оборони від 20.06. 95 р. К.: Держосвіта, 1995.
 2. Навчальна програма нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для вищих закладів освіти, К.: 1998 р. Затверджено ; грудня 1998 р.
 3. Навчальна програма нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для вищих закладів освіти, К.: 2002 р.
 4. Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Основи охорони праці», «Цивільна оборона» у вищому навчальному закладі. – К.: Основа, 2003. – 488 с.
 5. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие.- Академия БЖД. – Санкт-Петербург, 1990.
 6. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів.: Афіша, 1999. – 275 с.
 7. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів України . = Київ: “Каравела”, 2006. – 320 с.
 8. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій, К.: КДТЕУ, 1999. – 208 с.
 9. Пістун І.,П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. / Художнє оформлення К.І. Мозгова, В.Б. Гайдабрус. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.– 301 с.
 10. Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 328 с.
 11. Білявський та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.
 12. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.
 13. Плахтій Д.П., Савчук А.М., Підгорний В.К., Бурдейний І.М. Безпека життєдіяльності в запитаннях та вдповідях: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’дільський: ПП Мошак М.І., 2005. 256 с.
 14. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001 – 576 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Конвенція ООН про права дитини К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.

2. Конституція України, 1996.

 1. Закон України “Про охорону праці”. – Голос України 224, 1992
 2. Закон України “Про охорону здоров’я”. – Голос України 238, 1992.
 3. Закон України “Про пожежну безпеку”. – Відомості Верховної Ради України 6, 1993.
 4. Закон України “Про дорожній рух”. – Відомості Верховної Ради України 12,22,46, 1994
 5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. – Відомості Верховної Ради України 27, 1994.
 6. Закон України “Про освіту” // Радянська школа 9, 1994.
 7. Закон України “Про цивільну оборону України”, 1993.
 8. Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”. 1998.
 9. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань”, 1998.
 10. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 1991.
 11. Законодавчі акти України з охорони оточуючого середовища. – Черкаси, екологічний інформаційно-методичний центр, 1997.
 12. С.І. Дерій та ін. Україна – зона екологічного лиха. – Черкаси, держуніверситет, 1997.
 13. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга№, 2003. – 416 с.
 14. Ионина Н.А., Кубеев М.Н. 100 великих катастроф. – М.: 2004. – 457 с.
 15. Кур’єр ЮНЕСКО. Журнал “Стихійні лиха. Готуймося!”, грудень 1997.
 16. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 576 с.
 17. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000. – 496 с.
 18. Палкович Я. Выживание в городе. М.: - 1992.
 19. Пономарев В.Т. Безопасность жизнедеятельности. Энциклопедия для школьников и родителей. – Донецк, 1997.
 20. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. М., МГУ им. М.В. Ломоносова, фиилологическое общество “Слово”, 1997.
 21. Павленко А.Р. Компьютер ТV и здоровье. Решение проблемы. – К.:”Основа”, 1998. – 152 с.
 22. Ткачук В.Г., ХапкоВ.Е. Психофизиология труда: конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 88с.
 23. Псиихология экстремальных ситуаций: Хрестоматия /сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 480 с.( Библиотека практической психологии).
 24. Т.О. Бачинський. Основи соціоекології. – К.: “Вища школа”, 1995.
 25. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. Підручник. – 2-е вид. – Харків: ХДПУ, “ОВС” 2000. – 208 с.
 26. Семиченко В.А. Психічні стани.- К.: “Магістр-S”, 1998. – 208 с.
 27. Марчук А.Г. та ін. Долікарська допомога: Підручник. – К.: НАВСУ – “Правові джерела”. – 2000. – 576 с.
 28. Пістун Н.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. Навчальний посібник. – Львів, “Афіша”, 2000. – 239 с.
 29. Савчук О.М. Безпека праці та відпочинку у побуті. – 2-е вид. перероб. і доп. – Запоріжжя: Дике Поле, 2001. – 152 с.
 30. Довідник з безпеки праці в побуті /О.М. Савчук, М.Т. Воїнов, Г.І.Дудник, Ф.К. Мержев. – Запоріжжя: Дике поле, 2001. – 144 с.

33. Шаповалова Т.Г. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Безпека життєдіяльності” для студентів 1-5 курсів. – БДПУ, 2005. – 40 с.

34. Шаповалова Т.Г. Ситуаційні завдання, тести з курсу дисципліни “Безпека життєдіяльності”. – БДПУ, 2003. – 50 с.

35. Журнали “Надзвичайна ситуація”, “Безпека життєдіяльності” (№№ 2000-2006 р.).

Internet-джерела

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

7. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

15. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

16. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

17. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

18. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

19. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

20. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

21. http://www.budinfo.com.ua ‑ Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 

Відеоматеріал:

Касета 1. Жизненное чувство /6-ть фильмов, режиссер Джон Даунер, 176 мин.

Касета 2. Природные стихийные бедствия. Экологические проблемы Азовского моря.

Касета 3. Пожарные: Адская работа (бесстрашные укротители огня)

Касета 4. Продажа людей.

Касета 5. Сім чудес Приазов'я.

Кассета 6. Шкідливі звички.

 

 

 

Укладач:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.014 с.)