Варіанти індивідуальних завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіанти індивідуальних завданьВАРІАНТ 1

Фірма-постачальник добрив уклала угоди з певними замовниками. Фірма надає такі пільги: замовлення на 50 тон і вище –90% вартості, на 100 тон і вище-85%, на 200тон і вище-83%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент добрив і обробки цієї інформації необхідно розробити базу даних, котра складається з трьох таблиць.

Замовлення”. Поля: код замовлення, дата заповнення, код замовника, назва добрива, код добрива, категорія пільг, площа для обробки, дата постачання.

“Добрива”.Поля: назва добрива, код добрива, виробник, норма використання на один гектар, вартість однієї тони, термін зберігання.

“Господарства”.Поля: код замовника, назва господарства, область, район, індекс, телефон, голова господарства.

Завдання для будування запитів

· знайти на певну дату всі замовлення постачання (дату ввести як параметр);

· збільшити вартість добрива на10% для певного виробника;

· для кожного замовника розрахувати необхідну кількість добрива, вартість цієї маси, суму до сплати (вартість замовлення-пільги+20%ПДВ);

· знайти суму замовлень за кожен місяць поточного року;

· які добрива не користуються попитом(замовлення на них відсутні протягом попереднього й поточного років)?

Завдання для створення форм і обробки даних.

Розробити систему реєстрації замовлень з підрахуванням необхідної кількості добрив, вартості їх маси, суми до сплати (вартість замовлення-пільги+20% ПДВ). Треба передбачити можливість вибору добрив, що мають однакові назви, але відрізняються за іншими атрибутами. Також треба передбачити можливість оновлення таблиці «Добрива», коли термін зберігання певного виду добрива закінчився (видалення цих записів).

Завдання для будування звітів:

· кількість поставлених добрив за місяцями для кожної області з підрахунком відсоткового входження для кожної області до загальної суми поставлених добрив;

· суму замовлень за кожен квартал поточного року за кожним господарством та загальну суму.

ВАРІАНТ 2

Для ведення підрахунків сплат абонентів телефонної мережі розробити базу даних “Сплати за телефон”, що містить три таблиці :

”Абоненти”, “Тарифи”, “Платежі”. Таблиця “Абоненти ” містить інформацію про абонентів телефонної мережі. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті абонентам деяких категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці і т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат абонентів, який повинен оновлюватись щомісячно. Вважаємо, що кількість хвилин розмов додається до значень “кількість несплачених хвилин ” першого числа наступного місяця .

Плата за міжміські й міжнародні розмови повинна вноситися до 15 числа наступного місяцю. Пеню в розмірі 1% від вартості розмови стягують якщо сплачено не вчасно.

“Абоненти”.Поля: прізвище, ім’я та по батькові, № телефону, код тарифу, кількість несплачених хвилин за міські розмови, кількість несплачених хвилин за міжміські розмови, кількість несплачених хвилин за міжнародні розмови.

“Тарифи”.Поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

“Платежі”.Поля: № телефону, дата платежу, внесена сума за міські розмови, внесена сума за міжміські розмови, внесена сума за міжнародні розмови, розрахунковий рахунок.

Завдання для будування запитів

· для кожного абонента на певну дату знайти загальну внесену суму;

· для кожного абонента знайти дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, їх різницю й кількість несплачених хвилин за кожним видом розмов;

· для певної пільгової категорії зменшити тариф на 10%;

· для кожного абонента знайти суму всіх платежів за кожним видом розмов та їх загальну суму за поточний рік;

· які абоненти зовсім не сплачували за телефон?

Завдання для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що дає можливість реєструвати платежі, підраховувати суми сплат за кожен вид розмов, підраховувати загальну суму платежу.Надати можливість підраховувати заборгованість загальну та за кожним видом сплат. Передбачити можливість оновлення таблиці “Абоненти” наприкінці кожного місяця, вносячи дані у поля “ кількість несплачених хвилин ” і наприкінці року “Платежі”, видаливши всі записи за попередній рік з паралельним внесенням кількості несплачених хвилин до таблиці “Абоненти”.

