ВАРІАНТИ РІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВАРІАНТИ РІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ(Завдання на самостійну роботу)

Кожний студент повинен провести аналіз конкретної ситуації згідно виданого варіанту (додаток варіанту) і дати по ньому характеристику ходу заводнення. На карті розробки провести положення поточного ВНК, ізоліній процентного вмісту води, що закачується у пласт, виявити зони просування води, що закачується у пласт.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

 

Для рішення поставленої задачі необхідно проводити аналіз конкретної ситуації в наступній послідовності:

1 Згідно умови одержаного варіанту завдання на карті розробки нафтового покладу визначити і провести положення поточного ВНК.

2 Розрахувати процентний вміст пластової води і води, що закачується у пласт в складі водної суміші в кожній свердловині.

3 На карті розробки продуктивного пласта провести ізолінії процентного вмісту води, що закачується у пласт у складі водної суміші.

4 На карті розробки виявити зони просування води, що закачується у пласт.

5 На основі аналізу карти розробки продуктивного нафтового пласта дати заключення і рекомендації щодо подальшої його розробки з використанням методу його заводнення.

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

 

Звіт про виконану роботу складається: з карти розробки продуктивного пласта, яка виконується на стандартному листі 210´297. На карті нанесені зони просування води, що закачується у пласт.

Під час оформлення креслень необхідно додержуватись діючого галузевого стандарту “Умовні позначення для картографічних матеріалів, які складаються при дослідженні нафтових і газових родовищ”. До карти додається пояснювальна записка.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1 Які процеси відбуваються під час закачки води у продуктивні нафтові пласти з метою підтримки пластових тисків?

2 Назвати основні принципи застосування методу гідрохімічного контролю за заводненням пласта?

3 Основні умови застосування гідрохімічного методу контролю за заводненням.

4 Що таке хімічна сумісність вод?

5 Як визначити пропорції двох вод, що змішуються?

6 Що таке поточний і початковий контур нафтогазоносності?

7 Як визначити положення початкового ВНК?

8 Як визначити положення поточного ВНК?

9 Як визначити на карті розробки зони просування води, що закачується в пласт?

10 За якими компонентами хімічного складу води рекомендується проводити гідрохімічний контроль за заводненням?

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1 Колодій В.В., Колодій І.В., Маєвський Б.Й. Нафтогазова гідрогеологія. Підручник для ВНЗ. – Івано-Франківськ: Факел, 2009.–184 с.

2 Ляху М.В. Нафтогазова гідрогеологія: Конспект лекцій. 2-ге видання зі змінами і доповненнями – івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.

3 Карцев А.А., Вагин С.Б., Шурин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. М., Недра, 1992. Глава “Нефтегазопромысловая гидро-геология”.

4 Карцев А.А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М., Недра, 1972. Раздел “Нефтегазопромысловая гидрогеология”.


 

 

ДОДАТКИ


ДОДАТОК М

 

НАЙВАЖЛИВІШІ ОДИНИЦІ МІЖНАРОДНОЇ

СИСТЕМИ (SІ)

 

Найменування розміру Одиниця
Найменування Позначення
українське міжнародне
I. Основні одиниці
Довжина метр м m
Маса кілограм кг kg
Час секунда с s
Сила електричного струму ампер А А
Термодинамічна температура кельвін К К
Кількість речовини моль моль mol
Сила світла кандела кд cd
II. Додаткові одиниці
Плоский кут радіан рад rad
Тілесний кут стерадіан ср sr
III. Похідні одиниці
Напір метр м m
Площа метр квадратний м2 m2
Об'єм, місткість метр кубічний м3 m3
Швидкість метр за секунду м/с m/s
Прискорення метр за секунду в квадраті м/с2 m/s2
Вантажопідйомність кілограм кг kg
Частота коливань герц Гц Hz
Частота обертання*, частота ударів секунда в мінус першій степені с-1 s-1
Щільність кілограм на метр кубічний кг/м3 kg/m3
Лінійна щільність кілограм на метр кг/м kg/m
Питомий об'єм метр кубічний на кілограм м3/кг m3/kg
Сила (сила ваги) рухома сила вага ньютон н N

 

Продовження додатку М

 

Найменування розміру Одиниця
Найменування Позначення
українське міжнародне
Момент сили, що крутить (обертаючий момент) ньютон на метр Н×м N×m
Тиск**, механічна напруга, модуль пружності паскаль Па Pa
Градіент тиску паскаль на метр Па/м Pa/m
Поверхневий натяг ньютон на метр Н/м N/m
Робота, енергія, кількість теплоти, термодинамічний потенціал (ентальпія, внутрішня енергія і ін.), енергія випромінювання джоуль Дж J
Питома робота, питома енергія, питома кількість теплоти, питомий термодинамічний потенціал питома ентальпія, питома внутрішня ентальпія) джоуль на кілограм Дж/кг J/kg
Потужність, тепловий потік, потік енергії ват Вт W
Поверхнева щільність теплового потоку ват на метр квадратний Вт/м2 W/m2
Об'ємна щільність теплового потоку ват на метр кубічний Вт/м3 W/m3
Динамічна в'язкість паскаль на секунду Па×с Pa×s
Кінематична в'язкість метр квадратний за секунду м2 m2/s
Масова витрата, масова подача насоса і компресора кілограм за секунду кг/с kg/s
Об'ємна витрата, об'ємна подача насоса і компресора метр кубічний за секунду м3 m3/s
Проникність гірських порід метр квадратний м2 m2
Питома теплота згорання палива джоуль на килограм Дж/кг J/kg
Об'ємна теплота згорання палива джоуль на метр кубічний Дж/м3 J/m3

Продовження додатку М

 

Найменування розміру Одиниця
Найменування Позначення
українське міжнародне
Питома теплоємність, питома ентропія, питома газова постійна джоуль на килограм-кельвін Дж/(кг×К) J/(kg×K)
Об'ємна теплоємність джоуль на метр кубічний-кельвін Дж/(м3×К) J/(m3×K)
Універсальна газова постійна джоуль на моль-кельвін Дж/(моль×К) J/(mol×K)
Температурний градіент, геотермический градіент кельвін на метр К/м K/m
Коефіцієнт тепловіддачі (теплообміну), коефіцієнт теплопередачі ват на метр квадратний-кельвін Вт/(м2×К) W/(m2×K)
Теплопровідність ват на метр-кельвін Вт/(м×К) W/(m×K)
Температуропровідність метр квадратний за секунду м2 m2/s
Тепловий опір метр квадратний –кельвін на ват м2×К/Вт m2×K/W
Температурний коефіцієнт лінійного або об’ємного розширення кельвин у мінус першому степені К-1 К-1
Кількість електрики; електричний заряд кулон Кл З
Електрична напруга, електричний потенциал, електрорушійна сила вольт В V
Електрична ємність фарада Ф F
Електричний опір ом Ом W
Питомий електричний опір ом на метр Ом×м W×m
Електрична провідність сіменс См S
Питома електрична провідність сіменс на метр См/м S/m
Магнітний потік вебер Вб Wb

Продовження додатку М

 

Найменування розміру Одиниця
Найменування Позначення
українське міжнародне
Магнітна індукція тесла Т Т
Магніторушійна сила ампер А А
Індуктивність генрі Г Н
Молярна концентрація моль на метр кубічний моль/м3 mol/m3
Молярна маса кілограм на моль кг/моль kg/mol
Молярний об'єм метр кубічний на моль м3/моль m3/mol

* Тимчасово допускається до застосування число обертів у секунду

(об/с), 1 об/с = 1 с-1

**бар = 106 Па.

 

 


Додаток НПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.007 с.)