Методичні вказівки щодо виконання завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки щодо виконання завдання.При виконанні цього завдання виникають труднощі двох видів. В одному випадку, ми розуміємо, якими поверхнями обмежений предмет, і труднощі виникають лише при побудові третіх проекцій окремих точок і ліній внаслідок складності форми предмету. Щоб не виникали труднощі, рекомендується вводити означення окремих точок на відомих проекціях предмету. Після знаходження третьої проекції точки ці означення слід стерти.

Труднощі другого порядку полягають в тому, що при уявній простоті предмету зразу важко уявити форму предмета, зрозуміти, якими поверхнями предмет обмежений. Для з’ясування форми предмета дві його задані проекції слід розглядати разом. Порушення цього правила часто є причиною труднощів. На проекціях предмета слід уявно виділити окремі елементи, які мають просту геометричну форму (паралелепіпед, призму, піраміду, циліндр, конус, шар). Необхідно зробити припущення про форму любого із елементів предмету по одній із проекцій, слід одразу ж перевірити правильність уявлення по другій проекції. У випадку неправильності припущення слід відказатися від нього і зробити нове припущення.

Вихідний контроль.

Складіть алгоритм виконання завдання.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Після виконання роботи студент повинен

Знати: знати правила побудови третьої проекції за двома даними.

Вміти: вміти побудувати третю проекцію за двома даними.

 

Завдання додому: виконати самостійні роботи № 16, 17 в зошиті для самостійних робіт.

Інструкційна карта

Лабораторна робота № 7

Тема: Побудова проекцій геометричних тіл.

Мета: вміти побудувати проекції геометричних тіл.

Матеріально-технічне обладнання: інструкційна карта до виконання лабораторної роботи, креслярська дошка папір формату А-4, олівці, лінійка.

Література.

1.Баранова Л. А., Панкевич А. П. Основы черчения: Учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1978.– 287 с.

2.Є. А.Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. Креслення: Навчальний посібник /За ред. Проф. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – 512 с.

3. Хаскин А. М. Черчение. – К.: Вища школа, 1985.– 447с.

Правила техніки безпеки та організації робочого місця.

1.Дошка для креслення повинна бути стійкою, нахиленою під кутом

20-300 до горизонту.

2. Під час роботи на креслярській дошці не повинно бути нічого лишнього, непотрібного, в даний момент для виконання креслення.

3. Руки повинні бути чистими, щоб не забруднити креслення.

4. Кнопки, циркулі, заточки для олівців повинні знаходитись в окремому пеналі.

Зміст та послідовність виконання роботи.

  1. Вхідний контроль.
  2. Які фігури відносять до геометричних тіл?

а. призма, піраміда, циліндр, конус, сфера, тор.

б. прямокутник, трикутник, чотирикутник, багатокутник.

в. багатогранник

2. В основі піраміди лежить:

а. трикутник;

б.багатокутник;

в. коло;

3. Бокові грані піраміди:

а. еліпси;

б. трикутники;

в. чотирикутники.

4. При побудові циліндру, що лежить в основі?

а. чотирикутник;

б. коло;

в. трикутник;

5. Фронтальною проекцією конуса є:

а. чотирикутник;

б. трикутник;

в. еліпс.

 

Завдання № 1 .

Побудувати в трьох проекціях геометричні тіла. Знайти проекції точок, які розташовані на їх поверхні.

 
 

 


№ варіанта Розміри, мм
d d1 d2 m h h1 h2 h3

 

Методичні вказівки до виконання завдання.

За розмірами наведеними в таблиці, побудувати проекції геометричних тіл.

Спочатку будують горизонтальну проекцію фігури, потім проводять лінії зв’язку на фронтальну площину проекцій. Далі координатним способом визначають профільну проекцію фігури.

Наступний етап – побудова проекцій точок, довільно розміщених на фронтальній або горизонтальній проекціях геометричних тіл. Їх будують відповідно з правилами побудови точки на комплексному кресленні:

а) горизонтальна і фронтальна проекції точки завжди розміщені на горизонтальній лінії зв’язку, перпендикулярній до вісі проекцій Ох;

б) фронтальна і профільна проекції точки завжди розміщені на горизонтальній лінії зв’язку, перпендикулярній до вісі проекцій Оz;

в) горизонтальна і профільна проекції точки завжди розташовані на лініях зв’язку, які перетинаються на бісектрисі куті у1Оу3 (постійній прямій креслення).

Вихідний контроль.

Продовжіть речення (із колонки А виберіть правильне твердження в колонці Б):

А Відповідь Б
  1.Проекція –   А. Це означає побудувати його зображення на площині.
  2. Лінія зв’язку –   Б. Прямі, паралельні одній із площин проекцій.
3. Проекціюючі прямі–       В. Це зображення предмета, «відкинуте» на площину за допомогою променів.  
  4. Прямими рівня називаються   Г. Якщо дві прямі у просторі не паралельні між собою і не перетинаються
  5. Слідами прямої називаються       Д. Пряма, яка з’єднує дві проекції точки на комплексному кресленні
6. Прямі, які перехрещуються       Ж. Точки перетину прямої з площинами проекцій
7. Спроекціювати предмет на площину   З. Це прямі, перпендикулярні до однієї з площин проекцій, тобто паралельні двом іншим площинам.

 

Після виконання роботи студент повинен

Знати: правила побудови проекцій геометричних тіл.

Вміти: вміти побудувати проекції геометричних тіл.

Завдання додому:

Повторити конспект лекцій

Інструкційна карта

Лабораторна робота № 8

Тема: Побудова комплексного креслення по аксонометричному зображенню.

Мета: вміти побудувати комплексне креслення по аксонометричному зображенню.

Матеріально-технічне обладнання: інструкційна карта до виконання лабораторної роботи, креслярська дошка, олівці, папір формату А-4, лінійка.

Література.

1.Баранова Л. А., Панкевич А. П. Основы черчения: Учебник для техникумов. – М.: Высшая школа, 1978.– 287 с.

2.Є. А.Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак. Креслення: Навчальний посібник /За ред. Проф. Є.А. Антоновича. – Львів: Світ, 2006. – С. 52-55

3.Хаскин А. М. Черчение. – К.: Вища школа, 1985.– 447с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)