Завдання для будування звітів:

· для кожного абонента знайти суму всіх платежів за кожним видом розмов за кожен місяць і загальну суму за поточний рік;

· підрахувати тривалість розмов кожного виду у хвилинах за місяцями, за рік, знайти загальну суму і частку (відсоток) кожного виду розмов у ній.

ВАРІАНТ 3

Туристична фірма розміщує гостей міста у готелях. Для отримання інформації про вільні місця у готелях міста й обробки інформації розробити базу даних “Розміщення гостей” з трьох таблиць: ”Готелі міста”, ”Замовлення”, ”Гості міста”. Фірма надає пільги при розміщені для гостей з дітьми. При поселені їх у дво- або трьохмісних номерах сплачують 80% від вартості проживання.

Готелі міста”: включає інформацію про готелі міста. Поля: назва, код готелю, рівень сервісу (вибір зі списку від 1 до 5 зірок), адреса, район міста, кількість номерів люкс, кількість номерів одномісних, кількість номерів двомісних, кількість номерів трьохмісних, вартість проживання у номерах люкс, вартість проживання у номерах одномісних, вартість проживання у номерах двомісних, вартість проживання у номерах трьохмісних.

Замовлення”: заповнюють на кожний замовлений номер. Поля: код замовлення, код готелю, код гостя, дата заселення, кількість діб, тип номеру.

Гості міста”: заповнюють при реєстрації гостей у туристичній фірмі. Поля: код, прізвище, ім’я, країна проживання, з дітьми або ні.

Завдання для будування запитів

· для кожного району міста зайти готелі з певним рівнем сервісу (рівень вводиться як параметр);

· для кожного гостя підрахувати загальну вартість проживання (вартість за одну добу*термін проживання*пільги+20%ПДВ);

· для вказаного готелю збільшити вартість проживання на 5%;

· знайти кількість вільних місць одного типу на певну дату по всіх готелях міста;

· показати, які готелі не користуються попитом (не мають жодного замовлення за квартал)?

Завдання для створення форм і обробки даних

Розробити систему реєстрації гостей. Надати можливість вибору готелю (за районом міста, тарифами, рівнем сервісу) на певну дату. При реєстрації обчисліть дату від’їзду, вартість проживання (вартість за одну добу*термін проживання*пільги+20%ПДВ)

Завдання для будування звітів:

· надрукуйте загальну кількість замовлень за поточний рік за районами міста і рівнем сервісу;

· для кожного готелю покажіть суму оплати за проживання за місяцями.

ВАРІАНТ 4

Розробити базу даних для обслуговування потреб будівельного майданчику, що складається з таблиць “Матеріали”, ”Постачальники”, ”Замовлення”. Таблиця “Матеріали” містить дані про будівельні матеріали, що можуть бути поставлені на майданчик. Передбачити, що матеріали можуть мати однакові назви, але відрізняються за іншими атрибутами. Поля: назва матеріалу, код матеріалу, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання, код постачальника.

Таблиця «Замовлення» містить дані про будівельні матеріали, що необхідно поставити на будівельний майданчик. Поля: код замовлення, дата заповнення, назва матеріалу, код матеріалу, кількість, одиниця виміру, дата постачання, на яку потрібно отримати матеріали.

Таблиця «Постачальники» містить дані про постачальників будівельних матеріалів, з якими укладені угоди. Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Завдання для будування запитів

· знайдіть всі замовлення на певну дату постачання (ввести як параметр);

· для певного виробника збільшити вартість продукції на 15%;

· для кожного замовлення розрахувати вартість і суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);

· знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату;

· які матеріали зовсім не використовувались під час будівництва (замовлення на них відсутні)?

Задача для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що реєструє замовлення з підрахуванням їх вартості , суми до сплати (вартість замовлення+20%ПДВ). Передбачити можливість вибору матеріалу з тих, що мають однакові назви, але відрізняються за іншими атрибутами. Передбачити можливість оновлення таблиці “Матеріали”, коли термін зберігання певної продукції закінчився (видалити ці записи).

Завдання для будування звітів:

· для кожного з матеріалів показати кількість постачань, загальну вартість з підрахунком відсотку кожного з матеріалів у загальній сумі постачань;

· показати суму замовлень для кожного постачальника на певну дату.

