Кафедру військової підготовки Сумського державного університету в 2015 роціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедру військової підготовки Сумського державного університету в 2015 році№ з/п Назва ВНЗ Дата Перевірка документів, допризовна підготовка (теорія) Допризовна підготовка (практика) Перевірка рівня фізичної підготовки Професійно-психологічне обстеження
час місце час місце час місце час місце
1.
1. Херсонський державний університет 28.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ХДУ
2. Черкаський державний технологічний університет 29.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містеч. 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЧДТУ
3. Ніжинський державний університет 30.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містеч. 15.00- -17.00 клас ПЕОМ НДУ
4. Чернігівський національний технологічний університет 30-31.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЧНТУ
5. Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права (КМНТУ) 30-31.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містеч. 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЧНТУ
6. Чернігівський національний педагогічний університет 30-31.03.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЧНТУ
7. Конотопський інститут Сум ДУ 01.04.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ КІСумДУ
8. Шосткинський інститут Сум ДУ 01.04.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЩІСумДУ
9. Уманський державний педагогічний університет 03.05.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ УДПУ
10. Донбаський державний технічний університет (Лисичанськ) 18.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ДДТУ
11. Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (Старобельськ) 19.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ЛНУ
12. Маріупольський державний університет 20.05.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ МДУ
13. Приазовський державний технічний університет (Маріуполь) 20.05.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ ПДТУ
14. Сумський національний аграрний університет 10.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
15. Українська академія банківської справи 11.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
16. Сумський державний педагогічний університет 12.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
17. Сумська юридична філія ХНУВС 12.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
18. Сумський державний університет 16.05.16 08.30- -10.00 202 ауд. 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містечко 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
Резервні дні для вступних випробувань ВНЗ (технікуми, коледжі) м. Суми 11-15.07.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містеч. 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ
Резервні дні для вступних випробувань ВНЗ (технікуми, коледжі) інших міст 11-15.07.16 08.30- -10.00 лекц. аудитор 10.00- -11.00 плац 11.00- -13.00 спорт. містеч. 15.00- -17.00 клас ПЕОМ СумДУ

 

Примітка: В термінах проведення вступних випробувань можливі зміни, про що буде доведено додатково по узгодженню з кожним ВНЗ.

З громадянами, які здобувають вищу освіту в ВНЗ та громадянами, які мають вищу освіту не нижче бакалавр м. Суми – вступні випробування проводяться на базі кафедри військової підготовки СумДУ, (СумДУ), з рештою категорією громадян інших міст на базі ВНЗ згідно розкладу конкурсного відбору.

Вступні випробування для студентів, які з поважних причин не змогли пройти вступні випробування в встановлені терміни з поважних причин (випускників технікумів, коледжів) проводяться 11-15.07.2016 року на базі кафедри військової підготовки СумДУ, (СумДУ).

 

 

Начальник кафедри військової підготовки

 

полковник М.М.ЛЯПА

 

 


Додаток 3

Резолюція директора (декана) Інституту (факультету)     Начальнику кафедри військової підготовки Сумського державного університету полковнику Ляпі М.М.
(Не заперечую, або заперечую, дата, підпис, печатка)

 

С

 

 

Т

 

Студента (громадянина) _________________________________________________________

(назва ВНЗ в якому навчається або закінчив, рік закінчення навчання)

_______________________________________________________________________________

Форма навчання ________________________________________________________________

Факультет________________________________________________навч.група____________

Спеціальність___________________________________________________________________

Прізвище______________________________________________________________________

Ім’я_______________________________ По батькові__________________________________

Дата народження___________________ Громадянство________________________________

Адреса за пропискою (за паспортом)_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Адреса фактичного місця проживання______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Проходження військової служби __________________________________________________

Військкомат, де перебуває на обліку_______________________________________________

Ідентифікаційний номер__________________________________________________________

Телефон дом.________________ моб._________________ Email:_______________________

Придатність до військової служби (по висновкам в медичній довідці) ___________________

 

 

ЗАЯВА

Прошу Вас зарахувати мене кандидатом на участь в конкурсному відборі для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Сумського державного університету в 2016 році.

Бажаю пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу тому, що маю бажання реалізувати права громадянина України на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Зобов’язуюсь виконувати всі вимоги, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних Кафедри військової підготовки Сумського державного університету та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що визначені у ст.8 Закону України „ Про захист персональних даних ” ознайомлений.

