ТОП 10:

Фінансування виборів за законодавством України.Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для Центральної виборчої комісії, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а також коштів власних виборчих фондів місцевих організацій партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів місцевих організацій партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд.

66. Відповідальність за порушення виборчого права.

Під відповідальністю за порушення виборчих прав розуміють систему правових норм, організаційних засобів, форм, за допомогою яких Конституцією та іншими законодавчими актами державами встановлюється порядок організації та проведення виборів, забезпечується їх охорона, а в разі порушення встановленого порядку – відновлюється їх конституційність та законність. Відповідальність за порушення виборчих прав поділяється на конституційно-правову, адміністративну та кримінальну.

 

Порядок висунення й реєстрації кандидатів у народні депутати.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 42. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за 365 днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів.

3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 119 днів і закінчується за 90 днів до дня виборів.

1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій.

 

Порядок голосування й підведення підсумків виборів

Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення правопорушень, за які законом встановлена відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ,.
Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування..

підведення підсумків виборівПроводиться відразу по-закінченню виборів

Підрахунок здійснюється безпосередньо на виборчих дільницях.

Підрахунок проводиться публічно за участю всіх членів комісії.

Послідовність підрахунку:

Підраховується кількість виборців по кількості бюлетенів

Підраховується кількість недійсних бюлетенів (які бюлетені не дійсні вказано в законі, але іноді таке право надається ЦВК)

Підраховуються бюлетені за окркмих кандидатів чи партій

 

Повторне голосування, повторні вибори.

Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів. Проведення повторних місцевих виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.

Рішення про проведення повторних місцевих виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування. Повторні місцеві вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками. На повторних місцевих виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких місцеві вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.

Поняття й види референдумів в Україні..

Референдум— це спосіб прийняття цюмадянами України шляхом голосування законів, інших рішень і важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

всеукраїнський референдум. Відповідно до ст. 72 Конституції України всеукраїнський референдум призначається Верхов­ною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень,

місцевий референдум,який може проводитися у межах інших адміністра­тивно-територіальних одиниць.

За предметом референдуму(тобто за питанням, вирі­шення якого відбувається шляхом народного голосування):

конституційні референдуми, коли шляхом референдуму ви­рішується питання прийняття, затвердження або зміни Кон­ституції;

законодавчі референдуми, коли народним голосуванням ви­рішуються питання, пов'язані з прийняттям, затвердженням, зміною, скасуванням законів.

3) За обов'язковістю:

обов'язкові референдуми, коли іншим чином рішення з пев­ного питання не може бути прийняте. Так, відповідно до ч. 1 ст. 156 Конституції України законопроект про внесення змін до розділів І, III,XIII Конституції України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Прези­дентом України;

факультативні референдуми, які можуть бути проведені, а можуть бути і не проведені залежно від рішення певно­го органу або існування народної ініціативи. А)

За моментом проведення:

дозаконодавчі референдуми, які проводяться до розгляду за­конопроекту парламентом та є зазвичай консультативними;

післязаконодавчі референдуми, які проводяться після роз­гляду законопроекту парламентом та є, як правило, поста­новляючими.

71.Предмет всеукраїнського та місцевого референдуму.

Предмет референдумів - це суспільні відносини, пов'язані з реалізацією права громадян на участь у референдумах, тобто права шляхом безпосереднього голосування вирішувати найважливіші суспільно значущі питання загальнодержавного та місцевого значення. Предмет референдумів тісно пов'язаний із об'єктом референдних правовідносин, але не тотожний йому. Предмет волевиявлення громадян України на референдумах визначається змістом конкретних питань. Як правило, предметом всеукраїнського та місцевих референдумів є найважливіші питання загальнодержавного та місцевого значення, Питання про предмет референдуму визначені нормативними положеннями Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Проведення референдумів народного вибору з інституційних питань (про довіру/недовіру парламентові чи главі держави) є дестабілізуючим фактором суспільно-державного життя, Предмети всеукраїнського референдуму визначаються Конституцією України 1996 р. та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" 1991 р. Предмети загальнодержавного референдуму, що визначаються Конституцією України та Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р., з урахуванням існуючих класифікацій можна умовно поділити на:1) конституційні;2) законодавчі; 3) міжнародно-правові; 4) адміністративно-територіальні; 5) інституційні (із питань дострокового припинення повноважень парламенту або глави держави). Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути також прийняття, зміна та скасування законів України та їх окремих положень.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)