Рекомендовано опрацювати домашні завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовано опрацювати домашні завдання.Рекомендовано опрацювати домашні завдання.

Читання

Вивчити напам'ять вірші

Т.Г.Шевченко «Вітер віє-повіває», «Реве та стогне Дніпр широкий…»;

* * *

Вітер віє-повіває,

по полю гуляє,

на могилі кобзар сидить

та на кобзі грає.

Кругом його степ, як море

широке, синіє;

за могилою могила,

а там — тільки мріє.

Сивий ус, стару чуприну

вітер розвиває;

то приляже та послуха,

як кобзар співає.

* * *

Реве та стогне Дніпр широкий,

сердитий вітер завива,

додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

із хмари де-де виглядав,

неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

ніхто ніде не гомонів,

сичі в гаю перекликались,

та ясен раз у раз скрипів.

І.Я.Франко «Дрімають села…»

Дрімають села. Ясно ще

осіннє сонце сяє,

та холодом осіннім вже

в повітрі потягає.

Темно-зеленії садки

дрімають вже без плоду,

і тихо гріються хатки,

і верби гнуться в воду.

Ще ліс не стогне тим важким

осіннім, довгим тоном,

і ще стрілою ластівка

звиваєсь над загоном.

Замклись — замкнулись, стулились

Українська мова

Вивчити правила

1. Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх.Наприклад, іменники учень, портфель, олівець,успіх можна замінити займенником він; прикметникидобрий, веселий, щасливий, приємний займенником такий; числівники п ’ять, сім, д е в ’ять —займенником стільки. Займенники відповідають наті самі питання, що й частини мови, замість якихвони вживаються.

2. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? кого? чого?та ін.

1-ша одн.Я особу, яка говорить про себе

мн.Ми двох і більше осіб, від імені яких говорять

2-га одн.ти особу, до якої звертаються

мн.Ви осіб, до яких звертаються

3-тя одн.він, вона, воно особу чи предмет, про які говорять або вказують на них

мн.Вони особи чи предмети, про які говорять або вказують на них

Відмінювання особових займенників 1 особи однини і множини

Називний хто? я ми

Родовий кого? Мене нас

Давальний кому? мені нам

Знахідний кого? Мене нас

Орудний ким? Мною нами

Місцевий на кому? на мені на нас

Відмінювання особових займенників 2 особи однини і множини

Називний хто? ти ви

Родовий кого? Тебе вас

Давальний кому? Тобі вам

Знахідний кого? тебе вас

Орудний ким? Тобою вами

Місцевий на кому? на тобі на вас

Відмінювання особових займенників 3 особи однини і множини

Називний хто? що? Він вона воно вони

Родовий кого? чого? його, її, його , їх,

(до) нього (до) неї (до) нього (до) них

Давальний кому? чому? йому їй йому їм

Знахідний кого? що? Його її його їх

Орудний ким? чим? Ним нею ним ними

Місцевий на кому? на ньому, на ній на ньому, на них

на чому? на нім на нім

Займенники з прийменникамит пишуться окремо.

Виконати вправи

239.1. Спиши речення, підкресли особові займенники.

1. Ой піду я понад лугом ... 2. Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя. 3. Питається сон дрімоти: ≪Де ж ми будем ночувати?..≫ 4. Щоб у вас і в нас все було гаразд! Щоб ви і ми щасливі були! 5. Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький, не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький! 6. Як я собі заспіваю двома голосами, один голос піде гаєм, а другий лісами (3 українських народних пісень).

2. Напиши над займенниками особу і число.

3. Назви кілька слів, у яких звуків більше, ніж букв, і кілька слів, у яких букв більше, ніж звуків.

4. Добери споріднені слова до прикметників зелененький, молоденький. Запиши їх. Познач у них корінь.

252.1. Спиши словосполучення, поставивши займенники в потрібному відмінку за зразком.

Зразок.Зустрілися (з ким?) з нами.

Зустрілися (з ким?) з (ми), подивилися (на кого?) на (я), привіталися (з ким?) зі (я), запросили (до кого?) до (ми), спілкувалися (з ким?) з (ти), попрощалися (з ким?) з (Ви), передали (для кого?) для (ти), пораділи (за кого?) за (я).

2. Визнач особу, число і відмінок займенників.

255.1. Прочитай вірш.

Хмарини, хмарини, небес кораблі,

за ними я піснею лину.

Безсмертя достойний лиш той на землі,

хто любить свою Батьківщину.

Хто їй віддає свої дні молоді

і зве її сонцем, зорею,

хто з нею навік нерозривний в труді,

хто в горі і в радості з нею.

Володимир Сосюра

2. Випиши з вірша займенники 3-ої особи однини і множини. Визнач їхній відмінок.

3. Виконай звуко-буквений аналіз виділеного слова.

