Практична робота № 3 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практична робота № 3 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИМета роботи: Навчитись практично визначати рівень власної фізичної підготовки і підбирати комплекс вправ для його поліпшення.

 

Проведення антропометричних вимірів

Мета: навчитися робити антропометричні виміри.

Прилади і обладнання: зрістомір, лінійка, рулетка, ваги, секундомір.

До антропометричних даних належать: зріст, маса, діаметри тіла, довжина рук, ніг та ін.

Ці виміри необхідні для того, щоб стежити за станом особистого здоров’я.

Цікавим є і кореляція розмірів частин тіла людини.

Хід роботи

1. Визначити свій зріст за допомогою зрістоміру (рулетки, мірної стрічки).

2. Виміряти довжину долоні і порівняти їїз довжиною обличчя (від підборіддя до початку волосяною покрову). Долонею можна закрити обличчя.

3. Виміряти довжину передпліччя і порівняти з розмірами стопи та колом кулака. При вимірах кулака мірна стрічка повинна проходити по п’ясно-фалангових суглобах.

4. Виміри відстані між кистями розведених у боки рук збігаються із сумою довжини обох ніг (можна визначити, чи підходять штани по довжині, розтягнувши їх у розведених руках. Якщо штани не провисають на розведених руках, то вони підходять по розміру).

5.Визначити масу свого тіла.

Перевірте справедливість співвідношення:

зріст – 105 см = вага тіла.

Перевірте справедливість цього співвідношення з формулою ідеальної маси тіла (формула Лоренца), якщо дані відрізняються поясніть чому?

6. Перевірте співвідношення:

довжина стегнової кістки - 2,6 + 65 = зріст.

Всі антропологічні дані заносяться в таблицю і робляться висновки (Див . табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Зріст, см Довжина долоні, см Довжина обличчя, см Довжина передпліччя, см Довжина стопи, см Довжина кулака, см Довжина між кистями рук, см Довжина ніг, см Довжина стегнової кістки, см Маса тіла, кг
                     

 

 

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Дайте визначення понять здоров’я, фізична культура, спорт

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Як визначаються нормальні величини артеріального тиску у людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Що таке систолічний, діастолічний і пульсовий тиск?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Що таке пульс? Які межі нормального тиску у людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Як оцінити гнучкість людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

6. Як оцінюється швидкісна витривалість?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Практична робота № 4. РОЛЬ БІОРИТМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мета роботи Ознайомитись з основними біологічними та добовими ритмами, які забезпечують життєдіяльність людини.

Провести тест-опитування за остбергом (див табл. 4.1.)

№ пит. Відповідь Бали
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
Разом балів  

ВИСНОВКИ

Ваш тип Ви можете визначити за сумою балів згідно таблиці 4.3.

Таблиця 4.3.

Більше 92: чітко виражений ранковий тип
77–91: нечітко виражений ранковий тип
58 – 76: аритмічний тип
42 – 57: нечітко виражений вечірній тип
Менше 41: чітко виражений вечірній тип.

 

Висновок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Дайте визначення поняття біологічні ритми.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Проаналізуйте добові ритми людини.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перелічіть основні групи біологічних ритмів людини.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Охарактеризуйте такий термін як “біоритмологія.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Практична робота № 5. МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ

Мета: набути практичних навичок розрахунку рівня ризику.

 

Завдання до роботи

1. Вирішити задачу.

У населеному пункті А в результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло 100 осіб за рік. Визначити рівень ризику для цього чинника та категорію рівня ризику, якщо в пункті А проживає 500 тис. осіб.

Рішення:

Умова:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Місцева влада міста В вирішила погодитися з інвестором щодо будівництва потенційно небезпечного виробничого об’єкту (ПНВО). Відомі такі дані щодо об’єкту: ймовірність аварії становить u, густина населення (в середньому) в місті становить q чол/км2, розпилення ядовитої речовини можливе в радіусі r км. Загибель людей від стикання з ядовитої речовиною становить біля z%. Розрахувати рівень ризику смертності R. За результатами рішення зробити висновок щодо доцільності будівництва потенційно небезпечного виробничого об’єкту в межах міста В. Розробити рекомендації щодо зменшення негативних наслідків від діяльності ПНВО.

УМОВА Розв’язок

u=

q=

r=

z=

R-?

 

Відповідь

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шкала порівняння ризиків смертності (Див. табл.5.1.):

Таблиця 5.1.

