ТОП 10:

Передача електричної енергії по лінії змінного струмуТаблиця 6.1

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Дана розрахункова схема електричного кола, яке складається з послідовно з'єднаних елементів: лінії електропередачі незначної довжини (із зосередженими параметрами rл і Lл) та навантаження (із зосередженими параметрами r2 і L2), для миттєвих значень.
 
 

 

 
Запишіть рівняння електричної рівноваги кола для миттєвих значень.  
Зобразіть розрахункову схему електричного кола, яке складається з послідовно з'єднаних елементів: лінії електропередачі незначної довжини (із зосередженими параметрами rл і Lл) та навантаження (із зосередженими параметрами r2 і L2), для комплексів.  
Запишіть рівняння електричної рівноваги кола для комплексів.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення сили струму в колі.  
Зобразіть векторну діаграму комплексів діючих значень напруг і струму кола, прийнявши, що початкова фаза струму дорівнює нулю.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення спадання напруги на активному опорі лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення спадання напруги на індуктивному опорі лінії електропередачі  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення спадання напруги в лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення спадання напруги на активному опорі навантаження.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення спадання напруги на індуктивному опорі навантаження.  
Запишіть математичний вираз для визначення комплексу діючого значення напруги на затискачах навантаження.  
Запишіть математичний вираз, який відображає взаємозв’язок між комплексами діючих значень напруг кола.  
Що таке спадання напруги в лінії електропередачі?  
Запишіть математичний вираз для визначення спадання напруги в лінії електропередачі.  
Що таке втрата напруги в лінії електропередачі?  
Запишіть математичний вираз для визначення втрати напруги в лінії електропередачі.  
У якому випадку втрата напруги в лінії електропередачі дорівнює спаданню напруги в лінії електропередачі?  
Порівняйте втрату напруги в лінії електропередачі DUл та спадання напруги в лінії електропередачі Uл для випадку, коли кут зсуву фаз навантаження дорівнює куту зсуву фаз лінії електропередачі.  
Порівняйте втрату напруги в лінії електропередачі DUл та спадання напруги в лінії електропередачі Uл для випадку, коли кут зсуву фаз навантаження не дорівнює куту зсуву фаз лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення діючого значення сили струму в колі.  
Запишіть математичний вираз для визначення втрат активної потужності в лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення реактивної потужності лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення повної потужності лінії електропередачі.  
Запишіть математичний вираз для визначення активної потужності навантаження.  
Запишіть математичний вираз для визначення реактивної потужності навантаження.  
Запишіть математичний вираз для визначення повної потужності навантаження.  
Коли активна потужність навантаження буде максимальною при незмінному куту зсуву фаз навантаження?  
Виконайте математичний запис умови, коли активна потужність навантаження буде максимальною при незмінному куту зсуву фаз навантаження.  

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = 10.


Таблиця 6.1а

Номер відповіді Відповіді
Коли повний опір споживача буде дорівнювати повному опору лінії.
   
Алгебраїчна різниця між діючими значеннями напруг на початку і наприкінці лінії
Добуток повного опору лінії електропередачі на діюче значення сили струму в ній.
 
Коли кут зсуву фаз навантаження дорівнює куту зсуву фаз лінії електропередачі.

 

Таблиця 6.2

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Для розрахункової схеми електричного кола відомо: u1 = 211,5 sin (ωt + 30o) В, rл = 3 Ом; хл = 5 Ом; r2 = 12 Ом; х2 = 16 Ом.      
Визначте комплекс повного опору лінії електропередачі в алгебраїчній формі в омах.  
Визначте комплекс повного опору лінії електропередачі в показовій формі в омах.  
Визначте комплекс повного опору навантаження в алгебраїчній формі в омах.  
Визначте комплекс повного опору навантаження в показовій формі в омах.  
Визначте комплекс еквівалентного повного опору кола в алгебраїчній формі в омах.  
Визначте комплекс еквівалентного повного опору кола в показовій формі в омах.  
Визначте комплекс діючого значення напруги на затискачах кола в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення сили струму в колі в показовій формі в амперах.  
Визначте комплекс діючого значення спадання напруги на активному опорі лінії електропередачі в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення спадання напруги на індуктивному опорі лінії електропередачі в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення спадання напруги в лінії електропередачі в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення спадання напруги на активному опорі навантаження в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення спадання напруги на індуктивному опорі навантаження в показовій формі в вольтах.  
Визначте комплекс діючого значення напруги на навантаженні в показовій формі в вольтах.  
Визначте спадання напруги в лінії електропередачі в вольтах.  
Визначте втрату напруги в лінії електропередачі в вольтах.  

 

 

У разі вірного виконання завдання åнепар – åпар = 5.


Таблиця 6.2а

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.148.211 (0.003 с.)