ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 4

Практична робота № 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ 5

Практична робота № 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТРЕСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 10

Практична робота № 3 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.. 11

Практична робота № 4. РОЛЬ БІОРИТМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 13

Практична робота № 5. МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОДІЙ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ 15

Практична робота №6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНИНА 18

Практична робота № 7. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ....... 20

Практична робота № 8. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ 23

Практична робота № 9. МІКРОКЛІМАТ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ............. 25

Практична робота № 10 НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ.............. 30

Практичне заняття №11 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ЩОДЕННОГО ВИЖИВАННЯ 31

Практичне заняття №12 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ ДЛЯ ЇХ УСУНЕННЯ 33


ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Завдання до практичних робіт:

1. Ознайомитись з питаннями практичного заняття.

2. З’ясувати зміст, структуру, властивості основних понять теми, провести їх аналіз.

 

 

Порядок виконання практичної роботи:

1. Записати тему і мету практичної роботи, зміст її виконання.

2. Ознайомитися з навчальною літературою і періодичними виданнями.

3. Письмово відповісти на питання теми.

4. Розв’язання практичних задач і конкретних ситуацій, індивідуальних завдань.

 

 

Звіт до роботи:

1. Тема, мета і план роботи.

2. Письмові відповіді на питання.

3. Фронтальне опитування по темі заняття.

4. Вирішення практичних задач і конкретних ситуацій по темі заняття.

5. Звітування за індивідуальними завданнями.


 

Практична робота № 1. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ

 

Мета роботи: Вивчити методику і набути навички визначення працездатності людини.

 

Завдання до роботи

1. Провести визначення власної працездатності.

а) проведемо діагностику серцево-судинної системи

Простий тест Руф’є-Діксона:

 

((Р1+Р2+Р3)-200)/10

де РІ пульс в спокої;

Р2 – пульс після 20 присідань;

Р3 – пульс після хвилини відпочинку.

Розрахунки:

Наприклад: ((Р1+Р2+Р3)-200)/10=((64+86+66)-200)/10=1,6

Ваше значення

((Р1+Р2+Р3)-200)/10=

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Результати отримані під час розрахунків перевірити з табличним показником. Кінцеві цифри (остання ціла цифра): 1–3 – відмінний показник, 3–6 – гарний, 6–9 – задовільний, 10 і більше – не задовільний.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Середній артеріальний тиск, який є одним із важливих параметрів гемодинаміки, обчислюється за формулою:

 

АТсер=АТдіаст+АТпульс/2

АТсерсередній артеріальний тиск

АТдіаст діастолічний артеріальний тиск

АТпульс артеріальнийпульс в стані спокою

Перевірте значення середнього артеріального тиску таким чином. Виміряйте артеріальний тиск і пульс в стані спокою. Потім виміряйте артеріальний тиск і пульс після фізичного навантаження (наприклад 20 присідань). Перевірте чи підвищується артеріальний тиск при фізичній втомі. Зробіть висновки

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Виміримо коефіцієнт економічності кровообігу. Коефіцієнт економічності кровообігуце хвилинний об’єм крові. Обчислюється за формулою:

 

КЕК=(АТмах+АТміn)*ЧСС

КЕК –коефіцієнт економічності кровообігу

АТмах –максимальний артеріальний тиск

АТміn –мінімальний автеріальний тиск

ЧСС –частота серцевих скорочень

У нормі КЕК = 2600. При втомі він збільшується. Перевірте це на практиці. Зробіть висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

б) проведемо діагностику ваших антропометричних даних за формулою Лоренца (формула ідеальної маси тіла):

М= (Р – 100)((Р150)/2),

 

де, М – ідеальна маса тіла;

Р – власний зріст.

Наприклад, М= (Р – 100)((Р150)/2) = (175 – 100) – ((175 – 150)/2) = 62,5

Визначте власну ідеальні масу тіла:

М= (Р – 100)((Р150)/2) =

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Потім порівняйте, Вашу, ідеальну масу тіла з реальною. Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

в) проведемо діагностику Вашого вестибулярного апарату

Проба на стійкість в позі Ромберга. Обстежуваний стоїть із заплющеними очима, витягнувши вперед руки з розведеними пальцями. При ускладненому варіанті ступні ніг містяться на одній лінії (носок до п’ятки). Визначають максимальний час стійкості і наявності тремтіння. При втомі порушується стійкість, пальці рук починають тремтіти.

Спробуйте зробити цю пробу. Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Проба А.І. Яроцкого (визначення рівноваги). Основна стійка, очі закриті, неперервне обертання голови в одну сторону в темпі два рухи в секунду. Враховуємо час від початку руху голови до моменту втрати рівноваги.

Спробуйте зробити цю пробу. Після завершення порівняйте ваші показники з табличними. Табличне значення збереження рівноваги: 35 с. – «відмінно», 29 с. – «добре», 15с– «задовільно». Зробіть відповідні висновки.

Висновок:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

г) проведемо тест на визначення Вашого психічного стану.

