Морфологія вегетативних органівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Морфологія вегетативних органівМорфологія вегетативних органів

Практичне заняття № 1

Тема: Введення в морфологію рослин. Морфологія підземних органів і їх видозміни.

Ціль заняття: придбати навички складання морфологічного опису гербарних зразків органів рослин (кореневих систем кореневищ, цибулин, бульб і т.д.)

Запитання для підготовки до заняття:

 1. Задачі і предмет вивчення морфології рослин
 2. Вегетативні і генеративні органи
 3. Основні категорії життєвих форм рослин
 4. Види кореневих систем: стрижнева і мичкувата. Будова, розвиток і функції,
 5. Видозміни коренів: кореневі бульби і коренеплоди. Типи коренеплодів
 6. Видозмінені підземні пагони: кореневище, бульба, цибулина, бульбоцибулина, походження , будова, функції.

Схема морфологічного опису рослини

 

Назва рослини (російське і бінарне латинське), систематична приналежність (родина).

Місце зростання

Характеристика життєвої форми:

- дерев`янисти (дерево, чагарник., чагарничок),

- напівдерев`яністі (напівчагарник, напівчагарничок),

- трав'янисте (однолітнє, двохлітнє, багаторічне),

- однодомне (жіночі і чоловічі квітки на одній рослині)

- дводомне (жіночі і чоловічі квітки на різних рослинах)

 

Характеристика підземних вегетативних органів:

- коренева система (стрижнева, мичкувата, змішана);

- видозмінені чи корені кореневі бульби ( форма, розміри, колір, характер поверхні)

- коренеплід типу моркви (потовщений головний корінь) і коренеплід типу редису чи буряка (незначно стовщений головний корінь і стовщені гипокаптиль чи коренева шийка)

Видозмінені пагони (розташування в субстраті, розміри, форма, колір, характер поверхні і зламу):

- кореневище (горизонтальне, вертикальне; довге, коротке; тонке, стовщене рівномірно чи нерівномірно (як?); гладке, зморшкувате і т.д.)

- цибулина (плівчаста, луската: її форма, величина, колір та ін. особливості)

- бульба (форма, величина, колір)

- бульбоцибуліна (форма, величина, колір)

Рис. 1 Типи кореневих систем: стержнева (1), мичкувата (2), змішана (3).

Відозміни кореня: коренеплоди (4), кореневі шишки (5)

 

 

1 2 3

 

Рис.2 Відозміни підземних пагонів: кореневище (1), цибуля (2), бульба (3)

 

Завдання дня практичної роботи

 

Завдання 1 Заповнити таблицю по категоріям життєвих форм рослин

 

Види життєвих форм рослин Ступінь здрев`янілості пагонів Висота пагонів Тривалість життя пагонів Приклади рослин

Завдання 2

Розглянути особливості будівлі стрижневої і мичкуватої кореневої системи на прикладі гербарних зразків грициків звичайних і цибулі городньоі. Замалювати, позначити на малюнку складові частини.

Завдання 3

Розглянути особливості будівлі видозмінених підземних пагонів: кореневища, бульби і цибулини на прикладі гербарних зразків фіалки запашної, картоплі і цибулі городньї. Замалювати, позначити на малюнку складові частини.

Завдання 4

Привести приклади використання видів підземних органів лікарських рослині (корені, коренеплоди, кореневища, бульби, цибулини) у фармації. Заповнити таблицю.

 

Номенклатурна назва рослини Тип підземного органа Биоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосуванню

 

 

Практичне заняття №2

Тема: Морфологія пагону. Метаморфози надземних пагонів

 

Ціль заняття: придбати навички складання морфологічного опису гербарних зразків різних типів пагонів

 

Заптання для підготовки до заняття:

 

1. Визначення пагону. Складові частини пагону

2. Будова бруньки

3. Типи розгалуження пагонів

4. Різноманітність пагонів по положенню в просторі

5. Види поперечного розрізу стебла

6. Вегетативні і генеративні пагони

7. Укорочені і подовжені пагони

8. Видозмінені надземні пагони

 

Завдання для практичної роботи

 

Завдання 1

Намалювати загальну схему будівлі вегетативно-генеративного пагону. Позначити на малюнку: стебло, листи, верхівкову бруньку, листові вузли, меживузлі, пазухи листків

 

Завдання 2

Намалювати будову вегетативної закритої бруньки. Позначити на малюнку: конус наростання, зародкові примордіальні листки, зародкові бруньки.

