Kryvyi Rih National UniversityМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Kryvyi Rih National UniversityKryvyi Rih National University is one of the leading educational institutions providing mining education in Ukraine.

The University, former Kryvyi Rih Mining Institute, was founded in 1922. The task of the Institute then was to provide the mining industry with highly qualified specialists. In 1995 the Institute was transformed into Kryvyi Rih Technical University. In March, 2011, Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih State Pedagogic University, Kryvyi Rih Economic Institute and several other educational and research institutions merged into Kryvyi Rih State University which was granted the status of the national university on the 24th of May, 2011.

The University trains students for Bachelor, Specialist (Engineer) and Master degrees on 33 majors. The first four years of University study are known as undergraduate study and usually lead to the Bachelor of Science (B.Sc.) degree. All bachelor programs include general education in science and engineering, social sciences, and a field of specialization called the major.

Students who have excelled as undergraduates may wish to continue their education at the graduate level (the third level). Upon conclusion of two additional years at the University, the student will be awarded the Master of Sciences (M.Sc.) degree.

Nine faculties (departments) of the University are currently training over 5,000 undergraduate students and about 100 postgraduates. The faculties of the University are: civil engineering, electric engineering, the faculty of economics, geological and ecological, information technology, mining, metallurgical, machine building and transport.

The University has up-to-date research and laboratory facilities, automation and computer systems, recreation centers, a library, hostels and sports facilities. Many scientists and professionals recognized worldwide are working in the University among them over 40 Doctors of Sciences and 400 Candidates of Sciences. The University has one of the most comprehensive libraries in Ukraine and a unique geological museum with a rich mineralogical collection.

It is ranked as one of Ukraine's best universities in many rankings and today attracts a large number of foreign students.

 

Прочитайте текст ще раз та спробуйте закінчити наступні речення.

1. Kryvyi Rih National University is one of the leading educational institutions providing ….

2. The University trains students for Bachelor, Specialist (Engineer) and … degrees.

3. Nine faculties of the University are currently training over 5000 …. .

4. The University, former Kryvyi Rih Mining Institute, was founded in ….

5. The University has up-to-date research and laboratory facilities, automation and ….

6. The University has one of the most comprehensive libraries in Ukraine and a unique ….

7. Many scientists and professionals recognized worldwide are working in the University among them over 40 Doctors of Sciences and ….

8. The University attracts a large number of … students.

9. The University was granted the status of the national university on ….

10. In March, 2011, Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih Technical University State Pedagogic University, Kryvyi Rih Economic Institute and several other educational and research establishments ….

 

7. Дайте відповіді на запитання щодо університету. При необхідності користуйтесь наведеним вище текстом та додатковими джерелами.

1. What is Kryvyi Rih National University?

2. When was the University found?

3. What transformations did the University have?

4. In what year did it get the status of the national university?

5. What majors does the University train students for?

6. What do all bachelor programs include?

7. In what case is a student awarded the Master of Sciences (M.Sc.) degree?

8. What faculties does the University have?

9. What facilities are there at the University?

10. How is Kryvyi Rih National University ranked?

 

8. використовуючи відповіді на наведені вище питання, підготуйте розповідь про Криворізький національний університет (100-150 слів). Користуйтесь додатковими джерелами.

 

 

LEVEL B

 

Learn the following words and word combinations.

to train [treɪn] навчати, готувати

to require [rɪ'kwaɪə] вимагати

educational [ˌedju'keɪʃ(ə)n(ə)l] освітній, навчальний

to provide [prə'vaɪd] забезпечувати, надавати

research [rɪ'sɜːʧ] наукове дослідження

to grаnt [grɑːnt] надавати

an undergraduate [ˌʌndə'græʤuət] студент бакалаврату

a graduate ['græʤuət] випускник

a postgraduate [ˌpəust'græʤuət] аспірант

the major ['meɪʤə] спеціалізація,

профілююча дисципліна

chartered ['ʧɑːtəd] дипломований

an objective [əb'ʤektɪv] мета, ціль

proficient [prə'fɪʃ(ə)nt] досвідчений

to excel [ɪk'sel] відзначатися

to award [ə'wɔːd] присуджувати

to select [sɪ'lekt] вибирати

facilities (pl) [fə'sɪlɪtɪz] сприятливі умови;

обладнання; засоби

to conduct [kən'dʌkt] проводити, вести

valid ['vælɪd] дійсний

to recognize ['rekəgnaɪz] визнавати

to involve [ɪn'vɒlv] залучати

to supervise ['s(j)uːpəvaɪz] наглядати, контролювати

to rank [ræŋk] займати певне місце, розцінювати

to graduate['græʤʊeɪt] закінчити вищий навчальний заклад і одержати ступінь бакалавра

to attract [ə'trækt] притягувати, приваблювати

 

Translate the following sentences using words and phrases given above.

1. Університет вважається одним з найкращих у країні.

2. Університет забезпечує сучасні умови для проведення досліджень.

3. Студентів залучають до наукової роботи.

4. Метою програми є надавати високоякісну підготовку.

5. Роботу студентів контролюють викладачі університету.

6. Навчання спеціалістів вимагає багато часу та ресурсів.

7. Наш ВНЗ випускає дипломованих спеціалістів з гірничих робіт.

8. Студенти, які добре закінчили бакалаврат, можуть продовжити навчання.

9. Студенти приймають участь в проведенні досліджень.

10. Декілька учбових закладів надають гірничу освіту.

11. Викладач визнав дійсними деякі пункти доповіді.

12. Ми сподіваємося, що така стратегія університету привабить багатьох науковців.

 

Find the equivalents for the following sentences.

1. The University provides mining education in Ukraine. 2. All bachelor programs include general education in science and engineering. 3. The University was granted a status of the national university. 4. The student is awarded the Master of Sciences degree. 5. Degrees in mining specialities are valid abroad. 6. The University has at its disposal up-to-date research and laboratory facilities. 7. Many scientists and professionals are recognized worldwide. 8. The student is expected to select his field of specialization. 9. A graduate must be proficient in technical management. 10. Several educational establishments merged into Kryvyi Rih State University. а) Очікується, що студент обере галузь спеціалізації. b) Ступені з гірничих спеціальностей є дійсними закордоном. c) Декілька навчальних закладів об’єднались у Криворізький державний університет. d) Університету був присвоєний статус національного університету. e) Університет надає гірничу освіту в Україні. f) Студенту надається ступінь магістра. g) Всі програми бакалаврату включають загальну підготовку з природничих та точних наук. h) Випускник повинен бути знавцем в галузі технічного менеджменту. i) Багато вчених та професіоналів визнані по всьому світу. j) Університет має в своєму розпорядженні сучасні умови для проведення досліджень та лабораторії.

Translate the following sentences using words and phrases studied, and a dictionary if necessary.

1. Я був знавцем своєї справи.

2. Він закінчив університет Глазго в 1990 році.

3. Викладачі університету наглядають за самостійною роботою студентів.

4. Група проводить дослідження в геохімії.

5. Візи дійсні протягом 30 днів.

6. Потрібно багато досліджень, щоб обрати потрібні матеріали.

7. Які місця для відпочинку й розваг є в університеті?

8. Вам потрібно обирати тільки якісні товари.

9. Його критика уряду отримала широку підтримку.

10. Їх не забезпечили ніякими деталями.

 

Read and translate the following text.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.014 с.)