Тема 7. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з безробіттямМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з безробіттямПлан

1. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванняму зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

2. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, що надаються застрахованим особам залежно від страхового випадку.

3. Страхові виплати забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальниму зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, їх розміри, тривалість і порядок надання.

4. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванняму зв'язку з безробіттям.

5. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, що надаються громадянам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з безробіттям.

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

2. Які особи підлягають страхуванню на випадок безробіття?

3. З якого моменту вони набувають статусу застрахованої особи?

4. З якого моменту виникає право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги?

5. Які існують види забезпечення та соціальних послуг у сфері державного соціального страхування на випадок безробіття?

6. Розкрийте поняття страхового стажу та розкрийте порядок його обчислення.
Які існують умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю?

7. У якому розмірі надається допомога по безробіттю?

8. Яка матеріальна допомога надається у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації ?

9. За яких умов здійснюється припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості ?

10. Розкрийте поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

11. Які особи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?

12. Які права та обов'язки мають застраховані особи за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?

13. З якого моменту виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?

14. Розкрийте поняття страхувальника, охарактеризуйте його права та обов'язки.

15. Розкрийте поняття страховика, охарактеризуйте його права та обов'язки.

16. Дайте визначення страховому стажу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

17. Які існують види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?

18. Які існують підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності?

19. У якому розмірі надається допомога по тимчасовій непрацездатності?

20. У якому розмірі надається допомога на поховання?

Завдання
1.
Згідно з наказом керівника приватного підприємства Смирнов Г.Г. повинен був стати до роботи з 1 вересня поточного року. Однак, у визначений день він на роботу не вийшов у зв'язку із захворюванням. 20 вересня Смирнов Г.Г. подав лікарняний лист для виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Чи має Смирнов Г.Г. право на зазначену допомогу?

 

2. Прудніков О.С., який працював на приватному підприємстві 3 роки, був звільнений у зв'язку з ліквідацією цього підприємства згідно з п.1 ст.40 КЗпП України. Іншої роботи він не знайшов, тому звернувся в центр зайнятості.

Чи має Прудніков О.С. право на допомогу по безробіттю та за яких умов?

Чи впливає підстава звільнення з роботи на призначення допомоги по безробіттю?

 

3.Коломойцев М.К., який за останні сім місяців не мав заробітку (доходу), звернувся до центру зайнятості із заявою про надання йому статусу безробітного. Служба зайнятості відмовила йому, мотивуючи тим, що він знаходиться у трудових відносинах з підприємством, працівники якого впродовж декількох місяців знаходилися у відпустці без збереження заробітної плати.

Чи впливають зазначені обставини на віднесення Коломойцева М.К. до категорії зайнятої особи?

Чи є умови для набуття статусу безробітного?

Чи правомірна відмова центру зайнятості у зазначеній ситуації?


4. Безробітна Соколова А.Н., яка знаходиться на обліку в центрі зайнятості, завагітніла. Вона звернулася до юридичної консультації з проханням проконсультувати з наступних питань:

- чи буде їй надаватися допомога по безробіттю впродовж вагітності та після пологів?

- чи враховується в загальний термін надання допомоги по безробіттю відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами?

 

5. Центр зайнятості позбавив безробітного Копилова А. допомоги по безробіттю на один місяць за невідвідування центру зайнятості.

Чи правомірні дії директора?

Які порушення є підставою для призупинення виплати допомоги?

Практичне заняття 5

Тема 8. Соціальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням

Тема 9. Державна соціальна допомога та соціальні послуги

План

1. Поняття та завдання соціального забезпечення осіб за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванняму зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням.

2. Види, розміри і порядок надання матеріального забезпечення та соціальних послуг особам, які постраждали на виробництві, або членам їх сімей.

3. Поняття державної соціальної допомоги, її види.

4. Основні види державної допомоги сім'ям із дітьми.

5. Державна соціальна допомога та соціальні послуги, що надаються громадянам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян.

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття и основні задачі соціального забезпечення осіб за загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню в зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням.

2. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг, на які мають право застраховані особи, що постраждали на виробництві ви можете назвати?

3. Який порядок надання страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням?

4. Кому і в якому порядку призначається одноразова страхова виплата відшкодування шкоди за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням?

5. Назвіть підстави та порядок призначення щомісячних страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням?

6. Які існують види державної допомоги, на яку мають право малозабезпечені сім’ї, що мають дітей?

7. Назвіть перелік документів, які необхідно надати для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, що мають дітей.

8. Який порядок призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами?

9. Назвіть порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

10. Які соціальні послуги надаються особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян?

11. На які пільги мають право ветерани війни та особи, які мають заслуги перед Батьківщиною?

12. Надайте порядок призначення допомоги на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням.

