Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освітиДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра виховання та розвитку особистості

Відділ дошкільної освіти

Харцизький міський методкабінет

 

ЕКОЛОГО-ОЗДОРОВЧИЙ ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

«ПОДОРОЖ ЗА ЗДОРОВ’ЯМ В КРАЇНУ ТВАРИН ТА РОСЛИН»

Донецьк

Укладач:

Полуектова С.В. вихователь І кваліфікаційної категорії ДНЗ№24 «Золушка» м.Харцизька
   
   
   

Рецензенти:

Красна О.В.   Нестерюк Л.С. методист з дошкільної освіти ММК м.Харцизька ЗавідувачДНЗ №24 м.\харцизька «Золушка»  
Пастерська В.А. Вихователь-методист ДНЗ№24 „Золушка” м.Харцизька

Затверджено рішенням Методичної ради Харцизького міського методичного кабінету від 28.08.2008р. Протокол №1

Посібник розкриває завдання еколого-оздоровчого проектування сумісної діяльності вихователів, батьків , дітей молодшого дошкільного віку за темою «Подорож за здоров’ям в країну рослин і тварин»

Надається зміст роботи на різних етапах проекту. Автор висвітлює власний досвід роботи , заснований на інтегрованому підході до формування еколого-оздоровчої культури молодших дошкільників.

Призначений для використання у практиці роботи педагогів, які працюють з дітьми молодшого дошкільного віку.

 


ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………….
Розділ І. Еколого-оздоровчий розвиток дошкільнят в умовах дошкільного навчального закладу. 1.Підходи до формування культури здоров’я дітей…………………...    
2.Формування екологічної культури дітей……………………………
Розділ ІІ.Еколого-оздоровчий проект пізнавально-розвиваючої роботи з дітьми молодшого дошкільного віку «Подорож за здоров’ям в країну рослин та тварин» 1.Характеристика, мета, завдання проекту…………………………… 2.Мотиваційний етап. Визначення завдань та справ………………….  
3.Інформаційний етап. Накопичення, поглиблення та поповнення нової інформації………………………………………………………….  
4. Репродуктивний етап. Відтворення набутих знань………………… 5..Етап узагальнення знань. Оцінка знань дітей………………………. 6.Творчий етап. Здійснення реалізації задуму……………………….. 7.Рефлексивно-оцінювальний етап. Оцінка дітьми, батьками, вихователями сумісної діяльності……………………………………..  
Розділ ІІІ. Висновки роботи над проектом…………………………      
Література………………………………………………………………
Практичні додатки. 1.Конспект проведення театральної світлиці еколого-оздоровчого напрямку «Школа метеликів»…………………………………………  
2. Конспект проведення оздоровчої світлиці з дітьми молодшого дошкільного віку «Мандрівка на морський берег»……………………  
     

 


ПЕРЕДМОВА

Актуальність формування культури здоров'я особистості в сучас­ному українському суспільстві зумовлюється значним погіршенням здо­ров'я людей.

В умовах розбудови та утвердження суверенної демократичної дер­жави здоров'я окремої людини й усього суспільства повинно стати домі­нуючою істиною як у поведінці кожної людини, так і в державній політиці. Важливу роль щодо цього відіграють усі ланки системи освіти, починаючи з дошкільної як основної в соціокультурному становленні особистості, що визначено у Законах Украї­ни: "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Національній доктрині розвитку освіти", Державних національних програмах "Діти України" та "Освіта (Україна XXI ст.)", "Концепції дошкільного вихо­вання в Україні", "Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні" та в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Сьогодні існує гостра потреба у створенні програми комплексного виховання культури здоров'я дітей дошкільного віку в умовах дитячого закладу і в сім'ї.

Вимогами сьогодення є забезпечення інтегрованого підходу до засвоєння дітьми програмних знань. Формування здорового способу життя нерозривно пов’язане з формуванням екологічної культури дитини.

Екологічна культура - культура всіх видів людської діяльності, так чи інакше пов'язаних із пізнанням, освоєнням чи перетворенням природи. Складається із знання екологіч­них норм, їхнього розуміння, усвідомлення необхідності виконання, формування почуття відповідальності за долю природи, розробки природоохоронних заходів та безпосе­редньої участі в їхньому виконанні Вона проявляється в діяльності, що спрямована на організацію та трансформацію природного світу відпо­відно до власних потреб та намірів людини. Екологічна культура звернена до двох світів - довкілля і внутрішнього світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення бажаного устрою в природі і на виховання високих гуманіс­тичних цінностей та орієнтирів у людському життіОснову екологічної культури становлять елементарні знання про природу: вміння орієнтуватись у найближчому природному середовищі; усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах існування. Представляємо інтегрований підхід до еколого-оздоровчого проектування життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку.

