Види і площа орендованих приміщень та щомісячна орендна плата за користування нимиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види і площа орендованих приміщень та щомісячна орендна плата за користування нимиВид приміщення Площа, м2 Вартість оренди одиниці площі за місяць, гривень Сума орендної плати за місяць, гривень
Виробничі (основні) 2,5
Підсобні (допоміжні) 2,5
Підвальні 1,5
Усього ?

Орендовані приміщення перебувають у стані, що відповідає сучасним санітарним нормам. Вони є достатньо сухими; діють усі системи електропостачання, вентиляції та опалення; підведено гарячу й холодну воду, каналізацію. Санепідемстанція Києва перевірила стан приміщень, розміщених на вул. Туполєва, 16, і ТОВ «Хліб» отримало офіційну довідку про їх відповідність існуючим санітарним нормам.

Основні виробничі й підсобні приміщення облаштовані металевими гратами на вікнах і системою сигналізації.

Офіс ТОВ «Хліб» розміщений у приміщенні площею 20 м2, в ньому діють дві телефонні лінії. У підвальних приміщеннях знаходяться склад і гараж. Облаштовано під’їзд для автотранспорту.

З метою дотримання санітарних норм буде провадитися прибирання приміщень: виробничого — два рази на добу (після першої і другої зміни); офісу — щодоби; підвального — за необхідності, але не рідше одного разу за робочий тиждень.

6. Організаційний план

За організаційно-правовою формою створюване хлібопекарне виробництво «Хліб» є господарським товариством з обмеженою відповідальністю, тобто фірмою, заснованою кількома фізичними особами (підприємцями) об’єднанням їхніх власних капіталів задля досягнення спільної мети — організації виробництва та продажу хлібобулочних виробів обмеженої номенклатури. Статутом ТОВ «Хліб» передбачено, що засновники (три фізичні особи) для формування початкового статутного фонду вносять по 5840 гривень кожний з пропорційною часткою прав власності на майно й результати діяльності товариства.

Для визначення конкретної потреби ТОВ «Хліб» у персоналі за необхідною категорійністю було побудовано спеціальну матрицю, що її представлено в таблиці 11.8. З таблиці видно, що до складу персоналу новостворюваної фірми включатимуться: 1) директор; 2) технолог, майстер і постачальник (за сумісництвом); 3) бухгалтер-економіст; 4) чотири робітники-пекарі; 5) водій; 6) продавець. Крім того, для вирішення юридичних питань, здійснення налагоджувальних і ремонтних робіт будуть періодично залучатися відповідні спеціалісти з інших фірм.

Усі категорії персоналу ТОВ «Хліб» мають достойну (переважно професійну) освіту й рівень кваліфікації, а також досвід практичної роботи. Середній вік працівників фірми становить 35 років.

Оцінка ризиків

У процесі практичної реалізації бізнес-плану ТОВ «Хліб» вкрай важливо враховувати можливість виникнення кількох критичних ситуацій, котрі можуть справити негативний вплив на ефективність започатковуваного хлібопекарного бізнесу. Серед них можна назвати: ризик погіршення кон’юнктури місцевого ринку хлібобулочних виробів; ризики втрати часу й невиконання власних зобов’язань, пов’язані зі зниженням дієздатності засобів праці й персоналу, заміною постачальників; ризик утрати власних майна й грошових коштів через ускладнення криміногенної ситуації в місті; фінансові ризики (передовсім інфляційно-дефляційний та інвестиційний); політично-інституційний ризик.

Найбільш імовірні ризики у сфері хлібобулочного виробництва й необхідні заходи для мінімізації (нейтралізації) негативного впливу на започатковуваний хлібопекарний бізнес у Радянському районі Києва наведено в табл. 11.10. З неї видно, що програма зменшення ризиків бізнесової діяльності ТОВ «Хліб» не охоплює заходів для захисту від інфляційно-дефляційних, інвестиційних і політично-інституційних ризиків. Зазначені ризики зв’язані між собою і практично не залежать від якості господарської діяльності керівництва новоствореної фірми. До того ж варто сподіватися, що тенденції економічного зростання суспільного виробництва сприятимуть зниженню темпів інфляції, «пом’якшенню» її наслідків, а також стабілізації економічного та соціально-політичного розвитку країни. Саме вони мають створити добрі умови для подальшого розвитку індивідуального й колективного підприємництва в Україні.

8. Фінансовий план

У процесі складання плану доходів і витрат ТОВ «Хліб» на перший 2013 та наступні роки була врахована інфляція з відсотковим темпом за рік.

У табл. 1.7 і 1.8 подано результати прогнозних оцінок обсягів продажу всієї номенклатури хлібобулочних виробів з виокремленням кожного їх виду за перші три роки функціонування нового хлібопекарного бізнесу. Оскільки при започаткуванні хлібопекарного виробництва треба було враховувати свою ринкову нішу, прийнято рішення розширювати асортимент хлібобулочних виробів поступово: на першому шестимісячному відтинку часу вироблятиметься лише один вид хлібобулочних виробів — хліб «Український», передбачається розпочати випікання іншого виду цих виробів — хліба білого формового. У цілому за перший рік роботи ТОВ «Хліб» обсяг продажу хлібобулочних виробів має становити 579 692 гривні, у тому числі продажу хліба «Українського» — 417 692, а хліба білого формового — 162 000 гривень.

