При турбулентному режимі руху рідини в зоні абсолютно шорстких труб (квадратичній зоні) коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою:Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При турбулентному режимі руху рідини в зоні абсолютно шорстких труб (квадратичній зоні) коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою:в) ;

21 При усталеному русі нестисливої рідини в різних живих перерізах витрати:

а) Qm = ρQ = const, G = ρgQ = const, Q = const;

33 По трубопроводу діаметром d = 100 мм довжиною l = 10 км, з абсолютною еквівалентною шорсткістю ∆=0,1мм тече нафта (густина ρ = 900 кг/м3, вязкість ν 0,5 см2/с) з середньою швидкістю υ = 1 м/с. Як змінюються втрати напору, якщо діаметр трубопроводу збільшити в 2 рази? Q = const.

в) Зменшаться в 16 разів;

6 При збільшенні витрати в 2 рази та одночасному зменшенні в’язкості в 2 рази в трубопроводі при ламінарному режимі руху втрати напору:

г) не змінюються.

Потік реальної рідини переходить з труби діаметром d в трубу з діаметром d/3. У скільки разів при цьому зміниться питома кінетична енергія протоку?

в) Збільшиться у 81

27 При потоці реальної рідини в трубі постійного діаметра:

в) кінетична енергія постійна, потенціальна – зменшиться;

-Р-

34 Робоча площа судна – це:

а) Площа судна по периметру вантажної ватерлінії

5 Рівняння Бернуллі для горизонтального трубопроводу сталого діаметра має вигляд:

в) ;

17 Рідина рухається при числі Re, що знаходиться в межах . При якому режимі і в якій зоні відбувається рух?

в) При турбулентному режимі в зоні змішаного тертя;

20 Рівняння повної потенціальної енергії в живому перерізі потоку, віднесеної до одиниці маси, має вигляд:

в) gz + p/ρ;

22 Рух рідини в трубопроводі відбувається при . При цьому можна стверджувати, що має місце:

г) рух не в квадратичній зоні.

-C-

61 Середня швидкість при ламінарній течії в __ рази менша, ніж максимальна.

б) 2.

-Т-

 

11 Третя складова рівняння Бернуллі (швидкісний напір) – це:

а) питома кінетична енергія, тобто міра кінетичної енергії, що належить одиниці ваги рідини;

-У-

У двох однакових відкритих посудинах знаходиться вода та бензин. На однаковій віддалі від днища підключені п’єзометри. На яку висоту підніметься рідина в п’єзометрі?

 

  в) В першій та другій посудині рівні рідини в п’єзометрах будуть однакові.

38 Умовою динамічної подібності при дії сил внутрішнього __________ рідини є ReH = ReM :

а) тертя;

1 У випадку зони квадратичного опору величина коефiцiєнтiв мiсцевих опорiв при збiльшеннi температури:

в) залишається без змiн.

14 У випадку зони квадратичного опору величина коефiцiєнтiв мiсцевих опорiв при збiльшеннi швидкостi:

в) залишається без змiн.

7 У скільки разів зміниться питома кінетична енергія при русі рідини в дифузорі, якщо d2 = 2d1?

разів; г) Зменшиться в 16 разів.

 

9 У випадку коноїдальної насадки (при витiканнi в атмосферу):

б) ;

 

12 У випадку отворiв однакової форми i однакових розмiрiв площа стисненого перерiзу при недосконалому стисненнi завжди:

а) бiльша площi стисненого перерiзу при досконалому стисненнi;

-Ф-

76 Фізична подібність явищ, які протікають в різних місцевих опорах, дозволяє визначити втрати напору в них як величину пропорціональну _________ напорові.

в) швидкісному.

 

 

-Ц-

Цистерна з рідиною рухається рівномірно сповільнено. Який вигляд має форма вільної поверхні рідини?

-Ч-

Чим урівноважується надлишковий тиск або вакуум в рідинних манометрах?

в)Гідростатичним тиском стовпчика робочої рідини /вода, спирт, ртуть)

4 Чому рівна максимальна похибка приладу класу точності 1,5; межа вимірювання 8 кгс/см2?

б) ±0,12 кгс/см2,

7 Чому рівна максимальна похибка приладу класу точності 1,6; межа вимірювання 25 кгс/см2?

а) ±0,4 кгс/см2.

11 Чому рівна максимальна похибка приладу класу точності 2,5; межа вимірювання 100 кгс/см2?

а) ± 2,5 кгс/см2.

Чи буде поверхня АВС поверхнею рівного тиску при обертанні посудини?

б) Ні.  

Чи зміниться форма параболоїда обертання при збільшенні числа обертів, якщо зміниться, то як?

в) Висота його збільшиться.

Чому дорівнює сила гідростатичного тиску F, що діє на плоску фігуру будь-якої форми?

в) Гідростатичному тиску в центрі тяжіння фігури, помноженому на площу змоченої поверхні даної фігури.

Чому дорівнює горизонтальна складова сили гідростатичного тиску, що діє на криволінійну поверхню?

в) Гідростатичному тиску в центрі тяжіння, помноженому на площу вертикальної проекції криволінійної поверхні.

Чому дорівнює вертикальна складова сили гідростатичного тиску, що діє на криволінійну поверхню?

б) Fz = ро Sh + Gт.т.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.008 с.)