Розділ І Еколого-оздоровчий розвиток дошкільнят в умовах дошкільного навчального закладу

І. Мотиваційний етап

 

Мета: Створити умови для організації сюжетних ігор екологічного змісту,

складання древа цілей, спостереження за іграми дітей, вивчення

тематики і сюжетів ігор, створення предметно-ігрового середовища

згідно з метою проекту.

 

Формування еколого-валеологічної культури  

ІІ. Інформаційний етап

Мета: Дати дітям систему знань про екологічні об’єкти : твариний світ (риби, кішка, собака, метелики, черепашки), рослиний світ (ялинка, цибуля, кімнатні рослини).

Спостереження:

- за рибами

- за кішкою

- за собакою

- за черепахами

- за метеликами

- за ялинкою

- за кімнатними рослинами (бегонія, амазонська лілія, бальзамін)

- за ростками цибулі.

Дидактичні ігри:

1. « Якої квітки не стало?»

Мета: Уточнювати й закріплювати знання дітей про кімнатні рослини (бегонія,амазонська лілія), їх зовнішні ознаки, основні частини рослин; виховувати у дітей бажання доглядати за ними.

2. « Відгадай за смаком»

Мета: Закріпити знання про те, що овочі (морква, буряк, картопля, цибуля, помідори, огірки) ростуть на городі, навчити дітей порівнювати їх між собою; уточнити, які овочі можна споживати сирими, а які – вареними; виховувати увагу.

3. «Чарівна торбинка»

Мета: Вчити дітей розрізняти яблуко, грушу, сливу, віно град за кольором, формою, смаком; розвивати мовну активність, виховувати увагу.

4. «З якого дерева листок?»

Мета: Навчити дітей розрізняти й називати дерева (клен, каштан, береза, горобина); виховувати увагу та естетичні почуття, бережне ставлення до рослин.

5. «Де що росте?»

Мета: Формувати уявлення про те, що рослини ростуть на городі, в квітнику, в саду; закріплювати знання назв рослин, активізувати словник дітей, виховувати увагу.

6. «Хто з ким стоїть поряд»

Мета: Учити дітей називати свійських та диких тварин та їхніх дитинчат, впізнавання тварин по голосу та відтворювати їхні звуки, дати їм відомості про те, що їдять тварини; виховувати бережливе, турботливе ставлення до них; збагачувати словник дітей.

Заняття:

Заняття з екології:

1. Спостереження за рибками.

Мета: Ознайомити дітей з акваріумними рибками ( зовнішній вигляд, як рухаються, як живляться, як за ними доглядають), розширити уявлення дітей про мешканців акваріума: водорості (назва, зовнішній вигляд, як ростуть), черепахи( частини тіла: голова, панцир, лапи, хвіст); виховувати інтерес до тварин.

2. Розглядання дерев та кущів на території дитячого садка.

Мета: Навчити дітей розрізняти й називати дерева та кущі ( клен, каштан, тополя, береза, ялинка, троянда, шипшина), учити дітей розрізняти їх за формою листків; виховувати увагу та естетичні почуття, бережне ставлення до рослин.

3. Садіння цибулі.

Мета: Уточнити уявлення про цибулю;розширити уявлення дітей про умови, необхідні для росту рослини (грунт, тепло, світло), учити дітей правильно висаджувати цибулю;виховувати спостережливість, інтерес до рослин, бережне ставлення до результатів праці.

 

Заняття з розвитку мовлення:

1. Спостереження за кішкою.

Мета: Ознайомити дітей з характерними ознаками будови та способом живлення кішки: м’яке, пухнасте хутро, гострі кігті, вуса, п’є молоко, їсть м’ясо, ковбасу, ловить мишей.

Зв’язне мовлення: Продовжувати вчити дітей розповідати поширеними реченнями на запитання вихователя, закріпити уявлення дітей про звички кішки: вмивається, грається, нявчить, привчати уважно слухати вірш, розуміти його зміст.

Словник: Правильно змінювати іменник «кішка» в давальному відмінку: кішка – кішці.

Виховувати любов до свійських тварин, бажання доглядати за ними.

Матеріал: Твір П. Воронька «Є у мене киця Мурка»

2. Розгляд картини «Собака з цуценятами»

Мета: Ознайомити дітей із зовнішніми ознаками й повадками собаки (бігає, їсть м’ясо, гавкає, гарчить); знати, яку користь приносить собака.

Зв’язне мовлення: Вчити відповідати за змістом картини, складати за нею розповіді (2-3 речення).

Словник: Збагачувати словник дітей іменниками й назвами тварин та їх дитинчат, прикметниками – словами-назвами ознак ( собака – яка? цуценя – яке?), ввести узагальнююче слово: тварини.

