В посудині А знаходиться вода, в посудині В – бензин. Якщо рівень рідини в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між гідростатичними тисками на дні посудин ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В посудині А знаходиться вода, в посудині В – бензин. Якщо рівень рідини в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між гідростатичними тисками на дні посудин ?В посудині А знаходиться вода, в посудині В – бензин. Якщо рівень рідини в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між гідростатичними тисками на дні посудин ?

б) тиск в посудині А більший;

45 В посудині А знаходиться нафта (r = 850 кг/м3), в посудині В – бензин (r = 730 кг/м3). Якщо гідростатичний тиск на дно в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між висотою наливу рідини в посудинах?

б) hА < hВ.

47 Виберіть правильне положення:

г) одна технічна атмосфера відповідає 735 мм рт. ст.

50 Виберіть правильне положення:

б) в будь-якій точці рідини гідростатичний тиск не залежить від орієнтації площадки, на яку він діє;

19 Визначити надлишковий тиск в точці А, яка знаходиться на глибині h = 4 м, якщо на поверхні рідини абсолютний тиск рабс = 0,3 кгс/см2, ρ = 1000 кг/м3, ратм = 1 кгс/см2:

б)РА = рабс – ратм + ρgh =0,3·9,8·104 – 9,8·104 + 1000·9,8·4 =- - 29400 Па;

24 Визначити, на якій глибині знаходиться точка А, якщо надлишковий тиск над вільною поверхнею р0 = 0,3 кгс/см2, абсолютний тиск в точці А рА = 3 кгс/см2, ρ = 1000 кг/м3 , Ратм =9,8•104Па:

б)

29 Визначити густину рідини на глибині h = 10 м, якщо тиск, виміряний манометром на цій глибині рм = 0,3 кгс/см2, на поверхні рідини абсолютний тиск р0 = 0,5 кгс/см2, ратм = 1 кгс/см2:

а)

34 Визначити абсолютний тиск в точці А, що знаходиться на глибині h=2м, якщо на поверхні рідини надлишковий тиск р0=0,1кгс/см2, ратм=1кгс/см2, ρ=1000кг/м3

a) рА = р0 + ратм + ρgh = 0,1·9,8·104 + 9,8·104 + 1000·9,8·2 = 127400 Па;

2 Виберіть неправильне положення:

а) в циліндричній посудині, яка обертається з сталою кутовою швидкістю, на дні посудини тиск в кожній точці однаковий

3 Вкажіть, яке рівняння можна віднести до рівнянь вільної поверхні, яка утворюється в посудині, що обертається навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

г) Xdx + Yd y+ Zdz = 0.

5 Виберіть неправильне положення:

г) в посудині, яка обертається з сталою кутовою швидкістю, на дні тиск в кожній точці однаковий.

7 Вкажіть, які масові сили діють на рідину при її обертанні в посудині з сталою кутовою швидкістю навколо вертикальної осі:

в) відцентрова сила; сила тяжіння:

8 Вкажіть, яке рівняння можна віднести до рівняння вільної поверхні, яка утворюється в посудині, що обертається навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

б)

11 Вкажіть, яке з записаних рівнянь можна віднести до рівняння вільної поверхні, яка утворюється при обертанні посудини, заповненої рідиною, навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

г) ω2r2 = 2gz.

3 В посудинах 1 і 2 знаходиться вода, Н1 = Н2, S1 = S2. Сила тиску F на дно посудини:

в) однакова.

 

5 Виберіть неправильне положення:

а) сила гідростатичного тиску F дорівнює гідростатичному тиску, помноженому на площу даної фігури

8 В посудині 1 знаходиться нафта, а в посудині 2 знаходиться вода. Н1 = Н2. S1 = S2. Сила тиску на дно посудини:

 

б) в другій посудині більша;  

12
ратм
Визначити об’єм тіла тиску.

А .

14 Виберіть неправильне положення:

г) горизонтальна складова сили тиску визначається за формулою: Fx = (ро + ρ g hc) Sh , де Sh – проекція криволінійної поверхні на горизонтальну площину;

Визначіть об’єм тіла тиску

А .

19 Виберіть неправильне положення:

а) центр тиску завжди знаходиться нижче центра тяжіння;

23 Виберіть неправильне положення:

а) на тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, направлена вертикально вниз;

24 Вертикальна складова сил тиску рідини на тіло може бути:

в) напрямлена вверх або вниз в залежності від розташування криволінійної поверхні та рівна вазі рідини в об’ємі тіла тиску.

В яких випадках тіло затоне?

б) G > Fа;

30 Вертикальна складова сили тиску рідини на тіло може бути:

в) направлена вверх або вниз.

В якому випадку тіло випливає і плаває на поверхні?

а) G < Fа;

2 Визначити силу тиску на плоску стінку, розташовану під кутом 300 до горизонту. Ширина стінки в = 1 м, Н = 5 м, ρ = 1000 кг/м3:

а) F = (р0 + ρghc)·S = 1000·9,81·2,5·10·1 = 245250 Н    

6 Визначити силу тиску на плоску прямокутну стінку. Ширина стінки в = 1м, ρ = 1000 кг/м3, Н = 4 м:

б) F = (р0 + ρghc)·S = 1000·9,81·2·4·1 = 78480 Н;  

3 Втрати питомої енергії треба приписувати тільки до ___________ частини рівняння Бернуллі.

