Відмінювання особових займенників 1 особи однини і множиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмінювання особових займенників 1 особи однини і множиниНазивний хто? я ми

Родовий кого? Мене нас

Давальний кому? мені нам

Знахідний кого? Мене нас

Орудний ким? Мною нами

Місцевий на кому? на мені на нас

Відмінювання особових займенників 2 особи однини і множини

Називний хто? ти ви

Родовий кого? Тебе вас

Давальний кому? Тобі вам

Знахідний кого? тебе вас

Орудний ким? Тобою вами

Місцевий на кому? на тобі на вас

Відмінювання особових займенників 3 особи однини і множини

Називний хто? що? Він вона воно вони

Родовий кого? чого? його, її, його , їх,

(до) нього (до) неї (до) нього (до) них

Давальний кому? чому? йому їй йому їм

Знахідний кого? що? Його її його їх

Орудний ким? чим? Ним нею ним ними

Місцевий на кому? на ньому, на ній на ньому, на них

на чому? на нім на нім

Займенники з прийменникамит пишуться окремо.

Виконати вправи

239.1. Спиши речення, підкресли особові займенники.

1. Ой піду я понад лугом ... 2. Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя. 3. Питається сон дрімоти: ≪Де ж ми будем ночувати?..≫ 4. Щоб у вас і в нас все було гаразд! Щоб ви і ми щасливі були! 5. Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький, не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! 6. Як я собі заспіваю двома голосами, один голос піде гаєм, а другий лісами (3 українських народних пісень).

2. Напиши над займенниками особу і число.

3. Назви кілька слів, у яких звуків більше, ніж букв, і кілька слів, у яких букв більше, ніж звуків.

4. Добери споріднені слова до прикметників зелененький, молоденький. Запиши їх. Познач у них корінь.

252.1. Спиши словосполучення, поставивши займенники в потрібному відмінку за зразком.

Зразок.Зустрілися (з ким?) з нами.

Зустрілися (з ким?) з (ми), подивилися (на кого?) на (я), привіталися (з ким?) зі (я), запросили (до кого?) до (ми), спілкувалися (з ким?) з (ти), попрощалися (з ким?) з (Ви), передали (для кого?) для (ти), пораділи (за кого?) за (я).

2. Визнач особу, число і відмінок займенників.

255.1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини, небес кораблі,

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Хто їй віддає свої дні молоді

і зве її сонцем, зорею,

хто з нею навік нерозривний в труді,

хто в горі і в радості з нею.

Володимир Сосюра

2. Випиши з вірша займенники 3-ої особи однини і множини. Визнач їхній відмінок.

3. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.

260.1. Прочитай. Знайди в тексті особові займенники. До якої особи вони належать? Заміни їх займенниками 3-ої особи однини чоловічого або жіночого роду. Уникай повторення займенників.

Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити. Я охоче допомагаю дідусеві.

Я пасу коня. Я рубаю дрова. Я залюбки гострю сапи. Я люблю щось садити або розстеляти по весняній воді полотно. Без охоти, а все-таки потроху я цюкаю сапою на городі і не вважаю себе ледащом (За Михайлом Стельмахом).

2. Запиши перебудований текст. Підкресли займенники.

Запитання і завдання для повторення

1. Зазначте, які частини мови може замінювати займенник у тексті.

2.Поясніть, чому особові займенники мають таку назву.

3. Назвіть особові займенники:

а) 1-ої особи множини;

б) 2-ої особи однини;

в) 3-ої особи множини.

4.Розподіліть займенники на три групи за особами й запишіть їх: вони, я, ти, він, ми, воно, ви, вона.

5.З ’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників:

а) ти, тобі, тобою, на тобі;

б) мене, мені, мною, на мені;

в) ми, нас, нам, нами.

Слова, які позначають кількість предметів або їхній порядок під час лічби, називають числівниками. Числівники відповідають на питання с к і л ь к и ?{один, п ’ять, десять, триста) і

який? к о т р ий ? (перший,шостий, сотий).

Природа

ЯКІ РИСИ МАЄ АВСТРАЛІЯ – НАЙПОСУШЛИВІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ?

Ти дізнаєшсяпро особливості розташування й характерні риси австралійського материка.

|Пригадай!Які материки лежать у Південній півкулі? Які океани їх омивають?

