ТОП 10:

Початкові умови Кінцеві умови1) або 2)

1.При зміні відстані між двома точковими зарядами сила взаємодії між ними зменшилась в 9 разів. У скільки разів при цьому змінилась відстань між зарядами? а) зменшилася в 4 рази; б) зменшилася в 3 рази; в) збільшилася в 9 разів; г) збільшилася в 3 рази;

2. Два точкових заряди знаходяться на віддалі один від одного. Якщо віддаль між зарядами зменшити на 0,5 м, то сила взаємодії між зарядами збільшиться в два рази. Яка від­
стань була між зарядами? а) 1,75м; б) 3,5м; в) 4м; г)3,8м;

 

 

Модель № 2.( взаємодіють однакові заряджені тіла, заряди приводять у дотик )

1)

2)

Тіла після дотику мають однаковий заряд !

3..Однакові металеві кульки,.-.що мають заряди і приводять в контакт і знову розводять на попередню відстань. У скільки разів при цьому зміниться сила взаємодії між кульками? а) збільшиться в 48 разів; б) зменшиться в 48 разів; в) збільшиться в 12 разів; г) зменшиться в 12 разів;

 

Модель № 3.( взаємодіють три заряди, які знаходяться на одній прямій )

1)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

2)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

 

3)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

 

4)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

4.. Заряди величиною q1=+4 нКл, q2=+8 нКл, q3=-2 нКл розміщені між собою як показано на рисунку. Відстані між нимистановлять відповідно 4 см і 6 см. Середовище - вакуум. Яка сила діє на третій заряд? а)140мкН; б)210мкН; в)100мкН; г)220мкН; д) вірної відповіді тут немає.

 

Модель № 4.( взаємодіють три заряди, які не знаходяться на одній прямій )

q1 d q2 Результуюча сила визначається векторною сумою:

Модуль результуючої сили визначають за теоремою косинусів:

r1 r2 F2= F21 + F22 + 2F1F2 cosα

α

q3 Кут α визначають із трикутника :

α

Сили визнпачають:

5. Заряди величиною q1=+l нКл, q2=+9 нКл, q3=-48 нКл розміщені між собою як пока­зано на рисунку. Відстані між ними становлять відповідно З см, 4 см і 5 см. Середовище -вакуум. Яка сила діє на перший заряд? а)180,8мкН; б)284,6мкН; в)632,5мкН; г) 136,6 мкН;

 

Модель № 5.( два заряди, два електричних поля, точка на одній прямій із зарядами )

1)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

2)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

 

3)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

 

4)

х

Результуюча сила визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х -

 

6. Два точкових заряди q1= 10 мкКл і q2= - 1мкКл розташовані у воді на відстані 5 см один від одного. Визначити напруженість електричного поля у точці , що лежить на прямій яка з’єднує заряди на відстані 2см від другого заряду.

 

Модель № 4.( два заряди, два електричних поля, точка не на прямій із зарядами )

q1 d q2 Результуюча напруженість визначається векторною сумою:

Модуль визначають за теоремою косинусів:

r1 r2 Е2= Е21 + Е22 + 2Е1Е2 cosα

α

Кут α визначають із трикутника :

α

Напруженості визнпачають:

5. Заряди величиною q1=+l нКл, q2=+9 нКл, розміщені на відстані 5 см . Визначити напруженість електричного поля в точці яка знаходиться на відстані 5 см від першого заряду та 5 см від другого, Середовище -вакуум.

 

 

Домашнє завдання. Розв’язати задачі:

1.Дві однакові негативно заряджені кульки знаходяться в вакуумі на відстані 1,6 м і взаємодіють з силою 9-10-7Н. Чо­му дорівнює кількість надлишкових електронів кожної куль­ки? а) 1011 б) 1,6-1010; в) 9-1011; г) 16-102;

 

 

2. Два точкові заряди знаходяться у вакуумі на деякій відстані. Потім ці заряди занурюють у дистильовану воду, діе­лектрична проникність якої дорівнює 81. У скільки разів треба змінити відстань між цими зарядами, щоб сила взаємодії між ними в воді була б така сама, як у вакуумі? а) збільшити в 9 разів; б) збільшити в 81 раз; в) зменшити в 81 раз; г) зменшити в 9 разів; д) вірної відповіді тут немає.

 

3.Дві однакові металеві кульки зарядили так, що заряд однієї з них у 5 разів більший, ніж заряд іншої. Кульки доторкнули одна до одної і розсунули на ту ж саму відстань. Як змі­нилася (за модулем) сила взаємодії, якщо кульки мали одно­йменні заряди? а) збільшилася в 1,8 раза; б) зменшилася в 1,5 раза; в) збільшилася в 0,8 раза; г) зменшилася в 0,3 раза;

 

4.Два однойменних заряди 0,27 мкКл та 0,03 мкКл знаходяться на відстані 0,2 м. На якій відстані від першого за­ ряду вздовж прямої, що з'єднує ці заряди, напруженість поля буде рівна нулю? а) 5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 18 см

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.01 с.)