Тема 9. Державна соціальна допомога та соціальні послугиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Державна соціальна допомога та соціальні послугиПоняття державної допомоги, на яку мають право малозабезпечені сім`ї, що мають дітей, інваліди, самотні матері та інші категорії громадян, основні її види.

Допомога у зв`язку з вагітністю та пологами. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Допомога на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням. Допомога малозабезпеченим сім`ям із дітьми. Державна соціальна допомога інвалідам та дітям-інвалідам та ін.

Поняття, умови надання та розміри житлових субсидій.

Соціальне забезпечення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Поняття соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян.

Нормативні акти

Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 2001// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 19 грудня 1991 р. № 2001-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 16. - Ст.220.

Про соціальний и правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 5. - Ст. І90.

Про державну допомогу сім'ям із дітьми: Закон України: Закон України від 21 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 5. - Ст. 21.

Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 2721-ХП // Відомості Верховної Ради України. —1994. - № 4. - Ст.18.

Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 45. - Ст. 425.

Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998 р. № 203-98-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1998.- №40-41. -Ст.249.

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: основи законодавства України от 14.01.1998, № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 23. - ст. 121.

Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. № 966-Х1У // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 38. - Ст. 348.

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. № 2109-Ш // Офіційний вісник України. - 2000. - № 50. - Ст.2146.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш// Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 48. - Ст.409.

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1768-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35.- Ст. 290.

Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: закон України від 21.06.2001р. № 2558-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 42 (19.10.2001). - ст. 213.

Про соціальні послуги: закон України від 19.06.2003, № 966-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 45 (07.11.2003). - ст. 358.

Про соціальний захист дітей війни: закон України від 18.11.2004 № 2195-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - N 4 (28.01.2005). - ст. 94.

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: закон України від 31.05.2005, № 2603-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 33-34 (20.08.2004). - ст. 404.

Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним: постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192. - Офіційний вісник України. - 2000 р. - № 31. - Ст. 1314.

Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2000 р.- № 1361 // Офіційний вісник України. - 2000.-№ 35. - Ст.1511.

Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей: Указ Президента України від 30 грудня 2000 р. № 1396/2000 // Офіційний вісник України. - 2001.-№1-2.-4.1.-Ст.17

Про затвердження Декларації про доходи та майновий стан сім'ї, яка звернулася за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям: Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 18 серпня 2000 р. № 246 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 41. - Ст.1764.

Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. № 800 // Зібрання законодавства України. - 2000. -№ 7. - Ст. 338.

Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді: наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту й туризму України від 20 липня 2000 р. № 1255 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 34. - Ст.1475.

Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1146 // Офіційний вісник України. – 2002. - N 34 (06.09.2002). - ст. 1584.

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 р. N 293 // Юридичний вісник України. – 2003. – 05. - № 20.

Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14 лютого 2006 року № 31 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 17. - Ст. 1277.

Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями від 18.12.2007 № 1228/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2007. - № 38. - Ст. 1047.

Література

Билик І. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам // Право України. - 2006.- №4. - С.40-43.

Качан Л., Косенко О. Реформування та модернізація соціальних послуг // Соціальний захист. - 2005. - № 9.

Кульчицький В. Державна допомога на дітей // Соціальний захист. - 2005. - №2. - С.13-15.

Міщенко К. Розвиток організаційно-правових засад діяльності системи соціальних послуг для населення України // К.: «Сфера», 2007. - Збірка тез конференції Національний університет «Києво-Могилянська академія» «Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?». – С. 23

Потопахіна Ольга Миколаївна. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. : Дис... канд. наук: 12.00.05 - 2008.

Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві // Право України. - 2005.- № 11. - С.81.

Сташків Б. Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення : правові питання // Право України. - 2005. - № 1. - С.76-80.

Сташків Б.І. Право соціального обслуговування. Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 567 с.

Ягунов Д. Пробація в системі соціальних послуг // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації. Матеріали щорічної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року. Т. 2. Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2007. – С.211-212.

Тема 10. Медичне обслуговування та медичне забезпечення громадян

Право громадян на охорону здоров`я. Форми та види медичного обслуговування. Санаторно-курортне лікування громадян. Забезпечення ліками та медичними засобами.

Тенденції розвитку законодавства України про загальнообов'язкове державне медичне страхування. Обсяг послуг, що передбачається надавати за рахунок коштів зазначеного медичного страхування.

Недержавне медичне страхування.

Нормативні акти

Основи законодавства України про охорону здоров'я:Закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст.19.

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 16 . - Ст. 200.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 4. - ст. 18.

Про охорону дитинства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 30. - Ст. 142.

Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 42. - Ст. 213.

Про соціальні послуги: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - ст. 358.

Про аварійно-рятувальні служби: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 4. - Ст. 25.

Про проведення парламентських слухань на тему: "Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні": постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 39. - Ст. 575.