ВАРІАНТ 5

Для ведення підрахунків сплат за використану електроенергію споживачами розробити базу даних “Сплати за електроенергію ”, що містить три таблиці: ”Споживачі”, “Тарифи”, “Платежі”. Таблиця “ Споживачі ” містить інформацію про споживачів електроенергії. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті споживачами деяких категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці та т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат споживачів, який повинен оновлюватись щорічно. Вважаємо, що кількість кВт/год вноситься на початку наступного року.

Таблиця «Споживачі» ає поля: прізвище, ім’я та по батькові, код споживача, код тарифу, показання лічильника на кінець попереднього року, заборгованість за попередній рік.

Таблиця “Тарифи” має поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

Таблиця “Платежі” має поля: код споживача, дата платежу, внесена сума, розрахунковий рахунок, попередній показник лічильника, теперішній показник лічильника.

Завдання для будування запитів

· для кожного споживача знайти всі сплати за поточний рік і кількість кВт/год, що сплачують;

· для певної пільгової категорії зменшити тариф на 10%;

· знайти для кожного споживача дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, різницю між ними;

· для кожного споживача підрахувати заборгованість за сплатами протягом року;

· які споживачі зовсім не сплачували за електроенергію?

Завдання для створення форм і обробки даних

Розробити систему, що дає можливість реєструвати платежі, підраховувати суми сплат, їх підсумок за поточний рік, заборгованість на дату перевірки.

Необхідно надати можливість підраховувати заборгованість за попередній рік.

Також необхідно передбачити можливість оновлення таблиці “ Споживачі” й “Платежі” наприкінці року. Для таблиці “Споживачі” підсумувати заборгованість кожного споживача (з урахуванням і тих, що зовсім не сплачували за спожиту електроенергію, вважаючи, що показання лічильника на кінець року відомі). До таблиці “ Платежі ” занести записи за кожним споживачем за датою 1 січня, нульовою сумою внеску й показанням лічильника на кінець попереднього року.

Завдання для будування звітів:

· для кожного споживача знайти суму всіх платежів;

· для кожного споживача показати заборгованість й загальну суму боргу всіх споживачів за місяцями, їх відсоток (частку) у загальній сумі.

ВАРІАНТ 6

Міський молокозавод виконує замовлення магазинів на постачання продукції. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент продукції, що виробляється, та організації поставок необхідно розробити базу даних з трьох таблиць.

Замовлення магазинів”. Поля: код замовлення, дата заповнення, код магазина-замовника, назва продукції, код продукції, об’єм замовленої партії, об’єм поставленої партії, дата постачання.

Продукція”. Поля: назва продукції, жирність, код продукції, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання.

Магазини”. Поля: код магазина-замовника, назва магазину, адреса, район міста, телефон, директор магазину.

Завдання для будування запитів

· на певну дату постачання (яка може бути введена як параметр) показати замовлення для кожного магазину;

· для продукції певної назви збільшити вартість на10%;

· на кожну дату для кожного замовника і його замовлень показати вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);

· знайти суму замовлень за останній квартал поточного року за кожним магазином;

· знайти продукцію, що не користуються попитом (замовлення на неї відсутні протягом останнього місяця)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення з підрахуванням вартості замовленої продукції, суми до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ), обсягу продукції, що необхідно допоставити, її вартості. Передбачити можливість вибору продукції, що має однакові назви, але відрізняється за іншими атрибутами. Забезпечити можливість оновлення таблиці «Продукція», коли термін зберігання певного виду продукту закінчився (видалити такі записи).

Завдання для будування звітів:

· показати кількість поставленої продукції за місяцями по кожному району міста й загальну суму;

· показати об’єм продукції, що була недопоставлена за кожен місяць поточного року, підрахувати відсоток входження кожного виду продукції до загальної суми.

ВАРІАНТ 7

Автомобільний завод випускає різні моделі автомобілів. Для забезпечення потреб складального цеху автозаводу розробити базу даних з трьох таблиць: “Вузли”, ”Постачальники”, ”Замовлення”.