Звукова культура: вчити наслідувати голоси тварин, розвивати мовний апарат. Виховувати любов та бережне ставлення до свійських тварин.

3. Спостереження за ялинкою. Вивчення напам’ять віршів Г. Демченка «Що за гостя в нас така», «Ялинка». Д/гра «Хто більше скаже гарних слів про ялинку». Розгляд картини «Свято ялинки в дитсадку»

Мета: Зв’язне мовлення: Учити відповідати на запитання за змістом картини, складати розповіді з 2-3 речень.

Словник. Збагачувати словник епітетами-дієсловами.

Звукова культура. Розвивати фонематичний слух. Розвивати мовленнєвий апарат. Вправа «Задуй свічку».

Виховувати бережне ставлення до хвойних дерев, любов до природи.

 

Заняття з ознайомлення з навколишнім, природою:

1. Овочі, фрукти.

Мета: Розширити та уточнити уявлення дітей про овочі та фрукти, де вони ростуть ( фрукти в садах на деревах, овочі на городі, в полі); формувати знання про те, як люди вживають, яку приносять користь,; вчити визначати овочі та фрукти на смак, називати їх колір; розвивати уважність, спостережливість; виховувати допитливість.

2. Подвір’я бабусі Одарки.

Мета: Дати дітям знання про життя свійських тварин і птахів; ознайомити із спорудами сільського господарства (хата, хлів, тин); удосконалювати знання про український одяг, виховувати повагу й шанобливе ставлення до народних традиції (у формі гри); розвивати уяву, спостережливість, зв’язне мовлення.

2. Спостереження за тим, як діти старшої групи збирають урожай овочів на городі.

Мета: Дати дітям знання про те, що морква, буряки, цибуля, картопля ростуть на городі; учити розрізняти ці овочі за зовнішнім виглядом; виховувати інтерес до праці, бажання працювати.

 

Заняття з валеології

1.Ознайомлення з будовою мовленнєвого апарату.

Мета: Ознайомити з будовою мовленнєвого апарату (рот, язик, зуби, губи), чітко вимовляти голосний звук [а], розвивати мовний апарат, дихання, фонематичний слух, виховувати старанність.

2. До країни здорових зубів.

Мета: Дати уявлення про продукти, що є корисними для зубів, і про ті, які спричиняють їх захворювання; про те, чому і як потрібно доглядати за зубами.

3. Спостереження за працею лікаря дитсадка.

Мета: Ознайомити дітей з працею лікаря: оглядає дітей, робить щеплення, піклується, щоб всі діти були здорові, виховувати цікавість і повагу до праці лікаря.

Д/гра «Черепаха захворіла».

Знайомство дітей з казками В. Сухомлинського.

 

Квітка і сніг.

Це було взимку. Віра каталася на санчатах. Коли вже поверталась додому, знайшла біля бузку зламану гілочку.

Віра взяла її, принесла додому. Налила в глечик води й поставила гілочку»

Через кілька днів розпустилися бруньки, з'явилися зелені листочки.

Одного разу прийшла Віра зі школи, глянула на зелену гілочку й руками сплеснула: між листочками з'явилася фіолетова квітка.

Вона поставила глечик із зеленою гілочкою на вік­но. Та й заніміла: їй здалося, що гілочка з острахом дивиться на сніг.

Віра глянула пильно на квітку, потім на сніговий килим і засумувала.

Рибка і жаба

У ставку плавав маленький карасик. Швидкий, прудкий, з рожевим хвостиком. Потоваришував він із жабою. От вона й каже карасикові:

— Піду я на берег, посиджу трохи на сонечку, по­гріюся та й тобі комашок принесу на обід.

Вилізла жаба, сіла на березі, гріється на сонечку. А карасикові заздрісно стало. Думає карасик: «Бач, жаба сидить собі, гріється, ще й комашок ловить, а я все плаваю в цій капосній воді. Мокро та ще й хо­лодно».

Приплив карасик до берега, виплигнув із води й опинився на гарячому пісочку. Хоче дихнути, а не може. Хоче хвостиком поворухнути, а хвостик уже сохне на сонечку. Побачила жаба» що з товаришем кепські справи, та й каже:

— Не плигай з води, бона сковорідку потрапиш... Пострибала жаба до карасика, взяла його в лапки, по­несла до ставка й укинула у воду. Зрадів карасик:

— Ой, жабо, дорога жабо, тати ж мене від смерті врятувала. З того часу карасик не називає воду ка­посною.

Весело метеликові пливти.