 

Завдання 3

Розглянути гербарні зразки пагонів з різним положенням у просторі: пагони жовтцю весняного, хмелю звичайного, барвінку малого, в'юнка польового, будри плющеподібної. Замалювати різні види пагонів.

 

Завдання 4

Скласти морфологічний опис гербарного зразка надземного пагону відповідно до схеми.

Завдання 5

Травою у фармації називають висушену (рідше свіжу) усю надземну частину трав'янистої лікарської рослини. Підібрати три приклади лікарських рослин, трава яких використовується в медицині. Заповнити таблицю

 

Номенклатурна назва рослини Биоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування

 

Практичне заняття №З

Завдання для практичної роботи

 

Завдання 1

Розглянути на прикладі гербарних зразків різні типи простих листків з цільною листковою пластинкою. Скласти морфологічний опис листків згідно ехемі

 

Завдання 2

Розглянути на прикладі гербарних зразків різні типи простих листків з розчленованою листковою пластинкою (лопатеві, роздільні і розсічені). Скласти морфологічний опис листків соглас/але схемі.

 

Завдання 3

Привести приклади лікарських рослин, листи яких є простими і використовуються у фармації. Заповнити таблицю

 

Номенклатурна назва рослини Морфология листків Біоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування  

 

 

Практичне заняття № 4

Завдання 3

Привести приклади трьох лікарських рослин зі складними листами. Заповнити таблицю

 

Номенклатурна назва виду рослини Морфологія листків Біоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування

 

Практичне заняття № 5

Завдання для практичної роботи

Завдання 1

Розглянути гербарні зразки різних видів простих моноподіальних суцвіть: китиця, колос, щиток, зонтик, головка, початок, сережка, китиця, кошик. Схематично замалювати. Указати види рослин.

Завдання 2

Розглянути гербарні зразки різних видів простих симподіальных суцвіть: завиток, звивина, дихазій, плейохазій. Схематично замалювати. Указати види рослин,

Завдання 3

На прикладі гербарних зразків суцвіть представників род. Складноцвітні (календули лікарської, цміну піскового, полині гіркої, деревію звичайного) вивчити будівля суцвіття - кошик. Усі частини суцвіття розглянути за допомогою лупи. Замалювати, позначити на малюнку: листочки обгортки, ложе кошика, крайові квітки, серединні квітки.

Завдання 4

Привести приклади суцвіть, що використовуються як лікарська сировина. Заповнити таблицю

 

Номенклатурна назва рослини Тип суцвіття Біоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування

 

Практичне заняття № 6

Завдання для практичної роботи

 

Завдання 1

Розглянути на прикладі гербарних зразків будівля квітки представника род. рожевоцвітних. Замалювати. Позначити на малюнку основні частини квітки: квітконіжку, квітколоже, оцвітину (чашечку і віночок), андроцей і гінецей. Скласти формулу квітки.

 

Завдання 2

На прикладі гербарних зразків квіток (шипшини травневої, робинії ложноакацієвої) розглянути і замалювати квітки з різними типи симетрії: актиноморфні: зигоморфні і несиметричні.

 

Завдання 3

На прикладі гербарних зразків розглянути квітки з простою та подвійною оцвітинами. Зарисувати різні види чашолистиків та віночків: хрестоподібні, зірчасті, трубчасті, дзвоникоподібні, дво- і одногубі та ін.

 

Завдання 4

Вивчити анатомічну будову частин квітки. Сухі квітки розм'якшують у гарячій воді протягом 5 хвилин. З окремих частин квітки (чашолистиків, пелюсток віночка, тичинок, маточки) готують мікропрепарати і розглядають при малому збільшенні мікроскопа (7 х 8) чи під лупою.

