Закони Кірхгофа в комплексній формі 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закони Кірхгофа в комплексній форміТаблиця 5.8

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  На розрахунковій схемі розгалуженого електричного кола наведено: комплекс електрорушійної сили першого джерела ; комплекс електрорушійної сили другого джерела ; комплекс сили струму в першому розгалуженні ; комплекс сили струму в другому розгалуженні ; комплекс сили струму в третьому розгалуженні ; комплекси опорів у першому розгалуженні r 1, 1; комплекс опору в другому розгалуженні 2; комплекси опорів у третьому розгалуженні r 3, -jх.      
1. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола без електрорушійної сили в комплексній формі.  
2. Виконайте математичний запис закону Ома для ділянки кола без електрорушійної сили в комплексній формі.  
3. Сформулюйте закон Ома для замкнутого кола в комплексній формі.  
4. Виконайте математичний запис закону Ома для замкнутого кола в комплексній формі.  
5. Сформулюйте перший закон Кірхгофа в комплексній формі.  
6. Виконайте математичний запис першого закону Кірхгофа в комплексній формі.  
7. Сформулюйте другий закон Кірхгофа в комплексній формі.  
8. Виконайте математичний запис другого закону Кірхгофа в комплексній формі.  
9. Запишіть рівняння по першому закону Кірхгофа для миттєвих значень сил струмів для вузла 1 наведеної розрахункової схеми.  
10. Запишіть рівняння по першому закону Кірхгофа в комплексній формі для діючих значень сил струмів для вузла 1 наведеної розрахункової схеми.  
11. Запишіть рівняння по другому закону Кірхгофа для миттєвих значень електрорушійних сил і сил струмів для першого незалежного контуру наведеної розрахункової схеми.  
12. Запишіть рівняння по другому закону Кірхгофа в комплексній формі для діючих значень електрорушійних сил і сил струмів для першого незалежного контуру наведеної розрахункової схеми.  
13. Запишіть рівняння по другому закону Кірхгофа для миттєвих значень електрорушійних сил і сил струмів для другого незалежного контуру наведеної розрахункової схеми.  
14. Запишіть рівняння по другому закону Кірхгофа в комплексній формі для діючих значень електрорушійних сил і сил струмів для другого незалежного контуру наведеної розрахункової схеми.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 27.

 

Таблиця 5.8а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1.
2. .
3. .
4. .
5. .
6. У будь-якому замкнутому контурі алгебраїчна сума комплексів падінь напруг на опорах контуру дорівнює алгебраїчній сумі комплексів електрорушійних сил, які діють у контурі.
7.
8. Комплекс сили струму на ділянці кола дорівнює комплексу напруги (спаданню напруги) на ділянці кола, діленій на комплекс повного опору цієї ділянки кола.
9. .
10. Комплекс сили струму в колі дорівнює алгебраїчній сумі комплексів електрорушійних сил, що діють у колі, розділеної на алгебраїчну суму комплексів повних опорів цього кола.
11. Алгебраїчна сума комплексів сил струмів у вузлі дорівнює нулю.
12. .
13. .
14. .

 


 

Таблиця 5.9

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Для розрахункової схеми електричного кола відомо: напруга джерела електричної енергії u = 282 sin(wt + 30o) B; параметри лінії електропередачі rл = 1,5 Ом, хл = 2 Ом; параметри котушки r = 12 Ом, х = 16 Ом; параметр ідеального конденсатора хс = 5 Ом.
 
 

 

 