260.1. Прочитай. Знайди в тексті особові займенники. До якої особи вони належать? Заміни їх займенниками 3-ої особи однини чоловічого або жіночого роду. Уникай повторення займенників.

Я не дуже кривлюсь, коли мені треба щось робити. Я охоче допомагаю дідусеві.

Я пасу коня. Я рубаю дрова. Я залюбки гострю сапи. Я люблю щось садити або розстеляти по весняній воді полотно. Без охоти, а все-таки потроху я цюкаю сапою на городі і не вважаю себе ледащом (За Михайлом Стельмахом).

2. Запиши перебудований текст. Підкресли займенники.

Запитання і завдання для повторення

1. Зазначте, які частини мови може замінювати займенник у тексті.

2.Поясніть, чому особові займенники мають таку назву.

3. Назвіть особові займенники:

а) 1-ої особи множини;

б) 2-ої особи однини;

в) 3-ої особи множини.

4.Розподіліть займенники на три групи за особами й запишіть їх: вони, я, ти, він, ми, воно, ви, вона.

5.З ’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників:

а) ти, тобі, тобою, на тобі;

б) мене, мені, мною, на мені;

в) ми, нас, нам, нами.

Слова, які позначають кількість предметів або їхній порядок під час лічби, називають числівниками. Числівники відповідають на питання с к і л ь к и ?{один, п ’ять, десять, триста) і

який? к о т р ий ? (перший,шостий, сотий).

Природа

ЯКІ РОСЛИНИ І ЯКИХ ТВАРИН МОЖНА ПОБАЧИТИ ТІЛЬКИ В АВСТРАЛІЇ?

Ти дізнаєшсяпро особливості рослинного й тваринного світу Австралії.

Пригадай!Чим Австралія відрізняється від інших материків? Чому її вважають найпосушливішим материком планети?

Козак Подорожник розповідає:

— Австралія значно віддалена від інших материків. Така «усамітненість» позначилася на її незвичайній природі. Це материк-заповідник. Ніде більше у світі немає такого розмаїття дивовижних організмів.

Трапляються на інших материках Австралію омивають теплі води океанів. У них поширені корали, які утворюють дивовижні форми. Рослинний світ австралійського континенту залежить від умов зволоження. Місцевості, де випадають дощі, вкриті лісами. На східному узбережжі переважають

вологі ліси з високих пальм, фікусів й евкаліптів, що стали символом Австралії. У нижньому ярусі ростуть бамбуки, деревоподібні папороті. Центральні посушливірайони материка вкриті травами, чагарниковими заростями колючої акації, низенькими евкаліптами,поодинокими пляшковими деревами. Евкаліпти маютьцікаву особливість: їхнє листя розвертається ребром досонця й не відкидає тіні, тому евкаліптові ліси — світлі.Кенгуру на березіводойми

Найхарактернішою рисою тваринного світу Австралії є розмаїття сумчастих тварин.

У сумчастих звірів малята народжуються зовсім крихітними, вони переповзають до спеціальної сумки на тілі матері, де, смокчучи молоко, спокійно ростуть і розвиваються. Найвідоміші тварини Австралії — кенгуру. Серед них є велетенські — до трьох метрів заввишки, і карликові — до ЗО см. У кронах евкаліптів живиться листям коала.

Дівчинка Дзвіночка звертає твою увагу:

— Деякі австралійські тварини зовні нагадують наших крота, зайця, мишу, кота, але всі вони — сумчасті. А от качконіс ні на кого не схожий: у нього лапи й «дзьоб», як у качки, а хутро — як у бобра. Він чудово плаває й пірнає за їжею. Птахи тут теж незвичайні: яскраві папуги, лірохвіст, а також ему й казуар, які не можуть літати. Усі культурні рослини та свійські тварини завезені в Австралію

з Європи. Прибульці іноді витісняють місцеві види. Наприклад, здичавілі кролі завдають величезної шкоди пасовищам, садам і посівам. Коала на евкаліпті — два символи Австралії Вочевидь природа материка зазнала значного впливу діяльності людини. Тут усі придатні землі освоєні, на них вирощують пшеницю, оливки, виноград, фрукти й цукрову тростину. У посушливих районах розводять овець і корів. Для збереження рослинного й тваринного світу в Австралії створено багато національних парків і заповідників.

Порівняйтекенгуру й коалу. Чим вони схожі? А що їх відрізняє?

Працюємо разом у парі

Роздивіться глобус і карту.Покажіть на ній Антарктиду та дайте відповіді на запитання: у яких півкулях Землі розміщена Антарктида? Які океани омивають її береги? Порівняйте «візитівку» Антарктиди з іншими материками, скориставшись даними з «Довідкового бюро Матінки Природи».