Летів білий метелик над річкою. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка. Побачив метелик червону квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить. Квітка пливе, й метелик пливе. Летіла над водою ластівка, аж здивувалася: що це таке? Як це метелик навчився пла­вати? Доторкнулась ластівка крилом до води. Сколих­нулася вода,, сколихнулася квітка, загойдався метелик. Весело йому річкою пливти.

Кошеня за пазухою.

У класі тихо... Третьокласники самостійно розв'язують задачу.

Марія Миколаївна підійшла до Зіни. Дивним здалося їй, чому це дівчина заглядає собі за пазуху, щось ніби перекладає там з місця на місце.

Учителька аж зворушилася, як на неї глянуло маленьке-маленьке кошеня. Визирнуло, побачило вчительку й заховалось.

Марія Миколаївна лагідно торкнулася Зіниного плеча й по-змовницькому підморгнула. Дівчина зрозумі­ла: вчителька знає про її таємницю. Вона почервоніла, засоромилася, глянула вчительці у вічі. Марія Миколаївна приклала палець до вуст і "похитала головою. Мовляв, мовчи. Зіна зраділа...

Наступного дня Марія Миколаївна відкликала Зіну в куток коридору й питає:

— Навіщо ти його вчора приносила до школи?

- Ой, пробачте... Не було нікого дома... А воно боїться саме залишатись...

 

Досліди.

1. Розглянути кімнатні рослини. Що треба робити, щоб вони добре росли? А якщо квіти не поливати, що з ними станеться? Спостерігати за квітучими квітами та рослиною, яка «хворіє». Що трапилось?

2. Провести спостереження та ігри з вітром. Коли вітер слабкий, вітрячок крутиться повільно, а коли сильний – швидко. Оглянути, як гойдаються дерева. Хто їх гойдає? Ігри зі стрічками різнокольоровими, як вітер розвіває стрічки?

3. Дослід зі снігом. Набрати сніг в баночку і поставити в тепле місто. Від кімнатного тепла сніг розтає, утворюється вода. Звернути увагу на те, що вода брудна.

Оздоровчі хвилинки

Пальчикова гімнастика.

Мета: Навчити дітей виконувати масаж долонь та пальців рук, розвивати дрібну моторику рук.

Котик

Котик пухнастий,(«Котик» - із кулачка відставити великий палець та мізинчик.)

Вушка маленькі, (Поворушити відставленими пальцями)

Лапки м’якенькі, (Скласти пальці в кулачок)

Кігті гостренькі. (Зігнути пальці й поворушити ними)

Ходить котик тишком-нишком,

Упіймав маленьку мишку,

Сміливо в гору хвіст підняв, проказавши гордо:

- Няв!

Квітка

На галявині зростають

Квіточки маленькі:

(«Квітка» - долоні разом, пальці розставити, крім мізинців та великих – вони торкаються один одного.)

Є рожеві, є червоні,

Жовті та біленькі.

Корінцями із землі

(«Коріння» - як «дерево», але руки опустити донизу.)

П’ють вони водичку.

А нап’ються – підростуть,

Стануть іще вищі. («Квітка» - при цьому стати навшпиньки.)

Дихальна гімнастика.

Мета: Вчити дітей правильно дихати, вдихати через ніс, видихати через рот. Формувати у дітей почуття відповідальності за власне здоров’я.

Дихальні вправи: «Надуй кульку», «Паровоз», «Годинник», «Сніжинка», «Понюхай квітку», «Пограймо на сопілці».

Крапковий масаж.

Мета: Ознайомити дітей з гімнастичними вправами та масажем носу, який сприяє навичкам дихати через ніс, профілактиці нежиті; з масажем вушних раковин, для профілактики захворювань органу слуху, крапковим масажем лиця. Закріплювати ігрові вправи з язичком, які для профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів, зміцнення голосових зв’язок та покращення кровообігу головного мозку.

Дихальна гімнастика з крапковим масажем.

1. В наших долоньках багато теплої, позитивної енергії, давайте складемо разом долоні та потремо їх до нагріву.

2. Потерти долоньки поперек (позитивно впливає на внутрішні органи)

3. Вказівними пальцями натискуємо крапки біля ноздрей.

4. Погладжуємо ніс від ніздрів до перенісся.

5. Вказівним пальцем помасируємо крапку під носом.

6. Вказівним пальцем натискуємо крапку у рота в місцях схрещення губ.

7. Вказівним пальцем натиском „малюємо" брова.

8. Розтираємо за вухами „примазуємо вуха".

9. Вказівним та большим пальцями „ліпимо" вуха знизу доверху.

Вдих через ліву ноздрю (друга закрита) та навпаки.

Вдих через ніс, повільний видих через рота.

Потягнутися.

