Оксигеновмісні органічні сполуки. Альдегіди і карбонові кислоти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оксигеновмісні органічні сполуки. Альдегіди і карбонові кислоти.Мета: 1. Навчитись добувати оцтовий альдегід в лабораторії, вивчити його властивості.

2. На прикладі оцтової кислоти вивчити властивості карбонових кислот.

 

Хід роботи:

Дослід 1. Окислення спирту в альдегід.

Реактиви і прилади. Етиловий спирт, мідь (мідний дротик, кінець якого скручено в спіраль); газовий пальник, 2 пробірки.

Хід досліду. 1. У пробірку налийте 1-2 мл етилового спирту. Розжарте в полум’ї газового пальника мідну спіраль і опустіть у пробірку зі спиртом. Повторіть те саме ще один-два рази. Що спостерігається? Напишіть рівняння реакції, що відбувається при прожарюванні міді та реакції окиснення етилового спирту.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід 2. Окислення альдегідів.

Реактиви і прилади. 5%-ний розчин мурашиного альдегіду, аміачний розчин оксиду срібла, 4%-ний розчин мідного купоросу, 10%-ний розчин їдкого натру, дистильована вода; водяна баня, 2 пробірки, газовий пальник.

Хід досліду. 1. Налийте в пробірку 2-3 мл розчину лугу. Рідину кип’ятіть 1-2 хв, після чого розчин вилийте, а пробірку старанно промийте дистильованою водою. В підготовлену пробірку улийте 1-2 мл аміачного розчину оксиду срібла і 0,5-1 мл розчину мурашиного альдегіду. Пробірку нагрійте в гарячій воді або високо потримайте над полум’ям пальника, не збовтуючи рідини. Що спостерігається? Напишіть рівняння реакцій окислення альдегіду. Чому так старанно треба промивати пробірку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. У пробірку налийте 1,5 мл розчину мідного купоросу і добавте 1 мл розчину їдкого натру. Утворюється голубий осад дигідроксиду міді. До утвореного осаду прилийте 1 мл розчину альдегіду, суміш перемішайте і нагрійте до кипіння. Під час кипіння голубе забарвлення осаду переходить у жовте, що зумовлено появою моногідроксиду міді CuOH, який переходить у геміоксид міді Cu2O червоного кольору. Напишіть рівняння реакцїї взаємодії мурашиного альдегіду з гідрогсидом міді. Назвіть отримані речовини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід №3.Добування оцтової кислоти.

Реактиви і прилади. Ацетат натрію, концентрована сірчана кислота, дистильована вода, стакан з холодною водою; газовий пальник, прилад для добування оцтової кислоти.

Хід досліду. Складіть прилад, як показано на мал.1. У пробірку помістіть 0,5 г ацетату і улийте близько 0,5 мл сірчаної кислоти. Отвір пробірки закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у чисту суху пробірку, вміщену в стакан з холодною водою. Суміш трохи нагрійте. Зверніть увагу на запах. Яка речовина утворилася? Напишіть рівняння реакції.

 
 

Мал. 1. Прилад для добування оцтової кислоти

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід № 4.Властивості оцтової кислоти.

1. Дія оцтової кислоти на індикатори.

До розчину оцтової кислоти добавте розчин лакмусу чи метилового оранжевого.

Як змінилося забарвлення розчину? Про що це свідчить? Складіть схему дисоціації оцтової кислоти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Взаємодія оцтової кислоти з основами.

До розчину гідроксиду натрію, забарвленого фенолфталеїном, краплями додавайте розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину фенолфталеїну.

Про що свідчать результати досліду? Складіть рівняння реакції у молекулярній та йонній формах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Взаємодія оцтової кислоти з металами.

У пробірку з розбавленою оцтовою кислотою помістіть стружку магнію. Спостерігайте виділення газу.

Який газ виділяється? складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Взаємодія оцтової кислоти з солями.

У пробірку з оцтової кислоти додайте сіль кислоти, слабкішої, ніж оцтова, наприклад карбонат натрію. Спостерігайте виділення газу.

Який газ виділяється? Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата"__"___20_ року

Практична робота № 2

 

Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин.

Мета:Навчитися розпізнавати органічні речовини за характерними реакціями.

 

Завдання №1

 

Варіант №1.

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини гліцерину, глюкози й формальдегіду. Визначте, в якій із пробірок яка речовина міститься, і напишіть необхідні рівняння реакцій.

Варіант №2.

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини оцтової кислоти, етилового спирту, гліцерину. Визначте, в якій із пробірок яка речовина міститься, і напишіть рівняння реакцій.

Варіант №3.