Низький Середній Високий
< 10–8 10–8 10–7 10–6 10–5 10–4 10–3 10–2 > 10–2
Зневажу-вальний Низький Відносно низький Середній Відносно середній Високий Дуже високий Екстремальний

 

Варіанти для вирішення задачі (згідно останньої цифри залікової книжки). Див. табл. 5.2.:

Таблиця 5.2.

Варіант u q r z
0,0000001 0,4
0,00001 0,6
0,0000001 0,8
0,0000001
0,00001 1,2
0,0000001 1,5
0,0000001 1,8
0,00001
0,0000001
0,000001

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

 

1. Наведіть визначення ризику.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи можна управляти ризиком.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дайте визначення поняттям індивідуального та соціального ризику?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дайте визначення ступеням ризику (інженерний, модельній, експертній, соціологічний).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дайте визначення понять: аварія, стихійне лихо, катастрофа. Яка між ними відмінність?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Наведіть визначення небезпеки та описати кількісні оцінки небезпек.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дайте визначення "допустимий рівень ризику". Поясніть його.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Що таке концепція допустимого ризику? В чому є її суть.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Практична робота №6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНИНА

Мета роботи: визначити основні сфери державної безпеки та безпеки життєдіяльності людини.

Теоретичні відомості.

Завдання до роботи:

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Сфери державної безпеки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що таке національні інтереси держави? Наведіть приклад стосовно України.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. За якими обставинами визначається міра забезпечення безпеки?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначити сутність власної економічної безпеки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Визначити як ваша власна економічна безпека впливає на економічну безпеку регіону?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назвіть заходи, які застосовуються для захисту загальнонаціональних інтересів в сфері економіки.

7. Вибрати певну рекламу і визначити в ній ознаки фінансової піраміди

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Практична робота № 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

Мета роботи: Обґрунтувати необхідність харчування відповідно до енергозатрат.

Завдання до роботи

1.Зіставити фактичні добові енергозатрати організму з надходженням енергії на підставі фактичного раціону харчування та оцінити якість та безпечність харчування.

Для цього необхідно послідовно виконати такі розрахунки:

а) скласти розпорядок дня і за енергозатратами для різних видів діяльності (табл.7.1.) підрахувати добові енергозатрати. Результати подати у вигляді табл. 7.2;

б) записати фактичний добовий раціон і за калорійністю харчових продуктів (див. табл.. 7.3.) підрахувати добове надходження енергії.

Таблиця 7.1.

Енергозатрати організму при різних видах діяльності

№ з/п Вид діяльності Енергозатрати, ккал/год
Сон –70
Особиста гігієна приготування і прийманні їжі –120
Відпочинок сидячи –90
А Домашнє прибирання –270
Читання, слухання лекцій –110
Робота з комп’ютером –115
Бесіда стоячи –110
Бесіда сидячи –105
Спокійна ходьба, до 4 км/год –200
Водіння автомобіля –180
Різні види фізичної роботи залежно від інтенсивності від 200 до 500

 

Таблиця 7.2.

Розпорядок дня та добові енергозатрати

№ з/п Вид діяльності Тривалість, год. Енергозатрати , ккал/год. Сумарні енергозатрати, ккал
Сон      
Ранковий туалет      
Сніданок      
Дорога до роботи      
Та інше      
Разом      

Склад і калорійність харчових продуктів дивись в практичній роботі №7 інструкції та методичні матеріали

Таблиця 7.3.

 

№ з/п Продукти Маса,г (Калорійність) (Склад, г)
100 г Всього Білки Жири Вуглеводи
             
             
             
             
             
             
             
  Разом            

 

в) визначити фактичне співвідношення між основними поживними речовинами – білками, жирами та вуглеводами, яке за енергетичною цінністю;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

г) встановити, які харчові добавки за функціональним призначенням використані у спожитих продуктах харчування;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запропонувати збалансований раціон якісного харчування відповідно до індивідуальних енергозатрат.

Запропонувати додаткове фізичне навантаження відповідно до індивідуальної калорійності харчового раціону.

Дайте письмову відповідь на контрольні запитання:

1. Що ви розумієте під поняттям харчування.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що таке раціональне та здорове харчування. Яка між ними різниця.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дайте визначення поняттю білки та їхню роль в життєдіяльності людини.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дайте визначення поняттю жири та їхню роль в життєдіяльності людини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дайте визначення поняттю вуглеводи та їхню роль в життєдіяльності людини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Охарактеризуйте групи вітамінів

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.019 с.)