Психогімнастика

Мета: Вчити дітей розслабляти своє тіло, звільнятись від стресів та перенапруження, навчитися керувати своїм тілом, волею, емоціями.

«Я – дерево»

Я – дерево. Я росту у весняному лісі. Мої ноги та коріння в прохолодній пухкій землі. Моє тіло – міцний стовбур, мої руки – сильні гілки. Вони піднімаються до неба, відчувають сонячне тепло, вбирають його, воно розливається по всьому тілу.

Я – дерево. Я бавлюсь з вітром, який гойдає мої гнучкі гілки. Я вмиваюся краплинами дощу й радію його прохолоді.

Етюд „Гра з мурашкою"

Представьте, що на пальці ніг заліз мурашка та бігає по ним. З силою натягніть носки на себе, ноги напряги прямі (вдих), треба прислухатися, на якому пальці сидить мурашка (затримка дихання). Швидким рухом скинути мурашку з пальців ніг (видих). Носки ніг ідуть вниз - по сторонах, розслабити ноги, ноги відпочивають.

«Політ метелика» .

Лягайте зручно на килимок. Закривайте оченята. Ручки, ніжки розслабленні, дихайте легко та спокійно. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком.

Уявіть собі, що ви знаходитесь на лузі, яскраво сяє сонечко. Ви бачите чудового метелика, який порхає з квітки на квітку. Подивиться, як рухаються його крильця. Рухи крил легкі та граціозні. Уявіть, що ви – метелик, підніміть свої крильця повільно вгору та опустить донизу. Насолоджуйтесь враженням плавного польоту у повітрі. Подивиться, скільки квітів на лузі. Виберіть собі квітку та понюхайте її аромат. Вдих, видих. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. А зараз відкривайте оченята.

Рухливі ігри

1. «Кішка та кошенята»

Мета: Удосконалювати вміння підлізати під шнур і пролізати в обруч. Виховувати увагу та розвивати спритність.

2. «Відгадай, хто кричить»

Мета: Учити дітей розпізнавати домашніх тварин, птахів. Виховувати увагу, пам’ять.

3. «Діти в лісі»

Мета: Удосконалювати навички ходьби та бігу, змінювати напрямок (ліворуч, праворуч, імітація звуків). Виховувати увагу та розвивати спритність.

Трудові доручення

- Доручити під наглядом вихователя – полити кімнатні рослини у куточку природи з лієчки;

- Доручити дітям протерти листя кімнатних рослин від пилу.

- Доручити нагодувати черепашок їх кормом (під наглядом вихователя).

Екскурсія:

Провести екскурсію до старшої групи, розглянути куточок природи.

Мета: Спостереження за діями дітей старшої групи, як вони доглядають за рослинами у куточку природи. Виховувати любов та бережне ставлення до рослин.

ІІІ. Репродуктивний етап

Мета: Вправляти дітей у виконанні ігрових дій в ході сюжетних ігор., формуванню навичок розумової діяльності дітей, засвоєння нових знань,формуванню у дітей усвідомлювати правильне відношення до рослинного та тваринного світу.

„Рибки живі та іграшкові"

Дидактична ціль: Дати уявлення про будову риб на прикладі живої та іграшкової рибок. Визначити основну різницю живих та іграшкових рибок.

Хід ігри:

- Діти давайте усі разом будемо спостерігати за рибками в акваріумі.

Де вони живуть? (плавають в акваріумі, їдять корм).

Давайте роздивимося. „Яке тіло у риби?" де голова, хвіст? Які вони? Пропоную дітям розповісти про іграшкових рибок (вони неживі, стоять на полицях у шафі, не можуть плавати, не їстимуть корма).

Діти спостерігають за рибками в акваріумі. „Бачите, рибки плавають самі, без ніякої допомоги. Так поводять себе тільки живі рибки".

А чи можуть плавати іграшкові рибки? Наливаємо у тазик воду та пустимо іграшкові рибки у воду і будемо спостерігати за ними.

„Бачите, рибки не плавають самі , вони не можуть плавати самостійно, тому-що неживі, іграшкові."

Діти годують риб в акваріумі, спостерігають за тим , як рибки з'їдають корм.

„А зараз, давайте, нагодуємо іграшкових рибок, що плавають у тазику." Діти насипають корм у тазик і спостерігають за іграшками.

„Бачити, іграшкові рибки не можуть їсти, тому що вони неживі. Але для них ми можемо „зварити" в ляльковому куточку їжу. З цими рибками можна погратися, їх можна тримати в руках і не хвилюватися за їх життя, тому що вони іграшкові. А з живими рибками гратися не можна. На них можна тільки дивитися, годувати їх кормом, милуватися рибками, але діставати із води не можна - вони можуть померти."

Пропоную дітям погратися з іграшковими рибками чи спостерігати за живими рибками.