Таблиця 1.7

Хліб «Український» Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Усього за рік
                           
Кількість проданих виробів, штук 759 440
                           
Продажна ціна одиниці продукції, гривень 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ?
                           
Обсяг продажу, гривень 417 692
                           
Хліб білий формовий                          
                           
Кількість проданих виробів, штук ? ? ? ? ? ? 270 000
                           
Продажна ціна одиниці продукції, гривень ? ? ? ? ? ? 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ?
                           
Обсяг продажу, гривень ? ? ? ? ? ? 162 000
                           
Обсяг продажу – всього 579 692

 

За розрахунками, за другий рік роботи хлібопекарного цеху ТОВ «Хліб» обсяг продажу обох видів хліба («Українського» й білого формового) має становити 641 340 гривень, тобто збільшитися порівняно з 2013 р. на 10,6% (641340/579692 ? 100 – 100). Протягом третього року передбачається започаткувати випікання ще одного виду хлібобулочних виробів — батона «Дорожнього», виторг від продажу якого повинен становити 237 600 гривень. Загальний же обсяг продажу хлібобулочних виробів ТОВ «Хліб» за 2015 р. дорівнюватиме 677 088 гривням, або на 16,8% більше, ніж у 2013 р.

Дані про загальний обсяг продажу товарів використані для складання планів доходів і витрат ТОВ «Хліб» за відповідні роки його функціонування. Зокрема, як видно з табл. 11.13, дохідність хлібопекарного бізнесу досить висока: за 2013 р. валовий прибуток очікується у розмірі 258 892 гривні, а чистий прибуток — 116 733 гривні, або відповідно 80,45% і 36,28% від собівартості річного обсягу продукції. За умови збереження досить високої дохідності чистий прибуток має становити: у 2014 р. — 129 133 гривні, у— 1363 44 гривні*2.

Визначення точки беззбитковості виробництва і продажу певних видів продукції базується на таких вихідних даних (табл. 1.8):

· обсяг продажу виробів Опр — 50000 штук;

· ціна одиниці виробу Цод — 0,55 гривні;

· виторг за місяць В — 27500 гривень;

· змінні поточні витрати Сзм — 12788 гривень;

· постійні поточні витрати Спост — 7082 гривні.

План доходів і витрат (табл.1.8.)

Показник Місяці
 
А.Загальний обсяг продажу товарів
Б.Собівартість проданих тоарів-усього
зокрема:          
матеріальні витрати
прямі витрати праці
В.Валовий прибуток(ряд А-ряд Б)
Г. Оераційні витрати-усього
зокрема:          
з/п персоналу
нарахуання на заробітну плату
рентні платежі
комунальні послуги
імортизаційні відрахвання
інші операц. витрати
рентні платежі(ряд В-ряд Г)
Е.Сплата % за кредит
Є. Чистий прибуток до сплати(ряд Д-ряд Е)
Ж. Податок з прибутку
З.Чистий прибуток (ряд Є- ряд Ж)

План грошових надходжень і виплат

Показник Місяці
 
А.Наявність коштів на початок періоду
Б.Отримано від реалізації продукції
В. Банківський кредит        
Г. Усього грошових надходжень (Б+В)
Д. Виробничі витрати
Е.Плата за кредит
Є.Розрахунки з бюджетом
Ж.Інші витрати        
З. Усього витрат
И. Готівка (каса) -3051
І. Наявність грошових надходжень на кінець періоду

 

Отже, розрахована точка беззбитковості виробництва і продажу хлібобулочних виробів ТОВ «Хліб» (за умови дотримання ціни на рівні 0,55 гривні за одиницю) становить 24420 штук. Це означає, що точки беззбитковості ТОВ «Хліб» реально може досягти протягом двох тижнів у першій же місяць свого функціонування як виробничо-комерційного підприємства.

Очікувані кількісні показники прогнозного плану руху готівки ТОВ «Хліб» протягом 2013 свідчать про достатність грошових коштів для фінансування всіх необхідних витрат та їх значне нагромадження на кінець розрахункового періоду. Зокрема, у2013 р. усі витрати грошових коштів становитимуть 69% від загальної суми грошових надходжень, а нагромаджений надлишок коштів має досягти 1 838 340 гривень. Прогнозні розрахунки підтвердили, що такі ж тенденції руху готівки мають зберігатися і для наступних двох років — 2014 і 2015*3.

*3: {Детальні розрахунки руху готівки не наводяться за браком місця.}

Очікуваний баланс ТОВ «Хліб» за 2013 р. представлено в табл. 1.9. На основі даних цього балансу розраховано окремі показники, що характеризують фінансовий стан товариства на кінець 2013 р. (початок 2014 р.).

Таблиця 1.9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)