Вплив частоти вимірювального сигналу на показиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вплив частоти вимірювального сигналу на показиВимірювальних приладів

При вимірюваннях на змінному струмі одною із впливних величин, які можуть спричинити виникнення додаткових інструментальних похибок приладу, є частота f вимірювального сигналу. Для кількісного оцінювання впливу частоти сигналу на точність вимірювання використовують оцінки додаткової абсолютної DUf, В та додаткової відносної df, % похибок показів приладів від впливу частоти вимірювального сигналу, або просто - додаткової абсолютної DUf, В та додаткової відносної df, % частотних похибок показів приладів.

Вплив частоти сигналу на покази вимірювального приладу спричинений наявністю реактивних елементів у вхідних колах приладу (вхідні ємності та індуктивності, ємності монтажу тощо) та інерційністю вимірювальних механізмів аналогових приладів.

Для частоти f вимірювального сигналу як впливної величини згідо із чинними нормативними документами (див. 2; с. 139-143) встановлюють нормальну fн, Гц і робочу fр, Гц області значень.

Частотний діапазон вимірювальних приладів позначають наступним чином: 45¼1000¼ 4000 Гц, де підкреслений діапазон 45…1000 Гц становить нормальну частотну область fн, Гц , а діапазон 1000¼4000 Гц – робочу частотну область fр, Гц.

Якщо частота ,Гц вимірювального сигналу ux(t) лежить в межах нормальноїчастотної області fн, Гц даного приладу, то додаткова частотна похибка df = 0. Якщо ж частота ,Гц виходить нормальноїчастотної області fн, Гц, але лежить в межах робочої частотної області fр, Гц, то додаткова частотна похибка df ¹ 0 і одним із способів знаходять її граничне значення df,гр,% , яке враховують у сумарній похибці вимірювання даним приладом.

Якщо частота ,Гц виходить за межі робочоїчастотної області fр, Гц, то даним приладом здійснювати вимірювання не можна, а потрібно вибрати прилад із ширшим частотним діапазоном.

Вплив частоти сигналу на точність показів вимірювальних приладів встановлюють двома способами:

а) нормують окрему додаткову частотну похибку, причому границя допустимої додаткової частотної похибки df,гр, викликаної зміною частоти сигналу від нормальної або від границі нормального діапазону частот до будь-якої в суміжній області робочого діапазону частот, дорівнює границі допустимої основної зведеної похибки приладу gгр,%. Наприклад, для амперметра типу Д5054 класу точності 0,1 з частотним діапазоном 45¼500¼1500 Гц додаткова частотна похибка в робочому діапазоні частот 500…1500 Гц df,гр = ± 0,1%;

б) повний частотний діапазон приладу розділяють на піддіапазони і для кожного піддіапазону нормують допустиму основну зведену похибку приладу gгр,% з врахуванням додаткової частотної похибки, тобто прилад на різних частотних піддіапазонах має різний клас точності. Наприклад, електронний вольтметр середніх значень типу Ф5053 класу точності 0,5 має частотний діапазон 10¼40¼105¼106 Гц, який розділено на 8 піддіапазонів і для кожного з них встановлено свій клас точності, причому клас точності 0,5 відповідає тільки нормальному діапазону частот (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Зміна класу точності вольтметра типу Ф5053 в залежності

Від частотного діапазону

, Гц 10...20 20...30 30...40 40...105 2×105 ... 4×105 2×105 ... 4×105 4×105 ... 6×105 6×105 ... 106
gгр,% 2,5 1,5 1,0 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0

 

Зауваження!Поняттянизька і висока частота вимірювального сигналу для кожного вимірювального приладу є поняття індивідуальні, які визначаються нормальним і робочим частотним діапазоном цього приладу. Зазвичай, низькою вважають частоту сигналу в нормальній частотній областіцього приладу, а високою – у робочійчастотній області, особливо у верхній його частині. Наприклад, для амперметра електродинамічної системи типу Д5054 з частотним діапазоном 45…1000…1500 Гц високою можна вважати частоту, більшу від 1000 Гц (див. 2; с. 200-202); для вольтметра випрямної системи типу Ц4311 з частотним діапазоном 45…55…16000 Гц – частоту, більшу від 10000 Гц; для вольтметра ємнісної системи типу С502 з частотним діапазоном 45…1×106…4×106 Гц – частоту, більшу від 1 МГц.

У вимірювальній практиці на низьких частотах (50...20000 Гц) зазвичай використовують електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні та випрямні вимірювальні прилади, а на високих (до 50 МГц) – електростатичні та термоелектричні. Аналогові електронні та цифрові вимірювальні прилади можна використовувати у широкому діапазоні частот 10 Гц … 10 Мгц.

Оцінки додаткової абсолютної DUf,В та додаткової відносної df,% частотних похибок показів приладів визначають експериментально за схемою, зображеною на рис.2.1,шляхом порівняння показів досліджуваного вольтметра ,В при вимірюванні напруги синусоїдного сигналу uс(t) на деякій і-й частоті fi, Гц із його показом ,В на основній частоті fо, Гцза умови, що вхідна напруга схеми Uвх = UN є сталою на всіх частотах fi, на яких проводять дослідження.

Для забезпечення цієї умови використовують основний (зразковий) вольтметр, у якого нормальний частотний діапазон ширший, ніж частотний діапазон, у якому проводять дослідження, тобто у нього відсутня додаткова похибка від впливу частоти вимірювального сигналу.

Як основну приймають таку частоту fо, Гц, на якій додаткова частотна похибка df,% показів досліджуваного вольтметра дорівнює нулю, наприклад, fо =50 Гц.

Забезпечивши умову, що показ зразкового вольтметра UN у процесі дослідження у всьому частотному діапазоні є сталим (UN = const), за отриманими показами досліджуваного вольтметра та знаходять:

· значення абсолютної частотної похибки DUf, В -

, В; (2.18)

· значення відносної частотної похибки df,% -

(2.19)

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)