 

Темпінг-тест (визначення максимальної частоти рухів кисті). Він відображає функціональний стан рухливої сфери і силу нервової системи. Для проведення тесту потрібні секундомір, олівець і аркуш паперу. Обстежуваний протягом 10 с у максимальному темпі ставить крапки в першому квадраті, через 20 с. – у другому і т.д. Щоб крапки не накладалися одна на одну, рекомендується переміщати руки по колу. Підраховують кількість крапок у кожному квадраті, з’єднуючи всі точки між собою. Різке зниження частоти рухів, тобто зменшення кількості крапок від квадрата до квадрата, свідчить про недостатню рухливість нервових процесів, а значить, про сповільнення процесу втягування у роботу. Цей тест використовується для контролю за швидкісними якостями, кмітливістю і розвитком втоми. Можна пройти цей тест нижче у полі для темпінг-тесту

Завдання до роботи

1. Провести визначення власного стресового напруження за тестами.

2. Результати досліджень занести до таблиці 2.1:

Таблиця 2.1.

Номер тесту, назва Результат (кількість балів) Висновок
ТЕСТ № 1. Можливості самоконтролю    
ТЕСТ № 2 Як ся маєте?      
ТЕСТ № 3 Як уникнути стресу?      
ТЕСТ № 4 Ви людина емоційно врівноважена чи навпаки?    
ТЕСТ № 5 Чи потрібна вам допомога психотерапевта?    

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Причини стресового напруження.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Прикмети стресового напруження.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Зміни фізіологічних функцій людини під дією стресу.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. симптоми неврозів.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Вплив дії стресу на працездатність людини.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. З якими стресовими факторами найчастіше зустрічається робітник на підприємстві.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Методи послаблення негативної дії стресу на організм людини.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Хід роботи

1. Визначити свій зріст за допомогою зрістоміру (рулетки, мірної стрічки).

2. Виміряти довжину долоні і порівняти їїз довжиною обличчя (від підборіддя до початку волосяною покрову). Долонею можна закрити обличчя.

3. Виміряти довжину передпліччя і порівняти з розмірами стопи та колом кулака. При вимірах кулака мірна стрічка повинна проходити по п’ясно-фалангових суглобах.

4. Виміри відстані між кистями розведених у боки рук збігаються із сумою довжини обох ніг (можна визначити, чи підходять штани по довжині, розтягнувши їх у розведених руках. Якщо штани не провисають на розведених руках, то вони підходять по розміру).

5.Визначити масу свого тіла.

Перевірте справедливість співвідношення:

зріст – 105 см = вага тіла.

Перевірте справедливість цього співвідношення з формулою ідеальної маси тіла (формула Лоренца), якщо дані відрізняються поясніть чому?

6. Перевірте співвідношення:

довжина стегнової кістки - 2,6 + 65 = зріст.

Всі антропологічні дані заносяться в таблицю і робляться висновки (Див . табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Зріст, см Довжина долоні, см Довжина обличчя, см Довжина передпліччя, см Довжина стопи, см Довжина кулака, см Довжина між кистями рук, см Довжина ніг, см Довжина стегнової кістки, см Маса тіла, кг
                     

 

 

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Дайте визначення понять здоров’я, фізична культура, спорт

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Як визначаються нормальні величини артеріального тиску у людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Що таке систолічний, діастолічний і пульсовий тиск?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Що таке пульс? Які межі нормального тиску у людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Як оцінити гнучкість людини?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

6. Як оцінюється швидкісна витривалість?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ВИСНОВКИ

Ваш тип Ви можете визначити за сумою балів згідно таблиці 4.3.

Таблиця 4.3.

Більше 92: чітко виражений ранковий тип
77–91: нечітко виражений ранковий тип
58 – 76: аритмічний тип
42 – 57: нечітко виражений вечірній тип
Менше 41: чітко виражений вечірній тип.

 

Висновок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Дайте визначення поняття біологічні ритми.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Проаналізуйте добові ритми людини.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перелічіть основні групи біологічних ритмів людини.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Охарактеризуйте такий термін як “біоритмологія.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Завдання до роботи

1. Вирішити задачу.

У населеному пункті А в результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло 100 осіб за рік. Визначити рівень ризику для цього чинника та категорію рівня ризику, якщо в пункті А проживає 500 тис. осіб.

Рішення:

Умова:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розв’язок:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Місцева влада міста В вирішила погодитися з інвестором щодо будівництва потенційно небезпечного виробничого об’єкту (ПНВО). Відомі такі дані щодо об’єкту: ймовірність аварії становить u, густина населення (в середньому) в місті становить q чол/км2, розпилення ядовитої речовини можливе в радіусі r км. Загибель людей від стикання з ядовитої речовиною становить біля z%. Розрахувати рівень ризику смертності R. За результатами рішення зробити висновок щодо доцільності будівництва потенційно небезпечного виробничого об’єкту в межах міста В. Розробити рекомендації щодо зменшення негативних наслідків від діяльності ПНВО.