Доведіть дослідним шляхом, що виданий вам кристалічний моносахарид виявляє властивості альдегіду і багатоатомних спиртів. Відповідь супроводжуйте рівняннями реакцій.

Варіант №4.

Доведіть дослідним шляхом, що до складу олеїнової кислоти входить ненасичений вуглеводневий радикал. Відповідь проілюструйте рівняннями реакції.

Варіант №5.

У трьох пробірках містяться розчини фенолу, оцтової кислоти і крохмалю. Як їх розрізнити? Напишіть, де можливо, рівняння реакцій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання №2.

 

Вам видані речовини: етанол, пропанол, розчини мурашиної, оцтової та сірчаної кислот. Добудьте 4 складних естера та складіть відповідні рівняння реакцій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата"__"____20_ року

 

Лабораторна робота № 7.

 

Вивчення властивостей мила. Видалення забруднень із поверхні тканини.

 

МЕТА:Познайомитись з властивостями мила та синтетичних миючих засобів..

 

Хід роботи.

 

Дослід № 1. Властивості мила.

Реактиви i прилади. Мило, 5%-нi розчини сульфатної кислоти i нітрату свинцю, розчин фенолфталеїну, дистильована вода, пробірки, стакан, газовий пальник.

Хід досліду. 1 Покладіть у стакан близько 0,5 г наструганого мила i прилийте 20 - 25 мл. дистильованої води. Весь час струшуючи, нагрівайте вміст стаканчика до повного розчинення мила.

2. Добутий розчин мила розлийте в 3 пробірки. У першу пробірку внесіть 1 - 2 краплі розчину фенолфталеїну. Поясніть, чому розчин фенолфталеїну набуває малинового забарвлення. У другу пробірку долийте 1 мл розчину сульфатної кислоти, в третю - 2 мл розчину нітрату свинцю. Поясніть, що спостерігається. Напишіть вiдповiднi рівняння реакцій.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

внимание!
ЖИРНЫЕ ПЯТНА.

Жирные пятна можно вывести очищенным бензином ( скипидаром, ацетоном или их смесью в равных частях, а также смесью бензина - 1 часть денатурированного спирта - 70 частей и нашатырного спирта - 4 части. После этого вещь необходимо повесить на вешалку или расстелить на столе и тщательно почистить щеткой, смоченной в мыльной воде. Чистить следует так, чтобы подкладка не намокла. Почистив вещь один - два раза, повесить в прохладное место, а затем через тряпочку отутюжить.
Жир хорошо впитывается мелом. Посыпьте пятно мелом, прижмите поплотней к ткани и оставьте на несколько часов. Потом аккуратно стряхните мел и окончательно очистите его, легко касаясь щеткой: пятно исчезнет. Если нужно свести жир срочно, прогладьте загрязненное место, посыпанное мелом через бумагу.
С белых и светлых тканей, а также бумаги жирное пятно можно вывести с помощью пасты ( смесь бензина с сухим порошком мела ). Пасту наносят толстым слоем, оставляют на несколько часов. Высохшую пасту снимают щеткой. При необходимости повторяют процедуру 2 - 3 раза.
На хлопчатобумажных и льняных тканях белого и светлого цветов пятна выводят, протерев нашатырным спиртом ( 1 ч.л. на стакан воды, а затем смывают теплой водой. От свежих пятен можно избавиться, прогладив ткань теплым утюгом через промокательную бумагу.

ВИННЫЕ И ПИВНЫЕ ПЯТНА.

Сухие пятна от вина и пива могут быть удалены простым протиранием загрязненного места смесью спирта с водой ( например, водкой ). Пятна можно вывести и промыванием ткани в свежем тепловатом молоке, после чего вещи моют сначала в холодной, а потом в горячей воде. Для удаления пятен от пива хороша смесь мыла (2 части) и стиральной соды (1 часть) в небольшом количестве воды.
Пятна от красного вина засыпают поваренной солью, затем промывают водой. На цветных тканях пятна смачивают глицерином, потом промывают водой.
Пятна от наливок промывают сначала теплой водой, затем лимонной кислотой.

ПЯТНА ОТ ЯГОДНЫХ И ФРУКТОВЫХ СОКОВ.

Белые хлопчатобумажные ткани промывают хлорной водой и споласкивают чистой водой. На цветных тканях эти пятна удаляют погружением на несколько часов в кислое молоко и последующим промыванием в воде с мылом. Либо посыпают небольшим количеством поваренной соли и стирают в холодной воде.

 

ПЯТНА ОТ ИОДА.