Досліджувані мікропрепарати замалювати, Позначити на малюнках простої та подвійної оцвітини; форму кліток епідерми, різноманітні трихоми, ефіроолійні залозки і волоски, нектарники., кристали оксалату кальцію, провідні пучки. На малюнках мікропрепаратів фертильних органів (тичинок і маточки) відзначити пиляки і тичинкові нитки, форму пиляку , частини маточки (зав'язь, стовпчик і рильце).

 

Завдання 5

Привести приклади, одиночних квіток що використовуються як лікарська сировина. Заповнити таблицю

 

Номенклатурна назва виду рослини Формула квітки   Біоактивні Речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування

 

Практичне заняття № 7

Практичне заняття № 8

Завдання для практичної роботи

 

Завдання 1

Розглянути під лупою будову крохмалистого насіння з переважним вмістом вуглеводів, як запасних живильних речовин (рис, пшониця, льон), Семена розтерти в ступці. Приготувати мікропрепарати, провести якісні реакції на крохмаль і слиз. Мікроскопіювати при малому збільшенні. Результати замалювати.

 

Якісні реакції:

- на крохмаль з розчином Люголя. Крохмаль пофарбується в синій колір

- на слиз з розчином туші (1:10), На тлі чорної туші слиз виден у вигляді білих шматочків

 

Завдання 2

Розглянути під лупою будову олійних насінь з переважним вмістом жирних олій, як запасних поживних речовин (мак, соняшник, рицина, мигдаль, персик). З насінь приготувати мікропрепарати, провести з ними мікрохімічну реакцію з розчином Судану ІІІ на жирні олії. Результати реакції розглянути під мікроскопом ( х 56), Судан ІІІ пофарблює краплі жирних олій у жовтогарячий колір.

 

Завдання 3

Привести по 3 приклади плодів і насінь, що використовуються як лікарську рослинну сировину у фармації. Заповнити таблиці

 

Таблиця 1

 

Номенклатурна назва рослини Морфологія плоду Биоактивні речовини Назва фнтопреяарата Показання до застосування

 

Таблиця 2

 

Номенклатурне Назва рослини Морфологія насінь Биоактивні речовини Назва фітопрепарату Показання до застосування

 

 

Практичне заняття № 9

Завдання для практичної роботи

 

Завдання 1

Визначити приналежність до сімейства однієї трав'янистоі й однієї дерев`янистої рослини по таблицям визначника. Для визначення бажано використовувати свіжі рослини у фазі цвітіння. На гербарному зразку повинні бути представлені всі частини трав'янистої рослини (включаючи підземну частину), квітки і плоди (бажано). Для визначення виду дерев`яністої рослини необхідні мати відомості про висоту рослини, форму крони, визначення проводять за зразками листка, квітки, плоду та насіння. У процесі визначення необхідно записати ключ.

 

Завдання 2

Скласти морфологічні описи досліджуваних рослин з використанням схем (див. Практ. заняття по медичній ботаніці № 1-8).

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 1. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка.-Х.:Основа, 1997.- 432 с.
 2. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму: Навчальний посібник.-Суми:ВТД”Університетська книга”,2004.-200 с.
 3. Ботаніка: Морфология и анатомия растений/ А.В.Василев. Е.С. Воронин, А.Г. Еленевский и др. – М.: Просвещение , 1988.
 4. «Определитель высших растений Украины» /Д. Н. Доброчаева и др. -Киев: Наук. думка, 1987, -548 с.
 5. «Определитель лекарственных растений Украины»/Т.Я.Мякушко.,Зинченко Т.Е.- Киев: Наук.думка,1982.-124с.
 6. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника/ Под ред. И.В.Грушвицкого.- М.: Высш. шк., 1990.- 367 с.
 7. Лекарственные растения Украины: Справ. для сборщика и заготовителя/ Д.С.Ивашин, З.Ф.Катина, И.З.Рыбачук и др. К.: Урожай, 1976, 359 с.

 

 

Морфологія вегетативних органів

Практичне заняття № 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.016 с.)