ТОП 10:

Зміст та послідовність виконання роботи.Вхідний контроль.

  1. Стандартом визначено такі розміри шрифтів:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Що означає розмір шрифту?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які типи шрифтів ви знаєте?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Теоретичні відомості.

Написи та розміри на кресленнях і в технічних документах виконують стандартними шрифтами згідно з ГОСТ 2.304-68. Гарно й охайно виконані написи роблять креслення композиційно завершеними, виразними, що полегшує їх читання.

Основні відомості щодо конструкції, висоти й ширини літер і цифр, відстані між літерами, товщини їх обведення та інших елементів креслярських шрифтів наведено у відповідному стандарті.

Стандартом визначено такі розміри шрифту: (1,8), 2,5;3,5; 5; 7;10; 14; 20; 28; 40 (застосування шрифту розміром 1,8 не рекомендується і допускається лише типу Б).

Розмір шрифту h – величина, що визначається висотою великих літер у міліметрах.

Визначено такі типи шрифту:

– тип А без нахилу;

– тип А з нахилом до основного рядка праворуч під кутом 750;

– тип Б без нахилу;

– тип Б з нахилом 750;

 

Параметри шрифтів

Шрифт типу А

Параметри шрифту Позначення Відносний розмір Розмір,мм
Розмір шрифту: Висота великих літер h (14/14 h) 14 d 2, 5 3, 5 5, 0 7, 0 10,0 14,0 20,0
Висота малих літер c (10/14 h) 10 d 1, 8 2, 5 3, 5 5,0 7,0 10,0 14,0
Відстань між літерами a (2/14 h) 2 d 0, 35 0,5 0,7 1,0 1,4 2, 0 2, 8
Мінімальний крок рядків (висота допоміжної сітки) b (22/14 h) 22 d 4,0 5,5 8,0 16,0 22,0 31,0
Мінімальна відстань між словами   e (6/14 h) 6 d 1, 1 1, 5 2, 1 3, 0 4, 2 6,0 8,4
Товщина ліній шрифту d (1/14 h) d 0, 18 0, 25 0, 35 0, 5 0, 7 1, 0 1, 4

Шрифт типу Б.

Параметри шрифту Позначення Відносний розмір Розмір,мм  
Розмір шрифту: Висота великих літер h (10/10 h) 10 d 2, 5 3, 5 5, 0 7, 0 10,0 14,0 20,0  
Висота малих літер c (7/10 h) 7 d 1, 8 2, 5 3, 5 5,0 7,0 10,0 14,0  
Відстань між літерами a (2/10 h) 2 d 0, 5 0,7 1,0 1,4 2,0 2, 8 4,0  
Мінімальний крок рядків (висота допоміжної сітки) b (17/10 h) 17 d 4,3 6,0 8,5 17,0 24,0 34,0  
Мінімальна відстань між словами   e (6/10 h) 6 d 1, 5 2,1 3, 0 4, 2 6,0 8,4 12,0  
Товщина ліній шрифту d (1/10 h) d 0, 25 0, 35 0, 5 0, 7 1, 0 1, 4 2,0  

Отже, висота великих літер шрифту розміром 14 дорівнює 14 мм, розміром 5 – відповідно 5 мм і т.д.

 

Приклади шрифтів українського і латинського алфавітів.

 


 

Завдання до виконання лабораторної роботи

Завдання № 1.

На аркуші паперу форматом А-4 креслярським шрифтом виконати титульний лист альбому для графічних робіт за зразком. Тип шрифту обрати тип Б із нахилом.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 7

”Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана”

 
 


АЛЬБОМ№ 20

ГРАФІЧНИХ РОБІТ

З технічного креслення№ 10

 
 


Виконав: ст. гр.ВХП-12 1/9

П.І.П.

 

№ 5

 
 


м. Кривий Ріг

2014 № 5

Методичні вказівки до виконання завдання.

Щоб навчитися гарно писати креслярським шрифтом, спочатку для кожної букви креслять сітку. Після оволодіння навиками написання букв і цифр можна проводити тільки верхню і нижню лінії строки.

Красота напису і її виразність залежать не тільки від правильного написання букв і цифр креслярського шрифту, але і від відстані між ними. ДЕСТ орієнтує нас на те, щоб між буквами і словами і між цифрами в числах повинні бути рівними 2/10 h. Однак при деяких поєднаннях суміжних прописних букв отримуємо уявне збільшення проміжків. Щоб цього уникнути, відстань між деякими буквами скорочують.

Якщо слово пишеться з прописної букви Г або Т, за якими йдуть букви, то проміжки між прописною і слідкуючою за нею буквою скорочують до 1/10 h . В суміжних буквах Г і б, Г і в, Г і д, Т і б, Т і в, Т і д проміжок необхідно приймати також рівним 1/10 h . В поєднанні прописних букв Г і Т з іншими буквами ( Т і а, Г і а, Г і е і ін.) залишати проміжки не потрібно.

Нижні елементи букв Д, Ц, Щ і верхній елемент букви Й виконують за рахунок проміжків між строками.

Товщину (d) лінії шрифту визначають в залежності від висоти шрифту. Вона дорівнює 0,1 h .

Ширину букви обирають рівною 0,6 h або 6 d. Ширина букв А, Д, Ж, М, Ф, Х, Ц, Ш,Щ, Ъ, Ю більше цієї величини на 1 або 2 d (включаючи нижні і верхні елементи), а ширина букв Г, З, С менше на 6 d.

Висота строчних букв приблизно відповідає висоті наступного меншого розміру шрифту.

Відстань між буквами і цифрами в словах приймають рівним 0,2 h або 2 d, між словами і числами – 0,6 h або 6 d. Відстань між нижніми лінійками строк беруть рівним 1,7 h або 17 d.

Вихідний контроль

перевірка графічних робіт

Після виконання роботи студент повинен

Знати: Типи і розміри шрифтів.

Вміти: визначати висоту і ширину букв в залежності від розміру і типу шрифту.

Завдання додому:

У зошиті для самостійних робіт виконати самостійні роботи № 1: «Матеріали для оформлення технічного креслення», № 2: «Прийоми виконання креслення», № 3: «Формати листів», № 4: «Основний напис креслення»

Інструкційна карта

Лабораторна робота № 2.

Тема: Основи оформлення технічного креслення та геометричні побудови. Лінії по ДЕСТу.

Мета: знати класифікацію ліній по ДЕСТу – 2. 303-68. Вміти їх зобразити в залежності від типу і товщини лінії.

Матеріально-технічне обладнання: інструкційна карта до виконання лабораторної роботи, таблиця «Типи ліній», креслярська дошка, олівці, лінійка, креслярський папір формату А-4.

Література.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.82.57.154