Загальний випадок кола змінного синусоїдного струмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму 

Таблиця 3.12

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
Що розуміється під резонансом напруг?  
Запишіть умову виникнення резонансу напруг.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку резонансної частоти.  
Дайте характеристику режиму резонансу напруг.  
Укажіть негативні наслідки резонансу напруг.  
До джерела синусоїдної напруги підключені послідовно з'єднані реальна котушка й ідеальний конденсатор. Активний опір кола дорівнює 20 Ом, індуктивність котушки дорівнює 25,4 мГн, ємність конденсатора дорівнює 244,98 мкФ. Визначити резонансну частоту для цих параметрів електричного кола.  
На розрахунковій схемі електричного кола наведено: е.р.с. ідеального синусоїдного джерела е. Активні опори r1, r2, r3. Індуктивності L1, L2. ЄмностіС1, С2. Сила синусоїдного електричного струму i. Напруга на затискачах джерела u. Падіння напруг на відповідних елементах електричного кола ur1, ur2, ur3, uL1, uL2, uc1, uc2.      
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного активного опору електричного кола.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного індуктивного опору електричного кола.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного ємнісного опору електричного кола.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного реактивного опору електричного кола.  
Який характер має реактивний опір кола при xL > xc?  
Складіть еквівалентну розрахункову схему електричного кола при xL > xc.  
Який характер має реактивний опір кола при xL < xc?  
Складіть еквівалентну розрахункову схему даного електричного кола при xL < xc.  
Запишіть математичне вираження для визначення кута зсуву фаз електричного кола.  

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 34.

Таблиця 3.12а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
.
400,88 1/с.
.
х1 + х2 .
 
Реактивний опір носить індуктивний характер, синусоїдальний електричний струм кола відстає по фазі від напруги на затискачах кола.
Реактивний опір носить ємнісної характер, синусоїдальний електричний струм кола випереджає по фазі напругу на затискачах кола.
– еквівалентний повний опір кола дорівнює активному опору – кут зсуву фаз кола дорівнює нулю; – коло споживає тільки активну потужність; – коло не споживає реактивної потужності; – прикладена напруга врівноважується напругою на активному опорі; – напруга на індуктивності і ємності рівні між собою; – між індуктивністю і ємністю йде безперервний обмін енергією: енергія електричного поля конденсатора переходить в енергію магнітного поля котушки й навпаки. При цьому сума миттєвих значень енергій у ємності й індуктивності залишається завжди постійної.
хС1 + хС2 .
Режим, при якому в нерозгалуженому колі з параметрами r, L, C напруга на затискачах кола збігається по фазі з електричним струмом.
Індуктивний опір кола дорівнює ємнісному опору кола xL = xc або .
 
r1 + r2 + r3 .
Напруга на котушці індуктивності й на ємності може в кілька разів перевищити робоча напруга установки й викликати пробій ізоляції.

 

Таблиця 3.13

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
На наведеній розрахунковій схемі електричного кола відома напруга на затискачах ідеального генератора u = 282,8 sin (w·t + 30°) В. Задані значення: активних опорівкола r1 = 1 Ом, r2 = 3 Ом, r3 = 2 Ом; індуктивних опорів кола хL1 = 15 Ом, хL2 = 10 Ом; ємнісних опорів кола хС1 = 9 Ом, хС2 = 8 Ом. Частота струму в коліf = 50 Гц.          
1. Визначити еквівалентний активний опір електричного кола в омах.  
2. Визначити еквівалентний індуктивний опір електричного кола в омах.  
3. Визначити еквівалентний ємнісний опір електричного кола в омах.  
4. Визначити реактивний опір даного електричного кола в омах.  
5. Який характер має реактивний опір даного електричного кола?  
6. Визначити повний опір даного електричного кола в омах.  
7. Визначити кут зсуву фаз кола.  
8. Розрахуйте амплітудне значення синусоїдного електричного струму в колі в амперах  
9. Запишіть математичне вираження миттєвого синусоїдного електричного струму в колі.  
10. Розрахуйте діюче значення синусоїдного електричного струму в колі в амперах.  
11. Розрахуйте активну потужність, споживану електричним колом у ватах.  
12. Розрахуйте реактивну потужність індуктивності в колі у вольт-амперах реактивних.  
13. Розрахуйте реактивну потужність ємності в колі у вольт-амперах реактивних.  
14. Розрахуйте реактивну потужність даного електричного кола у вольт-амперах реактивних.  
15. Розрахуйте повну потужність, споживану електричним колом у вольт-амперах.  
16. Визначити коефіцієнт потужності електричного кола.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 40.