УМОВА Розв’язок

u=

q=

r=

z=

R-?

 

Відповідь

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шкала порівняння ризиків смертності (Див. табл.5.1.):

Таблиця 5.1.

Низький Середній Високий
< 10–8 10–8 10–7 10–6 10–5 10–4 10–3 10–2 > 10–2
Зневажу-вальний Низький Відносно низький Середній Відносно середній Високий Дуже високий Екстремальний

 

Варіанти для вирішення задачі (згідно останньої цифри залікової книжки). Див. табл. 5.2.:

Таблиця 5.2.

Варіант u q r z
0,0000001 0,4
0,00001 0,6
0,0000001 0,8
0,0000001
0,00001 1,2
0,0000001 1,5
0,0000001 1,8
0,00001
0,0000001
0,000001

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

 

1. Наведіть визначення ризику.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи можна управляти ризиком.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дайте визначення поняттям індивідуального та соціального ризику?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дайте визначення ступеням ризику (інженерний, модельній, експертній, соціологічний).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дайте визначення понять: аварія, стихійне лихо, катастрофа. Яка між ними відмінність?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Наведіть визначення небезпеки та описати кількісні оцінки небезпек.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дайте визначення "допустимий рівень ризику". Поясніть його.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Що таке концепція допустимого ризику? В чому є її суть.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Теоретичні відомості.

Завдання до роботи:

Письмово дати відповіді на контрольні запитання.

1. Сфери державної безпеки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що таке національні інтереси держави? Наведіть приклад стосовно України.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. За якими обставинами визначається міра забезпечення безпеки?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Визначити сутність власної економічної безпеки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Визначити як ваша власна економічна безпека впливає на економічну безпеку регіону?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назвіть заходи, які застосовуються для захисту загальнонаціональних інтересів в сфері економіки.

7. Вибрати певну рекламу і визначити в ній ознаки фінансової піраміди

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання до роботи

1.Зіставити фактичні добові енергозатрати організму з надходженням енергії на підставі фактичного раціону харчування та оцінити якість та безпечність харчування.

Для цього необхідно послідовно виконати такі розрахунки:

а) скласти розпорядок дня і за енергозатратами для різних видів діяльності (табл.7.1.) підрахувати добові енергозатрати. Результати подати у вигляді табл. 7.2;

б) записати фактичний добовий раціон і за калорійністю харчових продуктів (див. табл.. 7.3.) підрахувати добове надходження енергії.

Таблиця 7.1.

Енергозатрати організму при різних видах діяльності

№ з/п Вид діяльності Енергозатрати, ккал/год
Сон –70
Особиста гігієна приготування і прийманні їжі –120
Відпочинок сидячи –90
А Домашнє прибирання –270
Читання, слухання лекцій –110
Робота з комп’ютером –115
Бесіда стоячи –110
Бесіда сидячи –105
Спокійна ходьба, до 4 км/год –200
Водіння автомобіля –180
Різні види фізичної роботи залежно від інтенсивності від 200 до 500

 

Таблиця 7.2.

Розпорядок дня та добові енергозатрати

№ з/п Вид діяльності Тривалість, год. Енергозатрати , ккал/год. Сумарні енергозатрати, ккал
Сон      
Ранковий туалет      
Сніданок      
Дорога до роботи      
Та інше      
Разом      

Склад і калорійність харчових продуктів дивись в практичній роботі №7 інструкції та методичні матеріали

Таблиця 7.3.

 

№ з/п Продукти Маса,г (Калорійність) (Склад, г)
100 г Всього Білки Жири Вуглеводи
             
             
             
             
             
             
             
  Разом            

 

в) визначити фактичне співвідношення між основними поживними речовинами – білками, жирами та вуглеводами, яке за енергетичною цінністю;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

г) встановити, які харчові добавки за функціональним призначенням використані у спожитих продуктах харчування;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запропонувати збалансований раціон якісного харчування відповідно до індивідуальних енергозатрат.

Запропонувати додаткове фізичне навантаження відповідно до індивідуальної калорійності харчового раціону.

Дайте письмову відповідь на контрольні запитання:

1. Що ви розумієте під поняттям харчування.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Що таке раціональне та здорове харчування. Яка між ними різниця.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дайте визначення поняттю білки та їхню роль в життєдіяльності людини.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дайте визначення поняттю жири та їхню роль в життєдіяльності людини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Дайте визначення поняттю вуглеводи та їхню роль в життєдіяльності людини.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Охарактеризуйте групи вітамінів

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання до роботи

 

Дайте письмову відповідь на контрольні запитання:

1. Яка послідовність розрахунку часу евакуації?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Який порядок розробки та впровадження плану евакуації?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вимоги до графічної частини схеми евакуації.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Графічно зобразити план евакуації вашого будинку (квартири).

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання до роботи

Завдання 1.Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура у приміщенні об’ємом V, у якому N людей викопують роботу із невеликим фізичним навантаженням. Кратність об’єму повітря при неоргаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.014 с.)