«Жива кішка та іграшкове кошеня»

Дидактична ціль: розповісти дітям про кішок; навчити спостерігати за їх поведінкою; знайомити дітей з зовнішніми особливостями та деякими повадками кішки; виховувати бережливе ставлення до тварин.

Хід гри:

- Діти, погляньте, яке чудове кошеня прийшов до нас погуляти з нами (показую нову гарну іграшку-кошеня). Розгляньте його, торкніться до нього, погладьте. Подивиться, яка у кошеня кругла голова, невеличкі трикутні вушка, круглі очі, стирчать вуса, є хвіст та чотири лапи.

- Це дуже красиве іграшкове кошеня. З ним можна погратися. Давайте «нагодуємо» кошеня, покатаємо на машині чи в колясці та покладемо його спати. Говоримо киці: «Ми з тобою погралися, а тепер сідай поруч з дітьми, зараз до нас прийде жива киця і ми будемо за ній спостерігати.»

- Діти, подивиться, це кішка. Її звуть Мурка. Погляньте, що вона робить? Як себе поводить? Куди пішла? Куди стрибнула? Що вона нюхає? На що дивиться?

- Мурка у нас в гостях. Це місце для неї нове, незнайоме, тому вона поводиться невпевнено, обережно. Ми не повинні їй заважати, нехай зі всіма вона знайомиться, заспокоїться. Звертаюсь до іграшкового кошеня: « Ну що, цікаво на живу кицю дивитися?»

- Беру на руки кішку, заспокоюю та розповідаю дітям, що у киці на лапках є подушечки(показую дітям), це щоб вона могла непомітно підкрадатися, а гострі загнуті кігті , щоб вона змогла залізти на дерево, міцно тримати здобич та захищатися. Кішка ховає кігті, щоб вони не грюкали по підлозі. Якщо ви заплющити очі, а я відпущу Мурку на підлогу, то ви не почуєте, як вона буде ступати по підлозі.

- Звертаюсь до іграшкового кошеня: «Покажи свої лапи! Де у тебе подушечки та кігті? Дивиться, діти, у нього їх нема. Це іграшкове кошеня, у нього просто м’які лапки». Як гратися з іграшковою кицею, ви знаєте. З живою кішкою так грати не можна. З нею треба поводитись обережно. Давайте подивимось, чи захоче Мурка з нами грати (діти спостерігають за діями кішки). А зараз, діти, ви можете пограти з іграшковим кошеня або спостерігати за кішкою Муркою.

«Порівняти іграшкову ялинку з живою»

Дидактична ціль: З’ясувати з дітьми, чим відрізняється жива ялинка від іграшкової, виховувати бережне відношення до хвойних дерев, бажання зберегти їх ростучими на ділянці та в близькому оточенні, у лісі.

Хід гри:

- У другій половині грудня до нас в групу прийшла на заняття штучна ялинка, прикрашена зірочкою, бурулькою чи сонечком. Від ім’я ялинки кажу: «Діти, хто я? Подивиться, яка я гарненька!». Діти роздивляються ялинку. Потім я пропоную піти на вулицю на прогулянку та взяти з собою ялинку, порівняти її з ялинками на нашій ділянці.

- Діти, подивиться уважно, чим відрізняється іграшкова ялинка від живої? Вислухав відповіді дітей, розповідаю: «Ялинка висока, у неї багато гілок, товстий стовбур. А наша ялинка маленька, з тоненьким стовбуром. Ялинка на ділянці жива, вона росте багато років. Як ви вважаєте, діти, ялинка росте взимку? Звичайно, ні. Взимку холодно, земля мерзла, нема води, мало світу, день короткий, а ніч довга. В таких умовах дерев’я рости не можуть. Коли ж ялинка почне рости? Вірно, навесні та влітку. Це ялинка жива, а наша – штучна. Вона може вирости? Звичайно, ж ні».

- А як ви, діти, вважаєте, чи можна образити живу ялинку? Після відповідей дітей, розповідаю: «Ялинку може образити сильний вітер

( обламати гілочки, зламати, вирвати з корінням). Сонце може висушити

голки, якщо влітку довго нема дощу. Після сильного снігопаду на гілках ялинки лежать важкі шапки снігу, які можуть її зламати. Ялинку можуть скривдити люди. Під Новий рік її зрубають, але свято можна зробити і з штучною ялинкою. А ми можемо потурбуватися о нашій старій ялинці? Якщо ми не будемо ламати гілки та шкрябати стовбур. Зараз ми підгребемо до її стовбура багато снігу, щоб вона не змерзла».

Діти беруть лопати і роблять кучугур біля стовбура ялинки.

«Чіполіно вирощує зелену цибулю».