13. Які пільги та допомоги надаються особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Завдання

1. Працівнику встановлено МСЕК ступінь втрати професійної працездатності 20 % у зв'язку з травмою на виробництві. Він одержує щомісячну страхову виплату в розмірі 180 грн. Працюючи на іншому підприємстві, він отримав нову травму (або професійне захворювання). Тому МСЕК додатково встановила 50 % втрати професійної працездатності, сукупний відсоток - 70 % та II групу інвалідності.

На які види матеріального забезпечення має право працівник коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків?

 

2. Студент 4 курсу денної форми навчання під час лабораторних занять отримав травму ока. Причиною травми виявилась розірвана скляна колба, яку студент нагрівав під час занять. При цьому студент дотримувався всіх правил безпеки проведення лабораторних завдань.

Студенти підлягають загальнообов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві?

Чи будуть виплачені в даному випадку страхові виплати і в якому розмірі?

Чи будуть виплачені в даному випадку страхові виплати, якщо студент навчається на договірній основі?

 

3. Власник невеликої крамниці є суб’єктом підприємницької діяльності з 2008 року. У нього працюють 2 наймані особи продавцями. Під час налагодження освітлення крамниці власник впав з дробини та пошкодив обидві ноги.

Чи підлягають страхуванню від нещасних випадків громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності?

Які особи підлягають страхуванню від нещасних випадків в добровільному порядку?

Якщо власник був застрахованим, в якому розмірі він отримає страхові виплати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків?

 

4. Заступник начальника цеха їхав до міста роботи на службовому транспорті. Через 10 хвилин після начала поїздки службовий автомобіль потрапив у аварію. Водій та заступник начальника цеха отримали тілесні пошкодження різного ступеня. Заступник начальника цеха перебував на лікарняному 2 місяці, після чого МСЕК встановила йому Ш групу інвалідності. Водій перебував на лікарняному 2 тижні та став до роботи.

Чи буде дана подія визнана страховим випадком Фондом соціального страхування від нещасних випадків?

На які види матеріального забезпечення мають право водій та заступник начальника цеха?

В якому розмірі буде страхова виплата за дні непрацездатності, якщо середньомісячна заробітна плата заступника начальника цеха складає 3 500 грн., а водія 1 800 грн., при страховому стажі роботи кожного по 12 років?

 

5. Під час 2-ї зміни виникла пожежа в конверторному цеху металургійного комбінату. Працівників 2-ї зміни евакуювали з міста події, але 2 працівника зникли безвісті, ще п’ять отримали опіки внаслідок пожежогасіння цеха. У зниклих безвісті працівників залишились на утримані неповнолітні діти, а в одного з них ще батько і мати похилого віку. На момент зникнення працівники мали страховий стаж – 10 років, 2 місяця, середньомісячну заробітну плату – 3 200 грн.

Хто має право на одержання щомісячних страхових виплат в разі смерті постраждалого і в якому розмірі?

Які додаткові види матеріального забезпечення буде надано сім’ям зниклих безвісті?

 

6. Вагітна робітниця текстильного цеху була звільнена з ткацької фабрики, в зв’язку з повною ліквідацією даної фабрики. Вона звернулася до суду, щоб оспорювати незаконне звільнення. Поки вона оспорювала в суді факт звільнення, підійшов час оформлювати відпустку по вагітності та пологам.

Які документи і в який орган необхідно надати для оформлення відпустки по вагітності та пологам?

 

7. Романов є ліквідатором аварії Чорнобильської катастрофи. Він віднесений до постраждалих осіб 1 категорії внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС.

Назвіть всі види допомог та пільг, на які має право Романов.

Якими видами допомоги користуються члени сім`ї ліквідатора аварії Чорнобильської катастрофи?

 

8. Маслова звернулася до органу праці та соціального захисту населення з заявою про призначення соціальної допомоги на підставі Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Працівник органу праці та соціального захисту населення запросив документи для підтвердження необхідності призначення цієї допомоги.

Назвіть перелік документів, які необхідно надати до органу праці та соціального захисту населення для отримання соціального допомоги.

Який порядок надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям?

Якщо сім’я Маслової має двох дітей, син віком 17 років, ніде не працює і не навчається, дочка – 15 років, навчається в вечірній школі, який розмір соціальної допомоги для цієї сім’ї буде нараховано, якщо сукупний доход сім’ї – 1500 грн. (працюють батько і мати).

 

9. Громадянка Зотова віком 56 років нагороджена орденом Слави 2 ступеня звернулася до ЖЕКу з проханням надати їй пільги по оплаті житла та комунальних послуг. Їй було відмовлено в надані пільг.

До якого органу треба звертатися з проханням про встановлення пільг в цьому випадку?

Які документи необхідно надати для встановлення пільг особам, які мають заслуги перед Батьківщиною?

На які пільги ще мають право ветерани війни та особи, які мають заслуги перед Батьківщиною?

Практичне заняття 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.012 с.)