Розділ 2. Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банкамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банкамиЗміст

Вступ………………………………………………………………………….

Розділ 1. Теоретичні основи функціонування та економічна сутність кредитних відносин в Україні……………………………………………

1.1 Історія розвитку кредитних відносин в незалежній Україні……….…… 1.2 Поняття, принципи та види кредитних відносин…………………….

Розділ 2. Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банками

2.1 Кредитні відносини їх організація - одна з найважливіших складових фінансової структури економіки………………………………………………….. 2.2 Еволюція кредитних відносин НБУ…………………………………………... 2.3Формування процентної ставки за кредитами………………………………

Розділ 3.Заходи та рекомендації по підвищенню ефективності кредитних відносин

3.1Основні засади ефективності кредитних відносин………………………….. 3.2 Розширення сфери застосування іпотечного кредитування………………… 3.4 Шляхи підвищення ефективності кредитних операцій……………………...

Висновки………………………………………………………………………… Список використаної літератури………………………………………………… Додатки…………………………………………………………………………….

 

Вступ

Для покращення ситуації в економіці України потрібен новий ринковий,а не політичний, підхід до кожної ланки. Однією з таких ланок, чи не найважливішою, є банківська система, діяльність якої істотно підвищує ефективність виробництва, сприяє розвитку продуктивності суспільної праці. Банківська система України переживає не найкращі часи. Недосконалість законодавчої бази зменшує ефективність реалізації банківських операцій. Особливо це стосується кредитних операцій, а в кінцевому підсумку це впливає на стан розвитку народного господарства України через механізм кредитування.

Кредитно-банківські установи багато авторів називають "нервовими вузлами", "мозком", що задають імпульси розвитку господарства, "серцем економіки", що перекачує в народному господарстві кров особливого роду - гроші.

Чим же викликані такі високі оцінки кредитно-банківської системи?

По-перше, тим, що з допомогою кредиту банки збирають тимчасово вільні грошові капітали і доходи населення і перетворюють його із бездіючого в діючий, функціонуючий капітал.

По-друге, ця діяльність банків приносить реальну користь всім зацікавленим сторонам. Вкладники, будучи кінцевими кредиторами, отримують певний дохід, що дозволяє не лише зберегти свої кошти від інфляції, але й одержати ще певний "навар". Позичальники отримують доступ до крупного грошового капіталу на досить тривалий термін з метою реалізації своїх проектів. Банки також отримують прибуток від цих операцій, оскільки, як правило, вони видають позики під більш високі проценти в порівнянні з тими, які виплачуються за вкладами.

По-третє, здійснюючи цілеспрямований відбір майбутніх позичальників і надаючи позики лише тим з них, хто в змозі найефективніше інвестувати одержану позику і отримати найбільшу віддачу, банки стимулюють впровадження нової техніки і технології.

Ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших та актуальних завдань банківської системи. Для кожної кредитно-фінансової установи кредитна робота є одним із провідних напрямків діяльності, адже основну частину їх доходів становлять проценти, одержані по кредитних операціях. Але ще далеко не все зроблено в реформуванні банківської системи України, її побудові з врахуванням власного та західного досвіду. Тому більш детальне вивчення процесів кредитування, видів банківського кредиту надасть змоги уникнути великих кредитних ризиків та помилок при діяльності банківської системи.

Вище зазначені проблеми та аспекти розвитку фінансово-кредитних відносин обумовили вибір теми курсового проекту.

Метою курсової роботи є оцінка ефективності кредитних відносин для України.

Мета реалізується за допомогою вирішення наступних завдань:

- дослідження теоретичних аспектів кредитних відносин,

- викладення основних положень та принципів кредитування,

- оцінка кредитних ризиків,

- дослідження фінансового стану позичальника,

- вивчення процесу формування процентної банківської ставки.

 

 

Розділ 1

Теоретичні основи функціонування та економічна сутність кредитних відносин в Україні

Структура кредитного портфеля комерційних банків за галузями економіки за 2013р.

ГАЛУЗЬ   млн.грн. %
Промисловість      
Торгівля      
Сільське господарство      
Будівництво      
Транспорт      
Фізичні особи      
Інші      
Всього:      

Розділ 2

Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банками

Еволюція кредитних відносин НБУ.