Про затвердження Положення про Медичну службу МНС України: наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 червня 2008 року N 464 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 67. - Ст. 2245.

Про удосконалення системи спеціалізованого медичного забезпечення працівників атомних електростанцій та надання медичної допомоги населенню міст - супутників атомних електростанцій: постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2005 р. N 649 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 30. - Ст. 1828.

Про затвердження Заходів щодо розвитку "дружніх до молоді" медико-соціальних послуг на 2005 - 2010 роки: наказ Міністерства України у справах молоді та спорту міністерство охорони здоров'я України від 30 березня 2005 року.- № 1/135.

Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента України від 24 липня 2000 р. № 918/ 2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. -Ст. 1256.

Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України: Указ Президента України від 8 серпня 2000 р . № 963/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 32. - 1344.

Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України: Указ Президента України від 7 грудня 2000 р . № 1313/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 40. - Ст. 2116.

Про моніторинг стану здоров'я населення та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я: постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 № 1907. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2212.

Про проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування в місті Києві та Київській області: Указ Президента України від 14 листопада 2000 № 1223/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 46. - Ст. 1985.

Література

Бутковский П.П. Проблемы правового регулирования обязательного медицинского страхования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. - Москва, 2005. - 201 с.

Кулачок-Тітова Л. В. Деякі проблеми загальнообов'язкового медичного страхування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. - № 841. – С. 236.

Пучкова В. Правоотношения при оказании медицинских услуг в условиях развития рыночных отношений в России // Право и жизнь, 2005. – 220 с.

Солдатенков О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоровя через медичне страхування // Право України. – 2009. - № 3. – С. 54-58.

Б. Сташків Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення: правові питання // Право України. — 2005. — N 1. — С. 76-79.

Тема 11. Захист прав громадян у сфері соціального забезпечення.

Поняття захисту прав громадян у сфері соціального забезпечення.

Форми й засоби захисту порушених соціально-забезпечувальних прав громадян.

Судовий захист спорів про порушення прав у сфері соціального забезпечення.

Нормативні акти

Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: Указ Президента України від 9 червня 2006 року № 509/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 24. – Ст.1764.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості верховної ради України.-1996.-№ 47.-Ст.650.

Про звернення громадян: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 47.-Ст.256.

Цивільний процесуальний кодекс України із змінами і доповненнями // Кодекси України. У 3 кн.- Кн. 2./Відп. Ред. В.Ф. Бойко.-К.: Юрінком Інтер, 1997.-С. 271-431.

Про адвокатуру: Закон України //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№9.-Ст.62.

Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 № 7-93 // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 13.-Ст.113.

Про судову практику про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5. /Збір. постанов Пленуму Верховного Суду України .-1963-1997.-Сімферополь.:Таврія.-1998.-С.646.

Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 липня 1995 року № 12. /Збір. постанов Пленуму Верховного Суду України .-1963-1997. -Сімферополь.: Таврія. -1998. -С.641.

Література

Кучер Т.М.. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с.

Павлюков Р. О.. Соціально-правовий захист інвалідів в Україні: автореф. дис...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с.

Рудик В.А. Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007.

Шемчук В.В. Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський нац.. ун-т внутр.. справ. — Х., 2009. —19с.

МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Порядковий номер і назва модулю Короткий зміст модулю Різновид Кількість го дин Форми контролю  
(лекція, практичні заняття, сам.)  
МОДУЛЬ 1. Загальні положення й правове регулювання пенсійного забезпечення 1.Поняття, предмет, метод, принципи, система права соціального забезпечення Л/Пр./Сам. 2/1/1    
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Джерела права соціального забезпечення Л/Пр./Сам. 2/1/2    
3.Соціально–забезпечувальні правовідносини Л/Пр./Сам. -/-/3    
 
4.Пенсійне забезпечення за загальнообов`язковим державним пенсійним страхуванням Л/Пр./Сам. 8/4/5    
5.Недержавне пенсійне забезпечення Л/Пр./Сам. 2/1/5 Контроль на робота  
 
 
МОДУЛЬ 2. Страхові виплати у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, соціальні послуги, державна соціальна допомога, медичне обслуговування та захист прав у сфері соціального забезпечення 6.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності. Л/Пр./Сам. 4/1/2    
7.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з безробіттям Л/Пр./Сам. 4/1/4    
  8.Соціальне забезпечення за загальнообов’язковим соціальним страхуванням у зв`язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням Л/Пр./Сам. 4/41/6    
  9.Державна соціальна допомога та соціальні послуги. Л/Пр./Сам. 4/1/5    
  10.Медичне обслуговування та медичне забезпечення громадян Л/Пр./Сам. -/-/4    
  11.Захист прав громадян у сфері соціального забезпечення Л/Пр./Сам. 4-2-2 Контроль на робота  
Загальна кількість годин   34/ 17/    

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Практичне заняття 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)