Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,1

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

У людини внаслiдок фiзичного навантаження системний артерiальний

Тиск змiнився з 110/70 до 140/70 мм рт.ст. Причиною того, що

Дiастолiчний тиск не змiнився є те, що розширення судин працюючих

скелетних м'язiв:

Надмiрне,0

Недостатнє,0

Переважає над звуженням судин непрацюючих регiонiв,0

Менше за звуження судин непрацюючих регiонiв,0

Збалансоване iз звуженням судин непрацюючих регiонiв,1

Який з показникiв гемодинамiки зменшується безпосередньо внаслiдок

Внутрiшньовенного введення тваринi гiстамiну?

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

Який з показникiв гемодинамiки збiльшується безпосередньо внаслiдок

Внутрiшньовенного введення тваринi норадреналiну?

Хвилинний об'єм кровi,0

Системний артерiальний тиск,0

Центральний венозний тиск,0

Загальний периферичний опiр судин,1

Лiнiйна швидкiсть руху кровi,0

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

Артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

Серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

дiастолiчного тиску є недостатнє збiльшення:

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

У людини внаслiдок дозованого фiзичного навантаження системний

Артерiальний тиск змiнився з 110/70 до 120/40 мм рт.ст., частота

Серцевих скорочень - з 80 до 160 разiв за хвилину. Причиною такої змiни

частоти серцевих скорочень є недостатнє збiльшення:

Хвилинного об'єму кровi,0

Систолiчного об'єму,0

Тонусу артерiальних судин,1

Тонусу венозних судин,0

Об'єму циркулюючої кровi,0

У людини фармакологiчно заблокованi а-адренорецептори. Вихiдний

Рiвень системного артерiального тиску 110/60 мм рт.ст. Яким стане тиск

У людини пiсля дозованого фiзичного навантаження?

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,0

Мм рт.ст.,1

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

Введення блокаторiв в-адренорецепторiв?

Збiльшиться через збiльшення загального периферичного опору судин,0

Зменшиться через зменшення насосної функцiї серця,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

Як i чому змiниться системний артерiальний тиск у людини пiсля

Введення блокаторiв а-адренорецепторiв?

Збiльшиться через збiльшення насосної функцiї серця,0

Зменшиться через зменшення загального периферичного опору судин,1

Зменшиться через зменшення об'єму циркулюючої кровi,0

Збiльшиться через збiльшення об'єму циркулюючої кровi,0

Суттєво не змiниться,0

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок затримки

Дихання на 45 с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв мє'язiв,0

Як змiниться системний артерiальний тиск у людини внаслiдок довiльної

Гiпервентиляцiї протягом 60с? Через реалiзацiю якого рефлексу?

Зменшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Зменшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,1

Збiльшиться через рефлекс з пресорецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з хеморецепторiв судин,0

Збiльшиться через рефлекс з пропрiорецепторiв м'язiв,0

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

Рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

Наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Емоцiйне напруження,1

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 110/60 до 140/80 мм

Рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

Наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

Фiзичне навантаження,1

Крововтрата,0

Довiльна гiпервентиляцiя,0

Введення а-адреноблокаторiв,0

Введення в-адреноблокаторiв,0

У людини системний артерiальний тиск змiнився з 120/80 до 100/60 мм

Рт.ст., частота серцевих скорочень - з 72 до 95 разiв за хвилину. Що з

Наведеного може бути причиною такої змiни показникiв?

Фiзичне навантаження,0

Крововтрата,1

Затримка дихання,0

Емоцiйне напруження,0

Больове подразнення,0

Людина дихає повiтрям з низьким вмiстом кисню протягом 20 хвилин.

Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного артерiального тиску

У людини?

Депресорний з барорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Людина дихає повiтрям з високим вмiстом вуглекислого газу протягом 20

Хвилин. Який рефлекс при цьому зумовлює змiну системного

Артерiального тиску у людини?

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,1

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Людинi внутрiшньовенно ввели 1 л поживного розчину. Який рефлекс

При цьому буде забезпечувати пiдтримку системного артерiального тиску

На належному рiвнi?

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Людина швидко втратила 500 мл кровi. Який рефлекс при цьому

Забезпечує пiдтримку системного артерiального тиску на належному

Рiвнi?

Пресорний з хеморецепторiв серця,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Людина перейшла з горизонтального положення у вертикальне

(ортостатична проба). Який рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку

Системного артерiального тиску на належному рiвнi?

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Людина перейшла з вертикального положення у горизонтальне. Який

Рефлекс при цьому забезпечує пiдтримку системного артерiального

Тиску на належному рiвнi?

Пресорний з волюморецепторiв судин,0

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,1

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Людина виконує дозоване фiзичне навантаження. Який рефлекс при

Цьому забезпечує належний рiвень системного артерiального тиску ?

Пресорний з пропрiорецепторiв працюючих м'язiв,1

Пресорний з хеморецепторiв судин,0

Пресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з пресорецепторiв судин,0

Депресорний з хеморецепторiв судин,0

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

Безпосередньо пiсля початку фiзичної роботи?

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,1

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,0

Активацiя яких систем регуляцiї зумовлює розвиток пресорної реакцiї

Через 20 хвилин пiсля початку фiзичної роботи?

Автономна нервова система,0

Симпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Парасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Метасимпатичний вiддiл автономної нервової системи,0

Симпато-адреналова система,1

У людини з хронiчною хворобою нирок системний артерiальний тиск

180/130 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у кровi концентрацiї:

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,1

Натрiйуретичного фактора,0

У людини з пухлиною мозкової речовини наднирникiв системний

Артерiальний тиск 160/100 мм рт.ст. Змiна тиску є наслiдком зростання у

кровi концентрацiї:

Адреналiна,0

Норадреналiна,0

Катехоламiнiв,1

Вазопресина,0

Ангiотензина-II,0Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)