Накреслити зображення контурів деталей на папері А-4 і нанести розміри.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Накреслити зображення контурів деталей на папері А-4 і нанести розміри.Вихідний контроль.

1. Як побудувати спряження двох прямих, що перетинаються?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як побудувати внутрішнє, зовнішнє, змішане спряження двох кіл? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання роботи студент повинен

Знати: знати поняття «спряження», їх призначення .

Вміти: креслити спряження..

Завдання додому:

1. Виконати у зошиті для самостійних робіт роботи № 7-11.

2.Підготуватися до семінару на тему: «Вступ. Мета та задачі предмета. Основи оформлення технічного креслення та геометричні побудови».

План

  1. Прийоми виконання креслення
  2. Нахил та конусність.
  3. Правила нанесення розмірів
  4. Спряження.

 

Завдання № 1

Виберіть завдання за індивідуальним варіантом (за номером у журналі).

 
 

 
 


Інструкційна карта

Лабораторна робота № 4

Тема: Комплексне креслення учбових моделей.

Мета: вміти виконати комплексне креслення будь-якої моделі.

Матеріально-технічне обладнання: інструкційна карта до виконання лабораторної роботи, креслярська дошка, олівці, лінійка, учбова модель, папір формату А-4.

Література.

1.Баранова Л. А., Панкевич А. П. Основы черчения: Учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1978.– 287 с.

2.Є. А.Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. Креслення: Навчальний посібник /За ред. Проф. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – С. 53

3.Хаскин А. М. Черчение. – К.: Вища школа, 1985.– 447с.

Правила техніки безпеки та організації робочого місця.

1.Дошка для креслення повинна бути стійкою, нахиленою під кутом

20-300 до горизонту.

2.Під час роботи на креслярській дошці не повинно бути нічого лишнього, непотрібного, в даний момент для виконання креслення.

3.Руки повинні бути чистими, щоб не загрязнити креслення.

4.Кнопки, циркулі, заточки для олівців повинні знаходитись в окремому пеналі.

Зміст та послідовність виконання роботи.

 

  1. Вхідний контроль.
  1. Дайте визначення «головний вид» деталі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як зображуються невидимі контури?

__________________________________________________________________________

Завдання № 1.

За даними учбовими моделями побудувати їх комплексне креслення в робочому зошиті .

Методичні вказівки до виконання завдання.

Під час проеціювання моделі з натури слід спочатку подумати, із яких простіших геометричних тіл вона складається, а потім вибирати напрям проеціювання. Модель по відношенню до основних площин проекцій слід розташувати так щоб окремі проекції були по можливості більш простими. Для цього площини, які обмежують модель, розташовувати або паралельно, або перпендикулярно площинам проекцій. По відношенню до фронтальної площини проекцій модель слід розташувати так, щоб на цю площину вона спроеціювалась найбільш наочно. Це зображення є головним видом. Якщо проекція моделі являє собою симетричну фігуру , то вісь симетрії проводиться в першу чергу. Під час креслення окремих елементів моделі, наприклад, прості геометричні тіла (паралелепіпед, призма, піраміда, циліндр, конус і т.д), слід дотримуватись проекційного зв’язку між окремими проекціями, використовуючи для цієї мети не тільки вісі координат, але також вістові лінії (вісі тіл обертання), центрові лінії (дві взаємно перпендикулярні штрих пунктирні лінії, які проходять через центр кола) і вісі симетрії (сліди площин симетрії, перпендикулярних площинам проекцій). Невидимі контури зображуються штриховою лінією. Окремі зображення моделі слід розташовувати на такій відстані одне від одного, щоб було достатньо міста для нанесення розмірних ліній.

Вихідний контроль.

Складіть алгоритм виконання завдання.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання роботи студент повинен

Знати: Знати поняття «головний вид», правила виконання креслення з учбової моделі.

Вміти: вміти виконати комплексне креслення будь-якої моделі.

Завдання додому: вивчити конспект лекції.

 

Інструкційна карта

Лабораторна робота № 5.

Тема: Побудова розгорток геометричних тіл

Мета: вміти будувати розгортки геометричних тіл.

Матеріально-технічне обладнання: інструкційна карта до виконання лабораторної роботи, креслярська дошка, олівці, лінійка, учбова модель, папір формату А-4.

Література.

1.Баранова Л. А., Панкевич А. П. Основы черчения: Учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1978.– 287 с.

2.Є. А.Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. Креслення: Навчальний посібник /За ред. Проф. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.

3.Хаскин А. М. Черчение. – К.: Вища школа, 1985.– 447с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.01 с.)