КРАСНОЛУЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРАСНОЛУЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМРОБОЧИЙ ЗОШИТ

для лабораторних занять з дисципліни "Хімія"

Студента групи_________________________________________

_______________________________________________________

назва навчального закладу

___________________________________________________

прізвище,

_______________________________________________________

ім'я та по батькові

 

 

Красний Луч


Пояснювальна записка

Робочий зошит призначений для лабораторних робіт по хімії для студентів першого курсу Краснолуцького приладобудівного технікуму за навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки Украйни в 2010 році, яка передбачає 63 аудиторних години з хімії, з них 20 годин відведено на лабораторно-практичні заняття.

Перш ніж виконувати хімічний дослід потрібно чітко визначити мету даної роботи, уважно прочитати її опис, умови та порядок проведення, підібрати потрібні реактиви, матеріали, посуд. У процесі виконання досліду потрібно суворо дотриму­ватися інструкції та правил з охорони праці.

Даний робочий зошит допоможе студентам опанувати основи хімії як експериментально-теоретичної науки, навчитися використовувати свої знання на практиці, набувати навичок дослідницької роботи.

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці студентів при роботі

В кабінеті хімії навчального закладу

 

1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для студентів, які працюють в кабінеті хімії.

2. Допуск сторонніх осіб в кабінет під час проведення експерименту дозволяється лише з відома викладача хімії.

3. Під час роботи в кабінеті студенти зобов'язані бути в халатах і користуватись засобами індивідуального захисту (за вказівкою викладача), підтримувати порядок на робочому місці.

4. Перед виконанням роботи необхідно вивчити за підручником чи за посібником порядок її проведення. Слід виконувати всі вказівки викладача з безпечного поводження з реактивами і розчинами, методу нагрівання, наповнення посуду і т.д.

5. Підготовлений до роботи прилад необхідно показати викладачу або лаборанту.

6. Забороняється самостійно проводити досліди, не зазначені в даній роботі.

7. Забороняється прийом їжі та напоїв в кабінеті хімії.

8. Забороняється захаращувати проходи портфелями, сумками.

9. При травмуванні (порізи, опіки), а також у випадку поганого самопочуття студенти повинні негайно повідомити про це викладача.

10. Забороняється виносити із кабінету та вносити до нього речовини без дозволу
викладача.

11. Про всі випадки розливу рідини, а також про розсипані тверді реактиви
необхідно повідомляти викладача. Самостійно прибирати речовини
забороняється.

12.Забороняється виливати в каналізацію розчини та органічні рідини, їх необхідно зливати в спеціальний посуд на робочих місцях.

13. Про всі несправності в роботі обладнання, водопроводу, електромережі і т.д.
необхідно повідомити викладача. Усувати несправності самостійно студентам забороняється.

14. Забороняється залишати без нагляду нагрівальні прилади.

15. Прибирання робочих місць проводиться по закінченню роботи відповідно до
вказівок викладача.

16. По закінченні практичних робіт студенти повинні вимити руки з милом.

17. При виникненні в кабінеті під час занять аварійних ситуацій (пожежа, поява сильних сторонніх запахів) не допускати паніки та виконувати лише вказівки викладача.

У разі нещасного випадку негайно

звертайтеся до викладача!

З правилами охорони праці ознайомлений(на) та зобов'язуюсь їх виконувати._

(підпис)

 

 


Дата" " 20_ року

Лабораторна робота № 1

 

Добування амоніаку, вивчення його властивостей.

Солі амонію.

Мета: Навчитись одержувати амоніак в лабораторії, закріпити знання про властивості аміаку та солей амонію.

Хід роботи:

 

Дослід №1. Добування аміаку і досліди з ним.

Реактиви і прилади. Хлорид амонію (сухий), натронне вапно, розчин фенолфталеїну, розбавлена соляна кислота, концентрована соляна кислота, дистильована вода; кристалізатор, скляна паличка, фільтрувальний папір. Прилад для добування аміаку, корок з відтягнутою в капіляр трубкою, газовий пальник.

Застереження. Добувати аміак у витяжній шафі!

Хід досліду:

1. Складіть прилад, як показано на рис.1. На клаптик паперу покладіть 1 г сухого хлориду амонію і окремо 2 г натронного вапна. Переконайтесь, чи мають запах ці речовини.

2. Змішайте обидві речовини. Чи має запах суміш? Перенесіть суміш у пробірку і закрийте її корком з газовідвідною трубкою. Пробірку з сумішшю трохи підігрійте. До отвору газовідвідної трубки піднесіть смужку фільтрувального паперу, змоченого розчином фенолфталеїну. Поясніть, що спостерігається. Напишіть рівняння реакції.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Мал. 1. Прилад для добування аміаку
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Піднесіть до кінця газовідвідної трубки скляну паличку, змочену концентрованою соляною кислотою. Що спостерігається? Напишіть рівняння реакції.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід №2. Ознайомлення з властивостями гідроксиду амонію.

 

Реактиви і прилади. Розчин аміаку (добутий у попередньому досліді), розчин фенолфталеїну, соляна кислота; газовий пальник.

 

Хід досліду.

1. Налийте в пробірку 1 – 2 мл розчину аміаку і добавте до нього 1- 2 краплі розчину фенолфталеїну. Поясніть, що спостерігається. Суміш нагрійте до кипіння, а потім охолодіть. Поясніть, чому зникло забарвлення. Напишіть рівняння реакції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Налийте в пробірку 1 – 2 мл розчину аміаку і добавте до нього 1 – 2 краплі розчину фенолфталеїну. До утвореної суміші по краплинам добавляйте розчин соляної кислоти до зникнення забарвлення. Наведіть молекулярне і іонне рівняння і поясніть, чому зникло забарвлення.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід №3. Взаємодія солей амонію з лугами.

 

Реактиви і прилади. 10%-ні розчини: хлориду амонію, нітрату амонію, лугу; концентрована соляна кислота; фільтрувальний папір (змочений розчином фенолфталеїну), скляна паличка, 2 пробірки, газовий пальник.

 

Хід досліду.

Візьміть 2 пробірки. В одну налийте 1 мл розчину солі хлориду амонію, а в другу – стільки ж розчину солі нітрату амонію. В кожну пробірку добавте по 1 мл розчину лугу, суміш трохи нагрійте. Понюхайте газ, що виділяється. Що це за газ?

Піднесіть до отвору пробірки, не торкаючись її країв, клаптик фільтрувального паперу, змочений розчином фенолфталеїну. Що спостерігається?

Напишіть рівняння реакцій, які відбуваються.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата" " 20 _ року

 

Лабораторна робота № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)