Таблиця “Вузли” містить дані про вузли автомобілю, що поставляються до складального цеху. Необхідно передбачити, що вузли можуть мати однакові назви, але відрізняться за іншими атрибутами. Вона має поля: назва вузла, код вузла, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, код постачальника(вибір зі списку).

Таблиця “Замовлення” містить дані про вузли автомобілю, що необхідно поставити до цеху. Поля: код замовлення, дата заповнення, назва вузла, код вузла, кількість, дата постачання, на яку потрібно отримати замовлення.

Таблиця “Постачальники” містить дані про постачальників автомобільних вузлів, з якими укладені угоди. Поля: код постачальника, назва постачальника, адреса, телефон, прізвище начальника.

Завдання для будування запитів

· на певну дату постачання (ввести як параметр) показати всі замовлення;

· для певного виробника збільшити тариф на 10%;

· для кожного замовлення розрахувати вартість й суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ);

· знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату;

· які вузли зовсім не використовувались за попередній квартал?

Завдання для створення форм й обробки даних.

Розробити систему, що реєструє замовлення, підраховує вартість замовлення, суму до сплати (вартість замовлення+20%ПДВ). Передбачити можливість вибору вузла відповідно до виробника.

Завдання для будування звітів:

· для кожного з вузлів й для кожного постачальника зайти кількість постачань, загальну вартість;

· знайти суму замовлень для кожного постачальника на певну дату.

ВАРІАНТ 8

Для автоматизації роботи у касах аеропорту розробити базу даних “Продаж авіаквитків ”, що має три таблиці: ”Авіалайнери”, “Рейси”, “Продаж”. При сплаті за квитки діють такі пільги: ветеранам війн-20% від вартості квитка; дітям-50%; працівникам авіасервісу – безкоштовно(100%).

Таблиця “ Авіалайнери ” містить інформацію про літаки. Вона має поля: бортовий номер; тип літаку, дата останнього техогляду, кількість місць бізнес-класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць салону першого класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць другого класу, вартість квитків у цьому салоні.

Таблиця “ Рейси ” відображає інформацію про рейси аеропорту. Вона має поля: № рейсу, бортовий номер, дні вильоту(кожен день, по парним чи непарним числам), пункт вильоту, пункт призначення, пункти поміж ними.

Таблиця “ Продаж ” – це журнал продажу квитків у касі. Вона має поля: № рейсу, дата продажу, тип салону(вибір зі списку), кількість квитків, категорія пільг, дата вильоту (необхідно перевіряти за полем “ Дні вильоту” з попередньої таблиці).

Завдання для будування запитів

· показати усі рейси до певного пункту (ввести як параметр);

· для певного типу літака збільшити тариф на 10%;

· для кожного зареєстрованого продажу авіаквитків показати номер рейсу, дату продажі, тип салону, вартість квитків у цьому салоні, кількість квитків, категорію пільг, дату вильоту, підрахувати суму до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ) ;

· для одного з рейсів за певною датою підрахувати кількість проданих квитків, їх загальну вартість для кожного типу салону;

· який рейс не користується попитом(квитків на нього продавались впродовж трьох діб до вильоту)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що реєструє у касах аеропорту продаж авіаквитків з підрахуванням суми до сплати (вартість квитка* кількість квитків*пільги +20%ПДВ), загальної вартості квитків. Перевірити за полем “Дні вильоту” з таблиці “Рейси” поле “Дата вильоту”. Передбачити можливість отримання довідки про кожен рейс з підрахуванням кількості вільних місць у кожному салоні. Довідка про рейс: № рейсу, бортовий номер, дні вильоту(кожен день, по парним чи непарним числам), пункт вильоту, пункт призначення, пункти поміж ними, кількість місць бізнес-класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць салону першого класу, вартість квитків у цьому салоні, кількість місць другого класу, вартість квитків у цьому салоні.

Завдання для будування звітів:

· знайти загальну вартість проданих квитків за кожен місяць з початку поточного року;

· для кожного рейсу показати загальну кількість проданих квитків з підрахунком їх відсотку (частки) у загальній кількості проданих квитків на всі рейси.

ВАРІАНТ 9

Розробити базу даних “ Комерційна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Відділення ”, “Лікарі”, “Пацієнти”.