Козак Подорожник розповідає:

— Антарктида була відкрита пізніше за інші материки, у 1820 році, російськими мореплавцями Фадеєм Беллінсгаузеном і Михайлом Лазаревим. Материк Антарктида із прилеглими до нього островами називають Антарктикою. Приблизно в центрі Антарктиди розташовано Південний полюс Землі.

Уся Антарктида вкрита потужним льодовим панциром, середня товщина якого становить 2000, а найбільша — сягає 4000 метрів. Якщо вважати поверхнею континента льодовий покрив, то можна сказати, що Антарктида найвищий материк Землі. Адже під антарктичним льодовиком «заховалися» гори висотою 3000-5000 метрів над рівнем океану. Місцями гірські породи виходять на

поверхню. Льодовий щит Антарктиди має форму купола, зниженого по краях. Його краї сягають узбережжя, де від них відколюються величезні брили льоду, утворюючи айсберги в Південній півкулі. Корисні копалини в Антарктиді вивчені мало, хоча відомо, що вони там є. Головне багатство Антарктиди — її льодовики. У них зберігаються основні запаси прісної води на Землі.

Розумниця Дзвіночка наголошує:

Антарктида найхолодніший материк планети. Особливою суворістю відзначаються внутрішні райониматерика. Середня добова температура тут навіть уліткуне піднімається вище мінус 30 градусів, а взимкубуває нижчою за мінус 70 градусів. Тому крім географічногоПівденного полюсу в Антарктиді є і «полюс»холоду, де зареєстровано найнижчу температуру наЗемлі — мінус 88 градусів!

Антарктида єдиний материк на Землі, який через суворі природні умови люди ніколи постійно не населяли. Усю територію материка охоплює зона антарктичних пустель.Лише на кам’янистих узбережжях ростуть мохи,гриби та лишайники, серед яких ховаються дрібненькібезкрилі комахи. На островах подекуди можна натрапитина купки невисоких трав. Антарктида материк науки.

Із середини минулого століття тут почали працювати наукові станції для дослідження океану, льодовиків, живих організмів та інших об’єктів природи. Зараз їх — кілька Пінгвіни в гостях десятків у різних точках материка, в українських Україна теж має таку станцію — полярників «Академік Вернадський». На берегах материка й островів можна зустріти тюленів, морських леопардів, морських слонів. Єдиними постійними мешканцями Антарктиди є пінгвіни. Вони не літають, але дуже вправно плавають і ловлять рибу. У люті морози вони висиджують і вигодовують своїх пташенят. Улітку на узбережжі Антарктиди гніздяться мартини, буревісники та поморники — головні вороги пінгвінів.

Загальна площа Землі

Математика

Повторити табличку множення і ділення.

Виконати за новими підручниками №-№ 670, 671, 686, 687, 695, 696, 704, 705, 713, 714, 723, 724, 730, 731, 739, 740, 749, 750.

рекомендовано опрацювати домашні завдання.

Читання

Вивчити напам'ять вірші

Т.Г.Шевченко «Вітер віє-повіває», «Реве та стогне Дніпр широкий…»;

* * *

Вітер віє-повіває,

по полю гуляє,

на могилі кобзар сидить

та на кобзі грає.

Кругом його степ, як море

широке, синіє;

за могилою могила,

а там — тільки мріє.

Сивий ус, стару чуприну

вітер розвиває;

то приляже та послуха,

як кобзар співає.

* * *

Реве та стогне Дніпр широкий,

сердитий вітер завива,

додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору

із хмари де-де виглядав,

неначе човен в синім морі,

То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,

ніхто ніде не гомонів,

сичі в гаю перекликались,

та ясен раз у раз скрипів.

І.Я.Франко «Дрімають села…»

Дрімають села. Ясно ще

осіннє сонце сяє,

та холодом осіннім вже

в повітрі потягає.

Темно-зеленії садки

дрімають вже без плоду,

і тихо гріються хатки,

і верби гнуться в воду.

Ще ліс не стогне тим важким

осіннім, довгим тоном,

і ще стрілою ластівка

звиваєсь над загоном.

Замклись — замкнулись, стулились

Українська мова

Вивчити правила

1. Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх.Наприклад, іменники учень, портфель, олівець,успіх можна замінити займенником він; прикметникидобрий, веселий, щасливий, приємний займенником такий; числівники п ’ять, сім, д е в ’ять —займенником стільки. Займенники відповідають наті самі питання, що й частини мови, замість якихвони вживаються.

2. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? кого? чого?та ін.

1-ша одн.Я особу, яка говорить про себе

мн.Ми двох і більше осіб, від імені яких говорять

2-га одн.ти особу, до якої звертаються

мн.Ви осіб, до яких звертаються

3-тя одн.він, вона, воно особу чи предмет, про які говорять або вказують на них

мн.Вони особи чи предмети, про які говорять або вказують на нихПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.015 с.)