Можно вывести нашатырным спиртом. Другой способ: смочить загрязненное место водой, на пятно положить немного гипосульфита, затем ткань промыть. Этот раствор действует одинаково хорошо на пятна любой силы как на белых, так и на цветных тканях.
Хорошо помогает прополаскивание загрязненных иодом вещей в спирте. Отмывают до тех пор, пока спирт перестанет окрашиваться, после чего вещь простирывают с мылом.
Лучше, чем спирт, действует ацетон. Пятна от настойки иода можно смыть одеколоном.

ПЯТНА ОТ ФРУКТОВ И ЯГОД.

Удаляют также как пятна от красного вина - водой. Свежее пятно можно промыть в горячей воде, горячем молоке или в сыворотке, выдержав вещь в жидкости.
Свежие пятна легко удаляются аммиачным раствором.
Если следы от пятна остались, отбелите ткань:
- хлопчатобумажные и льняные - белизной или перекисью водорода;
- шерстяные и из искусственного шелка - перекисью водорода, гидросульфитом натрия или перманганатом калия; - ацетатный шелк, нейлон, капрон и другие синтетические материалы - белизной, перекисью водорода, гидросульфитом калия ( все вещества в разбавленном виде и при низкой температуре ).

ПЯТНА ОТ КАКАО, КОФЕ, ЧАЯ.

Смочите пятно несколькими каплями глицерина, а потом постирайте вещь в тепловатой воде, либо протрите бензином, промойте нашатырным спиртом, разведенным пополам с водой.
Пятна от кофе, шоколада, смываются сильно подсоленной водой ( хлопчатобумажные и льняные ткани ). На шерстяной ткани пятна от кофе смазывают глицерином и отмывают теплой водой, после чего влажную ткань гладят утюгом с изнанки.
Для шелковой ткани применяют смесь нашатырного спирта ( 1 часть ), воды ( 20 частей ), глицерина ( 20 частей ). Ткань выдерживают в смеси несколько часов. Затем обтирают места, где есть пятна, чистой тряпкой и промывают водой.
Свежее пятно от какао можно убрать следующим образом: ткань натягивают на какой - нибудь посуде и медленно капают на это место холодной водой.
Шоколадные и кофейные пятна удаляют и холодным молоком, и яичным белком с глицерином.

ПЯТНА ОТ КРОВИ.

Удаляют при стирке, предварительно замочив вещь в холодной воде.
С белых хлопчатобумажных и льняных тканей старые пятна выводят нашатырным спиртом ( 1 ч.л. на стакан воды ) или раствором буры. Для трудноудаляемых пятен используют хлорную известь с содой ( в равных количествах ), после удаления пятен вещь тщательно прополаскивают, прибавляя в воду немного уксуса.

ПЯТНА ОТ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ.

Лучше всего пятно вывести смесью из равных частей спирта, бензина и скипидара. Когда краска размягчится ее удаляют тупым ножом.
Можно пользоваться обычным чистым керосином, которым с помощью ваты смачивают загрязненное место, затем протирают нашатырным спиртом до полного исчезновения пятна.
Застарелые пятна от масляной краски смачивают скипидаром, после чего чистят крепким раствором питьевой соды, потом тщательно промывают теплой водой. Либо удаляют смесью бензина и скипидара в равных частях. Пятно смачивают смесью и выдерживают 20 - 30 минут, затем протирают тряпкой, смоченной этой смесью.
Небольшие пятна на окрашенных хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканях нужно смочить подогретым глицерином. Через несколько минут к пятну приложить вату с глицерином несколько раз, а затем вату, смоченную водой.

ПЯТНА ОТ РЖАВЧИНЫ.

На хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканях удаляют так: раствор щавелевой или лимонной кислоты ( 1 чайная ложка на стакан воды, подогреть до кипения, и ткань с пятном несколько раз окунуть в раствор, затем кислоту тщательно смыть водой, лучше с добавлением нескольких капель нашатырного спирта для нейтрализации кислоты.
Старые пятна можно удалить с помощью уксусной эссенции ( 1 чайная ложка на полстакана воды ). В подогретый раствор кислоты на несколько минут опускают загрязненную часть одежды, после чего хорошо прополаскивают холодной водой.

 

   
ТРАВЯНЫЕ ПЯТНА.

Свежие выводят теплым мыльным раствором с небольшим количеством нашатырного спирта, либо промывают горячей водой с поваренной солью ( 1 столовая ложка на стакан воды ). Аптечный эфир хорошо растворяет красящее вещество травы хлорофилл, поэтому им выводят травяные пятна.

ПЯТНА ОТ ТАБАКА .

Для их удаления с хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканей различных цветов нужно протереть спиртом или раствором гипосульфита ( 1 чайная ложка на стакан воды ). На белых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканях пятна можно протереть нашатырным спиртом, затем смыть водой и выстирать с мылом.

 

Дата " " 20 _ року

Лабораторна робота № 8Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)