____________ ____________ ______________

/дата, місяць, рік/ /особистий підпис/ /ініціали, прізвище/

 

Додається: ксерокопія 1,2-ї сторінок паспорту.,

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.,

ксерокопія приписного свідоцтва, яка видається військовим комісаріатом.,

довідка ВЛК про придатність до військової служби (навчання за програмою підготовки

офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом.,

ксерокопія диплому про вищу освіту з додатком;

ксерокопія посвідчення водія (за наявністю).

Додаток 4

 

 

 


НА ЗВОРОТІ Додаток 5

Додаток 6 Додаток 6/1

(тільки чоловікам)

 Додаток 7

кутовий штамп військкомата

 

ДОВІДКА № _____

__________________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

__________________________________________________________________

(військова частина, яким військкоматом призваний у Збройні Сили України)

 

Пройшов медичний огляд у військово-лікарській комісії ____________

_______________________________________ «___» _________ 20___року

(назва військкомату)

Діагноз: ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Постанова військово-лікарської комісії:

На підставі статті ______ графи _____ Розкладу хвороб, графи _____

Таблиці додаткових вимог __________ (додатки № 1,2,3 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402)

___________________________________________ до військової служби.

(вказати придатний(а) або не придатний(а))

 

Голова ВЛК _______________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Секретар ВЛК _____________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Місце знаходження комісії ___________________________________________

(вказати адресу)


Військовий комісар________ ________________________________________

(назва військкомату)

_______________ _________________________________

(підпис) (ініціали прізвище)

 

«___»_________20___року

Додаток 7.1

 

     
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОД 07888543 «____» _____________ 20____ р. № ______________ 40021, м. Суми, вул. Кондратьєва, 165   Військовому комісару
 
/назва військового комісаріату/ _________________________________________
 

 

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 прошу визначити ступінь придатності до військової служби призовника (громадянки)

, 19__ р.н.

 

для проходження навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

Начальник кафедри військової підготовки

Сумського державного університету

 

полковник М.М.ЛЯПА

 

 

Виконав Орленко С.М.

тел. 0542-62-83-15

 

 

Додаток 8


Додаток 9

УКРАЇНА UA UKRAINE
Категорія транспортних засобів, на керування якими видано посвідчення Місце печатки
A  
 

B  
Дозволено

C  
Дозволено

D  
 
/i Ig8jBol7UYO11cUhap0ED5Yktg0LHbbwoQ/2w99u+RMAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAAbflzLf AAAABwEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxMj81OwzAQhO9IvIO1SNxaJ/y0aYhTQaVWXJCgRT27 8RIH4nUUu23I07Oc4Dg7o5lvi+XgWnHCPjSeFKTTBARS5U1DtYL33XqSgQhRk9GtJ1TwjQGW5eVF oXPjz/SGp22sBZdQyLUCG2OXSxkqi06Hqe+Q2PvwvdORZV9L0+szl7tW3iTJTDrdEC9Y3eHKYvW1 PToFo8lWr892M7487efjfR12683+U6nrq+HxAUTEIf6F4Ref0aFkpoM/kgmiVTCZ33GS7wv+gP3F bQrioGCWZiDLQv7nL38AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALaDOJL+AAAA4QEAABMAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAOP0h/9YAAACUAQAA CwAAAAAAAAAAAAAAAAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAEfOtkQcCAAC+AwAA DgAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEABt+XMt8AAAAH AQAADwAAAAAAAAAAAAAAAABhBAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA8wAAAG0FAAAA AA== " strokecolor="#4a7ebb"/>

E  
 

Для особливих відміток


Додаток 10

 

Зразок оформлення списку студентів

 

СПИСОК

 

Студентів __________________________________________,

/назва ВНЗ/

які рекомендуються до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедру військової підготовки Сумського державного університету в 2016 році.

 

№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові Дата народження Курс Факультет № групи Форма навчання Придатність до військової служби Середній бал успішності за попередні семестри Висновок лікаря про допуск до фіз. підготовки за станом здоров’я
За нац. школою
1. ЛИСЕНКО Олексій Петрович 15.05.96 ТЕСЕТ ФМ-12 денна придатний допущений
2. ПЕТРОВ Іван Іванович 25.10.95 ЕЛІТ ІТ-11 денна придатний 485 допущений
  ..............                
Разом: 2 (два) студенти               Всього допущено 2(два) _______ /підпис/ ____ __________________ /ініціали, прізвище/

 

Ректор (назва ВНЗ) ________ _______________

( підпис) (ініціали та прізвище)

 

МП.

 

“____” ______________ 20__ р.


 

Додаток 10/1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.022 с.)