Дидактична ціль: Розширити уявлення дітей про те, що для пророщення цибулі потрібні такі ж умови, які необхідні для всіх рослин для росту та розвитку (поживний грунт, вода, тепло, світ). Нагадати про те, що в зеленій цибулі багато вітамінів, які необхідні всім людям, особливо на при кінці зими. Розвивати спостережливість дітей, вміння помічати зміни у стані рослини.

Хід ігри:

- До групи приходить Чіполіно з кошиком, в якому лежить цибуля за числом дітей. Повідомляє, що пора саджати цибулю, тому що вона корисна для здоров’я, захищає організм від хвороб. Пропонує всім взяти по цибулині, роздивитися та подумати, як її треба саджати. Чіполіно – дуже хороший спеціаліст по вирощуванні цибулі і навчить дітей вирощувати зелень. Діти розповідають Чіполіно , що теж знають, як треба ростити рослини, як за ними доглядати, які умови потрібні рослинам, щоб вони рослі. Чіполіно задоволений знанням дітей, розглядає ящики з землею, відмічає, що в них дуже хороший грунт, будуть відмінні грядки з цибулею.

- Діти приступають до посадки цибулі, Чіполіно ходить між ними, підказує, говорить, що цибулю треба саджати корінням у землю, допомагає, хвалить тих, хто правильно зробив. Слідкує за тим, як дітлахи поливають «грядки» і ставлять їх на вікно. Пояснює, що цибулі, як і всім рослинам теж потрібно багато світла. Якщо буде мало світла, то ростки будуть маленькі, зогнуті, жовтого кольору. Чіполіно говорить, що прийде через тиждень, подивиться, як діти доглядають за цибулею. Він дуже сподівається, що діти виростять цибулю, будуть споживати її та виростуть здорові та гарні.

«Айболить оглядає кімнатні рослини»

Дидактична ціль: Вчити дітей уважно оглядати рослини та знаходити признаки їх нездорового стану; показати, як можна допомогти кімнатним рослинам, поліпшити середовище проживання; виховувати бережливе відношення до всього живого; пояснити, для живих істот необхідні добрі умови життя.

Хід ігри:

- Діти, до нас у дитсадок приїхав лікар Айболить, який ходить по групах і оглядає рослини. Давайте приберемо іграшки, наведемо порядок, щоб лікарю Айболитю сподобалося у нас в групі.

- Айболит в’їзжає на машині, вітається з дітьми, говорить, що рослини за зиму ослабшали, тому він хоче допомогти, порадити дітям, як треба за ними доглядати.

- Лікар уважно оглядає кожну рослину, оцінює освітленість, вказує на признаки неблагополуччя. Може дістати рослину із горщика, оглянути її кореневу систему, відмітити, що квіти дуже часто поливають (або рідко), зробити висновок, що їх не обприскують, а землю не рихлять.

- Подивиться, ваша традесканція погано себе почуває. Погляньте, як витяглись її стеблі, листочки знаходяться на великої відстані один від одного. Це тому, що мало світу. Треба обрізати витягнуті стеблі та поставити їх і воду. Коли з’являться корені, посадити їх у новий горщик. Традесканцію треба поставити ближче до світла і треба добре поливати.

- Бальзамін теж погано себе почуває: стеблі голі, листочків мало, вони жовтуватого кольору. Цю рослину потрібно відправити до лікарні. Там я буду доглядати за ним. А поряд з ним ще одна рослина, вона почуває себе краще. Бальзамін не любить, коли його оточують інші рослини. Його треба підгодувати добривами, щоб він добре цвів. На прощання Айболит дарує вихователю пакетик зі здобренням, пояснює, як правильно підгодовувати рослини. Нагадує, що прийде до дітей за два-три тижня, щоб оглянути зелених пацієнтів та перевірити, як виконали рекомендації. Лікар бажає всім дітям міцного здоров’я та добре доглядати за рослинами у куточку природи.

«Айболить оглядає тварин – мешканців куточку природи»

Дидактична ціль: Вчити дітей оглядати тварин із куточка природи, помічати ознаки їх поганого самопочуття; показати, як можна допомогти тваринам; виховувати добре, турботливе ставлення до всього живого.

Хід ігри:

- В гості до дітей прийшов лікар Айболит, пропонує оглянути тварин та дати рекомендації, як доглядати за ними. Оглядав черепаху, Айболит звертає увагу на те, що вона сидить нерухомо; питає дітей, чи добре вона їсть, повзає по тераріуму, зважує її на руці.