 
1. Зобразіть розрахункову схему наведеного електричного кола в комплексній формі.  
2. Запишіть комплекс повного опору лінії електропередачі в алгебраїчній формі в Омах.  
3. Розрахуйте комплекс повного опору лінії електропередачі в показовій формі в омах.  
4. Запишіть комплекс повного опору котушки в алгебраїчній формі в омах.  
5. Розрахуйте комплекс повного опору котушки в показовій формі в омах.  
6. Запишіть комплекс повного опору ідеального конденсатора в алгебраїчній формі в омах.  
7. Запишіть комплекс повного опору ідеального конденсатора в показовій формі в омах.  
8. Розрахуйте комплекс повного опору еквівалентної ділянки кола між вузлами 3 і 4 (Z34) у показовій формі в омах.  
9. Розрахуйте комплекс повного опору еквівалентної ділянки кола Z34 в алгебраїчній формі в омах.  
10. Розрахуйте комплекс еквівалентного повного опору всього кола (Z Е) в алгебраїчній формі в омах.  
11. Запишіть комплекс еквівалентного повного опору всього кола (Z Е) у показовій формі в омах.  
12. Запишіть комплекс діючого значення напруги на затискачах даного кола в показовій формі у вольтах.  
13. Розрахуйте комплекс діючого значення сили електричного струму в лінії електропередачі () у показовій формі в амперах.  
14. Запишіть комплекс діючого значення сили електричного струму в лінії електропередачі () в алгебраїчній формі в амперах.  
15. Запишіть вираження миттєвої сили електричного струму в лінії електропередачі (іл) в амперах.  
16. Розрахуйте комплекс діючого значення напруги на затискачах 3 і 4 () у показовій формі у вольтах.  
17. Запишіть вираження миттєвої напруги на затискачах 3 і 4 у вольтах.  
18. Розрахуйте комплекс діючого значення сили електричного струму в котушці () у показовій формі в амперах.  
19. Запишіть комплекс діючого значення сили електричного струму в котушці () в алгебраїчній формі в амперах.  
20. Запишіть вираження миттєвої сили електричного струму в котушці (і) в амперах.  
21. Розрахуйте комплекс діючого значення сили електричного струму в конденсаторі () у показовій формі в амперах.  
22. Запишіть комплекс діючого значення сили електричного струму в конденсаторі () в алгебраїчній формі в амперах.  
23. Запишіть вираження миттєвої сили електричного струму в конденсаторі (і С) в амперах.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 56.

 

Таблиця 5.9а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. .
2. 12+ j 16.
3. - j 5.
4. 1,17- j 6,03.
5. .
6. 1,5 + j 2.
7. 2,67- j 4,03.
8.  
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. -7,08+ j 50,38.
15. .
16. .
17. .
18. .
19. .
20. 2,17 + j 41,34.
21. .
22. .
23. 9 – j 9.

Продовження завдання

(умову дивіться в табл. 5.9)

Таблиця 5.10

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. Розрахуйте комплекс діючого значення напруги на активному опорі лінії електропередачі ( ) у показовій формі у вольтах.  
2. Запишіть вираження миттєвої напруги на активному опорі лінії електропередачі у вольтах.  
3. Розрахуйте комплекс діючого значення напруги на індуктивному опорі лінії електропередачі ( ) у вольтах.  
4. Запишіть вираження миттєвої напруги на індуктивному опорі лінії електропередачі у вольтах.  
5. Розрахуйте комплекс діючого значення спадання напруги в лінії електропередачі ( л) у вольтах.  
6. Запишіть вираження миттєвого спадання напруги в лінії електропередачі у вольтах.  
7. Розрахуйте комплекс діючого значення напруги на активному опорі котушки ( r) у показовій формі у вольтах.  
8. Запишіть вираження миттєвої напруги на активному опорі котушки у вольтах.  
9. Розрахуйте комплекс діючого значення напруги на індуктивному опорі котушки ( L) у вольтах.  
10. Запишіть вираження миттєвої напруги на індуктивному опорі котушки у вольтах.  
11. Визначите комплекс повної потужності лінії електропередачі у вольт-амперах ().  
12. Запишіть комплекс повної потужності лінії електропередачі в тригонометричній формі у вольт-амперах.  
13. Запишіть комплекс повної потужності лінії електропередачі в алгебраїчній формі у вольт-амперах.  
14. Запишіть втрати активної потужності в лінії електропередачі у ватах.  
15. Запишіть реактивну потужність, споживану лінією електропередачі у вольт-амперах реактивних.  
16. Визначите коефіцієнт потужності лінії електропередачі.  
17. Визначите комплекс повної потужності всього електричного кола у вольт-амперах ().  
18. Запишіть комплекс повної потужності всього кола в тригонометричній формі у вольт-амперах.  
19. Запишіть комплекс повної потужності всього кола в алгебраїчній формі у вольт-амперах.  
20. Запишіть активну потужність, споживану всім електричним колом у ватах.  
21. Запишіть реактивну потужність, споживану всім електричним колом у вольт-амперах.  
22. Визначите коефіцієнт потужності всього електричного кола.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 31.

Таблиця 5.10а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. 0,6.
10. .
11. 4501.
12. .
13. .
14. 3422.
15. 2579.
16. .
17. 0,54.
18. .
19. .
20. .
21. 6944.
22. .

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 8Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 485; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.021 с.)