Козак Подорожник розповідає про особливі ознаки природи Австралії:

— При визначенні частин світу до Австралії, зазвичай, відносять і навколишні острови, об’єднуючи їх під назвою Австралія й Океанія. Найбільші з цих островів — Нова Гвінея, Нова Зеландія, Тасманія.

Назва Австралії походить від латинського слова «аустраліс», що означає «південний» або «південна земля». Австралія найменший материк земної кулі, який повністю лежить у Південній і Східній півкулях. БерегиАвстралії омивають теплі води Тихого й Індійськогоокеанів. Температура води в океанах поступово знижується в південному напрямку.На узбережжі материка малозручних заток для розташуванняпортів, окрім південного сходуАвстралії. Поверхня материка утворена переважно плоскими рівнинами. Лише вздовж східного й західногоузбережжя Австралії тягнутьсяневисокі гори. Центральну частинуавстралійського континентузаймають пустелі. Австралія найпосушливіший материк планети. Переважначастина її території отримує недостатньовологи впродовж усього

року. Гори затримують вологе повітря. Тому центральна частина материка потерпає від посухи.

Дівчинка Дзвіночка додає:

В Австралії дуже мало річок. На материку, особливо вйого внутрішніх пустельних областях,є лише тимчасові водотоки, які періодично пересихають.Вода в них з’являється ненадовгопісля нечастих дощів. Такі річкинавіть не доносять свої водидо океану.

Австралійська пустеля — це залишки гір на сході материка.

Найбільше озеро Ейр — солоне. Воно не має стоку й пересихає вбездощовий період, як і більшістьменших озер. Але на посушливихтеренах Австралії вода все-таки є,хоча вся вона міститься глибокопід землею й дещо солонкуватана смак. Тому її використовуютьтільки для господарських потреб. Австралія багата на корисні копалини, особливо рудні. А в передгір’ях зосереджені поклади кам’яного йбурого вугілля, нафти, газу. Є й алмази, і золото.Держава Австралійський союз(столиця — Канберра)займаєвесь материк. Основна частина її населенняживе на сході й південному сході. Переважно цеєвропейські переселенці, які протягом останніх двохстоліть активно заселяли Австралію. Корінний народ — маорі — належить до австралоїдної раси людей. У нашчас за чисельністю переважають переселенці, а коріннімешканці становлять лише п’яту частину населення.

Сторінками Книги важливих природничих знань

• Австралія — найменший і найпосушливіший материк.

• Увесь материк — це одна держава.

Запитання й завдання для юних дослідників природи

1. Яку «адресу» має Австралія на планеті Земля?

2.Де в Австралії розташовані гори та рівнини? Роздивись їх на карті і встанови, якими вони є за висотою і за формою.

3. Наведи докази того, що Австралія — найпосушливіший материк планети.

4 .Як перекладається назва Австралії? Зроби припущення, чому вона виникла.

5 .Уяви, що відбувається зустріч із корінними мешканцями Австралії. Сформулюй кілька запитань.

 

ЯКІ РОСЛИНИ І ЯКИХ ТВАРИН МОЖНА ПОБАЧИТИ ТІЛЬКИ В АВСТРАЛІЇ?

Ти дізнаєшсяпро особливості рослинного й тваринного світу Австралії.

Пригадай!Чим Австралія відрізняється від інших материків? Чому її вважають найпосушливішим материком планети?

Козак Подорожник розповідає:

— Австралія значно віддалена від інших материків. Така «усамітненість» позначилася на її незвичайній природі. Це материк-заповідник. Ніде більше у світі немає такого розмаїття дивовижних організмів.

Трапляються на інших материках Австралію омивають теплі води океанів. У них поширені корали, які утворюють дивовижні форми. Рослинний світ австралійського континенту залежить від умов зволоження. Місцевості, де випадають дощі, вкриті лісами. На східному узбережжі переважають

вологі ліси з високих пальм, фікусів й евкаліптів, що стали символом Австралії. У нижньому ярусі ростуть бамбуки, деревоподібні папороті. Центральні посушливірайони материка вкриті травами, чагарниковими заростями колючої акації, низенькими евкаліптами,поодинокими пляшковими деревами. Евкаліпти маютьцікаву особливість: їхнє листя розвертається ребром досонця й не відкидає тіні, тому евкаліптові ліси — світлі.Кенгуру на березіводоймиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.024 с.)