- Лікар робить висновок: «Ваша черепаха дуже легка, вона погано себе почуває, мабуть, погано їсть. Їй не вистачає тепла. Необхідно включати рефлектор на весь день, черепаха під лампою раз огріється, почне повзати, у неї з’явиться апетит і вона поправиться. Рекомендую давати черепасі зелень вівса. У мене в машині є коробочка з травою та соняшникове масло. Ватним тампоном треба протирати панцир, шкіру лап та шиї черепахи – шкіра стане м’якше, а панцир буде блискучим та красивим».

- Оглядаючи морську свинку, хом’яка та кролика лікар Айболит просить дітей звертати увагу на кігті тварин (вони можуть бути дуже довгі, їх треба підрізати), а також на стан вовна. Лікар дарує гілочки, щоб звірки їх гризли та сточували зуби та зелень – вітаміну підкормку для гризунів в зимовий час. Рекомендує частіше спілкуватися зі звірками: називати їх по імені, лагідно розмовляти з ними, годувати з рук, пестити.

- Оцінюючи стан здоров’я риб (розглядає луску, плавники, зябра, як вони плавають – рівно, прямо чи завалюються на бік). Оглядаючи дно в акваріумі, дає рекомендації, дякуючи яким можна поправити здоров’я риб (треба долити води в акваріум – це збільшить водний простір, рибам буде легше плавати та дихати). Лікар рекомендує збільшити чи зменшити підсвічування в залежності від стану та кількості рослин, дарує дітям живий (самий корисний) корм для риб. Помітив товстеньку самочку гуппі чи мечоносця, пропонує помістити її в велику банку для виведення потомства. Дає рекомендації по утриманню декоративних птахів, водяної черепахи та інших мешканців живого куточку.

 

VII. Творчий етап.

Мета: Реалізувати з дітьми спільний, творчий задум в ході театральної світлиці еколого-оздоровчого напрямку, заняття в оздоровчій світлиці

Театральна світлиця еколого – оздоровчого напрямку «Школа метеликів»

Мета: Вправляти дітей у виконанні оздоровчих заходів: дихальна гімнастик пальчикова гімнастика, психогімнастика, музикотерапія. Сприяти формуванню розуміння дітьми процесу перетворення гусені в лялечку в ході імітаційних вправ. Розвивати увагу, образне мислення, смакові відчуття. Викликати у дітей позитивний емоційний настрій від участі у сумісних танцях, співах, ігровій діяльності. Виховувати дбайливе ставлення до живої природи.

(зміст заходу - додаток 1).

Заняття оздоровчої світлиці „Мандрівка на морський беріг"

Мета: Допомогти дітям оволодіти саморегуляцією дихання, навчити керувати своїм тілом, волею, емоціями, звільнятись від стресів та перенапруження. Формувати у дітей уявлення про природне довкілля як цілісний живий організм. Підвести до свідомого використання природних оздоровчих факторів.

(Зміст заходу - додаток 2)

Висновки.

Розпочинаючи роботу над темою «Подорож за здоров’ям в країну рослин і тварин»», ми ставили за мету ознайомити дітей з рослинним і тваринним світом, показати його оздоровче значення в житті людини, встановлювати взаємозалежність між рослинами та явищами природи, виховувати у дітей свідомі бережливе відношення до природи, бажання роботи щось корисне, щоб зберегти рослини і тварин, вчити працювати в колективі, радіти успіхам.

В групі були створені умови для того, щоб діти могли поєднати пізнавальну діяльність з практичним відображенням у продуктивних видах діяльності (малюванні, ліпленні, аплікації, поробках із природного матеріалу). Наші вихованці щоденно залучались до виконання загартувальних та оздоровчих вправ. Вправлялись у використанні засобів зміцнення здоров’я.

Діти з особливою цікавістю дізналися про рослини і тварин, спостерігали на майданчику ДНЗ та у груповому куточку природи.. Прийняли участь у проведенні театральної , оздоровчої світлиці.

Велике задоволення діти отримували від спілкування з природою під час спостережень, проведенні дослідів, проведенні народознавчих та дидактичних ігор.

Батьки теж прийняли активну участь в сумісній діяльності з дітьми. У перспективі плануємо продовжувати діяльність в еколого-оздоровчому напрямку.

 

Література:

1.Закон України «Про дошкільну освіту».

2.Національна доктрина розвитку освіти .

3.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання №1, 1999.

4.Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.- К., 2003.

5.«Здоровий спосіб життя як складова життєвої компетентності дітей дошкільного віку»,

укладачі: Н.В.Губанова, Т.В.Голяєва, О.В.Азадова, О.О.Юрченко, Донецьк, 2007

6.«Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей» Л.Тищук // Палітра педагога №3 2004р.

7.Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку – Київ, 1991.

8. Кондратьева Н.Н. Программа экологического образования детей. –

СПб.,1996.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.035 с.)