Таблиця “Відділення ” має поля: назва відділення, код відділення, прізвище завідуючого, телефон, вартість лікування за добу у відділенні, кількість місць у відділенні.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать, код відділення, де він працює, домашній телефон .

Таблиця “Пацієнти” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, категорія пацієнта, дата надходження у лікарню, термін лікування, код лікаря, що спостерігає.

Завдання для будування запитів

· для кожного лікаря показати список пацієнтів, що перебували під його доглядом на певний період(ввести як параметр);

· для певного відділення збільшити вартість лікування за добу на 5%;

· для кожного пацієнта знайти вартість лікування й сума до сплати;

· обчислити суму премії для кожного лікаря (по місяцях);

· який лікар не займався лікувальною практикою протягом поточного року?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації пацієнтів, що надходять до лікарні, їх розміщення по відділенням, а також для збереження інформації про лікарів цієї лікарні. Система мусить обчислювати вартість лікування, суму до сплати й премію лікаря. Розрахунки робити за такими правилами. Усіх пацієнти поділяють на категорії:

· перша – пільгова, пацієнтів обслуговують безкоштовно ( ветерани війн, діти до 7 років, чорнобильці);

· друга – 50% сплати (пенсіонери, діти до 16 років, інваліди);

· третя – повна сплата.

Лікарі отримують такі премії: 10% від суми до 300 грн., 5% - до 1000 грн., 2,5% - від суми понад 1000 грн. (від наданого обсягу медичних послуг).

Завдання для будування звітів:

· для кожного відділення показати суму, що сплачена пацієнтами минулого року, порахувати її відсоток у загальному обсязі наданих послуг, результат показати по місяцях;

· знайти загальну суму премій для кожного лікаря за поточний рік.

ВАРІАНТ 10

Видавництво книг виконує замовлення магазинів на поставку книг для продажу. Від кількості замовленої партії книг залежить знижка, що надає видавництво: починаючи з 1000 примірників і більше - 30% від вартості, починаючи з 2000 примірників - 35%, понад 3000 примірників - 40%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про книжкові видання та організацію поставок розробіть базу даних, яка складається з трьох таблиць.

Таблиця “Замовлення магазинів”. Має такі поля: «№ замовлення», «дата заповнення», «код магазина-замовника», «код книги», «замовлена кількість примірників», «відправлена кількість», «дата постачання».

Таблиця “Книжкові видання”. Має такі поля: «код книги», «автор», «назва книги», «тираж», «об’єм сторінок», «відпускна ціна».

Таблиця “Магазини”. Має поля: «код замовника», «назва магазину», «адреса», «район міста», «телефон», «директор магазину».

Завдання для будування запитів

· знайти на певну дату постачання (ввести як параметр) всі замовлення для кожного магазину;

· зменшити відпускну ціну книг певного автора на 5%;

· на кожну дату по замовниках знайти вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення * пільги + 20%ПДВ);

· знайти суму замовлень за останній квартал поточного року за кожним магазином;

· яка продукція не користуються попитом(замовлення на неї відсутні протягом попереднього та поточного місяцю)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що дозволяє реєструвати замовлення, підраховувати вартість замовленої партії, суму до сплати (вартість замовлення +20%ПДВ), об’сяг партії книжок, що необхідно допоставити, їх вартість.

Завдання для будування звітів:

· кількість поставлених книг за місяцями для кожного району міста й загальну суму;

· об’єм книжкової партії, що була недопоставлена за кожен місяць поточного року.

ВАРІАНТ 11

Розробити довідкову систему щодо асортименту продукції, яка виробляється на промисловому підприємстві різними цехами й перевозиться до складу. При передачі партії продукції до цеху її реєструють. Продукцію можуть виробляти різні цехи цього підприємства. Створіть базу даних, що має три таблиці “Продукція”, ”Цех”, ”Партія продукції”.

Таблиця “Продукція” містить дані про види продукції, що виробляються підприємством. Передбачити, що продукція може бути різного ґатунку. Вона має поля: назва продукції, вартість одиниці продукції вищого ґатунку, вартість одиниці продукції першого ґатунку, вартість одиниці продукції другого ґатунку, мінімальна партія, термін зберігання.

