ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення потенційно можливої врожайності огіркаДля того, щоб розрахувати величину потенційно можливої врожайності (Упм), спочатку необхідно визначити потенційно можливу врожайність сухої фітомаси (Упм1), яку розраховують за формулою:

Упм1 =( Q х kф) : q,

де Упм1 – потенційно можлива урожайність сухої фіто маси, кг/га;

Q – сумарний прихід ФАР за вегетаційний період у Луганській області, кДж/га;

q – енергетична цінність одиниці сухої речовини овочевої рослини, кДж/ кг;

kф – коефіцієнт використання ФАР овочевою рослиною.

1) Знаходимо надходження ФАР для Луганської області за вегетаційний період (10.05-10.08), для цього використовуємо агрокліматичні довідники.

За агрокліматичним довідником надходження ФАР, кДж/см2 в Луганській області становить:

- Травень – 30,58

- Червень - 34,35

- Липень – 34,35

- Серпень – 29,74

Q = (1/3 х 30,58+34,35+34,35+1/3 х 29,74) = 88,6 кДж/см2

2) Отримане значення переводимо на 1 га:

88,6 х 100 млн. = 8860000000 кДж/га

3) Знаходимо енергетичну цінність сухої речовини огірка, вона становить q = 15180 кДж/га

4) Переводимо ККДФАР у коефіцієнт використання ФАР:

kф = ККДФАР : 100

kф = 1,0 : 100 = 0,01

5) Розрахуємо потенційно можливу урожайність сухої фітомаси огірка

Упм1 =( Q х kф) : q

Упм1 =(8860000000 х 0,01) : 15180 = 5836,6 кг/га

6) Перерахуємо потенційно можливу урожайність сухої маси товарної частини врожаю, для цього необхідно знати співвідношення, у огірка воно становить 1:0,3. Складаємо пропорцію:

Упм1 – а

Упм2 – 1,

де Упм1 - потенційно можлива урожайність сухої маси, кг/га;

Упм2 - потенційно можлива урожайність сухої маси товарної частини врожаю, кг/га;

а – сума частин у співвідношенні основної продукції до побічної;

1 – частина основної продукції у співвідношенні основної продукції до побічної.

5836,6 – 1,3

Упм2 – 1

Отже, Упм2 = (5836,6 х 1) : 1,3 = 4489,7 кг/га

7) Перерахуємо потенційно можливу урожайність сухої фітомаси товарної частини врожаю на стандартну вологість, для цього треба знати вміст сухої речовини в плодах – становить 4,5%. Складаємо пропорцію:

Упм2 – В

Упм – 100%,

де Упм – потенційно можлива урожайність товарної продукції при стандартній вологості, кг/га;

В – вміст сухої речовини в товарній частині продукції,%;

4489,7 – 4,5%

Упм – 100%

Отже, Упм = (4489,7 х 100) : 4,5 = 99771 кг/га або 99,8 т/га

Для переведення величини потенційно можливої врожайності, отриманої в кілограмах з 1 гектара (кг/га), у тонни з 1 гектара (т/га) необхідно отриману величину розділити на 1000:

Упм = ( Q х kф) : (10 х q х а х В)

Упм = (8860000000 х 0,01) : (10 х 15180 х 1,3 х 4,5) = 99,8 т/га

Таким чином, потенційно можлива урожайність плодів огірка в Луганській області за проведеними розрахунками становить 109,7 т/га.

 

Визначення дійсно можливої врожайності огірка за вологозабезпеченістю

Рівень дійсно можливої врожайності за вологозабезпеченістю визначають за формулою:

Удм = W : kв,

де Удм - дійсно можлива врожайність за вологозабезпеченістю, т/га;

W – кількість продуктивної вологи в ґрунті, м3/га;

kв – коефіцієнт водоспоживання, м3/т;

1) Визначаємо запаси продуктивної вологи в ґрунті:

W = W0 + 0,8хР,

де W – кількість продуктивної вологи в ґрунті, м3/га;

W0 – запаси продуктивної вологи в ґрунті навесні, м3/га;

Р – кількість води у вигляді дощів за вегетаційний період, м3/га;

0,8 – коефіцієнт, який показує, що дощі і зрошувальна волога в середньому використовуються на 80% від загальної кількості.

W0 = 246 мм, або 246 х 10 = 2460 м3/га;

Р = 144,6 мм, або 144,6 х 10 = 1446 м3/га;

W = 2460 + (0,8 х 1446) = 3617 м3/га

2) Визначаємо kв для огірка, ця величина становить 88 м3/т.

Значить, Удм = 3617 : 88 = 41,1 т/га.

Отже, дійсно можлива урожайність огірка за вологозабезпеченістю у Луганській області становить 41,1 т/га.

Визначення дійсно можливої врожайності огірка за бонітетом ґрунтів

Дійсно можлива урожайність огірка за бонітетом ґрунтів визначається за формулою:

Удм = ((Б х Цб) + (Дм х Ом) + (До х Оо)) х 0,001,

де Удм - можлива урожайність за бонітетом ґрунтів, т/га;

Б – бонітет ґрунту, балів;

Цб – ціна одного бала бонітету, кг/га;

Дм, Ом – рекомендовані або фактично внесені дози мінеральних (кг/га) та органічних (т/га) добрив;

До, Оо – окупність 1 кг мінеральних або 1 т органічних добрив урожаєм огірка, кг;

0,001 – коефіцієнт для перерахунку кг/га в т/га.

1) Знаходимо бонітет ґрунту для чорнозему типового, він становить 72 бали. При цьому ціна одного балу складає 323 кг/га.

Удм = (72 х 323) х 0,001 = 23,26 т/га

Отже, урожайність плодів огірка на чорноземі типовому за бонітетом ґрунтів становить 23,26 т/га.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.009 с.)