ТОП 10:

Компенсація реактивної потужності 

Таблиця 6.5

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Дана розрахункова схема електричного кола.  
 
 

 

 

 
Запишіть математичний вираз для визначення активної провідності першої вітки кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення реактивної провідності першої вітки кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення активної провідності другої вітки кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення реактивної провідності другої вітки кола.  
Зобразіть еквівалентну розрахункову схему даного кола з паралельним включенням елементів кола.  
Зобразіть векторну діаграму кола для випадку, коли реактивні складові комплексів струмів та мають однакові значення.  
Дайте визначення резонансу струмів даного кола.  
Наведіть умову виникнення резонансу струмів у даному колі.  
Виконайте математичний запис умови виникнення резонансу струмів у даному колі.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення струму в нерозгалуженій частині кола через комплекси діючих значень сил струмів у вітках.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу струму в першій вітці кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу струму в другій вітці кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу повної провідності кола.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення струму в нерозгалуженій частині кола через комплекс провідності та комплекс діючого значення напруги.  
Отримайте і запишіть рівняння годографа вектора струму у другій вітці даного кола (рівняння кругової діаграми струму).  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення струму короткого замикання у рівнянні кругової діаграми струму.  
Запишіть математичний вираз для визначення куту нахилу лінії змінного параметру відносно вектора струму короткого замикання у рівнянні кругової діаграми струму.  
Наведіть умову виникнення двох резонансів струмів у даному колі.  
Наведіть умову виникнення одного резонансу струмів у даному колі.  
Наведіть умову, за якої дане коло буде працювати в режимі без резонансу струмів у даному колі.  

 

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = –8.


Таблиця 6.5а

 

Номер відповіді Відповіді
Режим кола, при якому реактивні складові струмів у вітках кола дорівнюють одна одній.
Коли індуктивна провідність кола дорівнює ємнісній провідності.
   
   
 
 

 

 


Таблиця 6.6

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Для розрахункової схеми електричного кола відомо: r1 = 10 Ом, хL = 20 Ом, r2 = 5 Ом.
 
 

 

 
Визначте активну провідність першої вітки кола в сіменсах.  
Визначте індуктивну провідність першої вітки кола в сіменсах.  
Зобразіть еквівалентну розрахункову схему даного кола з паралельним включенням елементів кола.  
Виконайте математичний запис умови виникнення резонансу струмів у даному колі.  
Виконайте математичний запис умови виникнення резонансу струмів у даному колі, підставивши у нього всі відомі значення параметрів кола.  
Визначте значення ємнісного опору в омах, за яких у колі настає резонанс струмів.  
  Для розрахункової схеми електричного кола відомо значення параметрів: r = 10 Ом, хL = 20 Ом.
 
 

 

 
Виконайте математичний запис умови виникнення резонансу струмів у даному колі.  
Запишіть математичний вираз для визначення значення ємнісного опору, за якого в колі настане резонанс струмів.  
Визначте значення ємнісного опору кола в омах, за якого в колі настане резонанс струмів.  

 

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = 5.


Таблиця 6.6а

 

Номер відповіді Відповіді
.
.
.
.
.
.
   
.
.

Топографічна діаграма

Таблиця 6.7

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
Яку за характером електричну енергію споживають змішані виробничі споживачі?  
Для чого змішані виробничі споживачі споживають електричну енергію індуктивного характеру?  
Як досягти компенсації реактивної потужності змішаного виробничого споживача?  
Що розуміють під компенсацією реактивної потужності змішаного виробничого споживача?  
  Дана розрахункова схема електричного кола.
 
 

 

 
Скільки режимів компенсації реактивної потужності можливо у даному колі?  
Виконайте математичний запис умови режиму неповної компенсації реактивної потужності.  
Зобразіть векторну діаграму кола для режиму неповної компенсації реактивної потужності.  
Виконайте математичний запис умови режиму повної компенсації реактивної потужності.  
Зобразіть векторну діаграму кола для режиму повної компенсації реактивної потужності.  
Виконайте математичний запис умови режиму перекомпенсації реактивної потужності.  
Зобразіть векторну діаграму кола для режиму перекомпенсації реактивної потужності.  
Що відбувається зі струмом в лінії електропередачі в режимі повної компенсації реактивної потужності?  
Чому дорівнює кут зсуву фаз кола в режимі повної компенсації реактивної потужності?  
Що відбувається з втратами потужності в лінії електропередачі в режимі повної компенсації реактивної потужності?  
Чому дорівнює повна потужність навантаження в режимі повної компенсації реактивної потужності?  
Для розгалуженого електричного кола відома активна потужність навантаження Рн, поточний кут зсуву фаз навантаження jн, кут зсуву фаз навантаження після компенсації j. Запишіть математичний вираз для визначення реактивної потужності конденсаторної установки для компенсації реактивної енергії.  
Для електричного кола відома активний опір навантаження rн = 12 Ом, повний опір навантаження zн = 20 Ом, діюче значення напруги навантаження Uн = 200 В. Визначте активну потужність, яку споживає навантаження, в ватах.  
Для електричного кола відома активна потужність навантаження Рн = 1200 Вт, поточний коефіцієнт потужності навантаженняcos jн = 0,8, коефіцієнт потужності навантаження після компенсаціїcos j = 0,96. Визначте реактивну потужність конденсаторної установки для компенсації реактивної енергії в вольт-амперах реактивних.  

 

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = –19.


Таблиця 6.7а

 

Номер відповіді Відповіді
.
 
.
.
.
Активну та реактивну (індуктивного характеру).
   
Паралельно споживачу підключити конденсатор змінної ємності.
.
Зменшується.
Активній потужності навантаження.
Три.
.
Для створення магнітного поля.
Нулю.
Резонанс струмів, при якому реактивна потужність не споживається від джерела енергії, а відбувається обмін реактивною енергією між споживачем і конденсатором.
Зменшуються.
 

Таблиця 6.8

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
Що таке топографічна діаграма електричного кола?  
  Дана розрахункова схема електричного кола.
 
 

 

 
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення сили струму в колі.  
Чому дорівнює комплексний потенціал ?  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексного потенціалу .  

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = –3.

 

Таблиця 6.8а

 

Номер відповіді Відповіді
Векторна діаграма комплексних потенціалів схеми.
Нулю.

Таблиця 6.9

Номер запитання, завдання Запитання, завдання Номер вірної відповіді
  Для розрахункової схеми електричного кола відомо: Е = 200 В, yе = 0, r1 = 6 Ом, хL = 20 Ом, r2 = 2 Ом, хc = 8 Ом, r3 = 8 Ом.
 
 

 

 
Запишіть комплекс діючого значення електрорушійної сили в колі.  
Визначте комплекс діючого значення сили струму в колі в показовій формі в амперах.  
Запишіть комплекс діючого значення сили струму в колі в алгебраїчній формі в амперах.  
Визначте комплексний потенціал в вольтах.  
Визначте комплексний потенціал в вольтах.  
Визначте комплексний потенціал в вольтах.  
Визначте комплексний потенціал в вольтах.  
Визначте комплексний потенціал в вольтах.  

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = –12.

 

Таблиця 6.9а

 

Номер відповіді Відповіді

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 9

з теми6 «АНАЛІЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)