б) правої ;

6 Вакуумметрична висота всмоктування – це _________ на вході в насос, виражений в метрах стовпчика рідини, яка перекачується.

б) вакуум

13 Вкажіть, який параметр потоку рідини не впливає на режим її течії:

в) довжина трубопроводу;

14 Виберіть неправильне положення:

в) при визначенні числа Рейнольдса береться середнє значення швидкості по довжині трубопроводу;

В посудині А знаходиться вода, в посудині В – бензин. Якщо рівень рідини в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між гідростатичними тисками на дні посудин ?

б) тиск в посудині А більший;

45 В посудині А знаходиться нафта (r = 850 кг/м3), в посудині В – бензин (r = 730 кг/м3). Якщо гідростатичний тиск на дно в обох посудинах однаковий, то яке співвідношення між висотою наливу рідини в посудинах?

б) hА < hВ.

47 Виберіть правильне положення:

г) одна технічна атмосфера відповідає 735 мм рт. ст.

50 Виберіть правильне положення:

б) в будь-якій точці рідини гідростатичний тиск не залежить від орієнтації площадки, на яку він діє;

19 Визначити надлишковий тиск в точці А, яка знаходиться на глибині h = 4 м, якщо на поверхні рідини абсолютний тиск рабс = 0,3 кгс/см2, ρ = 1000 кг/м3, ратм = 1 кгс/см2:

б)РА = рабс – ратм + ρgh =0,3·9,8·104 – 9,8·104 + 1000·9,8·4 =- - 29400 Па;

24 Визначити, на якій глибині знаходиться точка А, якщо надлишковий тиск над вільною поверхнею р0 = 0,3 кгс/см2, абсолютний тиск в точці А рА = 3 кгс/см2, ρ = 1000 кг/м3 , Ратм =9,8•104Па:

б)

29 Визначити густину рідини на глибині h = 10 м, якщо тиск, виміряний манометром на цій глибині рм = 0,3 кгс/см2, на поверхні рідини абсолютний тиск р0 = 0,5 кгс/см2, ратм = 1 кгс/см2:

а)

34 Визначити абсолютний тиск в точці А, що знаходиться на глибині h=2м, якщо на поверхні рідини надлишковий тиск р0=0,1кгс/см2, ратм=1кгс/см2, ρ=1000кг/м3

a) рА = р0 + ратм + ρgh = 0,1·9,8·104 + 9,8·104 + 1000·9,8·2 = 127400 Па;

2 Виберіть неправильне положення:

а) в циліндричній посудині, яка обертається з сталою кутовою швидкістю, на дні посудини тиск в кожній точці однаковий

3 Вкажіть, яке рівняння можна віднести до рівнянь вільної поверхні, яка утворюється в посудині, що обертається навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

г) Xdx + Yd y+ Zdz = 0.

5 Виберіть неправильне положення:

г) в посудині, яка обертається з сталою кутовою швидкістю, на дні тиск в кожній точці однаковий.

7 Вкажіть, які масові сили діють на рідину при її обертанні в посудині з сталою кутовою швидкістю навколо вертикальної осі:

в) відцентрова сила; сила тяжіння:

8 Вкажіть, яке рівняння можна віднести до рівняння вільної поверхні, яка утворюється в посудині, що обертається навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

б)

11 Вкажіть, яке з записаних рівнянь можна віднести до рівняння вільної поверхні, яка утворюється при обертанні посудини, заповненої рідиною, навколо вертикальної осі з сталою кутовою швидкістю:

г) ω2r2 = 2gz.

3 В посудинах 1 і 2 знаходиться вода, Н1 = Н2, S1 = S2. Сила тиску F на дно посудини:

в) однакова.

 

5 Виберіть неправильне положення:

а) сила гідростатичного тиску F дорівнює гідростатичному тиску, помноженому на площу даної фігури

8 В посудині 1 знаходиться нафта, а в посудині 2 знаходиться вода. Н1 = Н2. S1 = S2. Сила тиску на дно посудини:

 

б) в другій посудині більша;  

12
ратм
Визначити об’єм тіла тиску.

А .

14 Виберіть неправильне положення:

г) горизонтальна складова сили тиску визначається за формулою: Fx = (ро + ρ g hc) Sh , де Sh – проекція криволінійної поверхні на горизонтальну площину;

Визначіть об’єм тіла тиску

А .

19 Виберіть неправильне положення:

а) центр тиску завжди знаходиться нижче центра тяжіння;

23 Виберіть неправильне положення:

а) на тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, направлена вертикально вниз;

24 Вертикальна складова сил тиску рідини на тіло може бути:

в) напрямлена вверх або вниз в залежності від розташування криволінійної поверхні та рівна вазі рідини в об’ємі тіла тиску.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.009 с.)