Таблиця ”Цех” містить дані про цехи підприємства. Таблиця має поля: № цеха, назва, прізвище начальника цеха, телефон.

Таблиця ”Партія продукції” містить дані про партію продукції, що розміщується на складі. Має поля: код партії, назва продукції, № цеха, показник якості, об’єм партії продукції, дата реєстрації.

Завдання для будування запитів

· показати довідку про певний вид продукції (у яких цехах виробляється, якого ґатунку, найдавніша та остання партія, яка є на складі);

· для певної продукції збільшити вартість одиниці продукції вищого ґатунку на 5%;

· для кожної партії продукції знайти її загальну вартість, кінцеву дату зберігання;

· для кожного цеху за кожен місяць знайдіть загальну вартість виробленої продукції, що є на складі;

· яка продукція відсутня на складі?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації продукції, що розміщується на складі, підраховувати її загальну вартість, кінцеву дату зберігання. Надати можливість отримувати довідку про певний вид продукції (у яких цехах виробляється, якого ґатунку, найдавніша й остання партія, яку зберігають на складі). Передбачте можливість оновлення таблиці ”Партія продукції”, коли термін зберігання продукції скінчився (видалити відповідні записи).

Завдання для будування звітів:

· для кожного цеху за кожен місяць знайти загальну вартість виробленої продукції, що є на складі;

· зайти кількість продукції кожного виду (за ґатунками), що є на складі.

ВАРІАНТ 12

Розробити базу даних “Комерційна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Тарифи ”, “Хірурги”, “Пацієнти”.

Таблиця “Тарифи ”. Має такі поля: категорія операції, назва, вартість, приблизний термін після операційної реабілітації, вартість однієї доби у цей період.

Таблиця “Хірурги” складається з полів: код хірурга, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать, домашній телефон .

Таблиця “Пацієнти” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, категорія пацієнта, дата операції, код хірурга, категорія операції, фактичний термін післяопераційної реабілітації.

Завдання для будування запитів

· для кожного лікаря знайти список операцій на певну дату (ввести як параметр);

· для певної категорії операцій зменшити тариф на 10%;

· для кожного пацієнта знайти вартість операції, загальну сума лікування й сума до сплати;

· обчислити щомісячну суму премії для кожного хірурга;

· який хірург не займався лікувальною практикою протягом місяця?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації пацієнтів в комерційних хірургічних лікарнях, збереження інформації про хірургів цієї лікарні, діючих тарифах. Обчислити попередню вартість лікування, скориговану вартість лікування на дату виписки, суму до сплати й премію хірурга. Розрахунки робити за такими правилами. Пацієнти поділяються на категорії:

· перша - пільгова, пацієнти обслуговуються безкоштовно( ветерани війн, діти до 7 років, чорнобильці);

· друга – 50% сплати(пенсіонери, діти до 16 років, інваліди );

· третя – повна сплата.

Хірурги отримують такі премії за проведені операції: 15% від суми до 300 грн., 10% - до 1000 грн., 5% - понад 1000 грн..

Завдання для будування звітів:

· для кожного хірурга показати загальну суму, що сплачена пацієнтами за рік, підрахувати її відсоток (частку) у загальній вартості операцій;

· знайти загальну суму премій для кожного хірурга (за місяцями і за поточний рік).

ВАРІАНТ 13

Розробити базу даних “Комерційна ветеринарна лікарня”, що складається з

трьох таблиць “Тарифи ”, “Лікарі”, “Журнал відвідувань”.

Таблиця “Тарифи ” має поля: код захворювання, назва захворювання, ступень важкості(наприклад, початкова, середньої важкості, тяжка форма, дуже тяжка ), вартість лікування.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові, категорія, стать, домашній телефон .

Таблиця “Журнал відвідувань ”. Тварина може мати декілька діагнозів, за якими може лікуватися. У цьому випадку для неї створюють необхідну кількість окремих записів за однією датою звернення. Таблиця має поля: прізвище господаря, тип тварини, порода, прізвисько, вік тварини, стать тварини, дата відвідування, код лікаря, код захворювання .

