ТОП 10:

Тема 3 «НЕРОЗГАЛУЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ» 

 

Мелітополь – 2014


ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри ТЗЕ

____________В.В. Овчаров

«____» _______2014 року

ГРАФІК

СРС з дисципліни «Теортичні основи електротехніки», ч.1 на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

на _5____ семестр 2014-2015 навчального року

 

№ п/п Тижні і дати   Види завдань
01.09-05.09 08.09-12.09 15.09-19.09 22.09-26.09 29.09-03.10 06.10-10.10 13.10-17.10 20.10-24.10 27.10-31.10 03.11-07.11 10.11-14.12 17.11-21.11- 24.11-28.11 01.12-05.12 08.12-12.12
Вивчити теми і розділи теоретичного матеріалу Т1 1.1-1.8 Т1 1.9-1.12 Т2 2.1-2.2, 2.5 Т2 2.6 Т3 3.1 Т3 3.2-3.4 Т3 3.5-3.7 Т3 3.8-3.10 Т4 4.1-4.3 Т4 4.4-4.5 Т5 5.1-5.6 Т5 5.7-5.12 Т6 6.1-6.6 Т7 7.1-7.2 Т7 7.3-7.4
Виконати номери таблиць навчаюче-контролюючих завдань 1.1-1.5 1.6-1.8 2.1, 2.5 2.2, 2.3, 2.6 3.1-3.3 3.4-3.5 3.6-3.11 3.12-3.15 4.1-4.6 4.7-4.11 5.1-5.4 5.5-5.10 6.1-6.2 6.5 7.1-7.3
Виконати номери лабораторних робіт       4,5    
Виконати номери завдань логічно-понятійного характеру   1,2, 3,4     1,2, 4,5                  
Виконати пункти тематичного комплексного кваліфікаційного завдання ККЗ 1 ККЗ 2 ККЗ 3 ККЗ 4 ККЗ 5 ККЗ 6 ККЗ 7
1,2 1,2, 3.1-3.4 3.5-3.12 1-5, 6,7,8 9,10, 12, 1,2 1,2   1-9 1-4

 


ЗМІСТ

 

3.1 Основні фізичні поняття ...………………………………………  
3.2 Коло змінного синусоїдного електричного струму з резистором ...  
3.3 Коло змінного синусоїдного струму з ідеальною котушкою ……  
3.4. Коло змінного синусоїдного струму з ідеальним конденсатором …………………………………………………………….  
3.5. Реальна котушка в колі змінного синусоїдного струму....................................................................................  
3.6 Коло змінного синусоїдного струму з резистором і конденсатором.........................................................................  
3.7 Коло змінного синусоїдного струму з послідовно з'єднаними котушкою й конденсатором………………………………………….  
3.8 Резонанс напруг 3.9 Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму…………  
3.10 Лінія електропередачі…………………………………………..  
Завдання 1 логічно-понятійного характеру  
Завдання 2 логічно-понятійного характеру  
Завдання 3 логічно-понятійного характеру  
Завдання 4 логічно-понятійного характеру  
Завдання 5 логічно-понятійного характеру  
Лабораторна робота № 3  
Лабораторна робота № 4  
Лабораторна робота № 5  
Лабораторна робота № 6  
Тематичне комплексне кваліфікаційне завдання…………………....  
Варіанти вихідних даних до тематичного комплексного кваліфікаційного завдання……………………………...………………  
Список рекомендованої літератури…………………………………….  

ТЕМА 3

НЕРОЗГАЛУЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Основні фізичні поняття

Таблиця 3.1

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
У чому суть явища електромагнетизму?  
Сформулюйте закон електромагнетизму.  
Виконайте математичний запис закону електромагнетизму.  
Котушка, що складається з 200 витків, має індуктивність 0,2 Гн, по котушці протікає електричний струм i = 10sin wt, А. Визначити магнітний потік усередині котушки у веберах.  
У чому суть явища електромагнітної індукції?  
Сформулюйте закон електромагнітної індукції.  
Виконайте математичний запис закону електромагнітної індукції.  
Приведіть приклад використання явища електромагнітної індукції в техніку.  
Виконайте математичний запис вираження миттєвої синусоїдної електрорушійної сили.  
Котушка, що складається з 500 витків, пронизується магнітним потоком ф= 0,004 sin wtВб, w = 314 с-1. Визначити електрорушійну силу, що наводиться в котушці у вольтах.  
Виконайте математичний запис вираження миттєвої синусоїдної напруги на затискачах ідеального генератора.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 16.

 

Таблиця 3.1а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
628 sin(wt – 90о).
Якщо провідний контур пронизується змінним магнітним потоком, то в контурі індуктирується (наводиться) електрорушійна сила.
При конструюванні генераторів, трансформаторів, електричних двигунів, електромагнітних реле.
.
Потокозчеплення (добуток числа витків котушки на магнітний потік) електричної котушки прямо пропорційно силі електричного струму й індуктивності котушки.
Um × sinw t.
0,01sin wt.
.
Значення електрорушійної сили, що наводиться в провідному контурі, прямо пропорційно числу витків контуру й швидкості зміни магнітного потоку.
При протіканні по провіднику електричного струму навколо останнього утвориться магнітне поле.
Em × sinw t.

Таблиця 3.2

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
Що розуміється під синусоїдним електричним струмом?  
Виконайте математичний запис вираження миттєвого синусоїдного електричного струму.  
Що розуміється під амплітудою синусоїдного електричного струму?  
Що розуміється під частотою синусоїдного електричного струму?  
Що розуміється під періодом Синусоїдного електричного струму?  
Запишіть вираження для розрахунку кругової частоти синусоїдного електричного струму.  
Що розуміється під початковою фазою синусоїдного електричного струму?  
Як зображується синусоїдальний електричний струм за допомогою радіус-вектора?  
Що розуміється під діючим значенням синусоїдного електричного струму?  
Запишіть вираження для розрахунку діючого значення синусоїдного електричного струму.  
  У колі протікає синусоїдний електричний струм i = 14,1sin (wt + 50°) А. Частота синусоїдного електричного струму в колі f = 50 Гц.  
Розрахувати період синусоїдного електричного струму в секундах.  
Розрахувати кругову частоту синусоїдного електричного струму в радіанах ділених на секунду.  
Записати амплітудне значення синусоїдного електричного струму в амперах.  
Записати поточну фазу синусоїдного електричного струму.  
Записати початкову фазу синусоїдного електричного струму.  
Визначити діюче значення синусоїдного електричного струму в амперах.  
Визначити миттєве значення синусоїдного електричного струму в амперах при t = .  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 27.

Таблиця 3.2а

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.148.211 (0.004 с.)