 

Таблиця 3.13а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
20.
10.
3200.
28,28.
6800.
25.
2400.
8.
0,6.
6.
53 o.
4000.
Індуктивний характер.
17.
10000.
28,28∙ sin(ωt - 23o).

 


 

Лінія електропередачі

 

Таблиця 3.14

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
Опишіть фізичні явища, які спостерігаються в лінії й навантаженні електропередачі при живленні від джерела змінного синусоїдного струму.  
Складіть розрахункову електричну схему кола з лінією електропередачі й навантаженням.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку повного опору лінії електропередачі.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного активного опору електричного кола.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку еквівалентного реактивного опору електричного кола.  
Запишіть математичне вираження для розрахунку повного опору електричного кола.  
Як розрахувати діюче значення сили електричного струму в колі з лінією електропередачі й навантаженням?  
Як розрахувати втрату напруги в лінії електропередачі?  
Запишіть математичне вираження для розрахунку втрати напруги в лінії електропередачі.  
Як розрахувати спадання напруги в лінії електропередачі?  
Запишіть математичне вираження для розрахунку спадання напруги в лінії електропередачі.  
Як розрахувати відхилення напруги на затискачах навантаження?  
Запишіть математичне вираження для розрахунку відхилення напруги на затискачах навантаження.  
Як розрахувати втрату активної потужності в лінії електропередачі?  
Як розрахувати реактивну потужність, споживану лінією електропередачі?  
Як розрахувати повну потужність, споживану лінією електропередачі?  
Як розрахувати коефіцієнт потужності лінії електропередачі?  
Запишіть математичне вираження для визначення кута зсуву фаз лінії електропередачі.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 75.

 

Таблиця 3.14а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
Добуток повного опору лінії електропередачі на діюче значення сили електричного струму в ній.
 
 
 

 

 

Різниця між діючим значенням напруги на затискачах навантаження й діючим значенням номінальної напруги приймача електричної енергії Uном, під яким розуміється напруга, зазначене в паспорті цього приймача.
Добуток активного опору лінії електропередачі на квадрат сили електричного струму в ній.
rл + rн.
.
.
Різниця між діючими значеннями напруг на початку й кінці лінії електропередачі.
–явище електричного струму; - явище теплової дії електричного струму; - явище електромагнетизму; – явище електромагнітної індукції.
Добуток повного опору лінії електропередачі на квадрат сили електричного струму в ній.
Відношення активної потужності лінії електропередачі до її повної потужності.
хл + хн.
Добуток реактивного опору лінії електропередачі на квадрат сили електричного струму в ній.
.
.
Відношення діючого значення напруги на затискачах кола до повного опору електричного кола.

 

 

Таблиця 3.15

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Навантаження з параметрами rн= 5 Ом, хн = 5 Ом підключені до джерела змінної синусоїдної напруги, що діє значення якого дорівнює 220 В, за допомогою лінії електропередачі з параметрами rл = 1 Ом, хл = 3 Ом. Частота струму в коліf = 50 Гц.  
1. Визначити повний опір навантаження в омах.  
2. Визначити кут зсуву фаз навантаження.  
3. Визначити повний опір лінії електропередачі в омах.  
4. Визначити кут зсуву фаз лінії електропередачі.  
5. Визначити еквівалентний активний опір електричного кола в омах.  
6. Визначити реактивний опір даного електричного кола в омах.  
7. Визначити повний опір даного електричного кола в омах.  
8. Визначити кут зсуву фаз електричного кола.  
9. Розрахуйте діюче значення синусоїдного електричного струму в цьому колі в амперах.  
10. Розрахуйте діюче значення напруги на затискачах навантаження у вольтах.  
11. Розрахуйте спадання напруги в лінії електропередачі у вольтах.  
12. Розрахуйте втрату напруги в лінії електропередачі у вольтах.  
13. Розрахуйте відхилення напруги на затискачах навантаження у вольтах, якщо її номінальна напруга дорівнює 210 В.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 43.

 

Таблиця 3.15а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
155,5.
72о.
53о.
45о.
64,5.
22.
-54,5.
3,2.
8.
7,07.
70,4.
6.
10.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.02 с.)