Завдання для будування запитів

· для певного господаря (прізвище вводити як параметр) знайти дату першого відвідування на рік;

· для певного захворювання для всіх його ступенів підвищити вартість лікування на 5%;

· для кожного відвідування показати загальну суму лікування за однією датою звернення й суму до сплати;

· зайти кількість відвідувань одного господаря за місяць;

· який лікар не займався лікувальною практикою протягом місяця?

Завдання для створення форм й обробки даних.

Розробити систему для використовування у комерційних ветеринарних лікарнях для реєстрації тварин, збереження інформації про лікарів цієї лікарні, тарифи. Обчислювати вартість відвідування, суму до сплати й відрахування преміальних лікарю. Розрахунки робити за такими правилами. При першому відвідуванні на рік господаря тварин він сплачує внесок у розмірі 5гривень. Під час третього відвідування за місяць одного господаря (можливо, з різними тваринами) сума до сплати зменшується на 10%. Лікарі отримують такі премії: 20% від суми до 300 грню, 15% - до 1000 грн., 12% - вище 1000 грн.

Завдання для будування звітів:

· для кожного лікаря зайти суму, що сплачена пацієнтами по місяціх за попередній рік з підрахунком відсотку у загальній сумі;

· знайти сума премій для кожного лікаря за поточний рік.

ВАРІАНТ 14

Для ведення підрахунків сплат за використаний споживачами газ розробити базу даних “Сплати за газ ” з трьох таблиць :”Споживачі”, “Тарифи”, “Платежі”. Таблиця “ Споживачі ” містить інформацію про споживачів газу. Таблиця “Тарифи” відображає пільги, які надаються при сплаті споживачами деяких категорій(ветерани ВВВ, інваліди, чорнобильці та т. і.). Таблиця “Платежі” – це журнал сплат споживачів, який повинен оновлюватись щорічно. Вважаємо, що кількість газу вноситься на початку наступного року.

Таблиця “Споживачі” має поля: прізвище, ім’я та по батькові, код споживача, код тарифу, показання лічильника на кінець попереднього року, аборгованість за попередній рік.

Таблиця “Тарифи” має поля: код тарифу, назва пільгової категорії, розмір сплати.

Таблиця “Платежі” має поля: код споживача, дата платежу, внесена сума, розрахунковий рахунок, попередній показник лічильника, теперішній показник лічильника.

Завдання для будування запитів

· для кожного споживача знайти всі сплати за поточний рік, кількість газу, що сплачена;

· для певної пільгової категорії операцій зменшити тариф на 10%;

· для кожного споживача знайти дати платежів, суми до сплати, фактичні платежі, їх різницю;

· знайти суму сплат по місяцях і за рік;

· які споживачі зовсім не сплачували за газ?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації платежів, підраховувати суми сплат, їх обсяг за поточний рік і заборгованість на дату перевірки. Підрахувати заборгованість за попередній рік. Передбачити можливість оновлення таблиці “ Споживачі” і “Платежі” наприкінці року. Для таблиці “Споживачі” контролювати заборгованість кожного споживача (з урахуванням і тих, що зовсім не сплачували за спожитий газ, вважаємо, що показання лічильника на кінець року відомі). До таблиці “ Платежі ” занести записи по кожному споживачу за датою 1 січня, нульовою сумою внеску і показниками лічильника на кінець попереднього року.

Завдання для будування звітів:

· усі платежі за місяцями;

· для кожного споживача знайти заборгованість, відсоток до загальної суми заборгованості усіх споживачів.

ВАРІАНТ 15

Фірма-постачальник медикаментів аптекам міста уклала угоди з певними замовниками. Фірма надає такі пільги: замовлення на суму понад 1000 грн. – 5% знижки (від початкової вартості), на суму понад 10000 грн. - 11%, на суму понад 100000 грн. 25%. Для реєстрації замовлень, збереження інформації про замовників, про асортимент медикаментів і обробки цієї інформації треба розробити базу даних з трьох таблиць.

Таблиця “Замовлення” має поля: код замовлення, дата заповнення, код замовника, назва медикаментів, код медикаментів, об’єм замовленої партії, об’єм поставленої партії, категорія пільг, дата постачання.