З початку створення Національного банку України (1991 р.) кредитні відносини між ним і комерційними банками мали не ринковий, а суто адміністративний характер. НБУ здійснював кредитні емісії і спрямовував кошти на завершення розрахунків шляхом заліку взаємної заборгованості між підприємствами, на покриття дефіциту державного бюджету, надання кредитної допомоги підприємствам окремих галузей державного сектора економіки. Це відбувалося або безпосереднім кредитуванням НБУ окремих суб'єктів (кредити уряду, іншим органам державного управління), або через продаж ресурсів комерційним банкам (кредити на завершення розрахунків шляхом заліку).

Між комерційними банками ресурси розподілялися з урахуванням розміру статутного фонду, мережі банківських установ тощо.

Кредитні емісії здійснювалися відповідно до постанов Верховної Ради України, указів Президента України та рішень Кабінету Міністрів України. Наприклад, у 1992 р. кредитна емісія становила 1 трлн крб. і була спрямована на забезпечення заліків взаємної заборгованості підприємств, поповнення їхніх обігових коштів, фінансування сільськогосподарських підприємств тощо. У 1993 р. обсяги кредитної емісії збільшилися в 30 разів і становили близько 30 трлн. крб., 70 % яких через різні канали було спрямовано на фінансування агропромислового комплексу.

Емісійні кредити надавалися в той час за пільговими процентними ставками, які були значно нижчими, ніж темпи інфляції, що прискорювало процес обезцінення грошей.

Після 1993 р. згідно з рішенням найвищих державних органів обсяги кредитних емісій почали зменшуватися. Це дало змогу НБУ розпочати запровадження економічно обгрунтованої системи регулювання грошового ринку з відповідними інструментами і завдяки цьому стабілізувати грошово-кредитний ринок, інфляцію, а відтак — і вартість національних грошей. Поступово почали запроваджуватись операції, спрямовані на підтримання ліквідності комерційних банків через кредитні аукціони, ломбардне кредитування та операції РЕПО.

Кредити комерційним банкам для підтримання їхньої ліквідності до 1994 р. надавалися переважно опосередковано. Тобто відповідно до рішень законодавчих та виконавчих органів централізовані цільові кредити одержували безпосередньо клієнти (підприємства та організації). Такі кредити нерідко потрапляли неплатоспроможним клієнтам, які підтримувалися державою, і досить часто не поверталися. Це ускладнювало стан з ліквідністю комерційних банків і вимагало нових емісійних кредитів.

Практика надання емісійних кредитів неплатоспроможним клієнтам була припинена із запровадженням у 1994 р. кредитних аукціонів, через які ресурси надходили в комерційні банки, далі — в економіку. У 1995 р. НБУ відмовився від кредитування суб'єктів господарювання, що також сприяло зміцненню економічних відносин з комерційними банками. НБУ припинив також виділення ресурсів комерційним банкам для кредитування на пільгових умовах, тобто під пільгову процентну ставку.

З 1995 р. почала запроваджуватися практика проведення цільових кредитних аукціонів з продажу кредитів комерційним банкам для кредитування підприємств, що потребують державної фінансової допомоги.

Таблиця 2.1

Види банківського кредиту

Класифікаційна ознака Вид кредиту
Сфера використання Внутрішній
Рівень банківської системи Кредит Національного банку Кредит комерційного банку
Норма суспільного споживання Виробничий Споживчий
Характер витрат Кредит в оборотні активи Кредит в необоротні активи
Термін використання Короткостроковий Середньостроковий Довгостроковий
Ступінь майнового забезпечення Забезпечений Незабезпечений

 

У 1996 р. НБУ в механізмі кредитування комерційних банків застосував ломбардне кредитування під заставу державних цінних паперів та угод РЕПО. Це стало можливим лише в умовах створення і розвитку ринку

державних цінних паперів, який перші кроки зробив у 1995 р.

Отже, НБУ, по суті, припинив пряме кредитування дефіциту державного бюджету і перейшов до ринкового механізму регулювання грошово-кредитних відносин, у якому чільне місце належить кредитним відносинам з комерційними банками та іншими кредитними установами, що зумовило виникнення таких видів банківського кредиту.(Таблиця2.1)

 

Розділ 3

Додаток 1

Додаток2

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….

Розділ 1. Теоретичні основи функціонування та економічна сутність кредитних відносин в Україні……………………………………………

1.1 Історія розвитку кредитних відносин в незалежній Україні……….…… 1.2 Поняття, принципи та види кредитних відносин…………………….

Розділ 2. Аналіз кредитних відносин між НБУ та комерційними банками

2.1 Кредитні відносини їх організація - одна з найважливіших складових фінансової структури економіки………………………………………………….. 2.2 Еволюція кредитних відносин НБУ…………………………………………... 2.3Формування процентної ставки за кредитами………………………………Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.036 с.)