Тема 5 «СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5 «СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ» 

 

 

Мелітополь – 2014


ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач кафедри ТЗЕ

____________В.В. Овчаров

«____» _______2014 року

ГРАФІК

СРС з дисципліни «Теортичні основи електротехніки», ч.1 на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

на _5____ семестр 2014-2015 навчального року

 

№ п/п Тижні і дати   Види завдань
01.09-05.09 08.09-12.09 15.09-19.09 22.09-26.09 29.09-03.10 06.10-10.10 13.10-17.10 20.10-24.10 27.10-31.10 03.11-07.11 10.11-14.12 17.11-21.11- 24.11-28.11 01.12-05.12 08.12-12.12
Вивчити теми і розділи теоретичного матеріалу Т1 1.1-1.8 Т1 1.9-1.12 Т2 2.1-2.2, 2.5 Т2 2.6 Т3 3.1 Т3 3.2-3.4 Т3 3.5-3.7 Т3 3.8-3.10 Т4 4.1-4.3 Т4 4.4-4.5 Т5 5.1-5.6 Т5 5.7-5.12 Т6 6.1-6.6 Т7 7.1-7.2 Т7 7.3-7.4
Виконати номери таблиць навчаюче-контролюючих завдань 1.1-1.5 1.6-1.8 2.1, 2.5 2.2, 2.3, 2.6 3.1-3.3 3.4-3.5 3.6-3.11 3.12-3.15 4.1-4.6 4.7-4.11 5.1-5.4 5.5-5.10 6.1-6.2 6.5 7.1-7.3
Виконати номери лабораторних робіт       4,5    
Виконати номери завдань логічно-понятійного характеру   1,2, 3,4     1,2, 4,5                  
Виконати пункти тематичного комплексного кваліфікаційного завдання ККЗ 1 ККЗ 2 ККЗ 3 ККЗ 4 ККЗ 5 ККЗ 6 ККЗ 7
1,2 1,2, 3.1-3.4 3.5-3.12 1-5, 6,7,8 9,10, 12, 1,2 1,2   1-9 1-4

 


ЗМІСТ

 

5.1 Символічне зображення синусоїдальних функцій………………...
5.2 Додавання й віднімання комплексних величин..................................
5.3. Множення й ділення комплексних величин 5.4. Множення вектора на j і на –j 5.5. Зображення похідних і інтегралів синусоїдальних струмів………
5.6. Закон Ома в комплексній формі ……………………………………..
5.7. Комплексна провідність....................................................
5.8 Комплексні напруги 5.9 Комплексні струми 5.10 Комплексна потужність........................................................
5.11. Закони Кірхгофа в комплексній формі ………………………….
5.12. Методи розрахунку кіл змінного синусоїдного струму в комплексній формі ………………………………………………………...
Тематичне комплексне кваліфікаційне завдання…………………....
Варіанти вихідних даних до тематичного комплексного кваліфікаційного завдання……………………………...………………
Список рекомендованої літератури…………………………………….
 

ТЕМА 5

СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Символічне зображення синусоїдальних функцій

Таблиця 5.1

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
1. Запишіть формулу Ейлера.  
2. Що розуміється під уявним числом j ?  
3. Як зображується комплексне число е на комплексній площині?  
4. Чому дорівнює модуль функції е ?  
5. Запишіть комплекс амплітудного значення сили електричного струму в показовій формі?  
6. Зобразіть комплекс амплітудного значення сили струму на комплексній площині й покажіть проекції струму на дійсну й мниму осі.  
7. Запишіть комплекс амплітудного значення сили струму в тригонометричній формі.  
8. Запишіть комплекс амплітудного значення сили струму в алгебраїчній формі.  
9. Запишіть комплекс діючого значення сили струму в показовій формі.  
10. Запишіть комплекс діючого значення електрорушійної сили в показовій формі.  
11. Запишіть комплекс діючого значення напруги в показовій формі.  
  Задано вираження миттєвої сили струму: i = 14,1 sin (wt + 50°) А.  
12. Запишіть комплекс діючого значення сили струму в показовій формі.  
13. Запишіть комплекс діючого значення сили струму в тригонометричній формі.  
14. Запишіть комплекс діючого значення сили струму в алгебраїчній формі.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 19.

Таблиця 5.1а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
.
Одиниці.
.
Мнима одиниця. .
 
.  
.
.
.
.
.
.
.
Відкладається вектор, який дорівнює одиниці під кутом α до осі дійсних значень (вісь +1), кут відлічується проти годинникової стрілки від цієї осі.

Додавання й віднімання комплексних величин

 

Таблиця 5.2

 

Номер питання, завдання ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ Номер правильної відповіді
  Відомі вираження двох миттєвих сил електричних струмів: А, А.  
Запишіть комплекс амплітудного значення першої сили струму в показовій формі в амперах.  
Запишіть комплекс амплітудного значення першої сили струму в тригонометричній формі в амперах.  
Запишіть комплекс амплітудного значення першої сили струму в алгебраїчній формі в амперах.  
Запишіть комплекс амплітудного значення другої сили струму в показовій формі в амперах.  
Запишіть комплекс амплітудного значення другої сили струму в тригонометричній формі в амперах.  
Запишіть комплекс амплітудного значення другої сили струму в алгебраїчній формі в амперах.  
Визначите комплекс сили струму в алгебраїчній формі в амперах, як суму заданих сил струмів.  
Запишіть комплекс сили струму в показовій формі в амперах.  
Запишіть вираження миттєвої сили струму i3.  
Визначите комплекс сили струму в алгебраїчній формі в амперах, як різниця заданих сил струмів.  
Запишіть комплекс сили струму в показовій формі в амперах.  
Запишіть вираження миттєвої сили струму i4.  

 

При правильному виконанні завдання Σнепарних – Σпарних = 4.

Таблиця 5.2а

 

Номер відповіді ВІДПОВІДІ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.036 с.)