Таблиця “Медикаменти”.має поля: назва медикаментів, код медикаментів, виробник, вартість одиниці продукції, мінімальна партія, термін зберігання.

Таблиця “Аптеки” має поля: код замовника, номер аптеки, адреса, район міста, телефон.

Завдання для будування запитів

· знайти на певну дату постачання (ввести як параметр) всі замовлення для кожної аптеки;

· для певного виробника збільшити вартість одиниці продукції на 10%;

· показати на кожну дату для кожної аптеки замовлення, вартість замовленої партії продукції, суму до сплати (вартість замовлення -пільги+20%ПДВ);

· знайти суму замовлень за останній квартал поточного року по кожній аптеці;

· яка продукція не користуються попитом (замовлення на неї відсутні протягом попереднього й поточного кварталу)?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему, що реєструє замовлення з підрахуванням вартості замовленої партії продукції, суми до сплати (вартість замовлення - пільги +20%ПДВ), об’єму продукції, що необхідно допоставити, її вартості. Передбачити можливість вибору продукції, що має однакові назви, але відрізняється за іншими атрибутами. Передбачити можливість оновлення таблиці «Медикаменти», коли термін зберігання певного виду продукції закінчився (видалити такі записи).

Завдання для будування звітів:

· знайти суму постачання продукції за місяцями для кожної аптеки міста, загальну суму постачання;

· знайти обсяг продукції, що була недопоставлена за кожний місяць поточного року, підрахувати відсоток недопостачання кожного виду продукції у загальній суми.

ВАРІАНТ 16

Для аналізу використання сільськогосподарських угодій області розробити базу даних, що містить три таблиці “Господарства”, ”Культури”, ”Поставлено за держзамовленням”.

Таблиця “Господарства” має такі поля: код господарства, назва господарства, район, телефон, голова господарства, посівна площа, загальна площа.

Таблиця “Культури” має такі поля: код культури, назва, середня врожайність, ціна за продукцію першого ґатунку, ціна за продукцію другого ґатунку, ціна за продукцію вищого ґатунку.

Таблиця “Поставлено по держзамовленню” має такі поля: код господарства, код культури, маса замовлення, маса, що поставлена, врожайність по господарству, ґатунок продукції(обирати зі списку), дата постачання.

Завдання для будування запитів

· знайти для кожної культури усі господарства, що її вирощують, врожайність по господарству і ґатунок поставленої продукції;

· підвищити вартість певної продукції за всіма ґатунками на 10%;

· для аналізу роботи господарства показати для кожного з них усі культури, що вони постачають, різницю між врожайністю середньою і по господарству, вартість поставленої продукції;

· для кожної культури знайти загальну кількість постачань і за кожним ґатунком на кінець року і їх вартість;

· яку культуру зовсім не поставили за держзамовленням?

Завдання для створення форм й обробки даних

Розробити систему для реєстрації постачання, обчислення врожайності, вартості поставленої продукції тощо. Система має підраховувати суму, яку сплачує держава з урахуванням наданих пільг (якщо врожайність по господарству вища на 15% від середньої, продукція вищого ґатунку і держзамовлення виконано повністю, то держава доплачує 5% від вартості поставленої продукції). Передбачити можливість отримання довідки про культуру з підрахуванням загальної кількості постачань за кожним ґатунком і їх вартість на дату запиту.

Завдання для будування звітів:

· знайти для кожної культури загальну кількість постачань за кожним ґатунком на кінець року і їх вартість;

· для кожного району області за кожною культурою знайти загальний об’єм постачань, їх вартість та кількість недопоставленої продукції.

ВАРІАНТ 17

Розробити базу даних “ Комерційна стоматологічна лікарня”, що складається з трьох таблиць “Тарифи ”, “Лікарі”, “Пацієнти”.

Таблиця “Тарифи ” має поля: код захворювання або виду роботи, назва, ступінь важкості(наприклад, початкова, середньої важкості, тяжка форма, дуже тяжка ), вартість.

Таблиця “Лікарі” має поля: код лікаря, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, категорія, стать, домашній телефон .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.032 с.)